Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant cyllid addysg, fesul gwasanaeth (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Colofn 1[Hidlo]
-
Colofn 2[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhes 1
-
-
[Lleihau]Rhes 2
-
-
[Lleihau]Rhes 3
-
-
[Lleihau]Rhes 4
-
-
Rhes 5
Cliciwch yma i ddidoli2005-06Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13
[Lleihau]Cyfanswm gwariant refeniw ar addysg2,121,7732,212,9822,325,5912,427,5182,550,4372,584,3312,590,5232,630,360
Cyfanswm gwariant refeniw ar addysg[Lleihau]Cyfanswm gwariant ysgolion (diffiniad rh1)1,998,9322,088,3872,181,7202,278,9012,389,0672,420,3212,438,9392,481,128
Cyfanswm gwariant ysgolion (diffiniad rh1)[Lleihau]Cyfanswm gwariant ysgolion (diffiniad adran 52)1,985,8982,087,0672,178,1122,275,1192,383,1112,413,2482,431,7632,473,229
Cyfanswm gwariant ysgolion (diffiniad adran 52)[Lleihau]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion1,566,3901,629,6691,682,1971,744,3851,808,3681,825,2681,860,3341,975,938
Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion[Ehangu]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion meithrin.6,7186,4626,8446,8716,4716,2866,050
[Ehangu]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion cynradd749,418776,591804,399841,022880,095897,979921,513996,314
[Ehangu]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion uwchradd762,006786,636806,681827,962849,887847,491855,112891,387
[Ehangu]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion arbennig54,96659,72564,65668,55771,51573,32677,42282,186
[Lleihau]Cyfanswm gwariant heb ei ddirprwyo i ysgolion419,508457,397495,915530,734574,743587,980571,429497,291
Cyfanswm gwariant heb ei ddirprwyo i ysgolion[Ehangu]Cyfanswm hwyluso gwelliant ysgolion69,63677,24792,681105,173104,272100,46188,93679,155
[Ehangu]Cyfanswm y ddarpariaeth o natur anghenion addysgol arbennig110,639120,667132,004136,652142,931144,847129,521118,061
[Ehangu]Cyfanswm ym maes sicrhau mynediad i ysgolion161,979176,431184,697215,428225,867231,783231,756213,157
[Ehangu]Cyfanswm gwariant arall heb ei ddirprwyo i ysgolion77,26682,79986,69273,522102,061110,316120,60682,916
[Ehangu]Cyfanswm gorwariant / tanwariant yr AALl ar wasanaethau cymorth i ysgolion-12254-160-41-3885726114,003
[Ehangu]Cyfanswm digollediad rhwng awdurdodau2091,3203,6083,7825,9567,0737,1767,899
[Ehangu]Ysgolion meithrin12,825.......
[Lleihau]Cyfanswm gwariant heb fod mewn ysgolion122,841124,595143,871148,617161,370164,010151,584149,232
Cyfanswm gwariant heb fod mewn ysgolion[Ehangu]Rheoli strategol - heblaw ysgolion2,3141,5163,4102,0743,5673,2872,6243,854
[Ehangu]Darpariaeth dan 5 oed heb fod mewn ysgol feithrin, ysgol gynradd nac ysgol arbennig20,71927,46546,25652,92557,80859,26953,60853,595
[Ehangu]Addysg i oedolion14,12213,21112,17614,20713,53716,14621,68419,361
[Ehangu]Gwasanaeth ieuenctod48,47746,70649,84951,09656,00858,97352,43548,528
[Ehangu]Addysg gymunedol10,56616,24115,98814,58413,99110,9026,8356,617
[Ehangu]Cludiant o'r cartref i'r coleg7,2837,1508,1208,2279,5739,2118,7558,578
[Ehangu]Cymorth i fyfyrwyr: dyfarniadau dewisol611531533544395549454415
[Ehangu]Cymorth i fyfyrwyr: Grant dysgu'r Cynulliad14,7287,2652,9311,8541,6751,129729287
[Ehangu]Cymorth i fyfyrwyr: dyfarniadau gorfodol1,149786837482448492567703
[Ehangu]Addysg barhaus arall1,9312,6162,7031,7192,1271,9732,1074,572
[Ehangu]Rhwymedigaethau pensiwn gweddilliol: addysg bellach9219298849571,5241,5451,1861,131
[Ehangu]Rhwymedigaethau pensiwn gweddilliol: gwasanaethau eraill heb fod mewn ysgolion21180183-537185336011,591

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf
Hydref 2013 Hydref 2013

Diweddariad nesaf
Dim hwy diweddaru

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2002-03 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1