Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg, yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Colofn 1[Hidlo]
-
Colofn 2[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
Rhes 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllideb ysgol)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm digollediad rhwng awdurdodau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm arlwyo yn yr ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyllid ysgol arall[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm staff[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyllid ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllid ALl)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm hwyluso gwelliant ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm mynediad i addysg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cludiant o'r cartref i'r ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm rheoli strategol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyllid ALl ar ysgolion arall - ysgolion meithrin[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfaswm cyllid ALl[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant addysg nad sydd ar gyfer ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant refeniw ar addysg
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,463,047103,4676,91049,26152,2613,63502,678,58221,34644,14335,769112,84862,6986,483283,2883,010,23980,4463,090,685
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn52,7942,21921901,99316057,241528025722,5601,47105,45762,6982,17664,874
Gwynedd96,0182,66826102,311460101,3051,6261,7791,3163,7134,067012,501115,6312,837118,467
Conwy84,4613,6543315074,94978093,9805759891,0724,7121,27608,625104,3233,125107,447
Sir Ddinbych87,0002,549-1061,28800090,7316633,5681,4675,8272,829014,353105,0841,294106,378
Sir y Fflint120,3227,7019972,0216594360132,1376703,4171,3665,0171,460011,930144,0671,503145,570
Wrecsam103,1292,99201,3367,6479790116,08451150354,8002105,416121,5012,352123,853
Powys90,6934,603-5661,1734,9542620101,1187121,5242,0529,6753,05529917,317118,6893,947122,637
Ceredigion52,7241,703-3846898360055,5681,0321,5931,8271,7181,38707,55663,2245,52068,743
Sir Benfro91,4964,62327961,2160097,4581,0481,439495,3531,34709,236109,7153,967113,682
Sir Gaerfyrddin145,7173,517-534,702706180154,6072,4982,3941,5639,1594,665020,281178,3412,159180,500
Abertawe189,08312,1158829,2505,27700216,6071,3034632,4648,581486013,297229,9035,238235,142
Castell-nedd Port Talbot94,4585,9562542,7026,433-8520108,9521,23111,6531,4064,0696,980025,339140,5612,189142,750
Pen-y-bont ar Ogwr125,8346,579-5741,8841,2079690135,8994687093,3915,8533,520013,941149,8401,540151,380
Bro Morgannwg114,9374,962-1,54292985370119,4711,7266416353,7392,4433989,582133,7123,354137,066
Rhondda Cynon Taf193,3877,5141,7789,0167361810212,6111,6693,2913,8208,9023,973021,654245,8454,635250,480
Merthyr Tudful50,2231,44734648549149052,7615205571852,3281,29204,88160,7501,28862,039
Caerffili140,49411,3321,0533,9992,0661,1050160,0491,3472,5241,9215,4483,3012,17316,714177,2665,231182,497
Blaenau Gwent52,7191,837-3331,013443152055,8315855709601,9492,73606,80062,6312,21964,850
Torfaen75,670-911,0841,3391,5440079,5462,1667382,4972,1704,087011,65891,2447,66098,904
Sir Fynwy53,6934,3855731,1461010059,8983422,6731,2065,8892,245012,35576,4124,04680,458
Casnewydd133,6536,934626752,45900143,74707242854,9774,9963,61314,595158,3428,480166,823
Caerdydd314,5434,2672,0376,8845,191590332,9816012,0455,6816,4115,063019,801360,4605,684366,144

Metadata

Teitl

Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf

Hydref 2021 Hydref 2021

Diweddariad nesaf

Hydref 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2013-14 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report