Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Dadansoddiad o asesiadau sy'n seiliedig ar ddangosyddion (IBA) yn ôl awdurdod
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Gwasanaeth[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Gwasanaeth 1
-
[Lleihau]Gwasanaeth 2
-
[Lleihau]Gwasanaeth 3
-
[Lleihau]Gwasanaeth 4
-
Gwasanaeth 5
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm yr Asesiad o Wariant SafonolCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr Asesiad o Wariant Safonol
[Lleihau]Asesiad o Wariant Safonol CyfredolCliciwch yma i ddidoliAsesiad o Wariant Safonol Cyfredol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAsesiad o Wariant Safonol i ariannu dyledion
[Lleihau]AddysgCliciwch yma i ddidoliAddysg[Lleihau]Gwasanaethau Cymdeithasol PersonolCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau Cymdeithasol Personol[Lleihau]CludiantCliciwch yma i ddidoliCludiant[Lleihau]Tân[Lleihau]Gwasanaethau eraill1.000 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau eraill1.000 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)[Lleihau]Grant Amddifadedd1.000 x Grant Amddifadedd = 0.500 x Cyfran o\'r adrannau etholiadol ym mhob awdurdod sydd o fewn yr 20% o adrannau etholiadol sy\'n dioddef yr amddifadedd mwyaf yng Nghymru; 0.500 x Cyfran o\'r adrannau etholiadol ym mhob awdurdod sydd o fewn y 40% o adrannau etholiadol sy\'n dioddef yr amddifadedd mwyaf yng Nghymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor1.000 x Gwariant â Chymhorthdal yr Adran Gwaith a Phensiynau o ran Budd-dal y Dreth Gyngor. Yn 2013-14 fformiwla ac enw\'r gwasanaeth hwn oedd Cymorth y Dreth Gyngor a 0.500 x Budd-daliadau\'r Dreth Gyngor; 0.500 x Rhagolwg Datatank, Cymorth y Dreth Gyngor.
[Lleihau]Gwasanaethau YsgolCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau Ysgol[Lleihau]Addysg ArallCliciwch yma i ddidoliAddysg Arall[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPlant a phobl ifancFformiwla o 2009-10 hyd 2010-11: 0.707 x Plant dibynnol mewn teuluoedd heb waith; 0.056 x Poblogaeth o dan 18 mewn adrannau etholiadol â dwysedd wedi\'i bwysoli sy\'n fwy na chyfartaledd Cymru; 0.137 x Plant dibynnol mewn tai rhent cymdeithasol; 0.100 x Plant dibynnol mewn tai gorlawn. Fformiwla o 2011-12: 0.699 x Plant dibynnol mewn teuluoedd heb waith; 0.055 x Poblogaeth o dan 18 oed mewn wardiau â dwysedd wedi\'i bwysoli sy\'n fwy na chyfartaledd Cymru; 0.135 x Plant dibynnol mewn tai rhent cymdeithasol; 0.099 x Plant dibynnol mewn tai gorlawn; 0.012 x Trothwy gwasgariad o 300 (2001). Fformiwla o 2017-18 0.692 x Plant dibynnol mewn teuluoedd heb waith; 0.133 x Plant dibynnol mewn tai rhent cymdeithasol; 0.098 x Plant dibynnol mewn tai gorlawn; 0.055 x Y boblogaeth 18 oed mewn wardiau gyda dwysedd wedi\'i bwysoli sydd yn fwy na chyfartaledd Cymru; 0.022 x Trothwy gwasgariad 300 (2001).[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGofal preswyl a gofal cartref oedolion hynFformiwla hyd at 2004-05: 0.296 x Pensiynwyr yn byw mewn aelwydydd ar eu pennau eu hunain; 0.203 x Pensiynwyr yn byw mewn aelwydydd heb wres canolog a/neu\'n rhannu amwynderau sylfaenol; 0.266 x Pensiynwyr â salwch hirdymor sy\'n cyfyngu arnynt; 0.235 x Pobl 60 oed a hyn sy\'n derbyn cymhorthdal incwm. Fformiwla o 2005-06: 0.330 x Pensiynwyr â salwch hirdymor sy\'n cyfyngu arnynt; 0.150 x Pobl 65 a hyn sy\'n derbyn cymhorthdal incwm; 0.312 x Pensiynwyr sy\'n byw mewn aelwydydd ar eu pennau eu hunain; 0.208 x Poblogaeth 85 oed a hyn. 2004-05 hyd 2005-06 yn unig. Fformiwla o 2017-18: 0.321 x Pensiynwyr â salwch cyfyngus hirdymor; 0.304 x Pensiynwyr yn byw ar eu pen eu hunain ar aelwydydd; 0.203 x Y boblogaeth 85 oed a throsodd (rhagamcan); 0.147 x Hawlwyr credyd pensiwn 65 oed a throsodd; 0.016 x Trothwy gwasgariad 300 (2001); 0.009 x Trothwy gwasgariad 7,500 (2001).[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasol personol oedolion iauFformiwla o 2007-08 hyd 2010-11: 0.611 x Poblogaeth rhwng 18 a 64 oed; 0.013 x Oedolion rhwng 18 a 64 oed mewn grwpiau ethnig heb fod yn wyn; 0.176 x Hawlwyr lwfans anabledd difrifol a lwfans byw i\'r anabl rhwng 18 a 64; 0.160 x Aelwydydd lle y mae\'r pen teulu rhwng 18 a 64 oed heb ofalwr; 0.040 x Hawlwyr cymhorthdal incwm, lwfans ceisio gwaith a chredyd pensiwn rhwng 18 a 64 oed. Fformiwla o 2011-12: 0.606 x Poblogaeth rhwng 18 a 64 oed (amcanestyniad); 0.013 x Oedolion rhwng 18 a 64 mewn grwpiau ethnig heb fod yn wyn; 0.174 x Hawlwyr lwfans anabledd difrifol a lwfans byw i\'r anabl rhwng 18 a 64; 0.159 x Aelwydydd lle y mae\'r pen teulu rhwng 18 a 64 oed heb ofalwr; 0.040 x Hawlwyr cymhorthdal incwm, lwfans ceisio gwaith a chredyd pensiwn rhwng 18 a 64; 0.005 x Trothwy gwasgariad o 7,500 (2001); 0.003 x Trothwy gwasgariad o 300 (2001). Fformiwla o 2017-18: 0.604 x Y boblogaeth 18 i 64 oed (rhagamcan); 0.173 x Hawlwyr lwfans anabledd difri[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrant Byw’n Annibynnol Cymru0.75000 Grant Byw’n Annibynnol Cymru; 0.15025 x Y boblogaeth 18 i 64 oed (rhagamcan); 0.04300 x Hawlwyr lwfans anabledd difrifol, lwfans byw i\'r anabl neu daliad annibyniaeth bersonol, 18 i 64 oed; 0.03925 x Aelwydydd lle o\'r penteulu yn 18 i 64 oed heb ofalwr; 0.01000 x Hawlwyr (ddim mewn cyflogaeth) cymhorthdal incwm, lwfans ceisio swydd, credyd pensiwn neu credyd cynhwysol 18 i 64 oed; 0.00325 x Oedolion 18 i 64 oed mewn grwpiau ethnig nad ydynt yn wyn; 0.00350 x Trothwy gwasgariad 7,500 (2001); 0.00075 x Trothwy gwasgariad 300 (2001).[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrant Gweithlu Gofal CymdeithasolWedi\'u dosbarthu fel cyfran o gyfanswm holl Asesiadau yn Seiliedig ar Ddangosyddion y sector Gwasanaethau Cymdeithasol Personol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCynyddu Terfyn Cyfalaf ar gyfer Gofal Preswyl0.273 x Pensiynwyr â salwch cyfyngus hirdymor; 0.258 x Pensiynwyr yn byw ar eu pen eu hunain ar aelwydydd; 0.173 x Y boblogaeth 85 oed a throsodd (rhagamcan); 0.125 x Hawlwyr credyd pensiwn 65 oed a throsodd; 0.091 x Y boblogaeth 18 i 64 oed (rhagamcan); 0.026 x Hawlwyr lwfans anabledd difrifol, lwfans byw i\'r anabl neu daliad annibyniaeth bersonol, 18 i 64 oed; 0.024 x Aelwydydd lle o\'r penteulu yn 18 i 64 oed heb ofalwr; 0.014 x Trothwy gwasgariad 300 (2001); 0.009 x Trothwy gwasgariad 7,500 (2001); 0.006 x Hawlwyr (ddim mewn cyflogaeth) cymhorthdal incwm, lwfans ceisio swydd, credyd pensiwn neu credyd cynhwysol 18 i 64 oed; 0.002 x Oedolion 18 i 64 oed mewn grwpiau ethnig nad ydynt yn wyn.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGweinyddu Gwasanaethau Cymdeithasol PersonolWedi\'i ddosbarthu fel cyfran o gyfanswm holl Asesiadau wedi\'u Seilio ar Ddangosyddion y sector Gwasanaethau Cymdeithasol Personol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPlant sy’n Derbyn Gofal0.0685 x Plant dibynnol mewn teuluoedd heb waith; 0.132 x Plant dibynnol mewn tai rhent cymdeithasol; 0097 x Plant dibynnol mewn tai gorlawn; 0.054 x Y boblogaeth 18 oed mewn wardiau gyda dwysedd wedi\'i bwysoli sydd yn fwy na chyfartaledd Cymru; 0.032 x Trothwy gwasgariad 300 (2001)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrant Gofal Seibiant i OfalwyrWedi\'u dosbarthu fel cyfran o gyfanswm holl Asesiadau yn Seiliedig ar Ddangosyddion y sector Gwasanaethau Cymdeithasol Personol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTocynnau teithio rhatach0.900 x Poblogaeth 60 oed a hyn (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.100 x Poblogaeth o dan 60 (amcanestyniad) (MYE cyn 2011-12).[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGoleuadau stryd1.000 x Unedau goleuo strydoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCynnal a chadw'r ffyrddFformiwla ar gyfer 2008-09: 0.167 x Poblogaeth, pob oedran; 0.140 x Llif traffig; 0.167 x Hen hyd ffyrdd wedi\'i bwysoli; 0.273 x Poblogaeth estynedig; 0.253 x Hyd ffyrdd newydd wedi\'i bwysoli. Mae\'r fformiwla hon yn yr ail flwyddyn o gylch 3 blynedd. Fformiwla o 2009-10: 0.410 x Poblogaeth estynedig (amcanestyniad) (wedi\'i seilio ar amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.210 x Llif Trafnidiaeth; 0.380 x Hyd ffyrdd newydd wedi\'i bwysoli.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCymorth refeniw cludiant cyhoeddus0.734 x anheddiad â throthwy o 7,500; 0.266 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12).[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddysg diogelwch ar y ffyrdd a llwybrau diogelFformiwla o 2011-12: 0.576 x Hyd ffyrdd trefol; 0.424 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaeth tân1.000 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12).[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCofrestru etholiadol1.000 x Poblogaeth 18 oed a hyn (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12).[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMynwentydd ac amlosgfeydd1.000 x Nifer y marwolaethau o bob achos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmddiffyn yr arfordir1.000 x Hyd yr arfordir a amddiffynnir yn artiffisial[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIechyd yr amgylchedd arall ac iechyd porthladdoedd0.940 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.010 x Llongau yn cyrraedd porthladdoedd; 0.050 x anheddiad â throthwy o 7,500[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCynllunio0.750 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.250 x Ceisiadau cynllunio a dderbyniwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCasglu sbwriel0.824 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.176 x Trothwy gwasgariad o 5,000 (1991)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau diwylliannol0.737 x anheddiad â throthwy o 30,000; 0.263 x Poblogaeth y tu allan i aneddiadau â throthwy o 50,000[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDatblygiad economaiddFformiwla ar gyfer 2008-09: 0.500 x Poblogaeth oedran gweithio wedi\'i bwysoli ar sail mynegai; 0.168 x Poblogaeth, pob oedran; 0.083 x Poblogaeth Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is sydd yn y 25% uchaf o werthoedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (parth cyflogaeth); 0.083 x Poblogaeth Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is sydd yn y 25% uchaf o werthoedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (parth incwm); 0.083 x Poblogaeth Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is sydd yn y 50% uchaf o werthoedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (parth incwm); 0.083 x Poblogaeth Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is sydd yn y 50% uchaf o werthoedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (parth cyflogaeth). Mae\'r fformiwla hon yn y flwyddyn gyntaf o gylch 2 flynedd. Fformiwla o 2009-10: 1.000 x Poblogaeth oedran gweithio wedi\'i bwysoli ar sail mynegai.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau llyfrgelloedd1.000 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau eraill1.000 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHamdden0.800 x Y boblogaeth, bob oed (rhagamcan); 0.150 x Cyfanswm hawlwyr (ddim mewn cyflogaeth) sy\'n hawlio cymhorthdal incwm, lwfans ceisio swydd, credyd pensiwn neu credyd cynhwysol; 0.050 x Trothwy anheddiad 7,500.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGweinyddu cyffredinolWedi\'u dosbarthu fel cyfran o gyfanswm y gwasanaethau y mae gweinyddu cyffredinol yn berthnasol iddynt[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGweinyddu'r Dreth Gyngor0.750 x Pob anheddiad; 0.250 x Poblogaeth 18 oed a hyn (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTai heblaw Cyfrif Refeniw TaiHRA = Cyfrif Refeniw Tai. Fformiwla hyd at 2006-07: 0.750 x Ceisiadau am grant adnewyddu tai a dderbyniwyd wedi\'u pwysoli; 0.250 x Achosion o ddigartrefedd wedi\'u pwysoli. Fformiwla ar gyfer 2007-08: 0.570 x Ceisiadau am grant adnewyddu tai a dderbyniwyd wedi\'u pwysoli; 0.430 x Achosion o ddigartrefedd wedi\'u pwysoli. Fformiwla ar gyfer 2008-09: 0.430 x Achosion o ddigartrefedd wedi\'u pwysoli[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAtal Digartrefedd0.313 x Cyfanswm y penderfyniadau ynghylch digartrefedd; 0.292 x	Pob annedd; 0.232	x Cyllid Cyfalaf Cyffredinol Tai; 0.163 x	Derbynwyr Budd-daliadau Tai[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDraenio1.000 x Ardollau draenio tir[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliParciau cenedlaethol1.000 x Ardollau parciau cenedlaethol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGlanhau strydoedd0.765 x Poblogaeth estynedig (amcanestyniad) (ar sail amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.235 x hyd ffyrdd trefol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDiogelwch bwyd0.541 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.459 x Safleoedd bwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwaredu sbwriel1.000 x Poblogaeth estynedig (amcanestyniad) (ar sail amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliElfen gwastraff y Grant Refeniw Sengl0.0487 x Enhanced population (projected); 0.423 x Population, all ages (projected); 0.090 x Dispersion threshold 5,000 (1991)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDiogelu defnyddwyr0.400 x Cyfanswm hawlwyr (ddim mewn cyflogaeth) sy\'n hawlio cymhorthdal incwm, lwfans ceisio swydd, credyd pensiwn neu credyd cynhwysol; 0.400 x Y boblogaeth, bob oed (rhagamcan); 0.200 x Safleoedd masnachu.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCymhorthdal Gweinyddu Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor1.000 x Llwyth Achosion yr Adran Gwaith a Phensiynau o ran Budd-dal y Dreth Gyngor[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrant Amddifadedd1.000 x Grant Amddifadedd = 0.500 x Cyfran o\'r adrannau etholiadol ym mhob awdurdod sydd o fewn yr 20% o adrannau etholiadol sy\'n dioddef yr amddifadedd mwyaf yng Nghymru; 0.500 x Cyfran o\'r adrannau etholiadol ym mhob awdurdod sydd o fewn y 40% o adrannau etholiadol sy\'n dioddef yr amddifadedd mwyaf yng Nghymru
[Lleihau]Ysgolion prif ffrwdCliciwch yma i ddidoliYsgolion prif ffrwd[Lleihau]Gwasanaethau Ysgol EraillCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau Ysgol Eraill[Lleihau]Addysg barhausCliciwch yma i ddidoliAddysg barhaus[Lleihau]Gwasanaethau Addysg EraillCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau Addysg Eraill
Cliciwch yma i ddidoliDysgu cyn ysgol ac ysgol gynradd a gwasanaethau eraill0.815 x disgyblion ysgol gynradd a disgyblion ysgol feithrin wedi\'u modelu; 0.087 x disgyblion ysgol gynradd sy\'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim; 0.098 x Anheddiad â Throthwy o 1,000Cliciwch yma i ddidoliAddysgu mewn ysgolion uwchradd a gwasanaethau eraillFformiwla hyd at 2009-10: 0.777 x Disgyblion ysgol uwchradd, 0.055 x Anheddiad â throthwy o 7,500; 0.093 x Disgyblion ysgol uwchradd sy\'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim; 0.075 x Disgyblion ysgol uwchradd rhwng 14 a 15. Fformiwla o 2010-11: 0.777 x Disgyblion ysgol uwchradd ym mlynyddoedd 7 i 11, 0.055 x Anheddiad â throthwy o 7,500; 0.093 x Disgyblion ysgol uwchradd sy\'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim; 0.075 x Disgyblion ysgol uwchradd ym mlynyddoedd 10 ac 11Cliciwch yma i ddidoliAddysg arbennigFformiwla o 2004-05 i 2010-11: 0.800 x Poblogaeth rhwng 5 ac 16; 0.033 x Plant dibynnol ar aelwydydd unig oedolion; 0.100 x Anheddiad â throthwy o 40,000; 0.033 x Plant dibynnol mewn teuluoedd heb waith; 0.033 x Plant dibynnol mewn aelwydydd lle y mae\'r pen teulu mewn dosbarthiad cyflogaeth isel. Fformiwla o 2011-12: 0.800 x Poblogaeth rhwng 3 ac 16 (amcanestyniad); 0.033 x Plant dibynnol ar aelwydydd unig oedolion; 0.100 x Anheddiad â throthwy o 40,000; 0.033 x Plant dibynnol mewn teuluoedd heb waith; 0.033 x Plant dibynnol ar aelwydydd lle y mae\'r pen teulu mewn dosbarthiad cyflogaeth isel.Cliciwch yma i ddidoliCyflog Athrawon0.405445 x Disgyblion ysgol cynradd a disgyblion ysgol feithrin a fodelwyd., 0.303402 x Disgyblion ysgol uwchradd ym mlynyddoedd 7 i 11, 0.089634 x Y boblogaeth 3 i 16 oed (rhagamcan), 0.048753 x Trothwy anheddiad 1,000, 0.043281 x Disgyblion ysgol gynradd sydd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, 0.036314 x Disgyblion ysgol uwchradd sydd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, , 0.029286 x Disgyblion ysgol uwchradd ym mlynyddoedd 10 i 11, 0.021476 x Trothwy anheddiad 7,500, 0.011204 x Trothwy anheddiad 40,000, 0.003735 x Plant dibynnol ar aelwydydd oedolion sengl, 0.003735 x Plant dibynnol mewn teuluoedd heb waith, 0.003735 x Plant dibynnol ar aelwydydd lle mae\'r penteulu mewn dosbarth galwedigaethol isel.Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cludiant ysgolion cynradd a meithrinFformiwla o 2004-05 hyd 2010-11: 0.673 x Poblogaeth rhwng 4 ac 11 oed; 0.327 x Mynegai arwynebedd fesul ysgol gynradd wedi\'i modelu. Fformiwla o 2011-12: 0.673 x Poblogaeth rhwng 3 ac 11 (amcanestyniad); 0.327 x Mynegai arwynebedd fesul ysgol gynradd wedi\'i modelu.Cliciwch yma i ddidoliPrydau ysgol0.835 x Plant dibynnol mewn teuluoedd heb waith; 0.165 x Trothwy gwasgariad o 2,500 (1991)Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cludiant ysgolion uwchraddFformiwla o 2004-05 hyd 2010-11: 0.640 x Poblogaeth rhwng 11 a 15 oed a disgyblion ysgol uwchradd rhwng 16 a 18 oed; 0.360 x Mynegai arwynebedd fesul ysgol uwchradd wedi\'i modelu. Fformiwla o 2011-12: 0.640 x Poblogaeth rhwng 11 a 15 (amcanestyniad) a disgyblion ysgol uwchradd yng ngrwpiau blwyddyn 12 a 14; 0.360 x Mynegai arwynebedd fesul ysgol uwchradd wedi\'i modelu.Cliciwch yma i ddidoliBrydau Ysgol am Ddim0.835 x Plant dibynnol mewn teuluoedd heb waith, 0.165 x Trothwy gwasgariad 2,500 (1991).Cliciwch yma i ddidoliAddysg oedolion a pharhaus0.800 x Poblogaeth 16 oed a hyn (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.200 x Cyfanswm hawlwyr (ddim mewn cyflogaeth) sy\'n hawlio cymhorthdal incwm, lwfans ceisio swydd, credyd pensiwn neu credyd cynhwysol.Cliciwch yma i ddidoliCludiant addysg oedolion ac addysg barhaus0.700 x anheddiad â throthwy o 12,500; 0.300 x Poblogaeth rhwng 16 a 18 (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12) nad ydynt yn yr ysgolCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau ieuenctid0.850 x Poblogaeth rhwng 11 ac 20 (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.150 x Plant dibynnol mewn teuluoedd heb waithCliciwch yma i ddidoliGweinyddu addysgWedi\'u dosbarthu fel cyfran o gyfanswm holl Asesiadau wedi\'u Seilio ar Ddangosyddion y sector addysg
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,046,064.20821,073.14235,596.2513,726.002,116,459.5824,995.5539,299.0950,820.227,000.00122,114.862,238,574.446,935.958,085.7315,021.6817,301.482,699.2120,000.7035,022.382,273,596.82471,095.44548,687.30526,272.8727,000.0019,000.0014,000.007,566.287,415.003,000.001,624,036.908,736.1129,058.09125,736.5712,717.084,048.47180,296.31133,951.7611,084.49-3,056.461,749.9338,680.1725,614.72109,552.6334,236.6725,060.6049,505.5096,035.84137,561.3093,315.2732,226.1545,159.416,000.001,128.183,175.3360,404.9111,762.3196,573.8235,000.0013,489.624,770.00929,030.4422,000.00244,000.005,406,912.23373,246.125,780,158.34
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn24,918.5917,413.465,368.26311.3748,011.68765.691,210.341,672.40215.593,864.0151,875.69158.63278.52437.15336.1862.58398.76835.9152,711.609,305.8513,849.2911,249.35727.64424.50345.25169.05146.4767.0336,284.43230.02728.943,787.55451.4091.915,289.812,998.88249.42-73.64118.161,045.27669.903,130.84860.18553.521,108.322,150.033,245.312,174.25771.42899.92119.572.980.001,429.93270.312,311.64924.13331.65100.8422,393.94508.255,130.95125,317.868,704.66134,022.52
Gwynedd41,529.6631,668.649,002.96536.5882,737.851,441.481,832.493,369.97326.406,970.3489,708.19272.91472.43745.34704.00108.35812.351,557.6991,265.8814,653.9225,129.2620,042.051,810.63744.66624.98296.54230.65117.5863,650.27368.371,301.008,333.15737.71172.3310,912.575,300.59445.18-124.20301.181,563.891,021.996,698.701,406.92821.531,958.983,800.225,551.503,867.561,364.991,589.61211.2097.53962.532,995.60570.804,955.381,978.84600.81162.3042,803.05493.838,829.19223,255.3815,763.74239,019.12
Conwy34,918.0428,567.198,378.11469.1072,332.441,136.521,221.432,261.55217.564,837.0677,169.50266.35375.64641.99560.3993.15653.541,295.5378,465.0314,784.0026,354.6218,376.381,172.55733.62644.91292.15232.70115.8362,706.77400.921,222.085,322.25619.15175.727,740.125,002.04422.64-142.31352.821,463.09968.443,784.571,321.78864.031,848.643,586.185,292.233,451.551,272.361,497.85199.0127.83285.892,814.22516.114,455.271,399.12541.69175.2636,398.27174.119,029.73199,516.0616,964.70216,480.77
Sir Ddinbych33,815.9029,487.687,603.78462.8671,370.221,014.271,229.501,949.54219.004,412.3075,782.53217.71243.66461.37512.4891.23603.721,065.0876,847.6115,199.8120,083.6116,039.82784.57629.73499.58250.77239.2499.4353,826.58296.54846.364,998.57423.36112.576,677.424,090.98335.49-112.15140.591,176.75825.253,594.801,102.70668.471,511.932,933.004,332.873,106.40999.651,160.88154.240.000.001,985.25405.743,417.681,190.71458.34163.1129,551.70168.529,000.43180,163.2413,618.30193,781.54
Sir y Flint52,720.3041,504.3412,141.37694.32107,060.331,008.621,440.652,015.46256.614,721.34111,781.67329.56451.25780.82803.75134.75938.501,719.31113,500.9818,848.7923,498.1624,490.841,508.40825.20607.36328.61296.68130.2970,534.33437.481,468.545,995.45722.68205.108,829.266,631.87544.93-136.3334.551,915.931,274.284,952.161,765.181,283.172,450.994,754.686,697.144,419.091,553.391,476.23196.140.000.002,958.73528.984,643.241,629.29604.93186.2943,732.97225.099,578.38253,032.9016,093.75269,126.65
Wrecsam47,603.9130,798.8610,882.44582.8389,868.041,079.381,577.021,912.02280.904,849.3194,717.35305.59409.46715.05758.21114.33872.541,587.5996,304.9421,132.7822,320.9422,954.181,725.83822.72575.69327.63332.63129.9070,322.30370.77971.264,669.34604.38167.786,783.526,021.06490.70-129.620.001,728.051,100.524,492.031,037.191,098.142,225.254,316.766,171.323,967.591,373.951,776.09235.980.000.002,447.60467.053,970.371,436.91570.82196.0638,972.76321.709,489.17228,215.4414,735.30242,950.74
Powys42,532.9633,035.429,158.59553.0785,280.052,154.861,445.345,158.56257.459,016.2194,296.25282.76495.83778.59606.88113.73720.611,499.2095,795.4513,454.8628,531.0121,426.321,224.86781.14704.28311.07211.78123.3466,768.66459.751,110.299,898.55844.15144.3212,457.065,629.09476.64-146.630.001,673.391,185.177,651.771,481.67882.012,080.384,035.745,798.524,055.651,435.771,550.81206.0442.64554.032,487.40583.884,329.122,034.33617.38155.8343,171.5747.938,208.49232,078.2618,698.02250,776.28
Ceredigion22,896.8918,082.184,720.16298.3145,997.551,274.211,137.233,171.57202.565,785.5751,783.12166.65254.39421.04493.6562.64556.28977.3252,760.448,156.6215,162.6912,921.76595.13445.01380.41177.21128.3870.2638,037.49236.00501.734,969.16425.3193.956,226.163,271.92285.05-68.85193.16959.12721.583,665.74785.91637.751,209.232,345.783,309.592,268.39805.581,216.79161.679.480.001,573.47328.862,644.561,071.48346.0398.7324,569.10107.285,000.64129,973.0211,495.68141,468.70
Sir Benfro41,874.3330,693.829,330.02534.6182,432.771,221.751,611.692,622.09287.085,742.6188,175.38275.88472.48748.36634.23106.45740.681,489.0489,664.4317,682.2523,547.3719,578.871,261.43749.97588.82298.66278.32118.4264,104.11405.921,166.566,687.71702.42174.489,137.085,305.50443.42-137.99183.961,721.551,016.304,587.511,393.88966.181,960.793,803.755,582.023,759.031,357.971,750.95232.640.00984.682,777.03535.594,450.471,534.64602.13177.4939,684.01365.937,385.31215,646.3616,087.92231,734.28
Sir Gaerfyrddin64,342.3850,707.0414,146.10843.35130,038.861,537.312,368.433,333.16421.877,660.77137,699.63410.96597.911,008.87977.22166.031,143.252,152.13139,851.7625,338.3837,426.0630,584.882,753.041,161.05933.74462.36398.82183.3299,241.66578.941,505.499,436.041,007.28239.7712,767.527,967.00662.68-205.00133.112,329.551,489.537,101.601,695.481,689.712,944.425,711.898,313.925,735.121,957.163,014.91400.570.00138.513,458.85717.735,468.622,134.41836.03273.2356,002.021,194.5514,165.07331,189.5721,844.03353,033.60
Abertawe78,176.4962,538.2816,854.371,028.56158,597.701,370.112,766.122,571.67492.707,200.60165,798.30550.06467.321,017.381,437.76199.991,637.752,655.13168,453.4336,576.5943,670.4342,063.251,459.551,495.011,114.98595.35575.71236.05127,786.93652.962,117.317,476.68761.01297.1011,305.0610,504.30881.40-244.07118.162,961.012,027.537,559.193,526.651,771.303,882.157,530.9910,620.067,103.182,540.765,567.62739.730.000.004,418.58871.177,183.782,503.341,014.33387.2172,964.06969.3819,081.44411,064.6025,748.63436,813.23
Castell-nedd Port Talbot46,825.9840,345.5211,019.51640.9698,831.97931.462,019.361,731.65359.695,042.16103,874.13326.89356.83683.72760.82125.18886.001,569.72105,443.8523,593.5627,984.3525,442.941,285.29945.98708.45376.71371.36149.3680,858.01404.191,415.394,703.69585.63199.807,308.696,046.40502.90-151.5043.371,740.301,080.384,722.35855.901,359.692,234.614,334.936,405.814,370.171,481.852,152.40285.970.000.002,653.90511.293,949.431,472.46623.02293.9540,923.182,358.7616,381.05259,319.9416,342.98275,662.92
Pen-y-bont ar Ogwr48,185.5038,297.5510,663.58634.1497,780.77899.841,796.761,789.22320.044,805.86102,586.63316.67344.11660.77768.60123.63892.231,553.01104,139.6321,080.9623,066.5224,247.641,217.23840.58597.03334.74331.81132.7271,849.23394.511,424.575,010.88471.65192.637,494.256,122.73505.77-149.2935.151,727.621,129.164,558.721,079.421,093.922,262.824,389.656,202.914,177.001,446.991,786.42237.350.000.002,743.92514.924,265.081,498.27584.58228.9340,319.31757.8713,079.84243,762.8616,385.17260,148.02
Bro Morgannwg45,934.6737,077.479,730.10605.3993,347.63889.761,227.351,824.82218.624,160.5597,508.18272.77247.77520.54680.84117.33798.171,318.7098,826.8816,413.6320,280.6920,281.97780.25697.52520.78277.77258.35110.1459,621.10368.261,170.634,706.94435.57160.056,841.445,488.20450.31-118.8659.831,554.611,127.643,982.93926.411,191.592,028.313,934.735,424.053,755.301,306.461,432.17190.280.000.002,389.08450.603,856.751,331.17481.41162.9235,917.68167.449,049.51215,912.2512,189.03228,101.28
Rhondda Cynon Taf83,235.0170,431.5419,548.841,130.70174,346.081,464.633,341.842,781.03595.258,182.76182,528.83541.57638.181,179.741,377.06219.991,597.062,776.80185,305.6341,834.7142,267.5541,836.642,413.601,550.231,083.65617.34658.47244.77132,506.97620.342,165.657,854.551,004.36328.6811,973.5810,211.31835.20-226.330.002,926.391,798.887,437.002,902.892,445.723,773.877,320.9310,772.517,429.232,452.852,976.44395.460.0048.054,396.34868.656,613.412,385.741,037.49427.3269,018.034,223.5021,680.93434,919.9530,733.38465,653.34
Merthyr Tudful20,438.4315,132.934,931.83264.3940,767.58481.36866.16764.49154.282,266.2943,033.87136.44135.60272.04332.8151.87384.68656.7243,690.5811,920.6110,402.7810,760.54563.04406.38268.55161.83187.6364.1734,735.54155.07546.521,554.12207.2682.782,545.752,532.22207.60-58.470.00717.03466.961,807.41283.34595.30935.851,815.462,667.701,821.48611.80808.01107.350.0037.691,118.32217.771,682.14592.52265.57110.7416,811.582,145.635,689.93108,151.236,828.95114,980.19
Caerffili63,248.0152,750.5214,865.82854.24131,718.601,114.422,317.912,089.61412.875,934.81137,653.41410.59546.40956.991,021.91165.971,187.882,144.88139,798.2831,315.3929,246.4231,580.681,165.611,126.81760.32448.72492.90177.9296,314.76479.452,037.056,142.26812.81270.399,741.967,747.68632.15-167.860.002,230.871,374.225,601.731,739.051,981.972,863.375,554.658,207.435,548.151,793.422,123.32282.110.000.003,489.04626.295,040.041,806.96777.72299.3151,803.952,465.6413,021.32320,893.5924,690.79345,584.38
Blaenau Gwent22,795.9015,799.105,599.20288.4944,482.69472.771,011.96791.53180.252,456.5146,939.20167.28220.03387.31374.6556.70431.34818.6547,757.8513,247.9013,508.1312,703.29469.84482.38343.66192.10208.5276.1741,231.98187.47943.122,575.69308.85130.934,146.072,964.70246.32-78.780.00853.21516.202,118.75903.66768.201,095.682,125.523,266.242,127.13730.201,261.33167.580.0029.211,521.21277.551,926.48686.88337.89152.5821,033.052,625.418,185.01127,944.079,508.53137,452.60
Tor-faen31,343.0427,249.067,526.79431.6066,550.49623.871,143.411,157.81203.673,128.7769,679.26205.72179.30385.01496.4183.87580.28965.2970,644.5516,285.2216,450.7915,749.59873.18596.22419.63237.43256.3394.1450,962.53254.791,006.942,505.57235.06124.024,126.383,935.34322.08-96.890.001,096.31717.022,796.39628.64764.731,454.412,821.413,993.682,823.16932.371,257.92167.130.0029.211,686.27338.852,570.52911.29392.14167.3325,773.96452.048,115.89164,010.6811,067.72175,078.40
Sir Fynwy27,580.1220,180.896,527.79354.3854,643.19920.97795.682,088.43141.733,946.8058,589.99195.22340.16535.38447.8770.81518.681,054.0659,644.058,333.5015,913.7614,008.95442.56467.48401.04186.16131.1773.8139,958.44303.28806.903,843.99426.59104.845,485.603,977.34335.76-94.230.001,147.17881.303,192.72994.79554.541,469.942,851.533,907.072,454.83950.071,116.10148.2989.75105.531,622.23342.112,722.931,004.47352.0895.7826,244.770.435,702.29141,012.929,516.87150,529.79
Casnewydd54,342.8542,605.4711,704.82709.25109,362.391,017.172,131.801,924.90379.725,453.59114,815.98330.47226.00556.46893.48138.191,031.671,588.14116,404.1229,124.8423,123.2425,447.82994.77950.34603.04378.45458.42150.0581,230.99365.261,468.254,430.19380.27171.316,815.286,377.90512.77-135.040.001,809.441,200.274,580.442,299.24945.282,357.124,572.596,486.744,619.951,520.232,402.94319.26724.250.002,645.93539.704,416.011,527.59637.97230.1244,212.81715.5710,216.43265,973.0922,967.18288,940.27
Caerdydd116,805.2386,706.1925,891.801,497.47230,900.702,175.114,806.643,838.74856.1611,676.65242,577.35795.27332.471,127.742,322.30292.432,614.733,742.47246,319.8362,811.2746,869.6264,485.101,770.992,123.461,273.83845.61988.64335.28181,503.81765.823,133.5010,834.25550.17408.0215,691.7715,824.721,296.04-258.4135.904,339.653,022.2011,535.275,245.802,123.845,848.4511,345.4315,312.6710,281.053,566.906,340.68842.44133.720.006,792.001,278.3611,700.893,945.471,475.63524.70106,728.681,511.1427,979.01595,558.9533,260.78628,819.73

Metadata

Teitl

Setliad refeniw Llywodraeth Leol Cymru: Dadansoddiad o asesiadau wedi'u seilio ar ddangosyddion (IBA) ar gyfer awdurdodau unedol

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2019 Ebrill 2019

Diweddariad nesaf

Ebrill 2019

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Setliad Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, asesiadau wedi'u seilio ar ddangosyddion IBA

Disgrifiad cyffredinol

Bwriad y casgliad hwn o dablau a gwybodaeth yw rhoi cefndir cyffredinol i'r gwaith o gyfrifo asesiadau o wariant safonol. Dylid ei ystyried yn ddogfen ystadegol i gyd-fynd â'r Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol. Mae'r tablau hyn yn dangos asesiadau o wariant safonol awdurdodau unigol wedi'u rhannu'n gategoriau gwasanaeth. Mae'n rhaid cofio bod y wybodaeth yn cael ei rhannu fel hyn at ddiben cyfrifo cyfanswm Asesiadau o Wariant Safonol yn unig. Ni fwriedir i'r asesiadau wedi'u seilio ar ddangosyddion (IBAs) ar gyfer pob categori fod yn darged gwariant o gwbl. Mae gallu awdurdodau lleol i osod eu blaenoriaethau gwario eu hunain yn rhan bwysig o'r system o ddosbarthu grant cynnal refeniw Cymru. Ni fwriedir felly i'r IBAs ar gyfer gwasanaethau a ddangosir yn yr adroddiad hwn gael eu defnyddio i benderfynu ar wariant a gyllidebwyd gan awdurdodau unigol ar wasanaethau penodol.

Mae'r adroddiad hwn yn dangos asesiadau o wariant safonol awdurdodau unigol wedi'u rhannu'n gategoriau gwasanaeth. Mae'n rhaid cofio bod y wybodaeth yn cael ei rhannu fel hyn at ddiben cyfrifo cyfanswm asesiadau o wariant safonol yn unig. Ni fwriedir i'r IBAs ar gyfer pob categori fod yn darged gwariant o gwbl. Mae gallu awdurdodau lleol i osod eu blaenoriaethau gwario eu hunain yn rhan bwysig o'r system o ddosbarthu grant cynnal refeniw Cymru. Felly ni fwriedir i'r IBAs ar wasanaethau a ddangosir yn yr adroddiad hwn gael eu defnyddio i benderfynu ar wariant cyllideb awdurdodau unigol ar wasanaethau penodol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2004-05 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report