Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant cyllid addysg, fesul gwasanaeth (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Colofn[Hidlo]
-
[Lleihau]Colofn 1
-
Colofn 2
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhes 1
-
-
Rhes 2
[Lleihau]Gwariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfredol net[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau penodol ac arbennig gan y llywodraeth
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwariant gros[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm incwm
[Ehangu]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion2,261,029-126,5062,134,523-314,965
[Ehangu]Cyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllideb ysgol)94,896-8,66486,232-3,682
[Ehangu]Cyfanswm digollediad rhwng awdurdodau19,592-11,4328,1600
[Ehangu]Cyfanswm arlwyo yn yr ysgol65,411-47,93617,476-2,588
[Ehangu]Cyfanswm cyllid ysgol arall63,826-15,28548,541-11,755
[Ehangu]Cyfanswm staff4,463-8843,5780
[Ehangu]Cyfanswm gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw0000
[Ehangu]Cyfanswm cyllid ysgol2,509,218-210,7082,298,510-332,990
[Ehangu]Cyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllid ALl)19,685-2,71716,968-669
[Ehangu]Cyfanswm hwyluso gwelliant ysgolion57,464-9,51847,946-17,250
[Ehangu]Cyfanswm mynediad i addysg42,848-6,60436,244-4,690
[Ehangu]Cyfanswm cludiant o'r cartref i'r ysgol116,937-6,443110,494-12
[Ehangu]Cyfanswm rheoli strategol69,418-8,01761,401-898
[Ehangu]Cyfanswm cyllid ALl ar ysgolion arall - ysgolion meithrin2,174-132,161-673
[Ehangu]Cyfaswm cyllid ALl308,527-33,312275,215-24,192
[Ehangu]Cyfanswm gwariant ysgol2,817,745-244,0202,573,725-357,181
[Ehangu]Cyfanswm gwariant addysg nad sydd ar gyfer ysgolion82,974-15,70267,272-19,099
[Ehangu]Cyfanswm gwariant refeniw ar addysg2,900,719-259,7212,640,997-376,280

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf
Hydref 2018 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2013-14 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1