Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg a gyllidebwyd yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
Colofn 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
Rhes 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]AddysgCliciwch yma i ddidoliAddysg
[Lleihau]Cyllideb ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb ysgolion[Lleihau]Cyllideb AALlCliciwch yma i ddidoliCyllideb AALl
Cliciwch yma i ddidoliCyllideb ysgolion unigolCliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegolCliciwch yma i ddidoliDigollediad rhwng awdurdodauCliciwch yma i ddidoliStaffCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall ysgolionCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniwCliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegolCliciwch yma i ddidoliGwella ysgolionCliciwch yma i ddidoliMynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - ysgolCliciwch yma i ddidoliMynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - heblaw ysgolCliciwch yma i ddidoliCludiant o'r cartref i'r ysgolCliciwch yma i ddidoliCludiant o'r cartref i'r colegCliciwch yma i ddidoliAddysg bellach a hyfforddiant i bobl ifanc ac oedolion (heb gynnwys gwasanaeth ieuenctid)Cliciwch yma i ddidoliGwasanaeth ieuenctodCliciwch yma i ddidoliRheoli strategol - ysgolionCliciwch yma i ddidoliRheoli strategol - heblaw ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall AALl - ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall AALl - heblaw ysgolion
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol(r) 2,229,26380,84510,0433,35573,6384,658(r) 2,401,80121,55123,06041,905945118,3658,31216,966(r) 28,20848,8424,3351,5677,775(r) 321,831(r) 2,723,633
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn47,1012,51829561,401051,3211904916161542,1833811,0876572,7855914908,75260,073
Gwynedd87,1412,618457542,8331,21894,3211,1051,421972254,2877405001,3523,50093013714,131108,452
Conwy77,2732,076150384,493084,0294711,06743054,75945801,3721,794700010,42594,454
Sir Ddinbych78,9202,444-1,705443,200082,9044896923,83805,404891061,0831,2105710013,48196,385
Sir y Fflint108,1976,0361,92001,2900117,4428541,2391,05504,1256442141,0621,533700010,796128,238
Wrecsam(r) 91,9053,250-6833104,9830(r) 99,76522238568704,515-39870(r) 1,0834611,2114155(r) 9,815(r) 109,579
Powys81,6464,703-237435,79416392,1123656976033059,17432301,5392,84700015,852107,964
Ceredigion48,4662,487-23662,147052,8702601,0591,11504,0542711,1328212,3791670011,25864,128
Sir Benfro81,6611,58146301,732085,4371,0521,75969605,8406011,1329332,3131620014,48899,925
Sir Gaerfyrddin125,4382,767-245845,1030133,1472,4873,22175109,5305642911,6534,5231280023,147156,294
Abertawe163,47911,5491,1571,5221,8390179,5461,6111,4394,063178,5756273911,1891,005311019719,425198,971
Castell-nedd Port Talbot97,105688393424,7080102,9364,0707601,6213006,6533512161,2982,65685269018,279121,215
Pen-y-bont ar Ogwr111,4064,218-583382,7230117,8028957452,50604,8893152489293,383222075114,883132,685
Bro Morgannwg101,3654,934-1,096302,1510107,3841,02392749903,3932691,1932,4161,8961732823312,104119,488
Rhondda Cynon Taf185,9255,3502,0712279,7060203,2792,1835405,037011,4047089202,5641,115292023524,996228,276
Merthyr Tudful44,6043,101667130147048,64850941317802,151972,7116041,011781707,76856,416
Caerffili128,9427,0371,7795236,5830144,8641,3041,7011,576166,1459711,3632,1283,47912706,27325,084169,948
Blaenau Gwent47,9562,258-2560203050,1624277871,30801,93118530448492537435546,87557,037
Torfaen69,1827201,008122,2053,27776,4046781,3882,0521232,4733572,3727723,34541504814,02290,425
Sir Fynwy53,5491,91938902,142057,99841260338003,8931011331,2861,4470008,25466,252
Casnewydd113,9294,2122,09504,1480124,383383274,88006,8162495771,0811,011003015,053139,437
Caerdydd284,0754,3782,2392474,1070295,0475631,7027,04306,172501,2061,9044,2256501222,943317,989

Metadata

Teitl
Gwariant refeniw a gyllidebwyd: addysg

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data cyllideb refeniw (RA), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gwariant refeniw yw'r gost o weithredu gwasanaethau awdurdod lleol megis staffio, gwresogi, goleuo a glanhau, yn ogystal â gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol ers 2017-18 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant cyllideb ysgolion ar addysg