Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw addysg, yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Colofn 1[Hidlo]
-
Colofn 2[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
Rhes 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllideb ysgol)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm digollediad rhwng awdurdodau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm arlwyo yn yr ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyllid ysgol arall[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm staff[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyllid ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllid ALl)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm hwyluso gwelliant ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm mynediad i addysg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cludiant o'r cartref i'r ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm rheoli strategol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyllid ALl ar ysgolion arall - ysgolion meithrin[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfaswm cyllid ALl[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant addysg nad sydd ar gyfer ysgolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant refeniw ar addysg
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,107,11485,4777,91717,97948,2532,8031972,269,73915,36746,15033,456110,66771,3921,596278,6282,548,36766,3642,614,731
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn46,7402,86516302,88529052,682681465183,0291,16704,92857,6101,46259,072
Gwynedd81,6563,067404074876085,9514371,8881,5643,6205,333012,84298,7943,329102,122
Conwy77,1191,825162424,39852083,6514331,4845344,2612,16908,88192,5313,10295,633
Sir Ddinbych73,5172,663-1,162088647075,95102,6193,1914,4551,910012,17588,1261,09889,223
Sir y Fflint106,4136,0491,137125135270113,8854873,0221,0035,256293010,061123,9463,134127,080
Wrecsam87,1362,4811,170718935148092,589481,5566794,2554,111010,649103,2372,732105,969
Powys81,2573,400-5971,2651,92947087,3011,3442,6575869,6063,390017,583104,8843,788108,672
Ceredigion45,4441,747-3794691,5840048,8669182,6601,0424,1781,12209,92158,7872,45061,237
Sir Benfro82,2143,438-671201,2060086,9111,0481,2629595,0983,102011,46998,3802,848101,228
Sir Gaerfyrddin128,4412,576-3531,8121,91100134,3871,7843,1101,1588,4105,04824019,750154,1382,532156,670
Abertawe152,9579,7529109366,22200170,7771,3589163,1738,631663014,741185,5184,261189,779
Castell-nedd Port Talbot82,0694,2759962,4556,487155096,4377238,0211,4345,8291,962017,969114,4061,389115,795
Pen-y-bont ar Ogwr103,8125,598-1,0084091,775919197111,7014739962,9954,5382,605011,606123,3071,708125,015
Bro Morgannwg95,6793,455-1,3721,5411,9641660101,4331,4851,0045453,2312,78409,049110,4823,755114,237
Rhondda Cynon Taf172,3785,9021,7332,0295452070182,7949682,7481,1659,8977,582022,360205,1545,379210,533
Merthyr Tudful42,7762,0593489535873045,709904732051,8121,39003,96949,6781,37051,048
Caerffili117,3099,6731,2173,5611,4655910133,8168814,6263,0345,6082,9141,35618,419152,2354,663156,898
Blaenau Gwent47,7661,775-1444481,178145051,1689866071,1501,6883,24007,67158,8392,03660,875
Torfaen65,7281689588771,3360069,0678236502,0602,5276,214012,27481,3414,16085,501
Sir Fynwy49,7902,16456102,2130054,7292671,1424895,4152,63309,94664,6753,24567,920
Casnewydd110,7275,4671,20838378500118,56901,7842923,5927,007012,675131,2443,048134,292
Caerdydd256,1855,0782,1784947,3091220271,3667442,7805,6805,7314,754019,689291,0554,876295,931

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf
Hydref 2017 Hydref 2017

Diweddariad nesaf
Hydref 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2013-14 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1