Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg, yn ôl awdurdod a chategori economaidd (£ mil)
None
[Lleihau]Rhes[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhes 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 2[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 3[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 4[Hidlo]
-
Rhes 5[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Colofn[Hidlo]
-
[Lleihau]Colofn 1
-
Colofn 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]2011-12[Lleihau]2012-13
[Lleihau]Gwariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfredol net[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau penodol ac arbennig gan y llywodraeth[Lleihau]Gwariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfredol net[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau penodol ac arbennig gan y llywodraeth
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwariant gros[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm incwm[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwariant gros[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm incwm
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,827,920-237,3972,590,523-426,0842,873,279-242,9192,630,360-471,607
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn59,460-2,48756,973-9,29459,247-2,15057,097-9,884
Gwynedd106,417-6,291100,125-13,923113,335-7,536105,799-19,761
Conwy99,065-6,29692,769-13,973100,728-7,00993,719-15,723
Sir Ddinbych93,056-6,12186,935-13,36892,952-5,60287,351-14,208
Sir y Fflint131,652-7,631124,021-18,046133,660-7,623126,037-18,790
Wrecsam108,282-5,592102,689-13,605108,742-5,256103,486-14,408
Powys129,292-16,024113,268-17,628131,385-16,583114,802-17,892
Ceredigion75,195-12,71762,478-10,82776,025-13,15562,870-10,765
Sir Benfro111,351-6,444104,907-20,467110,237-5,307104,930-20,638
Sir Gaerfyrddin170,978-14,871156,107-23,377174,611-16,723157,888-27,306
Abertawe187,377-6,207181,170-27,818200,057-11,006189,051-33,577
Castell-nedd Port Talbot138,534-19,480119,054-18,100143,767-20,310123,457-22,889
Pen-y-bont ar Ogwr131,384-10,353121,031-18,757136,201-12,914123,287-20,643
Bro Morgannwg119,084-7,308111,776-18,272119,274-7,872111,402-19,571
Rhondda Cynon Taf245,527-24,424221,103-43,032253,983-25,083228,901-46,174
Merthyr Tudful57,778-3,47154,308-10,34358,412-2,86855,544-11,027
Caerffili173,379-17,793155,586-28,551174,476-17,191157,285-31,279
Blaenau Gwent70,625-4,03066,596-12,31168,436-3,65964,777-10,307
Torfaen102,795-16,70386,092-17,142102,750-17,65785,093-15,543
Sir Fynwy77,400-8,06369,337-10,24576,607-8,20768,399-10,566
Casnewydd131,412-8,649122,763-23,329135,273-6,566128,706-29,245
Caerdydd307,877-26,442281,435-43,677303,123-22,644280,479-51,409

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf
Hydref 2013 Hydref 2013

Diweddariad nesaf
Dim hwy diweddaru

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2002-03 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1