Neidio i'r cynnwys

Rhagolwg

Mae’r rhagolygon gwariant cyfalaf yn rhoi amcangyfrif, ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod, o ba wasanaethau y mae awdurdodau lleol yn bwriadu gwario arnynt a’r adnoddau y maent yn disgwyl eu defnyddio i gwrdd â’r gwariant hwnnw.