Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg, yn ôl awdurdod a chategori economaidd (£ mil)
None
[Lleihau]Rhes[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhes 1[Hidlo]
-
Rhes 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Colofn[Hidlo]
-
[Lleihau]Colofn 1
-
Colofn 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Gwariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfredol net[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau penodol ac arbennig gan y llywodraeth
[Lleihau]Gwariant grosCliciwch yma i ddidoliGwariant gros[Lleihau]Cyfanswm incwmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm incwm
Cliciwch yma i ddidoliAthrawonCliciwch yma i ddidoliGwariant uniongyrchol arall (costau gweithwyr cyflogedig a chostau cynnal)Cliciwch yma i ddidoliCostau gwasanaethau cymorth canolog ac adrannolCliciwch yma i ddidoliIncwm o drefniadau ar y cyd ag awdurdodau lleol eraillCliciwch yma i ddidoliIncwm o werthiannau, ffioedd a thaliadauCliciwch yma i ddidoliIncwm arall (ac eithrio trefniadau ar y cyd)Cliciwch yma i ddidoliIncwm o drefniadau ar y cyd â chyrff heblaw awdurdodau lleol
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,496,8121,668,60290,711-4,9083,251,218-77,924-81,565-1,045-160,5333,090,685-639,016
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn30,99733,1273,940068,064-420-2,7700-3,19064,874-12,239
Gwynedd57,61961,6964,555-3123,867-1,741-3,431-228-5,400118,467-21,113
Conwy53,29160,8061,706-92115,711-2,689-5,5750-8,264107,447-23,711
Sir Ddinbych49,38959,950811-564109,587-2,565-643-1-3,210106,378-19,659
Sir y Fflint75,85067,3664,8900148,106-1,171-1,3640-2,535145,570-28,204
Wrecsam70,93760,414-3,4070127,943-557-3,5330-4,090123,853-22,922
Powys59,08165,4725,8400130,393-1,098-6,656-2-7,757122,637-20,293
Ceredigion32,81433,8155,029071,658-842-2,0730-2,91468,743-16,169
Sir Benfro51,95463,3025,271-1,187119,340-1,293-4,3650-5,658113,682-23,126
Sir Gaerfyrddin84,86699,6685,004-7189,531-6,315-2,163-553-9,030180,500-35,559
Abertawe106,779130,9705,9030243,653-2,486-6,0250-8,511235,142-53,655
Castell-nedd Port Talbot66,10278,2513,336-784146,905-3,651-462-41-4,154142,750-31,221
Pen-y-bont ar Ogwr75,96879,9774,250-144160,051-2,421-6,2500-8,671151,380-29,537
Bro Morgannwg71,46269,1552,8490143,466-2,644-3,7570-6,400137,066-29,318
Rhondda Cynon Taf117,649146,7194,2420268,609-17,983-1460-18,129250,480-59,726
Merthyr Tudful26,72835,1662,221064,115-1,835-2420-2,07662,039-10,626
Caerffili88,986102,4566,4080197,851-11,679-3,6740-15,353182,497-33,401
Blaenau Gwent27,56637,5923,873069,031-612-3,5690-4,18164,850-9,990
Torfaen47,11058,7736,334-2,110110,107-2,236-8,9670-11,20398,904-20,221
Sir Fynwy35,06255,2131,614-1891,871-6,913-4,5000-11,41380,458-17,184
Casnewydd87,56484,0774,1640175,805-1,136-7,628-219-8,983166,823-36,095
Caerdydd179,036184,64011,8780375,554-5,637-3,7730-9,410366,144-85,047

Metadata

Teitl

Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf

Hydref 2021 Hydref 2021

Diweddariad nesaf

Hydref 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2013-14 ymlaen.

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we