Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg, yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Colofn 1[Hidlo]
-
Colofn 2[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
Rhes 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllideb ysgol)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm digollediad rhwng awdurdodau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm arlwyo yn yr ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyllid ysgol arall[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm staff[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyllid ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllid ALl)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm hwyluso gwelliant ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm mynediad i addysg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cludiant o'r cartref i'r ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm rheoli strategol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyllid ALl ar ysgolion arall - ysgolion meithrin[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfaswm cyllid ALl[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant addysg nad sydd ar gyfer ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant refeniw ar addysg
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,681,954131,20011,49368,75877,1716,000-562,976,52024,23346,79870,160160,19057,2824,920363,5833,340,10391,0993,431,202
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn58,1932,71830705,86160067,139731,4965473,5121,15806,78673,92581374,738
Gwynedd102,8894,46015204,395660111,9635841,4831,9325,3473,611012,956124,9205,515130,435
Conwy91,7535,5134651,9554,953140104,6531,2001,1221,9976,1792,070012,568117,2214,459121,680
Sir Ddinbych96,2443,0453541,977000101,6197354,4891,8667,3672,301016,758118,3771,562119,939
Sir y Fflint132,4309,8676741,5421,5442160146,2747123,8631,2415,4601,412012,689158,9633,236162,199
Wrecsam112,1274,51101,30211,9226690130,530-44229406,725-16606,412136,9422,741139,682
Powys95,5236,602-2084,5655,0995690112,1499573,7403,55511,0373,05611422,460134,6084,886139,494
Ceredigion55,3993,287-6651,0153,724389063,1485721,3992,6564,4901,203010,32073,4683,51776,985
Sir Benfro101,3376,5751441,0571,47700110,5901,2631,3452,1537,0232,468014,252124,8424,404129,246
Sir Gaerfyrddin156,5815,367-1805,6343,2521510170,8062,6583,0872,91512,0044,164024,828195,6355,455201,090
Abertawe202,84314,8237071,8206,09300226,2871,8461,2325,33112,2501,606022,264248,5513,443251,994
Castell-nedd Port Talbot113,6636,768-285,1702,5747160128,8631,3916,9962,7128,2652,752022,116150,9794,756155,735
Pen-y-bont ar Ogwr134,5857,7665161,9652,8961,0070148,7356291,1535,4698,0883,127018,465167,2012,300169,501
Bro Morgannwg129,7415,048-9842,8572,4871960139,3462,7027381,2635,0722,249012,023151,3683,903155,272
Rhondda Cynon Taf211,7396,6501,29912,6291,9172950234,5302,5583,0253,90914,1493,888027,529262,0585,657267,715
Merthyr Tudful56,7301,534785144687329060,2098276375033,6431,92307,53367,7422,44870,190
Caerffili150,20212,9569836,5292,3237980173,7911,6752,5896,7219,2933,4231,23324,933198,7246,304205,028
Blaenau Gwent58,0151,642-4571,8111,01787062,1141,0869331,0983,3222,617929,14871,2622,65673,918
Torfaen79,3781,1041,2142,275908377085,2561,9326276,0842,4874,58452516,239101,4956,323107,818
Sir Fynwy58,9925,9447722,1418980068,7484462,0141,3807,5611,393012,79381,5413,66685,206
Casnewydd148,6755,7683,1144,5054,4470-56166,45401,8907395,8294,7782,95516,191182,6444,391187,035
Caerdydd334,9159,2532,5307,8658,696590363,3188292,64716,09011,0903,665034,320397,6388,664406,303

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2013-14 ymlaen.

Teitl

Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Hydref 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report