Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg, yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Colofn 1[Hidlo]
-
Colofn 2[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
Rhes 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllideb ysgol)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm digollediad rhwng awdurdodau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm arlwyo yn yr ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyllid ysgol arall[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm staff[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyllid ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllid ALl)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm hwyluso gwelliant ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm mynediad i addysg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cludiant o'r cartref i'r ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm rheoli strategol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyllid ALl ar ysgolion arall - ysgolion meithrin[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfaswm cyllid ALl[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant addysg nad sydd ar gyfer ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant refeniw ar addysg
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,134,52386,2328,16017,47648,5413,57802,298,51016,96847,94636,244110,49461,4012,161275,2152,573,72567,2722,640,997
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn47,1493,02720102,04092052,509581,2646313,3681,28906,61059,1192,04461,163
Gwynedd84,1983,440349096160089,007542,1917073,7187,120013,790102,7973,158105,955
Conwy76,5022,0612302214,61977083,7104671,1006034,1861,39307,74991,4592,84094,298
Sir Ddinbych75,1303,487-1,75650634613077,72602,8051,5974,3972,332011,13288,8581,14390,001
Sir y Fflint106,9754,6912,196213520113,9195803,2301,0964,912291010,109124,0282,660126,688
Wrecsam89,5563681,260-6233,35821093,9403331,0931,0853,0663,51109,087103,0284,314107,341
Powys81,2593,750-5511,3601,913207087,9371,8492,6416679,9033,009018,069106,0064,385110,391
Ceredigion46,4931,585-6044891,3891049,3539551,9949714,0331,39909,35258,7052,44261,147
Sir Benfro81,9403,564-575651,3810087,3931,1881,2627345,2272,915011,32698,7193,079101,798
Sir Gaerfyrddin129,3962,485-1761,80475300134,2632,1723,2428728,7214,89657520,478154,7412,179156,919
Abertawe156,41510,2631,0891,2147,08200176,0631,2311,4693,0808,765518015,063191,1254,666195,791
Castell-nedd Port Talbot82,0134,8208662,4296,468367096,9637598,2361,4745,8371,489017,796114,7591,522116,281
Pen-y-bont ar Ogwr104,9125,737-9204381,5861,4130113,1665408444,7904,5651,793012,532125,6981,643127,341
Bro Morgannwg98,0613,406-1,6024121,5913440102,2121,5241,1412043,2962,2993128,777110,9892,986113,975
Rhondda Cynon Taf176,8025,7361,5982,6195881970187,5409723,2813,4449,5164,607021,819209,3595,081214,441
Merthyr Tudful43,5752,04232595367105046,5104714662102,0771,26204,48650,9961,74752,742
Caerffili118,98510,1931,0713,5112,2794990136,5377734,5141,9915,4712,6571,27416,681153,2184,263157,482
Blaenau Gwent46,8461,936-14662794373050,2788645992,0371,7692,87508,14358,4212,35060,771
Torfaen65,7333836478931,6320069,2881,2396382,1182,3554,507010,85780,1454,46784,612
Sir Fynwy49,4852,23457201,4580053,7502671,3515665,8372,037010,05863,8073,13866,945
Casnewydd108,4396,2751,15340486900117,14102,2063413,7164,647010,911128,0522,463130,515
Caerdydd264,6584,7492,4144916,8851080279,3056712,3807,0275,7584,554020,390299,6964,703304,398

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf
Hydref 2018 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2013-14 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1