Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfalaf a Ragwelir, yn ôl gwasanaeth (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod 1[Hidlo]
-
Awdurdod 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
Colofn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhes[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Rhes 1
-
-
[Lleihau]Rhes 2
-
-
Rhes 3
[Lleihau]2018-19[Lleihau]2019-20
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant cyfalafCliciwch yma i ddidoliCyfanswm derbyniadauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant cyfalafCliciwch yma i ddidoliCyfanswm derbyniadau
[Lleihau]Cyfanswm gwariant / derbynebion1,312,05584,5031,545,18881,818
Cyfanswm gwariant / derbynebion[Lleihau]Cyfanswm pob gwasanaeth1,312,05584,5031,542,03881,818
Cyfanswm pob gwasanaeth[Ehangu]Addysg338,09126,750338,9426,078
[Ehangu]Gwasanaethau cymdeithasol18,28010,60019,6143,246
[Ehangu]Ffyrdd a Thrafnidiaeth137,215213168,5552,332
[Lleihau]Cyfanswm y gwasanaethau eraill348,58535,529492,13634,267
Cyfanswm y gwasanaethau eraillLlyfrgelloedd, diwylliant a chwaraeon48,237.42,743.
Gwasanaethau amgylcheddol42,670.84,452.
Gwaith cynllunio a datblygu diwydiannol158,994.244,510.
Arall98,684.120,430.
[Lleihau]Cyfanswm tai381,1036,369435,2754,495
Cyfanswm taiCyfrif refeniw tai325,4544,300366,5254,495
Tai nad ydynt yn rhai Cyfrif Refeniw Tai55,6502,06968,7500
[Ehangu]Y gyfraith, trefn a gwasanaethau diogelu88,7805,04387,51631,400
[Ehangu]Caffael / gwaredu cyfalaf cyfranddaliadau a benthyciadau0000
[Ehangu]Gwariant oherwydd cyfarwyddyd0.3,150.

Metadata

Teitl
Cyfalaf a Ragwelir

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data rhagolygon cyfalaf (CFR), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae gwariant cyfalaf gan awdurdodau lleol yn ymwneud yn bennaf â phrynu, adeiladu neu wella asedau ffisegol fel adeiladau (ysgolion, tai, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd, gorsafoedd heddlu a gorsafoedd tân, llysoedd ac ati) tir (i'w ddatblygu, ffyrdd, meysydd chwarae) cerbydau, peiriannau trymion ac offer gan gynnwys goleuadau stryd, arwyddion ffordd ac ati.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer y blynyddoedd ariannol diweddaraf.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, Cyfalaf a Ragwelir