Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg, yn ôl awdurdod a chategori economaidd (£ mil)
None
[Lleihau]Rhes[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhes 1[Hidlo]
-
Rhes 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Colofn[Hidlo]
-
[Lleihau]Colofn 1
-
Colofn 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Gwariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfredol net[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau penodol ac arbennig gan y llywodraeth
[Lleihau]Gwariant grosCliciwch yma i ddidoliGwariant gros[Lleihau]Cyfanswm incwmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm incwm
Cliciwch yma i ddidoliAthrawonCliciwch yma i ddidoliGwariant uniongyrchol arall (costau gweithwyr cyflogedig a chostau cynnal)Cliciwch yma i ddidoliCostau gwasanaethau cymorth canolog ac adrannolCliciwch yma i ddidoliIncwm o drefniadau ar y cyd ag awdurdodau lleol eraillCliciwch yma i ddidoliIncwm o werthiannau, ffioedd a thaliadauCliciwch yma i ddidoliIncwm arall (ac eithrio trefniadau ar y cyd)Cliciwch yma i ddidoliIncwm o drefniadau ar y cyd â chyrff heblaw awdurdodau lleol
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,323,2951,471,345110,383-4,3042,900,719-130,702-128,908-111-259,7212,640,997-376,280
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn29,23731,3565,528066,121-1,117-3,800-41-4,95861,163-9,517
Gwynedd52,14856,3644,9260113,438-3,906-3,5770-7,483105,955-15,280
Conwy50,38353,1911,667-165105,077-4,996-5,719-65-10,77994,298-14,581
Sir Ddinbych43,39653,848817-73897,323-5,601-1,715-6-7,32290,001-12,858
Sir y Fflint68,45359,5415,121-22133,093-4,714-1,6910-6,405126,688-17,840
Wrecsam54,85656,5843,5280114,968-2,872-4,7550-7,626107,341-12,851
Powys55,87357,01721,176-42134,023-3,391-20,2410-23,632110,391-14,441
Ceredigion30,34233,7118,001072,054-2,722-8,1850-10,90761,147-9,180
Sir Benfro50,24654,4225,784-250110,202-4,334-4,0700-8,404101,798-14,985
Sir Gaerfyrddin85,17581,0934,4970170,765-10,470-3,3760-13,846156,919-22,342
Abertawe95,347114,7593,262-40213,329-7,656-9,8810-17,537195,791-28,811
Castell-nedd Port Talbot59,53162,0794,946-943125,614-4,851-4,4810-9,333116,281-14,276
Pen-y-bont ar Ogwr65,69772,2852,046-213139,815-6,638-5,8360-12,474127,341-18,464
Bro Morgannwg62,63260,7472,6920126,071-7,477-4,6190-12,095113,975-16,532
Rhondda Cynon Taf105,032133,6772,7170241,425-26,477-5070-26,985214,441-31,808
Merthyr Tudful23,06029,8632,364-11855,168-2,236-1890-2,42552,742-5,194
Caerffili77,54695,4694,0030177,019-3,528-16,0090-19,537157,482-22,277
Blaenau Gwent24,23838,9473,649066,834-2,267-3,7960-6,06360,771-7,043
Torfaen42,31751,0715,970-1,20898,151-3,594-9,9450-13,53984,612-13,179
Sir Fynwy29,41545,3021,872-20776,382-3,422-6,0160-9,43766,945-8,405
Casnewydd66,08470,1354,130-360139,990-3,224-6,2500-9,474130,515-21,043
Caerdydd152,286159,88511,6860323,857-15,209-4,2490-19,459304,398-45,372

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf
Hydref 2018 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2013-14 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1