Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant cyllid addysg, fesul gwasanaeth (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Colofn[Hidlo]
-
[Lleihau]Colofn 1
-
Colofn 2
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhes 1
-
-
Rhes 2
[Lleihau]Gwariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfredol net[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau penodol ac arbennig gan y llywodraeth
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwariant gros[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm incwm
[Ehangu]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion2,308,314-143,8392,164,475-318,144
[Ehangu]Cyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllideb ysgol)102,237-8,30293,934-4,650
[Ehangu]Cyfanswm digollediad rhwng awdurdodau20,765-11,4619,304-197
[Ehangu]Cyfanswm arlwyo yn yr ysgol68,184-46,64621,538-3,879
[Ehangu]Cyfanswm cyllid ysgol arall56,569-11,49045,079-15,085
[Ehangu]Cyfanswm staff3,711-1,3702,341-157
[Ehangu]Cyfanswm gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw0000
[Ehangu]Cyfanswm cyllid ysgol2,559,780-223,1092,336,671-342,113
[Ehangu]Cyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllid ALl)21,262-2,18219,081-1,361
[Ehangu]Cyfanswm hwyluso gwelliant ysgolion49,956-3,65146,305-16,906
[Ehangu]Cyfanswm mynediad i addysg49,425-7,59141,834-5,943
[Ehangu]Cyfanswm cludiant o'r cartref i'r ysgol122,042-3,830118,212-2,036
[Ehangu]Cyfanswm rheoli strategol67,322-6,12861,194-3,214
[Ehangu]Cyfanswm cyllid ALl ar ysgolion arall - ysgolion meithrin2,312-122,300-769
[Ehangu]Cyfaswm cyllid ALl312,320-23,393288,927-30,229
[Ehangu]Cyfanswm gwariant ysgol2,872,099-246,5022,625,598-372,341
[Ehangu]Cyfanswm gwariant addysg nad sydd ar gyfer ysgolion85,175-16,20968,966-22,794
[Ehangu]Cyfanswm gwariant refeniw ar addysg2,957,275-262,7112,694,564-395,135

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf
Hydref 2019 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2013-14 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1