Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg, yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Colofn 1[Hidlo]
-
Colofn 2[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
Rhes 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllideb ysgol)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm digollediad rhwng awdurdodau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm arlwyo yn yr ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyllid ysgol arall[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm staff[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyllid ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllid ALl)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm hwyluso gwelliant ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm mynediad i addysg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cludiant o'r cartref i'r ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm rheoli strategol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyllid ALl ar ysgolion arall - ysgolion meithrin[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfaswm cyllid ALl[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant addysg nad sydd ar gyfer ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant refeniw ar addysg
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,164,47593,9349,30421,53845,0792,34102,336,67119,08146,30541,834118,21261,1942,300288,9272,625,59868,9662,694,564
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn46,3362,73922001,77370051,138507156312,5311,60505,53256,6703,85460,524
Gwynedd83,7212,79427901,91043088,7477821,8561,1264,2234,706012,693101,4403,217104,657
Conwy77,1112,3791392224,61655084,5213911,0261,2134,6241,86709,12193,6423,00696,648
Sir Ddinbych77,9762,366-465441274080,3485562,9512,2215,3892,519013,63593,9841,10095,084
Sir y Fflint108,4576,9975128820115,9835863,1001,0585,144361010,250126,2332,740128,973
Wrecsam90,1512,1441,435-5433,378-528096,038446213722,9972,76206,598102,6363,750106,386
Powys80,8123,274-1,0991,9051,812129086,8331,5123,47916810,6794,184020,022106,8544,101110,956
Ceredigion46,7591,554-4312579121049,0531,0181,4729714,0982,19109,75058,8032,26961,072
Sir Benfro83,2693,9160-1121,4330088,5061,2751,2491555,5822,013010,27498,7803,339102,119
Sir Gaerfyrddin127,5642,919-2703,746-20400133,7562,4113,0531,2049,0563,75174020,215153,9702,341156,311
Abertawe159,75410,8379781,6058,99800182,1721,3441,3663,0469,585446015,786197,9584,517202,475
Castell-nedd Port Talbot83,3675,6356612,5936,293-325098,2248599,4531,6816,3882,464020,844119,0691,414120,482
Pen-y-bont ar Ogwr108,0715,428-2505931,3931,6300116,8656398055,4925,102923012,961129,8261,707131,533
Bro Morgannwg100,7034,215-1,45036787700104,7111,7327671913,5132,2653218,789113,4993,360116,860
Rhondda Cynon Taf178,6156,9971,6603,3096652390191,4841,0323,2049,1399,4324,528027,334218,8184,723223,541
Merthyr Tudful43,5093,15336599464133047,7244934492142,1941,67105,02152,7451,85654,600
Caerffili120,06010,9101,1413,7882,3437290138,9708564,9552,2535,5843,0171,24017,905156,8744,115160,990
Blaenau Gwent47,9751,845-220363-74101049,9897763121,6141,9092,27106,88256,8712,09358,964
Torfaen67,2693838158121,3960070,6751,4236801,9222,4385,599012,06282,7374,66787,404
Sir Fynwy49,8911,5571,9744975260054,4452851,3696807,5972,125012,05766,5023,13469,636
Casnewydd111,3596,8051,2827962,49000122,73307774264,5714,982010,756133,4893,187136,676
Caerdydd271,7485,0872,0297924,043580283,7566153,2476,0595,5784,943020,442304,1984,474308,673

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf
Hydref 2019 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2013-14 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1