Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyllido'r cyfalaf a ragwelir, yn ôl ffynhonnell y cyllid (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod 1[Hidlo]
-
Awdurdod 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Colofn[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Rhes[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Rhes 1
-
-
[Lleihau]Rhes 2
-
-
Rhes 3
Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20
[Lleihau]Cyfanswm yr adnoddau a ddefnyddiwyd i ariannu gwariant cyfalaf a gynlluniwyd1,312,0551,545,187
Cyfanswm yr adnoddau a ddefnyddiwyd i ariannu gwariant cyfalaf a gynlluniwyd[Ehangu]Grantiau cyfalaf gan Lywodraeth Cymru ac Adrannau eraill Llywodraeth y DU269,997376,618
[Ehangu]Grantiau o Gronfeydd Strwythurol y Gymuned Ewropeaidd (gan gynnwys ERDF)12,85123,721
[Ehangu]Grantiau cyfalaf a cyfraniadau o ffynonellau eraill28,08055,295
[Ehangu]Defnydd derbyniadau cyfalaf112,87483,894
[Ehangu]Lwfans Atgyweiriadau Mawr (LAM)60,35560,302
[Ehangu]Gwariant cyfalaf a ariennir o refeniw (nad sy'n HRA)162,643172,435
[Ehangu]Gwariant cyfalaf a ariennir o refeniw (HRA)114,476103,591
[Lleihau]Trefniadau benthyca a chredyd sy'n denu cymorth gan lywodraeth ganolog116,664113,362
Trefniadau benthyca a chredyd sy'n denu cymorth gan lywodraeth ganolog[Ehangu]Trefniadau benthyca a chredyd sy'n denu cymorth gan lywodraeth ganolog (heblaw'r Cyfrif Refeniw Tai)116,664113,362
[Ehangu]Trefniadau benthyca a chredyd sy'n denu cymorth gan lywodraeth ganolog (Cyfrif Refeniw Tai)00
[Lleihau]Trefniadau benthyca a chredyd eraill434,114555,969
Trefniadau benthyca a chredyd eraill[Ehangu]Trefniadau benthyca a chredyd eraill (Cyfrif Refeniw Tai)139,650188,547
[Ehangu]Trefniadau benthyca a chredyd eraill (heblaw'r Cyfrif Refeniw Tai)294,465367,422

Metadata

Teitl
Cyfalaf a Ragwelir

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data rhagolygon cyfalaf (CFR), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae gwariant cyfalaf gan awdurdodau lleol yn ymwneud yn bennaf â phrynu, adeiladu neu wella asedau ffisegol fel adeiladau (ysgolion, tai, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd, gorsafoedd heddlu a gorsafoedd tân, llysoedd ac ati) tir (i'w ddatblygu, ffyrdd, meysydd chwarae) cerbydau, peiriannau trymion ac offer gan gynnwys goleuadau stryd, arwyddion ffordd ac ati.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer y blynyddoedd ariannol diweddaraf.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, Cyfalaf a Ragwelir