Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg a gyllidebwyd yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
Colofn 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
Rhes 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]AddysgCliciwch yma i ddidoliAddysg
[Lleihau]Cyllideb ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb ysgolion[Lleihau]Cyllideb AALlCliciwch yma i ddidoliCyllideb AALl
Cliciwch yma i ddidoliCyllideb ysgolion unigolCliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegolCliciwch yma i ddidoliDigollediad rhwng awdurdodauCliciwch yma i ddidoliStaffCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall ysgolionCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniwCliciwch yma i ddidoliAnghenion dysgu ychwanegolCliciwch yma i ddidoliGwella ysgolionCliciwch yma i ddidoliMynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - ysgolCliciwch yma i ddidoliMynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - heblaw ysgolCliciwch yma i ddidoliCludiant o'r cartref i'r ysgolCliciwch yma i ddidoliCludiant o'r cartref i'r colegCliciwch yma i ddidoliAddysg bellach a hyfforddiant i bobl ifanc ac oedolion (heb gynnwys gwasanaeth ieuenctid)Cliciwch yma i ddidoliGwasanaeth ieuenctodCliciwch yma i ddidoliRheoli strategol - ysgolionCliciwch yma i ddidoliRheoli strategol - heblaw ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall AALl - ysgolionCliciwch yma i ddidoliCyllideb arall AALl - heblaw ysgolion
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,736,561110,79119,8009,019123,6831,6153,001,46834,15624,83452,128848162,3259,84920,76634,20763,3102,8934,3312,783412,4313,413,899
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn60,2452,96632771,612065,1571355186321673,772606611,9693,6852776011,64876,805
Gwynedd102,7504,2874141002,7991,492111,8429651,3241,560235,5068073618603,947102020615,661127,503
Conwy94,0084,30513955,3620103,8181,0141,0861,18755,7595921902,1401,9664806314,049117,868
Sir Ddinbych93,9173,221-3763752,8920100,0295827332,27207,4671131431,2021,9076470015,066115,095
Sir y Fflint132,69510,2952,552206,6870152,2497461,2221,11105,877578421,3422,4991730013,590165,839
Wrecsam112,7703,335-4673495,7270121,71393940970605,653098604,62124513113,852135,565
Powys97,3395,141-1072469,6540112,2741,4951,5771,34612811,61520401,5292,60100020,496132,770
Ceredigion56,1512,960-48204,808063,4363611,4352,65445,2183981,0708541,115230013,13176,568
Sir Benfro99,2332,1232,91004,0240108,2901,2381,8501,35507,2317481,2161,4562,2741640017,532125,822
Sir Gaerfyrddin157,1705,726-283776,9420169,6323,6063,2011,090011,6646938621,0854,185270026,411196,043
Abertawe197,66012,7798366,1442,1760219,5952,0351,1013,549209,9455724815201,3577073120,319239,914
Castell-nedd Port Talbot117,644721,092976,2910125,1965,5651,0132,61109,1815843802,8761,59122404724,071149,267
Pen-y-bont ar Ogwr131,3884,559355374,2270140,5671,9137152,96907,7473233241,1733,725192036419,445160,012
Bro Morgannwg133,9514,786-296317,3670145,8382,5998481,34505,3523631,2782,0442,3071900016,326162,165
Rhondda Cynon Taf228,1986,4121,87124623,1030259,8293,4935944,892015,3201,0648603,3133,883333019733,949293,779
Merthyr Tudful55,2045,8039691621,104063,24056751423403,668872,4271,0021,35015948010,05673,296
Caerffili158,92710,2061,74181811,5330183,2253,3442,1721,7403828,4231,2173,3862,3705,28117001,05829,544212,769
Blaenau Gwent58,1942,942-272013312361,1205188081,82303,2191843066521,16684516559,33270,452
Torfaen85,0962,1621,318124,320092,9081,0711,3572,0191182,6682793,9421,1034,13827004617,012109,920
Sir Fynwy62,2132,66774802,412068,04099151253606,3251201071,5882,51300012,69280,732
Casnewydd150,1985,4701,77002,9690160,40734204,58807,8972453151,7674,149113,178022,492182,899
Caerdydd351,6108,5755,0422947,5420373,0626371,84411,910012,818722,0303,3613,0491701635,754408,816

Metadata

Teitl

Gwariant refeniw a gyllidebwyd: addysg

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2023 Mehefin 2023

Diweddariad nesaf

Mehefin 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data cyllideb refeniw (RA), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwariant refeniw yw'r gost o weithredu gwasanaethau awdurdod lleol megis staffio, gwresogi, goleuo a glanhau, yn ogystal â gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol ers 2017-18 ymlaen.

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant cyllideb ysgolion ar addysg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we