Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Asesiadau gwariant safonol a chymorth llywodraeth ganolog yn ôl awdurdod
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math o gymorth[Hidlo]
-
Math o gymorth 1
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAsesiadau gwario safonol a grant yr heddlu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cymorth llywodraeth ganolog
[Lleihau]Cyfanswm Cymru6,051,3824,594,713
Cyfanswm Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol5,780,1584,237,431
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn134,02395,791
Gwynedd239,019176,552
Conwy216,481154,192
Sir Ddinbych193,782143,637
Sir y Fflint269,127188,980
Wrecsam242,951175,252
Powys250,776174,291
Ceredigion141,469102,091
Sir Benfro231,734162,448
Sir Gaerfyrddin353,034260,388
Abertawe436,813322,211
Castell-nedd Port Talbot275,663214,796
Pen-y-bont ar Ogwr260,148191,807
Bro Morgannwg228,101152,070
Rhondda Cynon Taf465,653367,339
Merthyr Tudful114,98091,304
Caerffili345,584268,614
Blaenau Gwent137,453110,815
Torfaen175,078132,650
Sir Fynwy150,53093,229
Casnewydd288,940214,343
Caerdydd628,820444,629
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu271,223357,282
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys36,61850,348
Heddlu Gwent54,59372,988
Heddlu Gogledd Cymru52,74373,234
Heddlu De Cymru127,269160,712

Metadata

Teitl
Asesiadau o wariant safonol a chymorth llywodraeth ganolog

Diweddariad diwethaf
Ebrill 2019 Ebrill 2019

Diweddariad nesaf
Chwefror 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Setliad Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae asesiadau o wariant safonol yn asesiadau y penderfynir arnynt yn ganolog o angen bob awdurdod i wario ar wasanaethau refeniw, ar sail cyfanswm y gwariant safonol.

Mae cymorth llywodraeth ganolog yn cynnwys grant cymorth refeniw, ardrethi annomestig a ailddosberthir, cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor a grantiau trosiannol ar gyfer cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol. Yng nghyd-destun y tabl hwn nid yw'n cynnwys grantiau nad ydynt yn benodol ar gyfer yr heddlu.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report

Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, Asesiad o wariant safonol