Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg a gyllidebwyd yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
Colofn 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
Rhes 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]AddysgCliciwch yma i ddidoliAddysg
[Lleihau]Cyllideb ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb ysgolion[Lleihau]Cyllideb AALlCliciwch yma i ddidoliCyllideb AALl
Cliciwch yma i ddidoliCyllideb ysgolion unigolCliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegolCliciwch yma i ddidoliDigollediad rhwng awdurdodauCliciwch yma i ddidoliStaffCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall ysgolionCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniwCliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegolCliciwch yma i ddidoliGwella ysgolionCliciwch yma i ddidoliMynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - ysgolCliciwch yma i ddidoliMynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - heblaw ysgolCliciwch yma i ddidoliCludiant o'r cartref i'r ysgolCliciwch yma i ddidoliCludiant o'r cartref i'r colegCliciwch yma i ddidoliAddysg bellach a hyfforddiant i bobl ifanc ac oedolion (heb gynnwys gwasanaeth ieuenctid)Cliciwch yma i ddidoliGwasanaeth ieuenctodCliciwch yma i ddidoliRheoli strategol - ysgolionCliciwch yma i ddidoliRheoli strategol - heblaw ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall AALl - ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall AALl - heblaw ysgolion
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,428,62989,94016,7985,36081,8591,4242,624,01127,07024,29842,721794130,6598,77519,05131,90659,8333,9544,5197,994361,5742,985,585
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn52,0342,69525861,229056,2221325385401622,644478831,8723,1282620709,81066,032
Gwynedd92,9182,754372552,9871,304100,3901,6641,2471,251264,4741,0724881,4573,43496018815,397115,787
Conwy83,8153,10932775,434092,69242399773255,18750301,8731,9231030011,746104,439
Sir Ddinbych85,5192,468-5323753,237091,0674876751,92005,8441111431,0831,7276130012,603103,670
Sir y Fflint119,5257,0062,30701,3080130,1468131,3621,19704,8835723719321,446530011,628141,775
Wrecsam100,5752,995-4178456,7140110,71317138670705,823095401,197844591010,673121,385
Powys90,0064,188-216406,1850100,2031,0298171,3811289,77728001,6343,98600019,032119,236
Ceredigion50,7132,819-33002,043055,2463111,0791,79104,5192649511,0871,8341430011,97867,224
Sir Benfro91,0211,7461,90602,327097,0009521,79073107,1987351,1841,1022,3131570016,162113,162
Sir Gaerfyrddin139,9093,469-2761004,9410148,1422,7882,859942010,5445978201,6734,4873790025,089173,231
Abertawe177,65612,5999762,3471,9480195,5261,9891,2023,493189,4875424538571,16334043519,671215,197
Castell-nedd Port Talbot106,454631,3181864,3620112,3825,3202,3351,34196,7793662861,5352,1662041743620,550132,932
Pen-y-bont ar Ogwr121,9634,204-45333,6140129,7691,2637662,76406,5133153468812,840182035916,230145,998
Bro Morgannwg112,4785,681-796311,9890119,3831,70594641003,7702691,1392,0021,9231812823312,660132,043
Rhondda Cynon Taf200,9895,9611,97622312,9940222,1442,7814514,779010,9927359613,0893,638287022027,933250,077
Merthyr Tudful47,3373,843467132343052,12260149720402,403864,3236181,1638042010,01762,139
Caerffili137,9897,9242,0667468,4210157,1461,9351,6361,7153316,9319926642,9703,89813006,61727,820184,966
Blaenau Gwent52,1022,352-29609312054,3714549731,52902,1751713094811,04846443437,67262,043
Torfaen75,3321,0501,389112,307080,0906771,3242,5441162,5023553,1148823,68636704215,60895,698
Sir Fynwy57,0332,01543602,395061,87860557844905,2141051141,2442,59600010,90572,783
Casnewydd129,2214,8862,21802,4730138,79737204,09505,2291776001,5185,687132,779020,469159,266
Caerdydd304,0406,1133,6922214,5160318,5825991,8408,20607,772501,7493,1174,5511602227,921346,503

Metadata

Teitl

Gwariant refeniw a gyllidebwyd: addysg

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2021 Gorffennaf 2021

Diweddariad nesaf

Mehefin 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data cyllideb refeniw (RA), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwariant refeniw yw'r gost o weithredu gwasanaethau awdurdod lleol megis staffio, gwresogi, goleuo a glanhau, yn ogystal â gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol ers 2017-18 ymlaen.

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant cyllideb ysgolion ar addysg