Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg, yn ôl awdurdod a chategori economaidd (£ mil)
None
[Lleihau]Rhes[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhes 1[Hidlo]
-
Rhes 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Colofn[Hidlo]
-
[Lleihau]Colofn 1
-
Colofn 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Gwariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfredol net[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau penodol ac arbennig gan y llywodraeth
[Lleihau]Gwariant grosCliciwch yma i ddidoliGwariant gros[Lleihau]Cyfanswm incwmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm incwm
Cliciwch yma i ddidoliAthrawonCliciwch yma i ddidoliGwariant uniongyrchol arall (costau gweithwyr cyflogedig a chostau cynnal)Cliciwch yma i ddidoliCostau gwasanaethau cymorth canolog ac adrannolCliciwch yma i ddidoliIncwm o drefniadau ar y cyd ag awdurdodau lleol eraillCliciwch yma i ddidoliIncwm o werthiannau, ffioedd a thaliadauCliciwch yma i ddidoliIncwm arall (ac eithrio trefniadau ar y cyd)Cliciwch yma i ddidoliIncwm o drefniadau ar y cyd â chyrff heblaw awdurdodau lleol
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,715,1431,975,140101,444-2,6963,789,031-140,907-215,972-949-357,8293,431,202-658,483
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn37,01442,8714,836084,721-790-9,1930-9,98374,738-13,900
Gwynedd68,24672,0424,3570144,645-3,960-10,222-28-14,211130,435-24,164
Conwy61,23573,2061,985-98136,329-6,320-8,3290-14,648121,680-25,171
Sir Ddinbych61,23466,681887-890127,912-5,928-2,0450-7,973119,939-20,314
Sir y Fflint89,42378,1015,7220173,246-3,473-7,5750-11,047162,199-29,821
Wrecsam75,98464,35910,4390150,781-2,935-8,1640-11,099139,682-21,145
Powys68,69886,1065,4740160,278-5,674-15,036-73-20,784139,494-27,335
Ceredigion29,28554,3653,263086,913-2,741-7,1880-9,92976,985-16,359
Sir Benfro60,54683,7625,392-702148,998-3,093-16,6590-19,752129,246-22,756
Sir Gaerfyrddin96,915114,2116,8270217,952-10,316-6,543-4-16,863201,090-37,681
Abertawe123,243153,4735,6010282,317-7,453-22,265-605-30,323251,994-48,819
Castell-nedd Port Talbot77,49891,0151,743-723169,533-6,106-7,6910-13,797155,735-31,952
Pen-y-bont ar Ogwr89,08690,4373,509-164182,867-6,769-6,5970-13,366169,501-29,665
Bro Morgannwg83,99985,0103,1820172,190-5,200-11,7180-16,919155,272-30,241
Rhondda Cynon Taf133,075161,4864,6870299,248-26,062-5,4700-31,533267,715-52,118
Merthyr Tudful30,20042,8722,956076,028-2,740-3,0980-5,83870,190-11,835
Caerffili110,407106,82611,4770228,711-15,986-7,6970-23,683205,028-37,128
Blaenau Gwent30,64247,7172,909081,268-1,629-5,7210-7,35173,918-12,709
Torfaen53,29665,1603,1720121,627-2,266-11,5430-13,810107,818-20,397
Sir Fynwy34,51268,5211,972-119104,886-4,598-15,0810-19,67985,206-15,547
Casnewydd94,237103,7443,6210201,603-2,762-11,567-239-14,568187,035-38,255
Caerdydd206,367223,1767,4350436,977-14,105-16,5690-30,674406,303-91,172

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2013-14 ymlaen.

Teitl

Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Hydref 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report