Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Dadansoddiad o Gyllid Cyfalaf Cyffredinol yn ôl Awdurdod
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
Disgrifiad 1
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyllid cyfalaf cyffredinolCliciwch yma i ddidoliCyllid cyfalaf cyffredinol
Cliciwch yma i ddidoliAddysgCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliFfyrdd a ThrafnidiaethCliciwch yma i ddidoliAdfywio a Gwasanaethau EraillCliciwch yma i ddidoliTai
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol60,5326,60019,23033,75352,722172,837
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn1,4771595799841,0474,246
Gwynedd2,5512701,2741,7132,1877,995
Conwy2,1282748141,3072,0746,597
Sir Ddinbych2,0412127651,1171,6695,804
Sir y Fflint3,0943299171,4872,1427,969
Wrecsam2,4612897141,3822,0336,879
Powys2,6963101,5142,2652,1158,900
Ceredigion1,4761697601,3231,8635,591
Sir Benfro2,4952831,0231,4832,0167,300
Sir Gaerfyrddin3,9274121,4431,9843,65511,421
Abertawe4,3145071,1442,3204,22912,514
Castell-nedd Port Talbot2,6833007191,5683,4618,731
Pen-y-bont ar Ogwr2,8683007661,3342,3977,665
Bro Morgannwg2,7442737201,0601,8466,643
Rhondda Cynon Taf4,9484871,2012,3204,48513,441
Merthyr Tudful1,1291212386869213,095
Caerffili3,5873729391,8642,8209,582
Blaenau Gwent1,2151443948371,2513,841
Torfaen1,8391933831,0461,8775,338
Sir Fynwy1,6652115889431,2714,678
Casnewydd3,0182976781,6042,3387,935
Caerdydd6,1766881,6573,1265,02516,672

Metadata

Teitl
Cyllid cyfalaf cyffredinol wedi ei is-rannu

Diweddariad diwethaf
Ebrill 2019 Ebrill 2019

Diweddariad nesaf
Ebrill 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Setliad Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Dosberthir Cyllid Cyfalaf heb ei neilltuo fel grant i Awdurdodau Lleol ei wario ar raglenni cyfalaf. Er y dosberthir y cyllid dan benawdau amrywiol (Cludiant, Tai ac ati) nid yw'r grant hwn wedi ei neilltuo h.y. Awdurdodau Lleol eu hunain sy'n penderfynu lle i wario'r cyllid hwn ar sail blaenoriaethau lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2004-05 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report

Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, cyllid cyfalaf cyffredinol