Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg, yn ôl awdurdod a chategori economaidd (£ mil)
None
[Lleihau]Rhes[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhes 1[Hidlo]
-
Rhes 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Colofn[Hidlo]
-
[Lleihau]Colofn 1
-
Colofn 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Gwariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfredol net[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau penodol ac arbennig gan y llywodraeth
[Lleihau]Gwariant grosCliciwch yma i ddidoliGwariant gros[Lleihau]Cyfanswm incwmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm incwm
Cliciwch yma i ddidoliAthrawonCliciwch yma i ddidoliGwariant uniongyrchol arall (costau gweithwyr cyflogedig a chostau cynnal)Cliciwch yma i ddidoliCostau gwasanaethau cymorth canolog ac adrannolCliciwch yma i ddidoliIncwm o drefniadau ar y cyd ag awdurdodau lleol eraillCliciwch yma i ddidoliIncwm o werthiannau, ffioedd a thaliadauCliciwch yma i ddidoliIncwm arall (ac eithrio trefniadau ar y cyd)Cliciwch yma i ddidoliIncwm o drefniadau ar y cyd â chyrff heblaw awdurdodau lleol
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,356,0801,503,410102,850-5,0662,957,275-131,559-130,846-306-262,7112,694,564-395,135
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn29,51832,5343,800065,852-1,151-4,1770-5,32860,524-10,073
Gwynedd52,12556,8914,8210113,837-4,315-4,826-39-9,180104,657-14,944
Conwy50,99855,1411,639-89107,690-4,240-6,8020-11,04196,648-14,821
Sir Ddinbych43,93857,471905-465101,849-5,844-9220-6,76695,084-13,393
Sir y Fflint68,28562,7014,680-105135,561-5,233-1,348-6-6,588128,973-19,316
Wrecsam57,95255,7294390114,120-3,746-3,9880-7,734106,386-12,460
Powys55,62557,33416,248-88129,119-3,535-14,6280-18,164110,956-14,346
Ceredigion30,46633,2855,101068,852-2,675-5,1050-7,77961,072-8,935
Sir Benfro49,44757,5125,185-233111,911-3,595-6,1970-9,792102,119-15,185
Sir Gaerfyrddin86,25680,6275,1870172,069-11,193-4,5660-15,759156,311-22,230
Abertawe96,665120,7313,160-2220,555-8,066-9,931-83-18,079202,475-31,559
Castell-nedd Port Talbot60,51166,2204,322-1,190129,861-4,860-4,5190-9,379120,482-16,869
Pen-y-bont ar Ogwr67,09275,3851,755-206144,026-6,563-5,9310-12,493131,533-19,479
Bro Morgannwg64,76560,3932,622-50127,731-6,183-4,6890-10,871116,860-17,537
Rhondda Cynon Taf110,231138,1614,3290252,722-28,304-8770-29,181223,541-32,807
Merthyr Tudful23,51232,2432,509058,263-2,881-7820-3,66354,600-6,012
Caerffili80,27495,9584,9180181,150-3,917-16,2430-20,160160,990-23,957
Blaenau Gwent24,69337,5483,667065,908-1,787-5,1570-6,94458,964-7,533
Torfaen42,50253,3326,472-2,132100,174-2,679-10,0910-12,77087,404-14,203
Sir Fynwy29,68248,0881,815-12179,464-3,407-6,4210-9,82969,636-10,696
Casnewydd69,87169,3677,173-385146,027-2,287-6,886-178-9,351136,676-21,887
Caerdydd161,672156,76012,1010330,532-15,099-6,7600-21,859308,673-46,894

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf
Hydref 2019 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2013-14 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1