Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Dadansoddiad o asesiadau sy'n seiliedig ar ddangosyddion (IBA) yn ôl awdurdod
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Gwasanaeth[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Gwasanaeth 1
-
[Lleihau]Gwasanaeth 2
-
[Lleihau]Gwasanaeth 3
-
[Lleihau]Gwasanaeth 4
-
Gwasanaeth 5
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm yr Asesiad o Wariant SafonolCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr Asesiad o Wariant Safonol
[Lleihau]Asesiad o Wariant Safonol CyfredolCliciwch yma i ddidoliAsesiad o Wariant Safonol Cyfredol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAsesiad o Wariant Safonol i ariannu dyledion
[Lleihau]AddysgCliciwch yma i ddidoliAddysg[Lleihau]Gwasanaethau Cymdeithasol PersonolCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau Cymdeithasol Personol[Lleihau]CludiantCliciwch yma i ddidoliCludiant[Lleihau]Tân[Lleihau]Gwasanaethau eraillCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau eraill[Lleihau]Grant Amddifadedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau Ysgol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddysg Arall[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPlant a phobl ifanc[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGofal preswyl a gofal cartref oedolion hyn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasol personol oedolion iau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrant Byw’n Annibynnol Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrant Gweithlu Gofal Cymdeithasol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCynyddu Terfyn Cyfalaf ar gyfer Gofal Preswyl[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGweinyddu Gwasanaethau Cymdeithasol Personol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPlant sy’n Derbyn Gofal[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrant Gofal Seibiant i Ofalwyr[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTocynnau teithio rhatach[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGoleuadau stryd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCynnal a chadw'r ffyrdd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCymorth refeniw cludiant cyhoeddus[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddysg diogelwch ar y ffyrdd a llwybrau diogel[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaeth tân[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCofrestru etholiadol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMynwentydd ac amlosgfeydd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmddiffyn yr arfordir[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIechyd yr amgylchedd arall ac iechyd porthladdoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCynllunio[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCasglu sbwriel[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau diwylliannol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDatblygiad economaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau llyfrgelloedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau eraill[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHamdden[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGweinyddu cyffredinol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGweinyddu'r Dreth Gyngor[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTai heblaw Cyfrif Refeniw Tai[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAtal Digartrefedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDraenio[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliParciau cenedlaethol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGlanhau strydoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDiogelwch bwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwaredu sbwriel[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliElfen gwastraff y Grant Refeniw Sengl[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDiogelu defnyddwyr[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCymhorthdal Gweinyddu Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrant Amddifadedd
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,206,082.4136,002.552,242,084.95444,701.03535,217.40508,619.0027,000.0019,000.0011,500.008,169.667,415.003,000.001,564,622.099,532.8829,529.55127,014.5214,222.904,349.63184,649.48131,365.956,481.92-2,285.111,096.7243,172.0225,725.02106,210.8432,286.8625,111.1351,523.8983,245.01141,516.3693,293.2835,066.3533,493.6912,000.001,118.123,175.0257,943.3611,186.25100,856.8735,000.0014,671.534,770.00916,659.1322,000.00244,000.005,305,381.60351,515.065,656,896.66
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn51,292.53845.5752,138.108,903.9413,503.7510,921.14777.81427.67283.67183.89148.4767.5335,217.85251.58739.413,827.16505.1099.355,422.592,949.64146.46-56.7474.141,150.34679.353,041.09811.19558.071,156.901,869.153,341.802,183.93843.81666.73238.872.360.001,372.76262.922,409.71920.99358.73101.9422,134.51508.255,187.01123,557.958,144.43131,702.38
Gwynedd88,638.741,592.4590,231.2013,905.9824,503.5819,326.772,071.43749.78513.07322.39231.87118.3961,743.26403.531,319.228,413.92825.04185.9511,147.665,197.76260.21-91.08188.981,745.341,028.006,494.021,326.80820.942,038.653,293.755,700.943,881.971,491.771,186.61425.1487.77962.432,874.91558.845,166.851,969.79645.61163.0242,221.28493.838,926.38219,961.3714,728.69234,690.06
Conwy76,671.761,325.2777,997.0314,005.5825,768.6117,864.721,249.14738.64531.22317.60233.53116.6360,825.67437.621,236.305,379.87692.67189.577,936.034,912.73247.55-101.59221.391,634.30960.343,673.951,246.51870.161,926.853,113.145,457.223,470.381,386.931,115.54399.6721.69285.862,697.82503.374,639.171,405.27590.35176.6535,942.52174.118,976.19196,764.2916,258.37213,022.66
Sir Ddinbych74,745.531,085.6275,831.1514,153.4219,639.3115,592.64771.80629.08411.57270.49236.0099.3351,803.62324.27875.855,054.15473.59121.536,849.394,015.38196.56-86.9488.221,314.45840.943,487.401,039.90671.031,574.902,544.504,469.773,108.131,088.64866.09310.300.000.001,909.38391.863,573.471,193.34500.66165.0229,247.61168.529,172.18177,087.8412,892.27189,980.11
Sir y Flint110,306.961,753.13112,060.0918,031.6722,899.7023,651.311,592.37829.29498.45356.58300.66130.9468,290.97476.521,542.116,090.55808.49220.549,138.216,511.82318.99-104.6320.362,141.471,293.604,806.411,664.651,288.232,554.044,126.466,879.834,434.271,687.961,098.11393.430.000.002,846.55495.984,867.961,635.47655.92187.8643,292.92225.099,761.29249,280.3915,052.43264,332.82
Wrecsam93,613.811,616.5995,230.3919,693.6921,800.9622,163.541,908.56821.79473.33353.36328.37129.7667,673.35404.57979.284,723.10674.99180.396,962.355,871.58285.01-98.480.001,918.461,089.784,332.86978.121,089.912,302.933,720.756,336.273,967.541,495.391,320.48473.100.000.002,348.26442.294,138.731,432.15627.29197.6938,398.51321.709,672.29224,130.1713,911.66238,041.83
Powys93,999.781,529.4895,529.2612,801.9327,810.3420,796.911,266.72785.88578.45337.91213.46124.0964,715.70501.881,126.7710,031.96944.81155.9712,761.405,545.03279.80-107.880.001,875.311,150.347,434.751,397.28891.602,174.853,513.825,986.694,089.931,568.681,154.62413.6742.98553.992,398.47548.234,542.312,022.92672.15153.8242,758.3547.938,042.70229,400.3617,512.65246,913.01
Ceredigion51,077.891,009.5452,087.437,616.1514,791.7812,464.23572.53444.33312.42191.05126.9970.1636,589.63258.31507.045,046.63475.66101.426,389.063,208.10166.50-53.90121.201,070.30695.813,553.48741.15636.631,258.272,032.933,395.952,268.75879.77903.33323.648.060.001,524.65315.962,790.871,071.86373.7290.2124,169.13107.284,881.08127,431.7110,843.20138,274.91
Sir Benfro87,456.841,506.5088,963.3416,007.4022,947.1418,906.361,347.08742.42483.22319.23266.91117.2261,136.98443.361,153.616,730.66785.92187.929,301.465,214.32259.55-99.17115.431,947.631,021.334,455.061,314.50972.042,045.143,304.255,739.963,758.031,483.301,295.02463.970.00984.572,646.30518.474,601.991,530.75647.34174.3739,179.82365.937,076.90211,238.7515,164.15226,402.90
Sir Gaerfyrddin135,971.902,195.51138,167.4123,598.7336,533.5329,662.393,147.681,165.22767.84501.02393.49183.9895,953.87632.431,523.319,478.611,126.83257.7713,018.967,822.69387.77-156.6083.522,603.011,529.896,891.301,598.921,696.553,068.194,957.158,556.505,745.392,129.412,226.78797.800.00138.503,309.66688.245,691.212,126.50910.85274.9055,255.441,194.5514,248.55325,661.4720,397.61346,059.07
Abertawe163,623.692,745.99166,369.6834,072.7942,602.6640,666.311,226.731,486.52916.00639.18568.13234.71122,413.05713.982,146.357,539.28850.86320.1111,570.5810,292.41514.62-185.5574.143,300.652,006.467,322.533,325.811,767.214,036.856,522.1710,911.777,083.572,765.004,137.491,482.360.000.004,250.89837.107,516.712,508.761,103.65390.8971,673.08969.3819,179.75402,467.9224,067.56426,535.48
Castell-nedd Port Talbot102,181.451,612.47103,793.9221,951.6627,353.6924,752.891,278.61944.60583.53406.16366.02149.1577,786.30440.961,429.954,753.17655.22215.777,495.075,938.54294.46-116.7927.221,943.621,093.294,584.20807.161,365.882,329.193,763.186,589.244,362.211,613.241,593.33570.850.000.002,557.14481.674,137.401,474.31676.66292.8140,440.292,358.7616,300.19254,113.0815,252.33269,365.40
Pen-y-bont ar Ogwr101,574.581,605.57103,180.1520,078.4922,484.5223,416.041,208.30842.15490.06362.11334.79132.9769,349.43429.801,486.555,097.80527.51208.027,749.696,004.87295.58-106.6322.051,928.341,119.984,419.891,017.951,096.452,355.213,805.216,383.864,189.961,574.501,314.80471.060.000.002,641.74487.144,461.871,501.48636.58230.8839,847.91757.8712,907.45239,797.3715,462.71255,260.08
Bro Morgannwg95,539.211,360.2496,899.4515,530.0019,763.7019,600.07693.49696.80427.43299.61258.95110.0257,380.07400.911,187.894,807.85487.42172.977,057.045,391.95263.84-89.9137.541,737.131,122.553,867.89873.651,198.312,114.813,416.815,589.023,747.911,419.121,055.90378.300.000.002,300.21434.714,035.221,336.09524.34163.6935,527.15167.449,063.25211,486.3511,353.89222,840.24
Rhondda Cynon Taf179,095.812,846.47181,942.2839,391.1941,239.5640,309.462,502.671,547.65889.89665.46656.81244.37127,447.07679.142,194.997,963.791,123.57354.9012,316.3910,024.03489.23-171.870.003,269.261,830.187,216.692,737.572,448.853,931.596,352.1011,092.767,410.382,671.762,216.10793.980.0048.054,241.71815.066,941.162,393.531,130.82422.0768,281.004,223.5021,772.45426,006.7129,008.36455,015.06
Merthyr Tudful42,199.98674.5942,874.5711,339.7310,138.4410,433.14566.71407.22220.55175.10189.0864.3033,534.26169.08554.181,577.92231.9789.302,622.442,489.13121.74-44.020.00802.09465.001,756.14267.20597.09976.281,577.332,750.571,818.36666.53608.92218.160.0037.691,079.15207.831,767.91595.79289.49111.1616,670.402,145.635,642.63105,979.076,392.07112,371.13
Caerffili136,017.602,200.54138,218.1530,108.2928,417.2730,549.271,014.071,129.43622.61485.63502.03178.3393,006.93523.362,046.376,227.91909.36292.019,999.017,609.04370.11-124.190.002,493.311,396.825,438.131,640.011,986.152,984.394,821.768,455.635,561.381,957.261,575.96564.630.000.003,364.66585.245,286.211,813.08848.09302.2951,320.942,465.6413,302.13315,921.8423,651.90339,573.73
Blaenau Gwent46,310.60848.3447,158.9512,804.8713,209.3312,274.12409.21485.31282.88208.67213.5176.6339,964.53204.92969.362,410.77345.74125.814,056.602,918.45144.64-56.460.00955.68529.062,061.44852.20773.241,144.671,849.393,372.142,126.44797.21934.49334.810.0029.211,373.49254.222,025.14690.90369.22152.8820,714.002,625.418,260.96125,698.918,929.23134,628.14
Tor-faen68,247.231,003.4169,250.6515,648.8316,048.6815,229.36894.90599.64344.76257.84260.9394.6849,379.61277.971,012.442,530.31263.11133.544,217.373,866.62188.86-68.140.001,225.86724.232,715.92592.83769.471,516.552,450.234,110.342,819.401,015.07938.01336.070.0029.211,623.87303.952,696.58915.08424.35164.4325,492.18452.047,995.90160,654.3610,366.23171,020.59
Sir Fynwy57,727.911,078.0558,805.958,004.6115,474.8413,562.51350.50468.73328.62201.54133.4774.0138,598.84330.36808.193,900.21477.26113.215,629.233,906.14196.23-67.860.001,282.11889.403,099.04938.13556.661,532.052,475.274,023.582,459.221,033.16827.55296.4990.47105.521,563.44328.762,853.911,006.24382.3895.6025,967.350.435,649.14138,557.078,913.88147,470.95
Casnewydd111,947.751,658.49113,606.2427,842.1622,578.3124,509.13891.17950.72495.49408.79464.24150.1178,290.13397.461,512.794,469.40425.20184.736,989.586,251.47299.82-101.730.002,019.761,224.254,438.522,168.29945.032,451.933,961.486,681.484,595.851,642.641,789.39641.10730.010.002,549.10509.394,627.411,532.71699.82236.3743,642.61715.5710,362.33259,857.9222,126.01281,983.93
Caerdydd237,840.853,908.72241,749.5759,209.9245,707.7061,966.701,258.542,107.151,044.95906.04987.27332.71173,520.98830.863,177.5810,959.51612.58438.8516,019.3815,424.26754.39-194.9522.524,813.603,034.3911,120.124,947.042,111.636,049.659,774.1615,691.0610,210.273,855.214,668.441,672.59134.780.006,469.201,215.0612,085.063,922.991,603.49521.45104,482.141,511.1427,619.24580,326.7131,085.46611,412.17

Metadata

Teitl
Setliad refeniw Llywodraeth Leol Cymru: Dadansoddiad o asesiadau wedi'u seilio ar ddangosyddion (IBA) ar gyfer awdurdodau unedol

Diweddariad diwethaf
Mai 2018 Mai 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Setliad Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Bwriad y casgliad hwn o dablau a gwybodaeth yw rhoi cefndir cyffredinol i'r gwaith o gyfrifo asesiadau o wariant safonol. Dylid ei ystyried yn ddogfen ystadegol i gyd-fynd â'r Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol. Mae'r tablau hyn yn dangos asesiadau o wariant safonol awdurdodau unigol wedi'u rhannu'n gategoriau gwasanaeth. Mae'n rhaid cofio bod y wybodaeth yn cael ei rhannu fel hyn at ddiben cyfrifo cyfanswm Asesiadau o Wariant Safonol yn unig. Ni fwriedir i'r asesiadau wedi'u seilio ar ddangosyddion (IBAs) ar gyfer pob categori fod yn darged gwariant o gwbl. Mae gallu awdurdodau lleol i osod eu blaenoriaethau gwario eu hunain yn rhan bwysig o'r system o ddosbarthu grant cynnal refeniw Cymru. Ni fwriedir felly i'r IBAs ar gyfer gwasanaethau a ddangosir yn yr adroddiad hwn gael eu defnyddio i benderfynu ar wariant a gyllidebwyd gan awdurdodau unigol ar wasanaethau penodol.

Mae'r adroddiad hwn yn dangos asesiadau o wariant safonol awdurdodau unigol wedi'u rhannu'n gategoriau gwasanaeth. Mae'n rhaid cofio bod y wybodaeth yn cael ei rhannu fel hyn at ddiben cyfrifo cyfanswm asesiadau o wariant safonol yn unig. Ni fwriedir i'r IBAs ar gyfer pob categori fod yn darged gwariant o gwbl. Mae gallu awdurdodau lleol i osod eu blaenoriaethau gwario eu hunain yn rhan bwysig o'r system o ddosbarthu grant cynnal refeniw Cymru. Felly ni fwriedir i'r IBAs ar wasanaethau a ddangosir yn yr adroddiad hwn gael eu defnyddio i benderfynu ar wariant cyllideb awdurdodau unigol ar wasanaethau penodol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2004-05 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy

Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, asesiadau wedi'u seilio ar ddangosyddion IBA