Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Rhagolwg

Mae’r rhagolygon gwariant cyfalaf yn rhoi amcangyfrif, ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod, o ba wasanaethau y mae awdurdodau lleol yn bwriadu gwario arnynt a’r adnoddau y maent yn disgwyl eu defnyddio i gwrdd â’r gwariant hwnnw.