Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Dadansoddiad o asesiadau sy'n seiliedig ar ddangosyddion (IBA), Cymru
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Gwasanaeth[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Gwasanaeth 1
-
-
[Lleihau]Gwasanaeth 2
-
-
[Lleihau]Gwasanaeth 3
-
-
[Lleihau]Gwasanaeth 4
-
-
Gwasanaeth 5
Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20
[Lleihau]Cyfanswm yr Asesiad o Wariant Safonol5,526,386.855,463,935.945,385,525.365,425,128.095,503,183.745,656,896.665,780,158.34
Cyfanswm yr Asesiad o Wariant Safonol[Lleihau]Asesiad o Wariant Safonol Cyfredol5,215,412.475,152,765.725,032,763.495,067,780.235,145,722.425,305,381.605,406,912.23
Asesiad o Wariant Safonol Cyfredol[Lleihau]Addysg2,262,344.682,252,528.502,235,451.532,226,303.612,197,255.772,242,084.952,273,596.82
Addysg[Ehangu]Gwasanaethau Ysgol2,199,718.422,196,597.542,188,277.782,186,852.812,156,457.372,206,082.412,238,574.44
[Ehangu]Addysg Arall62,626.2555,930.9647,173.7539,450.8040,798.4036,002.5535,022.38
[Lleihau]Gwasanaethau Cymdeithasol Personol1,408,413.221,377,589.621,399,966.961,457,649.251,470,235.291,564,622.091,624,036.90
Gwasanaethau Cymdeithasol Personol[Ehangu]Plant a phobl ifancFformiwla o 2009-10 hyd 2010-11: 0.707 x Plant dibynnol mewn teuluoedd heb waith; 0.056 x Poblogaeth o dan 18 mewn adrannau etholiadol â dwysedd wedi\'i bwysoli sy\'n fwy na chyfartaledd Cymru; 0.137 x Plant dibynnol mewn tai rhent cymdeithasol; 0.100 x Plant dibynnol mewn tai gorlawn. Fformiwla o 2011-12: 0.699 x Plant dibynnol mewn teuluoedd heb waith; 0.055 x Poblogaeth o dan 18 oed mewn wardiau â dwysedd wedi\'i bwysoli sy\'n fwy na chyfartaledd Cymru; 0.135 x Plant dibynnol mewn tai rhent cymdeithasol; 0.099 x Plant dibynnol mewn tai gorlawn; 0.012 x Trothwy gwasgariad o 300 (2001). Fformiwla o 2017-18 0.692 x Plant dibynnol mewn teuluoedd heb waith; 0.133 x Plant dibynnol mewn tai rhent cymdeithasol; 0.098 x Plant dibynnol mewn tai gorlawn; 0.055 x Y boblogaeth 18 oed mewn wardiau gyda dwysedd wedi\'i bwysoli sydd yn fwy na chyfartaledd Cymru; 0.022 x Trothwy gwasgariad 300 (2001).387,037.84400,166.46403,975.30424,769.01426,830.15444,701.03471,095.44
[Ehangu]Gofal preswyl a gofal cartref oedolion hynFformiwla hyd at 2004-05: 0.296 x Pensiynwyr yn byw mewn aelwydydd ar eu pennau eu hunain; 0.203 x Pensiynwyr yn byw mewn aelwydydd heb wres canolog a/neu\'n rhannu amwynderau sylfaenol; 0.266 x Pensiynwyr â salwch hirdymor sy\'n cyfyngu arnynt; 0.235 x Pobl 60 oed a hyn sy\'n derbyn cymhorthdal incwm. Fformiwla o 2005-06: 0.330 x Pensiynwyr â salwch hirdymor sy\'n cyfyngu arnynt; 0.150 x Pobl 65 a hyn sy\'n derbyn cymhorthdal incwm; 0.312 x Pensiynwyr sy\'n byw mewn aelwydydd ar eu pennau eu hunain; 0.208 x Poblogaeth 85 oed a hyn. 2004-05 hyd 2005-06 yn unig. Fformiwla o 2017-18: 0.321 x Pensiynwyr â salwch cyfyngus hirdymor; 0.304 x Pensiynwyr yn byw ar eu pen eu hunain ar aelwydydd; 0.203 x Y boblogaeth 85 oed a throsodd (rhagamcan); 0.147 x Hawlwyr credyd pensiwn 65 oed a throsodd; 0.016 x Trothwy gwasgariad 300 (2001); 0.009 x Trothwy gwasgariad 7,500 (2001).511,865.40502,578.36517,679.80540,118.69536,391.73535,217.40548,687.30
[Ehangu]Gwasanaethau cymdeithasol personol oedolion iauFformiwla o 2007-08 hyd 2010-11: 0.611 x Poblogaeth rhwng 18 a 64 oed; 0.013 x Oedolion rhwng 18 a 64 oed mewn grwpiau ethnig heb fod yn wyn; 0.176 x Hawlwyr lwfans anabledd difrifol a lwfans byw i\'r anabl rhwng 18 a 64; 0.160 x Aelwydydd lle y mae\'r pen teulu rhwng 18 a 64 oed heb ofalwr; 0.040 x Hawlwyr cymhorthdal incwm, lwfans ceisio gwaith a chredyd pensiwn rhwng 18 a 64 oed. Fformiwla o 2011-12: 0.606 x Poblogaeth rhwng 18 a 64 oed (amcanestyniad); 0.013 x Oedolion rhwng 18 a 64 mewn grwpiau ethnig heb fod yn wyn; 0.174 x Hawlwyr lwfans anabledd difrifol a lwfans byw i\'r anabl rhwng 18 a 64; 0.159 x Aelwydydd lle y mae\'r pen teulu rhwng 18 a 64 oed heb ofalwr; 0.040 x Hawlwyr cymhorthdal incwm, lwfans ceisio gwaith a chredyd pensiwn rhwng 18 a 64; 0.005 x Trothwy gwasgariad o 7,500 (2001); 0.003 x Trothwy gwasgariad o 300 (2001). Fformiwla o 2017-18: 0.604 x Y boblogaeth 18 i 64 oed (rhagamcan); 0.173 x Hawlwyr lwfans anabledd difri445,768.02433,948.34463,296.76482,323.82493,078.39508,619.00526,272.87
[Ehangu]Grant Byw’n Annibynnol Cymru0.75000 Grant Byw’n Annibynnol Cymru; 0.15025 x Y boblogaeth 18 i 64 oed (rhagamcan); 0.04300 x Hawlwyr lwfans anabledd difrifol, lwfans byw i\'r anabl neu daliad annibyniaeth bersonol, 18 i 64 oed; 0.03925 x Aelwydydd lle o\'r penteulu yn 18 i 64 oed heb ofalwr; 0.01000 x Hawlwyr (ddim mewn cyflogaeth) cymhorthdal incwm, lwfans ceisio swydd, credyd pensiwn neu credyd cynhwysol 18 i 64 oed; 0.00325 x Oedolion 18 i 64 oed mewn grwpiau ethnig nad ydynt yn wyn; 0.00350 x Trothwy gwasgariad 7,500 (2001); 0.00075 x Trothwy gwasgariad 300 (2001)..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27,000.0027,000.00
[Ehangu]Grant Gweithlu Gofal CymdeithasolWedi\'u dosbarthu fel cyfran o gyfanswm holl Asesiadau yn Seiliedig ar Ddangosyddion y sector Gwasanaethau Cymdeithasol Personol..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19,000.0019,000.00
[Ehangu]Gweinyddu Gwasanaethau Cymdeithasol PersonolWedi\'i ddosbarthu fel cyfran o gyfanswm holl Asesiadau wedi\'u Seilio ar Ddangosyddion y sector Gwasanaethau Cymdeithasol Personol.5,662.434,370.947,238.095,860.749,435.028,169.667,566.28
[Ehangu]Plant sy’n Derbyn Gofal0.0685 x Plant dibynnol mewn teuluoedd heb waith; 0.132 x Plant dibynnol mewn tai rhent cymdeithasol; 0097 x Plant dibynnol mewn tai gorlawn; 0.054 x Y boblogaeth 18 oed mewn wardiau gyda dwysedd wedi\'i bwysoli sydd yn fwy na chyfartaledd Cymru; 0.032 x Trothwy gwasgariad 300 (2001).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,415.007,415.00
[Ehangu]Grant Gofal Seibiant i OfalwyrWedi\'u dosbarthu fel cyfran o gyfanswm holl Asesiadau yn Seiliedig ar Ddangosyddion y sector Gwasanaethau Cymdeithasol Personol..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,000.003,000.00
[Lleihau]Cludiant230,315.71204,748.76206,436.45188,558.04192,068.37184,649.48180,296.31
Cludiant[Ehangu]Tocynnau teithio rhatach0.900 x Poblogaeth 60 oed a hyn (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.100 x Poblogaeth o dan 60 (amcanestyniad) (MYE cyn 2011-12).9,342.249,205.8510,008.259,428.419,377.079,532.888,736.11
[Ehangu]Goleuadau stryd1.000 x Unedau goleuo strydoedd32,317.5230,859.2933,297.7531,680.4232,059.4629,529.5529,058.09
[Ehangu]Cynnal a chadw'r ffyrddFformiwla ar gyfer 2008-09: 0.167 x Poblogaeth, pob oedran; 0.140 x Llif traffig; 0.167 x Hen hyd ffyrdd wedi\'i bwysoli; 0.273 x Poblogaeth estynedig; 0.253 x Hyd ffyrdd newydd wedi\'i bwysoli. Mae\'r fformiwla hon yn yr ail flwyddyn o gylch 3 blynedd. Fformiwla o 2009-10: 0.410 x Poblogaeth estynedig (amcanestyniad) (wedi\'i seilio ar amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.210 x Llif Trafnidiaeth; 0.380 x Hyd ffyrdd newydd wedi\'i bwysoli.162,400.26141,150.28138,249.89126,190.28130,172.70127,014.52125,736.57
[Ehangu]Cymorth refeniw cludiant cyhoeddus0.734 x anheddiad â throthwy o 7,500; 0.266 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12).19,561.3717,519.4518,782.6116,208.2815,967.4314,222.9012,717.08
[Ehangu]Addysg diogelwch ar y ffyrdd a llwybrau diogelFformiwla o 2011-12: 0.576 x Hyd ffyrdd trefol; 0.424 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad)6,694.326,013.896,097.965,050.654,491.724,349.634,048.47
[Lleihau]Tân[Ehangu]Gwasanaeth tân1.000 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12).137,611.73129,224.90125,634.32122,616.45130,867.80131,365.95133,951.76
[Lleihau]Gwasanaethau eraill1.000 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)924,727.14879,978.89799,274.24806,652.88889,295.19916,659.13929,030.44
Gwasanaethau eraill1.000 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)[Ehangu]Cofrestru etholiadol1.000 x Poblogaeth 18 oed a hyn (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12).5,810.365,747.244,976.564,630.986,538.516,481.9211,084.49
[Ehangu]Mynwentydd ac amlosgfeydd1.000 x Nifer y marwolaethau o bob achos4,639.354,251.842,037.69260.08-1,227.50-2,285.11-3,056.46
[Ehangu]Amddiffyn yr arfordir1.000 x Hyd yr arfordir a amddiffynnir yn artiffisial1,628.431,152.171,279.08516.841,277.101,096.721,749.93
[Ehangu]Iechyd yr amgylchedd arall ac iechyd porthladdoedd0.940 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.010 x Llongau yn cyrraedd porthladdoedd; 0.050 x anheddiad â throthwy o 7,50050,678.9742,917.9442,377.3939,175.5644,647.7243,172.0238,680.17
[Ehangu]Cynllunio0.750 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.250 x Ceisiadau cynllunio a dderbyniwyd42,489.0435,208.1430,189.2224,170.9024,819.9825,725.0225,614.72
[Ehangu]Casglu sbwriel0.824 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.176 x Trothwy gwasgariad o 5,000 (1991)79,894.7973,300.5074,157.5576,543.5698,577.93106,210.84109,552.63
[Ehangu]Gwasanaethau diwylliannol0.737 x anheddiad â throthwy o 30,000; 0.263 x Poblogaeth y tu allan i aneddiadau â throthwy o 50,00047,348.9539,344.9133,226.8533,319.3433,886.4232,286.8634,236.67
[Ehangu]Datblygiad economaiddFformiwla ar gyfer 2008-09: 0.500 x Poblogaeth oedran gweithio wedi\'i bwysoli ar sail mynegai; 0.168 x Poblogaeth, pob oedran; 0.083 x Poblogaeth Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is sydd yn y 25% uchaf o werthoedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (parth cyflogaeth); 0.083 x Poblogaeth Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is sydd yn y 25% uchaf o werthoedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (parth incwm); 0.083 x Poblogaeth Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is sydd yn y 50% uchaf o werthoedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (parth incwm); 0.083 x Poblogaeth Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is sydd yn y 50% uchaf o werthoedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (parth cyflogaeth). Mae\'r fformiwla hon yn y flwyddyn gyntaf o gylch 2 flynedd. Fformiwla o 2009-10: 1.000 x Poblogaeth oedran gweithio wedi\'i bwysoli ar sail mynegai.46,890.3842,925.2839,263.2433,773.9532,297.2825,111.1325,060.60
[Ehangu]Gwasanaethau llyfrgelloedd1.000 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)68,674.6960,017.8753,613.2952,422.5556,555.7551,523.8949,505.50
[Ehangu]Gwasanaethau eraill1.000 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)13,916.7259,783.0255,700.2869,981.5073,682.7683,245.0196,035.84
[Ehangu]Hamdden0.800 x Y boblogaeth, bob oed (rhagamcan); 0.150 x Cyfanswm hawlwyr (ddim mewn cyflogaeth) sy\'n hawlio cymhorthdal incwm, lwfans ceisio swydd, credyd pensiwn neu credyd cynhwysol; 0.050 x Trothwy anheddiad 7,500.181,362.55166,029.27134,443.48137,811.16149,201.74141,516.36137,561.30
[Ehangu]Gweinyddu cyffredinolWedi\'u dosbarthu fel cyfran o gyfanswm y gwasanaethau y mae gweinyddu cyffredinol yn berthnasol iddynt99,203.8096,771.8888,881.1384,001.1894,999.1993,293.2893,315.27
[Ehangu]Gweinyddu'r Dreth Gyngor0.750 x Pob anheddiad; 0.250 x Poblogaeth 18 oed a hyn (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)22,961.4418,202.7824,937.9730,722.6136,672.2335,066.3532,226.15
[Ehangu]Tai heblaw Cyfrif Refeniw TaiHRA = Cyfrif Refeniw Tai. Fformiwla hyd at 2006-07: 0.750 x Ceisiadau am grant adnewyddu tai a dderbyniwyd wedi\'u pwysoli; 0.250 x Achosion o ddigartrefedd wedi\'u pwysoli. Fformiwla ar gyfer 2007-08: 0.570 x Ceisiadau am grant adnewyddu tai a dderbyniwyd wedi\'u pwysoli; 0.430 x Achosion o ddigartrefedd wedi\'u pwysoli. Fformiwla ar gyfer 2008-09: 0.430 x Achosion o ddigartrefedd wedi\'u pwysoli41,223.9933,376.1832,359.8532,498.5834,033.3733,493.6945,159.41
[Ehangu]Atal Digartrefedd0.313 x Cyfanswm y penderfyniadau ynghylch digartrefedd; 0.292 x	Pob annedd; 0.232	x Cyllid Cyfalaf Cyffredinol Tai; 0.163 x	Derbynwyr Budd-daliadau Tai.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,000.0012,000.006,000.00
[Ehangu]Draenio1.000 x Ardollau draenio tir1,368.361,317.001,311.801,061.001,143.751,118.121,128.18
[Ehangu]Parciau cenedlaethol1.000 x Ardollau parciau cenedlaethol3,767.613,475.673,322.333,175.003,175.003,175.023,175.33
[Ehangu]Glanhau strydoedd0.765 x Poblogaeth estynedig (amcanestyniad) (ar sail amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.235 x hyd ffyrdd trefol62,838.0356,433.2150,748.2850,416.7858,325.4157,943.3660,404.91
[Ehangu]Diogelwch bwyd0.541 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12); 0.459 x Safleoedd bwyd14,135.3313,190.5811,386.7311,716.3111,903.6011,186.2511,762.31
[Ehangu]Gwaredu sbwriel1.000 x Poblogaeth estynedig (amcanestyniad) (ar sail amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)116,206.79103,411.0294,780.79101,056.25103,722.72100,856.8796,573.82
[Ehangu]Elfen gwastraff y Grant Refeniw Sengl0.0487 x Enhanced population (projected); 0.423 x Population, all ages (projected); 0.090 x Dispersion threshold 5,000 (1991).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35,000.0035,000.00
[Ehangu]Diogelu defnyddwyr0.400 x Cyfanswm hawlwyr (ddim mewn cyflogaeth) sy\'n hawlio cymhorthdal incwm, lwfans ceisio swydd, credyd pensiwn neu credyd cynhwysol; 0.400 x Y boblogaeth, bob oed (rhagamcan); 0.200 x Safleoedd masnachu.19,687.5817,922.4015,510.7414,628.7714,292.2214,671.5313,489.62
[Ehangu]Cymhorthdal Gweinyddu Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor1.000 x Llwyth Achosion yr Adran Gwaith a Phensiynau o ran Budd-dal y Dreth Gyngor.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,200.004,770.004,770.004,770.004,770.004,770.00
[Lleihau]Grant Amddifadedd1.000 x Grant Amddifadedd = 0.500 x Cyfran o\'r adrannau etholiadol ym mhob awdurdod sydd o fewn yr 20% o adrannau etholiadol sy\'n dioddef yr amddifadedd mwyaf yng Nghymru; 0.500 x Cyfran o\'r adrannau etholiadol ym mhob awdurdod sydd o fewn y 40% o adrannau etholiadol sy\'n dioddef yr amddifadedd mwyaf yng Nghymru[Ehangu]Grant Amddifadedd1.000 x Grant Amddifadedd = 0.500 x Cyfran o\'r adrannau etholiadol ym mhob awdurdod sydd o fewn yr 20% o adrannau etholiadol sy\'n dioddef yr amddifadedd mwyaf yng Nghymru; 0.500 x Cyfran o\'r adrannau etholiadol ym mhob awdurdod sydd o fewn y 40% o adrannau etholiadol sy\'n dioddef yr amddifadedd mwyaf yng Nghymru22,000.0022,000.0022,000.0022,000.0022,000.0022,000.0022,000.00
[Ehangu]Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor1.000 x Gwariant â Chymhorthdal yr Adran Gwaith a Phensiynau o ran Budd-dal y Dreth Gyngor. Yn 2013-14 fformiwla ac enw\'r gwasanaeth hwn oedd Cymorth y Dreth Gyngor a 0.500 x Budd-daliadau\'r Dreth Gyngor; 0.500 x Rhagolwg Datatank, Cymorth y Dreth Gyngor.222,000.00244,000.00244,000.00244,000.00244,000.00244,000.00244,000.00
[Ehangu]Asesiad o Wariant Safonol i ariannu dyledion318,974.38353,865.26352,761.87357,347.86357,461.32351,515.06373,246.12

Metadata

Teitl

Setliad refeniw Llywodraeth Leol Cymru: Dadansoddiad o asesiadau wedi'u seilio ar ddangosyddion (IBA) ar gyfer awdurdodau unedol

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2019 Ebrill 2019

Diweddariad nesaf

Ebrill 2019

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Setliad Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, asesiadau wedi'u seilio ar ddangosyddion IBA

Disgrifiad cyffredinol

Bwriad y casgliad hwn o dablau a gwybodaeth yw rhoi cefndir cyffredinol i'r gwaith o gyfrifo asesiadau o wariant safonol. Dylid ei ystyried yn ddogfen ystadegol i gyd-fynd â'r Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol. Mae'r tablau hyn yn dangos asesiadau o wariant safonol awdurdodau unigol wedi'u rhannu'n gategoriau gwasanaeth. Mae'n rhaid cofio bod y wybodaeth yn cael ei rhannu fel hyn at ddiben cyfrifo cyfanswm Asesiadau o Wariant Safonol yn unig. Ni fwriedir i'r asesiadau wedi'u seilio ar ddangosyddion (IBAs) ar gyfer pob categori fod yn darged gwariant o gwbl. Mae gallu awdurdodau lleol i osod eu blaenoriaethau gwario eu hunain yn rhan bwysig o'r system o ddosbarthu grant cynnal refeniw Cymru. Ni fwriedir felly i'r IBAs ar gyfer gwasanaethau a ddangosir yn yr adroddiad hwn gael eu defnyddio i benderfynu ar wariant a gyllidebwyd gan awdurdodau unigol ar wasanaethau penodol.

Mae'r adroddiad hwn yn dangos asesiadau o wariant safonol awdurdodau unigol wedi'u rhannu'n gategoriau gwasanaeth. Mae'n rhaid cofio bod y wybodaeth yn cael ei rhannu fel hyn at ddiben cyfrifo cyfanswm asesiadau o wariant safonol yn unig. Ni fwriedir i'r IBAs ar gyfer pob categori fod yn darged gwariant o gwbl. Mae gallu awdurdodau lleol i osod eu blaenoriaethau gwario eu hunain yn rhan bwysig o'r system o ddosbarthu grant cynnal refeniw Cymru. Felly ni fwriedir i'r IBAs ar wasanaethau a ddangosir yn yr adroddiad hwn gael eu defnyddio i benderfynu ar wariant cyllideb awdurdodau unigol ar wasanaethau penodol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2004-05 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report