Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfalaf a Ragwelir, yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Colofn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhes[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
[Lleihau]Rhes 2
-
Rhes 3
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
[Lleihau]Cyfanswm gwariant cyfalafCyfanswm y gwariant ar asedau sefydlog, grantiau a blaensymiau a threfniadau credyd.
[Lleihau]Cyfanswm gwariant / derbynebionCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant / derbynebion
[Lleihau]Cyfanswm pob gwasanaethCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob gwasanaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCaffael / gwaredu cyfalaf cyfranddaliadau a benthyciadauDylid cynnwys cyfalaf benthyciadau a chyfranddaliadau sy\'n bodloni\'r diffiniad yn rheoliad 11 o Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2004 fel gwariant cyfalaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwariant oherwydd cyfarwyddydCyfanswm y gwariant yr ymdrinnir ag ef fel gwariant cyfalaf yn rhinwedd cyfarwyddyd a gyflwynwyd o dan a16 (2)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddysg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasolMae\'n cynnwys gweithdai a chyflogaeth warchodol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliFfyrdd a Thrafnidiaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y gwasanaethau eraill[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm tai[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY gyfraith, trefn a gwasanaethau diogeluMae\'n cynnwys heddlu, llysoedd a thân
[Lleihau]Cyfanswm Cymru472,41141,826241,070737,585503,008103,2462,099,145002,099,145
Cyfanswm Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol472,41141,826241,070734,346503,00801,992,661001,992,661
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn9,96902,3004,15819,534035,9610035,961
Gwynedd10,4953,8436,10118,51016,073055,0220055,022
Conwy6,5546,42020,71850,3991,961086,0520086,052
Sir Ddinbych15,9406,2755,93734,54524,023086,7200086,720
Sir y Fflint10,0101,3641,64422,75126,774062,5430062,543
Wrecsam12,5341,2201,85016,74057,660090,0040090,004
Powys27,8682,51213,30062,89827,2980133,87600133,876
Ceredigion10,2742,3782,89523,0321,900040,4790040,479
Sir Benfro37,4123703,54052,76729,1380123,22600123,226
Sir Gaerfyrddin51,362017,68075,23244,6810188,95500188,955
Abertawe6,2651,50013,00059,58963,9470144,30100144,301
Castell-nedd Port Talbot21,6454004,77938,9094,681070,4150070,415
Pen-y-bont ar Ogwr11,2892,5743,47650,4202,220069,9790069,979
Bro Morgannwg20,0511807,44516,20141,329085,2060085,206
Rhondda Cynon Taf26,1284,93131,09722,8548,990094,0000094,000
Merthyr Tudful22,60404,59020,9461,239049,3790049,379
Caerffili1,4223401,8804,21245,457053,3110053,311
Blaenau Gwent22,05027937,40013,210300073,2390073,239
Torfaen14,99307,38617,9981,560041,9370041,937
Sir Fynwy14,5941,1505,0066,8362,000029,5860029,586
Casnewydd60,6471,2028,05443,5481,6370115,08800115,088
Caerdydd58,3054,88840,99178,59180,6060263,38100263,381
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu0000084,62184,6210084,621
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys0000027,55627,5560027,556
Heddlu Gwent0000017,94417,9440017,944
Heddlu Gogledd Cymru0000011,10411,1040011,104
Heddlu De Cymru0000028,01728,0170028,017
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Tân0000018,62518,6250018,625
Cyfanswm Awdurdodau TânAwdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru000008,9928,992008,992
Awdurdod Tân Gogledd Cymru000002,9162,916002,916
Awdurdod Tân De Cymru000006,7176,717006,717
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol0003,239003,239003,239
Cyfanswm Awdurdodau Parc CenedlaetholAwdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog0006700067000670
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro0001,015001,015001,015
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri0001,554001,554001,554

Metadata

Teitl

Cyfalaf a Ragwelir

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2022 Mehefin 2022

Diweddariad nesaf

Mehefin 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data rhagolygon cyfalaf (CFR), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae gwariant cyfalaf gan awdurdodau lleol yn ymwneud yn bennaf â phrynu, adeiladu neu wella asedau ffisegol fel adeiladau (ysgolion, tai, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd, gorsafoedd heddlu a gorsafoedd tân, llysoedd ac ati) tir (i'w ddatblygu, ffyrdd, meysydd chwarae) cerbydau, peiriannau trymion ac offer gan gynnwys goleuadau stryd, arwyddion ffordd ac ati.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer y blynyddoedd ariannol diweddaraf.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, Cyfalaf a Ragwelir