Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant cyllid addysg, fesul gwasanaeth (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Colofn[Hidlo]
-
[Lleihau]Colofn 1
-
Colofn 2
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhes 1
-
-
Rhes 2
[Lleihau]Gwariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfredol net[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau penodol ac arbennig gan y llywodraeth
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwariant gros[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm incwm
[Lleihau]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion2,548,391-85,3432,463,047-441,582
Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion[Ehangu]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion meithrin5,502-4655,037-1,163
[Ehangu]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion cynradd1,288,129-43,9151,244,214-231,927
[Ehangu]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion uwchradd1,010,198-31,004979,194-184,389
[Ehangu]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion arbennig126,257-6,055120,202-6,095
[Ehangu]Cyfanswm gwariant a ddirpwywyd i ysgolion canol118,304-3,905114,400-18,008
[Ehangu]Cyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllideb ysgol)111,317-7,850103,467-10,004
[Ehangu]Cyfanswm digollediad rhwng awdurdodau17,974-11,0646,910-148
[Ehangu]Cyfanswm arlwyo yn yr ysgol64,226-14,96449,261-8,782
[Ehangu]Cyfanswm cyllid ysgol arall57,752-5,49152,261-15,927
[Ehangu]Cyfanswm staff5,355-1,7203,635-850
[Ehangu]Cyfanswm gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw0000
[Ehangu]Cyfanswm cyllid ysgol2,805,014-126,4322,678,582-477,294
[Ehangu]Cyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllid ALl)23,402-2,05621,346-4,443
[Ehangu]Cyfanswm hwyluso gwelliant ysgolion47,532-3,38944,143-20,300
[Ehangu]Cyfanswm mynediad i addysg41,563-5,79335,769-15,438
[Ehangu]Cyfanswm cludiant o'r cartref i'r ysgol115,488-2,639112,848-1,240
[Ehangu]Cyfanswm rheoli strategol67,434-4,73662,698-9,925
[Ehangu]Cyfanswm cyllid ALl ar ysgolion arall - ysgolion meithrin8,636-2,1536,483-249
[Ehangu]Cyfaswm cyllid ALl304,055-20,767283,288-51,596
[Lleihau]Cyfanswm gwariant ysgol3,158,019-147,7803,010,239-592,795
Cyfanswm gwariant ysgol[Ehangu]Gwariant ysgol - ysgolion meithrin7,963-8477,115-1,638
[Ehangu]Gwariant ysgol - Ysgolion cynradd1,544,764-71,4501,473,315-283,547
[Ehangu]Gwariant ysgol - Ysgolion uwchradd1,217,410-52,7801,164,630-214,298
[Ehangu]Gwariant ysgol - Ysgolion arbennig204,339-15,925188,414-8,483
[Ehangu]Gwariant ysgol - Ysgolion canolradd134,593-6,197128,396-20,923
[Ehangu]COVID 19 - gwariant ysgol48,951-58248,370-63,906
[Lleihau]Cyfanswm gwariant addysg nad sydd ar gyfer ysgolion93,198-12,75380,446-46,221
Cyfanswm gwariant addysg nad sydd ar gyfer ysgolion[Ehangu]Rheoli strategol - heblaw ysgolion7210721-643
[Ehangu]Mynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - heblaw ysgol2020202-410
[Ehangu]Darpariaeth dan 5 oed heb fod mewn ysgol feithrin, ysgol gynradd nac ysgol arbennig14,614-2,14212,472-4,360
[Ehangu]Addysg i oedolion18,972-6,42112,551-8,122
[Ehangu]Gwasanaeth ieuenctod30,802-2,29428,508-14,652
[Ehangu]Addysg gymunedol2,394-5051,889-1,623
[Ehangu]Cludiant o'r cartref i'r coleg7,763-1,2586,5050
[Ehangu]Cymorth i fyfyrwyr: dyfarniadau dewisol149-11480
[Ehangu]Cymorth i fyfyrwyr: Grant dysgu'r Cynulliad0000
[Ehangu]Cymorth i fyfyrwyr: dyfarniadau gorfodol0000
[Ehangu]Addysg barhaus arall5050
[Ehangu]Rhwymedigaethau pensiwn gweddilliol: addysg bellach1,10101,1010
[Ehangu]Rhwymedigaethau pensiwn gweddilliol: gwasanaethau eraill heb fod mewn ysgolion1,10501,1050
[Ehangu]Cyllideb ALl arall (nad sydd ar gyfer ysgolion)1,95301,952-1,659
[Ehangu]COVID 19 - gwariant addysg heblaw ysgolion13,419-13213,287-14,751
[Ehangu]Cyfanswm gwariant refeniw ar addysg3,251,218-160,5333,090,685-639,016

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2013-14 ymlaen.

Teitl

Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf

Hydref 2021 Hydref 2021

Diweddariad nesaf

Hydref 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report