Neidio i'r cynnwys

Cymorth llywodraeth ganolog

Elfennau cymorth y Llywodraeth Ganolog yw’r grant cynnal refeniw, ardrethi annomestig wedi’u hailddosbarthu, cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor a grantiau trosiannol. Nid yw’n cynnwys grantiau penodol heblaw grantiau heddlu.