Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg a gyllidebwyd yn ôl gwasanaeth a sector (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Colofn[Hidlo]
-
Colofn 1
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhes 1
-
-
Rhes 2
[Lleihau]Cost a gyllidebwydCliciwch yma i ddidoliCost a gyllidebwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau
Cliciwch yma i ddidoliYsgolion meithrinCliciwch yma i ddidoliYsgolion cynraddCliciwch yma i ddidoliYsgolion uwchraddCliciwch yma i ddidoliYsgolion arbennigCliciwch yma i ddidoliYsgolion canolradd
[Lleihau]Addysg7,9771,179,905925,754125,70179,0312,625,794-331,768
Addysg[Lleihau]Cyllideb ysgolion7,9771,179,905925,754125,70179,0312,318,368-302,815
Cyllideb ysgolionCyllideb ysgolion unigol4,1911,108,421869,178103,27574,8642,159,929-290,212
Anghenion dysgu ychwanegol21726,02928,69413,8132,67771,430-1,331
Digollediad rhwng awdurdodau251,8293,1955,693-22010,5220
Staff01,8411,20374393,1570
Cyllideb arall ysgolion3,54439,24621,1992,6701,59968,258-11,272
Gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw02,5392,286176725,0720
[Lleihau]Cyllideb AALl.....307,426-28,953
Cyllideb AALlAnghenion dysgu ychwanegol.....20,677-616
Gwella ysgolion.....22,437-1,173
Mynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - ysgol.....36,881-3,885
Mynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - heblaw ysgol.....895-157
Cludiant o'r cartref i'r ysgol.....112,7100
Cludiant o'r cartref i'r coleg.....7,7550
Addysg bellach a hyfforddiant i bobl ifanc ac oedolion (heb gynnwys gwasanaeth ieuenctid).....16,170-10,982
Gwasanaeth ieuenctod.....24,437-7,959
Rheoli strategol - ysgolion.....54,498-179
Rheoli strategol - heblaw ysgolion.....4,382-14
Cyllideb arall AALl - ysgolion.....879-157
Cyllideb arall AALl - heblaw ysgolion.....5,705-3,831

Metadata

Teitl
Gwariant refeniw a gyllidebwyd: addysg

Diweddariad diwethaf
Gorffennaf 2018 Gorffennaf 2018

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data cyllideb refeniw (RA), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gwariant refeniw yw'r gost o weithredu gwasanaethau awdurdod lleol megis staffio, gwresogi, goleuo a glanhau, yn ogystal â gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol ers 2017-18 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant cyllideb ysgolion ar addysg