Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Cymorth llywodraeth ganolog

Elfennau cymorth y Llywodraeth Ganolog yw’r grant cynnal refeniw, ardrethi annomestig wedi’u hailddosbarthu, cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor a grantiau trosiannol. Nid yw’n cynnwys grantiau penodol heblaw grantiau heddlu.