Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg a gyllidebwyd yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
Colofn 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
Rhes 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]AddysgCliciwch yma i ddidoliAddysg
[Lleihau]Cyllideb ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb ysgolion[Lleihau]Cyllideb AALlCliciwch yma i ddidoliCyllideb AALl
Cliciwch yma i ddidoliCyllideb ysgolion unigolCliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegolCliciwch yma i ddidoliDigollediad rhwng awdurdodauCliciwch yma i ddidoliStaffCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall ysgolionCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniwCliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegolCliciwch yma i ddidoliGwella ysgolionCliciwch yma i ddidoliMynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - ysgolCliciwch yma i ddidoliMynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - heblaw ysgolCliciwch yma i ddidoliCludiant o'r cartref i'r ysgolCliciwch yma i ddidoliCludiant o'r cartref i'r colegCliciwch yma i ddidoliAddysg bellach a hyfforddiant i bobl ifanc ac oedolion (heb gynnwys gwasanaeth ieuenctid)Cliciwch yma i ddidoliGwasanaeth ieuenctodCliciwch yma i ddidoliRheoli strategol - ysgolionCliciwch yma i ddidoliRheoli strategol - heblaw ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall AALl - ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall AALl - heblaw ysgolion
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,141,75671,11411,1712,89368,2123,7942,298,94019,29925,59735,579988106,5418,26513,57524,88955,6094,1721,5253,968300,0062,598,946
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn46,2532,0613416814049,4751,0274714711592,0163461085132,206390607,41656,891
Gwynedd82,3452,974436652,5351,16289,5174911,638912243,4908653891,3353,106146015212,548102,065
Conwy76,6611,50046274,386082,6205051,08845234,37937011,4481,886740010,20292,822
Sir Ddinbych76,7552,348-1,649513,270080,7744941,2542,254124,2041841038471,228270010,60891,382
Sir y Fflint104,2935,1651,58801,24985112,3805131,2791,03304,1586553311,1281,527340010,658123,038
Wrecsam89,0172,1427311564,466096,5124751,27059303,3993727403681,2720187,705104,217
Powys80,8285,128-398755,73230191,6661461,056-1223359,43736301,1173,056008415,472107,138
Ceredigion46,7562,459-40581,764050,5822861,1441,37904,1962871,1924661,7941220010,86561,447
Sir Benfro82,3421,46366301,541086,0091,05488479504,9755611,0217852,7061390012,92098,929
Sir Gaerfyrddin126,0662,912-266473,5720132,3302,0183,15771208,7906913259195,0091910021,813154,142
Abertawe154,2129,6321,9241,1501,9290168,8471,4901,7923,373177,5636076961,9421,135554048719,656188,503
Castell-nedd Port Talbot91,2111,280632345,502098,6592,5498521,8943296,01901508273,40197347016,465115,124
Pen-y-bont ar Ogwr103,2614,186-476492,2002,126111,3451,06992991804,5052732476353,075196082112,669124,015
Bro Morgannwg96,9453,568-1,984553,0530101,6371,15585289503,3432681,1052,1871,7811692502212,027113,664
Rhondda Cynon Taf179,4195,0452,2132167,3510194,2451,8205965,213010,7559091,2962,5334,45628243038928,681222,925
Merthyr Tudful43,7572,19913078351046,5154884868801,732678613919951551705,28051,795
Caerffili125,3965,5401,6666086,1190139,3291,2171,55667605,6659301,0501,9214,27017001,65219,107158,437
Blaenau Gwent46,6722,401-15507512049,1153875741,38131,7481893034911,417112412557,07156,186
Torfaen66,691749733122,934071,1196111,3181,1291062,5233512,1989323,1623440012,67483,793
Sir Fynwy51,5901,68231502,023055,60933561931003,9281023211,4652,1630009,24364,851
Casnewydd107,7032,3602,94802,2600115,2714331,1723,94203,6071602728633,0310022813,708128,979
Caerdydd263,5834,3202,1392565,0870275,3847361,6117,28006,110501,3322,1443,8365068023,218298,601

Metadata

Teitl
Gwariant refeniw a gyllidebwyd: addysg

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2017 Mehefin 2017

Diweddariad nesaf
Mehefin 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data cyllideb refeniw (RA), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gwariant refeniw yw'r gost o weithredu gwasanaethau awdurdod lleol megis staffio, gwresogi, goleuo a glanhau, yn ogystal â gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol ers 2016-17 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant cyllideb ysgolion ar addysg

Enw
LGFS0034