Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyllido'r cyfalaf a ragwelir, yn ôl awdurdod (£ mil)
None
Colofn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Rhes[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
[Lleihau]Rhes 2
-
Rhes 3
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
[Lleihau]Cyfanswm yr adnoddau a ddefnyddiwyd i ariannu gwariant cyfalaf a gynlluniwydCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr adnoddau a ddefnyddiwyd i ariannu gwariant cyfalaf a gynlluniwyd
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau cyfalaf gan Lywodraeth Cymru ac Adrannau eraill Llywodraeth y DU[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau o Gronfeydd Strwythurol y Gymuned Ewropeaidd (gan gynnwys ERDF)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau cyfalaf a cyfraniadau o ffynonellau eraill[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDefnydd derbyniadau cyfalaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliLwfans Atgyweiriadau Mawr (LAM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwariant cyfalaf a ariennir o refeniw (nad sy'n HRA)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwariant cyfalaf a ariennir o refeniw (HRA)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTrefniadau benthyca a chredyd sy'n denu cymorth gan lywodraeth ganolog[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTrefniadau benthyca a chredyd eraill
[Lleihau]Cyfanswm Cymru376,61823,72155,29583,89460,302172,435103,591113,362555,9691,545,187
Cyfanswm Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol372,62223,53854,58082,04060,302114,932103,591113,362528,9741,453,941
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn10,8691,4571984772,66818610,1276,0721,40233,456
Gwynedd15,0921051,09698016,37104,1081,39338,263
Conwy25,0761,6901,5421,207034207,55420,45057,861
Sir Ddinbych13,14503,1012,1502,41201,3747,31425,70755,203
Sir y Fflint8,13108106,2055,065013,4424,09424,21261,959
Wrecsam6,14006335,3477,5721,2837,8153,53437,33069,654
Powys28,403003,3983,6732,4726,4255,75842,21592,344
Ceredigion1,75508,5621,27403,13403,611-38317,953
Sir Benfro15,63205,0402,4683,9558,4806,91312,26743,45298,207
Sir Gaerfyrddin31,9002,500509,6306,19024,22405,86855,224135,586
Abertawe21,4482,3301,3491,5159,1585325,4998,16269,495139,009
Castell-nedd Port Talbot20,9713,34204,80001,34404,4869,87344,816
Pen-y-bont ar Ogwr8,6941,1021549,61505,36303,9387,29136,157
Bro Morgannwg41,21307,7741,8082,75911,5615,8463,4139,72984,103
Rhondda Cynon Taf16,8858,1545,71711,925032,05606,90637,047118,690
Merthyr Tudful10,23101,9006000001,59010,37424,695
Caerffili7,4530007,3502,15419,7504,92322,90064,530
Blaenau Gwent9,5041,4007683,5810001,9753,01320,241
Torfaen11,9131,4581,0004,26703,27702,7437,74232,400
Sir Fynwy3,2500095001602,40318,85225,471
Casnewydd24,59509,0353,609092604,07714,54556,787
Caerdydd40,32105,8527,1169,5001,6906,4008,56667,111146,556
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu2,567001,269054,226005,41563,477
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys5670015003,650004,2508,617
Heddlu Gwent459000027,46000027,919
Heddlu Gogledd Cymru5670067404,261001,1656,667
Heddlu De Cymru97400445018,85500020,274
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Tân00018602,2730021,58024,039
Cyfanswm Awdurdodau TânAwdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru000186000012,95713,143
Awdurdod Tân Gogledd Cymru000000003,1193,119
Awdurdod Tân De Cymru000002,273005,5047,777
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol1,42918371539901,0040003,730
Cyfanswm Awdurdodau Parc CenedlaetholAwdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog63401050057000796
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro1350029907090001,143
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri66018361010002380001,791

Metadata

Teitl
Cyfalaf a Ragwelir

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data rhagolygon cyfalaf (CFR), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae gwariant cyfalaf gan awdurdodau lleol yn ymwneud yn bennaf â phrynu, adeiladu neu wella asedau ffisegol fel adeiladau (ysgolion, tai, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd, gorsafoedd heddlu a gorsafoedd tân, llysoedd ac ati) tir (i'w ddatblygu, ffyrdd, meysydd chwarae) cerbydau, peiriannau trymion ac offer gan gynnwys goleuadau stryd, arwyddion ffordd ac ati.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer y blynyddoedd ariannol diweddaraf.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, Cyfalaf a Ragwelir