Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg a gyllidebwyd yn ôl gwasanaeth a sector (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Colofn[Hidlo]
-
Colofn 1
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhes 1
-
-
Rhes 2
[Lleihau]Cost a gyllidebwydCliciwch yma i ddidoliCost a gyllidebwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau
Cliciwch yma i ddidoliYsgolion meithrinCliciwch yma i ddidoliYsgolion cynraddCliciwch yma i ddidoliYsgolion uwchraddCliciwch yma i ddidoliYsgolion arbennigCliciwch yma i ddidoliYsgolion canolradd
[Lleihau]Addysg7,529(r) 1,210,598947,025135,819100,831(r) 2,723,633(r) -363,196
Addysg[Lleihau]Cyllideb ysgolion7,529(r) 1,210,598947,025135,819100,831(r) 2,401,801(r) -321,507
Cyllideb ysgolionCyllideb ysgolion unigol3,838(r) 1,131,233886,334111,97495,883(r) 2,229,263(r) -305,859
Anghenion dysgu ychwanegol19527,92633,68815,8143,22280,845-2,143
Digollediad rhwng awdurdodau251,7703,2805,154-18610,043-1,001
Staff01,8301,198277503,3550
Cyllideb arall ysgolion3,47147,07918,7542,5371,79773,638-12,504
Gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw07603,77063654,6580
[Lleihau]Cyllideb AALl.....(r) 321,831(r) -41,689
Cyllideb AALlAnghenion dysgu ychwanegol.....21,551-1,121
Gwella ysgolion.....23,060-1,818
Mynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - ysgol.....41,905-7,197
Mynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - heblaw ysgol.....945-192
Cludiant o'r cartref i'r ysgol.....118,3650
Cludiant o'r cartref i'r coleg.....8,3120
Addysg bellach a hyfforddiant i bobl ifanc ac oedolion (heb gynnwys gwasanaeth ieuenctid).....16,966-13,246
Gwasanaeth ieuenctod.....(r) 28,208(r) -10,993
Rheoli strategol - ysgolion.....48,842-373
Rheoli strategol - heblaw ysgolion.....4,335-14
Cyllideb arall AALl - ysgolion.....1,567-140
Cyllideb arall AALl - heblaw ysgolion.....7,775-6,594

Metadata

Teitl
Gwariant refeniw a gyllidebwyd: addysg

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data cyllideb refeniw (RA), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gwariant refeniw yw'r gost o weithredu gwasanaethau awdurdod lleol megis staffio, gwresogi, goleuo a glanhau, yn ogystal â gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol ers 2017-18 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant cyllideb ysgolion ar addysg