Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfalaf a Ragwelir, yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Colofn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhes[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
[Lleihau]Rhes 2
-
Rhes 3
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
[Lleihau]Cyfanswm gwariant cyfalafCyfanswm y gwariant ar asedau sefydlog, grantiau a blaensymiau a threfniadau credyd.
[Lleihau]Cyfanswm gwariant / derbynebionCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant / derbynebion
[Lleihau]Cyfanswm pob gwasanaethCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob gwasanaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCaffael / gwaredu cyfalaf cyfranddaliadau a benthyciadauDylid cynnwys cyfalaf benthyciadau a chyfranddaliadau sy\'n bodloni\'r diffiniad yn rheoliad 11 o Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2004 fel gwariant cyfalaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwariant oherwydd cyfarwyddydCyfanswm y gwariant yr ymdrinnir ag ef fel gwariant cyfalaf yn rhinwedd cyfarwyddyd a gyflwynwyd o dan a16 (2)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddysg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasolMae\'n cynnwys gweithdai a chyflogaeth warchodol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliFfyrdd a Thrafnidiaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y gwasanaethau eraill[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm tai[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY gyfraith, trefn a gwasanaethau diogeluMae\'n cynnwys heddlu, llysoedd a thân
[Lleihau]Cyfanswm Cymru449,06239,747174,072514,151511,280107,6631,795,9756,6003,6001,806,175
Cyfanswm Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol449,06239,747174,072509,990511,28001,684,1516,6003,6001,694,351
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn8,50501,4455,39220,813036,1550036,155
Gwynedd16,1414,1446,23016,6356,075049,2250049,225
Conwy8,9537,32411,65121,8231,340051,0910051,091
Sir Ddinbych10,4224,4894,34935,47121,963076,6940076,694
Sir y Fflint5,6321,0206003,75436,535047,5410047,541
Wrecsam9,1442501,44511,30061,015083,1540083,154
Powys34,9493,19211,15011,85336,785097,92903,600101,529
Ceredigion11,8315051,99711,8111,600027,7440027,744
Sir Benfro42,5741,5015,94324,97623,256098,2500098,250
Sir Gaerfyrddin30,559021,59477,63441,1930170,98000170,980
Abertawe21,1711,45916,55156,66467,7510163,59600163,596
Castell-nedd Port Talbot28,1042,3683,12541,7904,784080,1700080,170
Pen-y-bont ar Ogwr12,2492,2243,02442,5562,310062,3630062,363
Bro Morgannwg51,6771003,90413,85938,0040107,54400107,544
Rhondda Cynon Taf24,7354,70325,63512,71813,522081,3130081,313
Merthyr Tudful16,69408,0917,7341,190033,7090033,709
Caerffili1,4223401,8805,55737,350046,5490046,549
Blaenau Gwent15,7405001,0004,000300021,5400021,540
Torfaen11,750069011,1371,550025,1270025,127
Sir Fynwy14,4231,1503,0416,4000025,0140025,014
Casnewydd27,9792,6813,79824,9521,300060,7100060,710
Caerdydd44,4091,79636,92961,97592,6440237,7536,6000244,353
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu0000090,66090,6600090,660
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys0000014,98514,9850014,985
Heddlu Gwent0000020,35920,3590020,359
Heddlu Gogledd Cymru0000015,10215,1020015,102
Heddlu De Cymru0000040,21440,2140040,214
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Tân0000017,00317,0030017,003
Cyfanswm Awdurdodau TânAwdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru000009,1719,171009,171
Awdurdod Tân Gogledd Cymru000003,0823,082003,082
Awdurdod Tân De Cymru000004,7504,750004,750
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol0004,161004,161004,161
Cyfanswm Awdurdodau Parc CenedlaetholAwdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog0005830058300583
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro0001,433001,433001,433
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri0002,145002,145002,145

Metadata

Teitl

Cyfalaf a Ragwelir

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2021 Gorffennaf 2021

Diweddariad nesaf

Mehefin 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data rhagolygon cyfalaf (CFR), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae gwariant cyfalaf gan awdurdodau lleol yn ymwneud yn bennaf â phrynu, adeiladu neu wella asedau ffisegol fel adeiladau (ysgolion, tai, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd, gorsafoedd heddlu a gorsafoedd tân, llysoedd ac ati) tir (i'w ddatblygu, ffyrdd, meysydd chwarae) cerbydau, peiriannau trymion ac offer gan gynnwys goleuadau stryd, arwyddion ffordd ac ati.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer y blynyddoedd ariannol diweddaraf.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, Cyfalaf a Ragwelir