Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg a gyllidebwyd yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
Colofn 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
Rhes 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]AddysgCliciwch yma i ddidoliAddysg
[Lleihau]Cyllideb ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb ysgolion[Lleihau]Cyllideb AALlCliciwch yma i ddidoliCyllideb AALl
Cliciwch yma i ddidoliCyllideb ysgolion unigolCliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegolCliciwch yma i ddidoliDigollediad rhwng awdurdodauCliciwch yma i ddidoliStaffCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall ysgolionCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniwCliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegolCliciwch yma i ddidoliGwella ysgolionCliciwch yma i ddidoliMynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - ysgolCliciwch yma i ddidoliMynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - heblaw ysgolCliciwch yma i ddidoliCludiant o'r cartref i'r ysgolCliciwch yma i ddidoliCludiant o'r cartref i'r colegCliciwch yma i ddidoliAddysg bellach a hyfforddiant i bobl ifanc ac oedolion (heb gynnwys gwasanaeth ieuenctid)Cliciwch yma i ddidoliGwasanaeth ieuenctodCliciwch yma i ddidoliRheoli strategol - ysgolionCliciwch yma i ddidoliRheoli strategol - heblaw ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall AALl - ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall AALl - heblaw ysgolion
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.2,229,26380,84510,0433,35573,6384,658(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.2,401,80121,55123,06041,905945118,3658,31216,966(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.28,20848,8424,3351,5677,775(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.321,831(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.2,723,633
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn47,1012,51829561,401051,3211904916161542,1833811,0876572,7855914908,75260,073
Gwynedd87,1412,618457542,8331,21894,3211,1051,421972254,2877405001,3523,50093013714,131108,452
Conwy77,2732,076150384,493084,0294711,06743054,75945801,3721,794700010,42594,454
Sir Ddinbych78,9202,444-1,705443,200082,9044896923,83805,404891061,0831,2105710013,48196,385
Sir y Fflint108,1976,0361,92001,2900117,4428541,2391,05504,1256442141,0621,533700010,796128,238
Wrecsam(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.91,9053,250-6833104,9830(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.99,76522238568704,515-39870(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,0834611,2114155(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.9,815(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.109,579
Powys81,6464,703-237435,79416392,1123656976033059,17432301,5392,84700015,852107,964
Ceredigion48,4662,487-23662,147052,8702601,0591,11504,0542711,1328212,3791670011,25864,128
Sir Benfro81,6611,58146301,732085,4371,0521,75969605,8406011,1329332,3131620014,48899,925
Sir Gaerfyrddin125,4382,767-245845,1030133,1472,4873,22175109,5305642911,6534,5231280023,147156,294
Abertawe163,47911,5491,1571,5221,8390179,5461,6111,4394,063178,5756273911,1891,005311019719,425198,971
Castell-nedd Port Talbot97,105688393424,7080102,9364,0707601,6213006,6533512161,2982,65685269018,279121,215
Pen-y-bont ar Ogwr111,4064,218-583382,7230117,8028957452,50604,8893152489293,383222075114,883132,685
Bro Morgannwg101,3654,934-1,096302,1510107,3841,02392749903,3932691,1932,4161,8961732823312,104119,488
Rhondda Cynon Taf185,9255,3502,0712279,7060203,2792,1835405,037011,4047089202,5641,115292023524,996228,276
Merthyr Tudful44,6043,101667130147048,64850941317802,151972,7116041,011781707,76856,416
Caerffili128,9427,0371,7795236,5830144,8641,3041,7011,576166,1459711,3632,1283,47912706,27325,084169,948
Blaenau Gwent47,9562,258-2560203050,1624277871,30801,93118530448492537435546,87557,037
Torfaen69,1827201,008122,2053,27776,4046781,3882,0521232,4733572,3727723,34541504814,02290,425
Sir Fynwy53,5491,91938902,142057,99841260338003,8931011331,2861,4470008,25466,252
Casnewydd113,9294,2122,09504,1480124,383383274,88006,8162495771,0811,011003015,053139,437
Caerdydd284,0754,3782,2392474,1070295,0475631,7027,04306,172501,2061,9044,2256501222,943317,989

Metadata

Teitl

Gwariant refeniw a gyllidebwyd: addysg

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf

Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data cyllideb refeniw (RA), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwariant refeniw yw'r gost o weithredu gwasanaethau awdurdod lleol megis staffio, gwresogi, goleuo a glanhau, yn ogystal â gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol ers 2017-18 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant cyllideb ysgolion ar addysg