Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru SIART: Dadansoddiad o asesiadau sy'n seiliedig ar ddangosyddion (IBA), Cymru
Siart cyfateb i'r tabl data
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Gwasanaeth[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Gwasanaeth 1
-
-
[Lleihau]Gwasanaeth 2
-
-
[Lleihau]Gwasanaeth 3
-
-
[Lleihau]Gwasanaeth 4
-
-
Gwasanaeth 5
Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20
[Lleihau]Cyfanswm yr Asesiad o Wariant Safonol5,503,183.745,656,896.665,780,158.34
Cyfanswm yr Asesiad o Wariant Safonol[Lleihau]Asesiad o Wariant Safonol Cyfredol5,145,722.425,305,381.605,406,912.23
Asesiad o Wariant Safonol Cyfredol[Ehangu]Addysg2,197,255.772,242,084.952,273,596.82
[Ehangu]Gwasanaethau Cymdeithasol Personol1,470,235.291,564,622.091,624,036.90
[Ehangu]Cludiant192,068.37184,649.48180,296.31
[Ehangu]Tân130,867.80131,365.95133,951.76
[Ehangu]Gwasanaethau eraill1.000 x Poblogaeth, pob oedran (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)889,295.19916,659.13929,030.44
[Ehangu]Grant Amddifadedd1.000 x Grant Amddifadedd = 0.500 x Cyfran o\'r adrannau etholiadol ym mhob awdurdod sydd o fewn yr 20% o adrannau etholiadol sy\'n dioddef yr amddifadedd mwyaf yng Nghymru; 0.500 x Cyfran o\'r adrannau etholiadol ym mhob awdurdod sydd o fewn y 40% o adrannau etholiadol sy\'n dioddef yr amddifadedd mwyaf yng Nghymru22,000.0022,000.0022,000.00
[Ehangu]Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor1.000 x Gwariant â Chymhorthdal yr Adran Gwaith a Phensiynau o ran Budd-dal y Dreth Gyngor. Yn 2013-14 fformiwla ac enw\'r gwasanaeth hwn oedd Cymorth y Dreth Gyngor a 0.500 x Budd-daliadau\'r Dreth Gyngor; 0.500 x Rhagolwg Datatank, Cymorth y Dreth Gyngor.244,000.00244,000.00244,000.00
[Lleihau]Asesiad o Wariant Safonol i ariannu dyledion357,461.32351,515.06373,246.12
Asesiad o Wariant Safonol i ariannu dyledion[Ehangu]Menter Benthyca Llywodraeth Leol - Gwelliannau i'r Priffyrdd1.000 x Menter Benthyca Llywodraeth Leol- Gwella Priffyrdd.  Yn 2013-14 galwyd y gwasanaeth hwn yn Fenter Benthyca Llywodraeth Leol â fformiwla : 1.000 x Menter Benthyca Llywodraeth Leol.12,000.0012,000.0012,000.00
[Ehangu]Menter Fenthyca Llywodraeth Leol - Ysgolion yr 21ain ganrif1.000 x Menter Fenthyca Llywodraeth Leol - Ysgolion yr 21ain ganrif10,000.0010,000.0010,000.00
[Ehangu]Cyllid CyfalafFformiwla ar gyfer 2015-16: 1.000 x Cyllid Cyfalaf307,413.78302,350.02324,963.58
[Ehangu]Menter Cyllid Preifat1.000 x Menter Cyllid Preifat28,047.5427,165.0426,282.54

Metadata

Teitl

Setliad refeniw Llywodraeth Leol Cymru: Dadansoddiad o asesiadau wedi'u seilio ar ddangosyddion (IBA) ar gyfer awdurdodau unedol

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2019 Ebrill 2019

Diweddariad nesaf

Ebrill 2019

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Setliad Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, asesiadau wedi'u seilio ar ddangosyddion IBA

Disgrifiad cyffredinol

Bwriad y casgliad hwn o dablau a gwybodaeth yw rhoi cefndir cyffredinol i'r gwaith o gyfrifo asesiadau o wariant safonol. Dylid ei ystyried yn ddogfen ystadegol i gyd-fynd â'r Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol. Mae'r tablau hyn yn dangos asesiadau o wariant safonol awdurdodau unigol wedi'u rhannu'n gategoriau gwasanaeth. Mae'n rhaid cofio bod y wybodaeth yn cael ei rhannu fel hyn at ddiben cyfrifo cyfanswm Asesiadau o Wariant Safonol yn unig. Ni fwriedir i'r asesiadau wedi'u seilio ar ddangosyddion (IBAs) ar gyfer pob categori fod yn darged gwariant o gwbl. Mae gallu awdurdodau lleol i osod eu blaenoriaethau gwario eu hunain yn rhan bwysig o'r system o ddosbarthu grant cynnal refeniw Cymru. Ni fwriedir felly i'r IBAs ar gyfer gwasanaethau a ddangosir yn yr adroddiad hwn gael eu defnyddio i benderfynu ar wariant a gyllidebwyd gan awdurdodau unigol ar wasanaethau penodol.

Mae'r adroddiad hwn yn dangos asesiadau o wariant safonol awdurdodau unigol wedi'u rhannu'n gategoriau gwasanaeth. Mae'n rhaid cofio bod y wybodaeth yn cael ei rhannu fel hyn at ddiben cyfrifo cyfanswm asesiadau o wariant safonol yn unig. Ni fwriedir i'r IBAs ar gyfer pob categori fod yn darged gwariant o gwbl. Mae gallu awdurdodau lleol i osod eu blaenoriaethau gwario eu hunain yn rhan bwysig o'r system o ddosbarthu grant cynnal refeniw Cymru. Felly ni fwriedir i'r IBAs ar wasanaethau a ddangosir yn yr adroddiad hwn gael eu defnyddio i benderfynu ar wariant cyllideb awdurdodau unigol ar wasanaethau penodol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2004-05 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report