Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfalaf a Ragwelir, yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Colofn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhes[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
[Lleihau]Rhes 2
-
Rhes 3
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
[Lleihau]Cyfanswm gwariant cyfalaf
[Lleihau]Cyfanswm gwariant / derbynebionCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant / derbynebion
[Lleihau]Cyfanswm pob gwasanaethCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob gwasanaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCaffael / gwaredu cyfalaf cyfranddaliadau a benthyciadau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwariant oherwydd cyfarwyddyd
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddysg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliFfyrdd a Thrafnidiaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y gwasanaethau eraill[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm tai[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY gyfraith, trefn a gwasanaethau diogelu
[Lleihau]Cyfanswm Cymru338,94219,614168,555492,136435,27587,5161,542,03803,1501,545,188
Cyfanswm Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol338,94219,614168,555488,406435,27501,450,79203,1501,453,942
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn5,8091201,76010,24815,519033,4560033,456
Gwynedd10,1412,3587,04914,8823,833038,2630038,263
Conwy9626414,70940,3371,789057,8610057,861
Sir Ddinbych17,8004,1415,73012,06215,470055,2030055,203
Sir y Fflint9,9431,0016004,50745,908061,9590061,959
Wrecsam5,9315003,4374,19355,593069,6540069,654
Powys44,8182908,43611,37024,280089,19403,15092,344
Ceredigion2,64803,04210,1992,064017,9530017,953
Sir Benfro13,1631005,79556,74122,408098,2070098,207
Sir Gaerfyrddin36,3811486,73959,24033,0780135,58600135,586
Abertawe25,06270012,66528,06972,5130139,00900139,009
Castell-nedd Port Talbot6,4411,0263,98130,3683,000044,8160044,816
Pen-y-bont ar Ogwr1,8928005,25025,6652,550036,1570036,157
Bro Morgannwg42,79771415,4565,58819,548084,1030084,103
Rhondda Cynon Taf26,1483,66724,55656,4077,9120118,69000118,690
Merthyr Tudful6,11901,90715,819850024,6950024,695
Caerffili1,4233451,8818,71452,167064,5300064,530
Blaenau Gwent7,0103391,62810,596668020,2410020,241
Torfaen24,96701,2225,1111,100032,4000032,400
Sir Fynwy1,5051,5253,66418,7780025,4710025,471
Casnewydd17,7041,0955,02031,0811,887056,7870056,787
Caerdydd30,27868134,02828,43153,1380146,55600146,556
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu0000063,47763,4770063,477
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys000008,6178,617008,617
Heddlu Gwent0000027,91927,9190027,919
Heddlu Gogledd Cymru000006,6676,667006,667
Heddlu De Cymru0000020,27420,2740020,274
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Tân0000024,03924,0390024,039
Cyfanswm Awdurdodau TânAwdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru0000013,14313,1430013,143
Awdurdod Tân Gogledd Cymru000003,1193,119003,119
Awdurdod Tân De Cymru000007,7777,777007,777
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol0003,730003,730003,730
Cyfanswm Awdurdodau Parc CenedlaetholAwdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog0007960079600796
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro0001,143001,143001,143
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri0001,791001,791001,791

Metadata

Teitl
Cyfalaf a Ragwelir

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data rhagolygon cyfalaf (CFR), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae gwariant cyfalaf gan awdurdodau lleol yn ymwneud yn bennaf â phrynu, adeiladu neu wella asedau ffisegol fel adeiladau (ysgolion, tai, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd, gorsafoedd heddlu a gorsafoedd tân, llysoedd ac ati) tir (i'w ddatblygu, ffyrdd, meysydd chwarae) cerbydau, peiriannau trymion ac offer gan gynnwys goleuadau stryd, arwyddion ffordd ac ati.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer y blynyddoedd ariannol diweddaraf.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, Cyfalaf a Ragwelir