Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg a gyllidebwyd yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
Colofn 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
Rhes 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]AddysgCliciwch yma i ddidoliAddysg
[Lleihau]Cyllideb ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb ysgolion[Lleihau]Cyllideb AALlCliciwch yma i ddidoliCyllideb AALl
Cliciwch yma i ddidoliCyllideb ysgolion unigolCliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegolCliciwch yma i ddidoliDigollediad rhwng awdurdodauCliciwch yma i ddidoliStaffCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall ysgolionCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniwCliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegolCliciwch yma i ddidoliGwella ysgolionCliciwch yma i ddidoliMynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - ysgolCliciwch yma i ddidoliMynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - heblaw ysgolCliciwch yma i ddidoliCludiant o'r cartref i'r ysgolCliciwch yma i ddidoliCludiant o'r cartref i'r colegCliciwch yma i ddidoliAddysg bellach a hyfforddiant i bobl ifanc ac oedolion (heb gynnwys gwasanaeth ieuenctid)Cliciwch yma i ddidoliGwasanaeth ieuenctodCliciwch yma i ddidoliRheoli strategol - ysgolionCliciwch yma i ddidoliRheoli strategol - heblaw ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall AALl - ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall AALl - heblaw ysgolion
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,567,60698,21916,9466,20794,2661,5122,784,75530,62626,87646,953883137,1119,08420,19636,06564,9833,0794,8479,084389,7883,174,543
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn54,3282,60416361,245058,3461735305822322,982539941,8863,66038507011,22369,569
Gwynedd96,9783,168385612,9361,389104,9171,7701,3141,242275,0968875951,4993,84697019816,571121,488
Conwy89,0543,97937076,7060100,1168971,05397055,28251402,1462,21523305913,373113,489
Sir Ddinbych90,8873,080-1,0763752,935096,2015767641,80306,3911141571,1421,8146140013,375109,576
Sir y Fflint123,7468,7792,5524542,2190137,7508591,3041,16105,0676603921,0212,030560012,551150,300
Wrecsam105,1273,214-4106476,8530115,43121341973505,80601,07802,62018535111,425126,856
Powys92,7944,726-375416,3500103,5351,5001,2451,6491289,66428201,7824,10400020,354123,890
Ceredigion54,2993,204-74302,465059,2253361,2262,34804,5852981,1611,1591,476280012,61871,843
Sir Benfro93,4152,0202,59903,5530101,5879692,0301,01506,8737051,2031,4652,4721640016,896118,483
Sir Gaerfyrddin149,6044,257-268734,9360158,6012,9412,8901,241011,0856645501,9294,5043030026,107184,708
Abertawe189,44913,0658412,8051,4580207,6182,1861,1223,718209,6986035156171,57145056020,654228,272
Castell-nedd Port Talbot109,071611,2302414,4780115,0815,8563,7321,377827,2505293801,3541,86720603722,670137,751
Pen-y-bont ar Ogwr126,4294,354345313,8290134,9891,8667032,74707,7093232571,2173,214203036518,604153,593
Bro Morgannwg120,4014,802-796312,0820126,5201,98293347204,3873071,2292,0712,2791942823314,167140,687
Rhondda Cynon Taf213,6766,3331,97723418,8040241,0242,6975634,847011,4017491,0103,0583,900300017728,705269,729
Merthyr Tudful51,1094,565717149536057,07664052722602,575855,0589901,4306446011,64068,716
Caerffili146,7708,4572,1487849,1390167,2982,1661,9091,7162807,5191,0637053,5964,61014607,57531,285198,583
Blaenau Gwent55,7692,474-302012612358,1906598891,89402,2971733105711,09983451208,44766,637
Torfaen79,5351,0701,439122,496084,5515811,3222,4581102,3532493,2599454,14626303615,722100,274
Sir Fynwy59,6152,11663202,186064,55078958150705,4431041111,5202,42400011,47976,029
Casnewydd140,9145,1821,82803,4340151,35838404,33205,4821844311,7246,107123,027021,682173,039
Caerdydd324,6356,7093,6922565,5010340,7935871,8209,91108,165501,7014,3743,5961102430,239371,031

Metadata

Teitl

Gwariant refeniw a gyllidebwyd: addysg

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2022 Mehefin 2022

Diweddariad nesaf

Mehefin 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data cyllideb refeniw (RA), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant cyllideb ysgolion ar addysg

Disgrifiad cyffredinol

Gwariant refeniw yw'r gost o weithredu gwasanaethau awdurdod lleol megis staffio, gwresogi, goleuo a glanhau, yn ogystal â gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol ers 2017-18 ymlaen.

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we