Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Asesiadau gwariant safonol a chymorth llywodraeth ganolog, Cymru
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod 1[Hidlo]
-
Awdurdod 2[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Math o gymorth[Hidlo]
-
-
Math o gymorth 1
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]£ mil[Ehangu]Asesiadau gwario safonol a grant yr heddlu5,400,6055,601,3695,614,8965,637,2286,024,5005,953,0665,858,2605,898,7225,974,7815,922,502
[Lleihau]Cyfanswm cymorth llywodraeth ganolog4,321,9664,459,6174,414,8764,396,4864,760,9254,640,6194,481,6424,456,4474,463,5544,564,000
Cyfanswm cymorth llywodraeth ganologGrant Cynnal Refeniw3,191,6943,282,3783,382,1323,257,0053,488,8343,363,4663,303,7193,258,8093,191,6933,304,160
Grant trosiannol/Cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor..........
Grant heddlu gan gynnwys cyllido gwaelodol236,271242,239245,744228,481240,091236,153221,923218,140211,234209,034
Cyfran o ardrethi annomestig wedi’u hailddosbarthu894,000935,000787,000911,0001,032,0001,041,000956,000977,0001,059,0001,050,000
Cyllid atodol ychwanegol.......2,4991,628807
[Lleihau]£ y pen[Lleihau]Asesiadau gwario safonol a grant yr heddluAsesiadau gwario safonol a grant yr heddlu1,8121,8711,8481,8461,9621,9181,8791,8841,9171,895
[Lleihau]Cyfanswm cymorth llywodraeth ganolog1,4501,4901,4531,4401,5511,4951,4381,4231,4321,460
Cyfanswm cymorth llywodraeth ganologGrant Cynnal Refeniw1,0711,0971,1131,0671,1361,0841,0601,0411,0241,057
Grant trosiannol/Cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor..........
Grant heddlu gan gynnwys cyllido gwaelodol79818175787671706867
Cyfran o ardrethi annomestig wedi’u hailddosbarthu300312259298336335307312340336
Cyllid atodol ychwanegol.......110

Metadata

Teitl
Asesiadau o wariant safonol a chymorth llywodraeth ganolog

Diweddariad diwethaf
Mai 2018 Mai 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Setliad Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae asesiadau o wariant safonol yn asesiadau y penderfynir arnynt yn ganolog o angen bob awdurdod i wario ar wasanaethau refeniw, ar sail cyfanswm y gwariant safonol.

Mae cymorth llywodraeth ganolog yn cynnwys grant cymorth refeniw, ardrethi annomestig a ailddosberthir, cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor a grantiau trosiannol ar gyfer cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol. Yng nghyd-destun y tabl hwn nid yw'n cynnwys grantiau nad ydynt yn benodol ar gyfer yr heddlu.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy

Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, Asesiad o wariant safonol