Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant cyllid addysg, fesul gwasanaeth (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Colofn[Hidlo]
-
[Lleihau]Colofn 1
-
Colofn 2
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhes 1
-
-
Rhes 2
[Lleihau]Gwariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfredol net[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau penodol ac arbennig gan y llywodraeth
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwariant gros[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm incwm
[Lleihau]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion2,924,023-242,0692,681,954-462,943
Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion[Ehangu]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion meithrin6,538-7755,763-2,433
[Ehangu]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion cynradd1,458,413-131,8201,326,593-233,767
[Ehangu]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion uwchradd1,152,763-86,4031,066,361-194,643
[Ehangu]Cyfanswm gwariant wedi'i ddirprwyo i ysgolion arbennig151,836-10,782141,055-8,434
[Ehangu]Cyfanswm gwariant a ddirpwywyd i ysgolion canol154,472-12,289142,183-23,666
[Ehangu]Cyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllideb ysgol)138,449-7,249131,200-18,443
[Ehangu]Cyfanswm digollediad rhwng awdurdodau22,096-10,60311,493-328
[Ehangu]Cyfanswm arlwyo yn yr ysgol111,979-43,22168,758-35,835
[Ehangu]Cyfanswm cyllid ysgol arall87,262-10,09177,171-23,947
[Ehangu]Cyfanswm staff8,116-2,1166,000-576
[Ehangu]Cyfanswm gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw-560-560
[Ehangu]Cyfanswm cyllid ysgol3,291,870-315,3492,976,520-542,072
[Ehangu]Cyfanswm anghenion dysgu ychwanegol (Cyllid ALl)28,436-4,20324,233-6,013
[Ehangu]Cyfanswm hwyluso gwelliant ysgolion50,560-3,76246,798-21,040
[Ehangu]Cyfanswm mynediad i addysg77,573-7,41370,160-34,330
[Ehangu]Cyfanswm cludiant o'r cartref i'r ysgol165,555-5,365160,190-1,136
[Ehangu]Cyfanswm rheoli strategol64,380-7,09857,282-4,255
[Ehangu]Cyfanswm cyllid ALl ar ysgolion arall - ysgolion meithrin7,219-2,2994,9200
[Ehangu]Cyfaswm cyllid ALl393,723-30,140363,583-66,775
[Lleihau]Cyfanswm gwariant ysgol3,685,593-345,4893,340,103-608,846
Cyfanswm gwariant ysgol[Ehangu]Gwariant ysgol - ysgolion meithrin10,937-1,4139,523-3,844
[Ehangu]Gwariant ysgol - Ysgolion cynradd1,816,178-185,9211,630,257-319,297
[Ehangu]Gwariant ysgol - Ysgolion uwchradd1,422,901-119,9031,302,998-243,530
[Ehangu]Gwariant ysgol - Ysgolion arbennig257,929-23,468234,461-14,412
[Ehangu]Gwariant ysgol - Ysgolion canolradd177,648-14,785162,864-27,763
[Ehangu]COVID 19 - gwariant ysgol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Cyfanswm gwariant addysg nad sydd ar gyfer ysgolion103,438-12,33991,099-49,637
Cyfanswm gwariant addysg nad sydd ar gyfer ysgolion[Ehangu]Rheoli strategol - heblaw ysgolion2,071-272,043-1,064
[Ehangu]Mynediad i addysg (heb gynnwys cludiant) - heblaw ysgol1,47301,473-1,349
[Ehangu]Darpariaeth dan 5 oed heb fod mewn ysgol feithrin, ysgol gynradd nac ysgol arbennig20,047-3,02917,018-7,901
[Ehangu]Addysg i oedolion19,927-4,85615,071-12,186
[Ehangu]Gwasanaeth ieuenctod38,224-2,38335,840-19,891
[Ehangu]Addysg gymunedol1,538-1331,405-1,117
[Ehangu]Cludiant o'r cartref i'r coleg11,723-1,7759,9480
[Ehangu]Cymorth i fyfyrwyr: dyfarniadau dewisol126-11260
[Ehangu]Cymorth i fyfyrwyr: Grant dysgu'r Cynulliad0000
[Ehangu]Cymorth i fyfyrwyr: dyfarniadau gorfodol0000
[Ehangu]Addysg barhaus arall4040
[Ehangu]Rhwymedigaethau pensiwn gweddilliol: addysg bellach59105910
[Ehangu]Rhwymedigaethau pensiwn gweddilliol: gwasanaethau eraill heb fod mewn ysgolion1,13001,1300
[Ehangu]Cyllideb ALl arall (nad sydd ar gyfer ysgolion)6,584-1346,450-6,129
[Ehangu]COVID 19 - gwariant addysg heblaw ysgolion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cyfanswm gwariant refeniw ar addysg3,789,031-357,8293,431,202-658,483

Metadata

Teitl

Gwariant alldro refeniw: addysg

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Hydref 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2013-14 ymlaen.

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw ysgolion addysg RO1