Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Asesiadau gwariant safonol a chymorth llywodraeth ganolog (y pen) yn ôl awdurdod
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math o gymorth[Hidlo]
-
Math o gymorth 1
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAsesiadau gwario safonol a grant yr heddlu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cymorth llywodraeth ganolog
[Lleihau]Cyfanswm Cymru1,9311,466
Cyfanswm Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,8441,352
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn1,9101,365
Gwynedd1,9271,423
Conwy1,8501,317
Sir Ddinbych2,0241,500
Sir y Fflint1,7341,218
Wrecsam1,7241,244
Powys1,9041,323
Ceredigion1,8481,333
Sir Benfro1,8671,308
Sir Gaerfyrddin1,8941,397
Abertawe1,7771,311
Castell-nedd Port Talbot1,9481,518
Pen-y-bont ar Ogwr1,8161,339
Bro Morgannwg1,7761,184
Rhondda Cynon Taf1,9491,537
Merthyr Tudful1,9401,541
Caerffili1,9061,482
Blaenau Gwent1,9811,597
Torfaen1,9011,440
Sir Fynwy1,6171,002
Casnewydd1,9361,436
Caerdydd1,6981,201
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu87114
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys7197
Heddlu Gwent93125
Heddlu Gogledd Cymru75104
Heddlu De Cymru96121

Metadata

Teitl
Asesiadau o wariant safonol a chymorth llywodraeth ganolog

Diweddariad diwethaf
Ebrill 2019 Ebrill 2019

Diweddariad nesaf
Chwefror 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Setliad Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae asesiadau o wariant safonol yn asesiadau y penderfynir arnynt yn ganolog o angen bob awdurdod i wario ar wasanaethau refeniw, ar sail cyfanswm y gwariant safonol.

Mae cymorth llywodraeth ganolog yn cynnwys grant cymorth refeniw, ardrethi annomestig a ailddosberthir, cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor a grantiau trosiannol ar gyfer cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol. Yng nghyd-destun y tabl hwn nid yw'n cynnwys grantiau nad ydynt yn benodol ar gyfer yr heddlu.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report

Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, Asesiad o wariant safonol