Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg, yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Colofn 1[Hidlo]
-
Colofn 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
[Lleihau]Rhes 2
-
[Lleihau]Rhes 3
-
[Lleihau]Rhes 4
-
Rhes 5
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm gwariant refeniw ar addysgCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant refeniw ar addysg
[Lleihau]Cyfanswm gwariant ysgolion (diffiniad rh1)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant ysgolion (diffiniad rh1)[Lleihau]Cyfanswm gwariant heb fod mewn ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant heb fod mewn ysgolion
[Lleihau]Cyfanswm gwariant ysgolion (diffiniad adran 52)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant ysgolion (diffiniad adran 52)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm digollediad rhwng awdurdodau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYsgolion meithrin[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRheoli strategol - heblaw ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDarpariaeth dan 5 oed heb fod mewn ysgol feithrin, ysgol gynradd nac ysgol arbennig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddysg i oedolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaeth ieuenctod[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddysg gymunedol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCludiant o'r cartref i'r coleg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCymorth i fyfyrwyr: dyfarniadau dewisol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCymorth i fyfyrwyr: Grant dysgu'r Cynulliad[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCymorth i fyfyrwyr: dyfarniadau gorfodol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddysg barhaus arall[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRhwymedigaethau pensiwn gweddilliol: addysg bellach[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRhwymedigaethau pensiwn gweddilliol: gwasanaethau eraill heb fod mewn ysgolion
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant heb ei ddirprwyo i ysgolion
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,975,938497,2912,473,2297,899.2,481,1283,85453,59519,36148,5286,6178,5784152877034,5721,1311,591149,2322,630,360
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn44,1659,71353,87868.53,946551,6081256861703726200515263,15157,097
Gwynedd80,04920,355100,404-8.100,396352,38901,8801687392900748905,404105,799
Conwy72,83216,09488,926166.89,092152,669101,300353590004201974,62793,719
Sir Ddinbych68,36916,49784,865-1,196.83,669231,8601451,1590403592509003,68187,351
Sir y Fflint96,81823,383120,2011,611.121,812601,427931,8719640001250004,225126,037
Wrecsam80,33216,63696,968279.97,24842,4731002,33072700071009846,238103,486
Powys76,77933,415110,194-397.109,796-102,3352701,928-45439000484105,005114,802
Ceredigion43,37817,07160,449-478.59,97101,02276370023030-610604502,89962,870
Sir Benfro80,98218,66999,651-104.99,547821,7247241,93554829407600005,383104,930
Sir Gaerfyrddin124,34027,671152,012352.152,3643454626412,419866608001820005,524157,888
Abertawe141,95536,573178,528503.179,0311,1903,107122,8551,93862400027321010,020189,051
Castell-nedd Port Talbot86,43729,730116,166759.116,92591502,8892,1570512300016396,532123,457
Pen-y-bont ar Ogwr95,45923,927119,386-1,120.118,2664391,9044191,5590435010571011085,022123,287
Bro Morgannwg90,47518,151108,626-2,823.105,80308917783,3651910731700212005,599111,402
Rhondda Cynon Taf169,38337,928207,3102,221.209,5311,5687,0296928,3083058360028202569319,369228,901
Merthyr Tudful40,3579,27549,632306.49,938929513,0066048111420000005,60655,544
Caerffili109,44036,883146,3231,321.147,644-1,4914,7171,7023,704338670223354009,642157,285
Blaenau Gwent46,11914,15560,274-202.60,0722291,6503731,34977225207900004,70564,777
Torfaen63,98214,59778,579173.78,7522113,0381,4251,36242142000121006,34185,093
Sir Fynwy49,16014,70563,866284.64,15002,5703581,2660550000004,24968,399
Casnewydd97,52119,835117,3561,187.118,54304,30501,69843610907003,5450010,163128,706
Caerdydd217,60442,030259,6344,998.264,632925,4654,8384,0915027000023638916415,847280,479

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf
Hydref 2013 Hydref 2013

Diweddariad nesaf
Dim hwy diweddaru

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2002-03 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1