Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Gwerthoedd y newidynnau unigol a ddefnyddir ym model SSA, yn ôl awdurdod
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Dangosydd[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm hawlwyr (ddim mewn cyflogaeth) sy'n hawlio cymhorthdal incwm, lwfans ceisio swydd, credyd pensiwn neu credyd cynhwysolCliciwch yma i ddidoliHawlwyr (ddim mewn cyflogaeth) cymhorthdal incwm, lwfans ceisio swydd, credyd pensiwn neu credyd cynhwysol 18 i 64 oedCliciwch yma i ddidoliHawlwyr lwfans anabledd difrifol, lwfans byw i'r anabl neu daliad annibyniaeth bersonol, 18 i 64 oedCliciwch yma i ddidoliTrothwy gwasgariad o 300 (2001)Cliciwch yma i ddidoliTrothwy gwasgariad o 7,500 (2001)Cliciwch yma i ddidoliHyd yr arfordir a amddiffynnir yn artiffisialCliciwch yma i ddidoliLlwyth achosion yr Cynllun Gostyngiadau’r Dreth GyngorCliciwch yma i ddidoliGwariant â Cynllun Gostyngiadau’r Dreth GyngorCliciwch yma i ddidoliNifer y marwolaethau o bob achosCliciwch yma i ddidoliAriannu DyledionCliciwch yma i ddidoliPlant dibynnol ar aelwydydd unig oedolynCliciwch yma i ddidoliPlant dibynnol mewn tai gorlawnCliciwch yma i ddidoliPlant dibynnol ar aelwydydd lle y mae'r pen teulu mewn dosbarthiad galwedigaethol iselCliciwch yma i ddidoliPlant dibynnol mewn teuluoedd heb waithCliciwch yma i ddidoliPlant dibynnol mewn tai rhent cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliGrant AmddifadeddCliciwch yma i ddidoliTrothwy gwasgariad o 2,500 (1991)Cliciwch yma i ddidoliTrothwy gwasgariad o 5,000 (1991)Cliciwch yma i ddidoliArdollau draenio tirCliciwch yma i ddidoliHoll anheddauCliciwch yma i ddidoliPoblogaeth oedran gweithio a bwysolwyd ar sail mynegaiCliciwch yma i ddidoliPoblogaeth estynedig (amcanestyniad) (ar sail amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-2012)Cliciwch yma i ddidoliOedolion rhwng 18 a 64 oed mewn grwpiau ethnig heb fod yn wynCliciwch yma i ddidoliLlif TraffigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd bwydCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y penderfyniadau digartrefeddCliciwch yma i ddidoliPobl sy'n derbyn Budd-dal TaiCliciwch yma i ddidoliCyllid Cyfalaf Cyffredinol ar gyfer TaiCliciwch yma i ddidoliMenter Benthyca Llywodraeth Leol - Gwelliannau i'r PriffyrddCliciwch yma i ddidoliMenter Benthyca Llywodraeth Leol - Ysgolion yr 21ain ganrifCliciwch yma i ddidoliUnedau goleuo strydoeddCliciwch yma i ddidoliAelwydydd lle y mae'r pen teulu rhwng 18 a 64 oed a lle nad oes gofalwrCliciwch yma i ddidoliPoblogaeth rhwng 16 a 18 (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12) heblaw am y rhai yn yr ysgolCliciwch yma i ddidoliHyd Ffyrdd Newydd wedi'i BwysoliCliciwch yma i ddidoliArdollau parciau cenedlaetholCliciwch yma i ddidoliHawlwyr Cymhorthdal Incwm a Chredyd Pensiwn 65 oed a hyn (60 a hyn cyn 2005-06)Cliciwch yma i ddidoliPensiynwyr â salwch hirdymor sy'n cyfyngu arnyntCliciwch yma i ddidoliPensiynwyr sy'n byw ar eu pennau eu hunain mewn aelwydyddCliciwch yma i ddidoliAriannu AsedauCliciwch yma i ddidoliCeisiadau cynllunio a dderbyniwydCliciwch yma i ddidoliPoblogaeth, pob oed (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)Cliciwch yma i ddidoliPoblogaeth rhwng 11 ac 20 (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)Cliciwch yma i ddidoliPoblogaeth rhwng 18 a 64 (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)Cliciwch yma i ddidoliPoblogaeth rhwng 3 ac 11 (amcanestyniad)Cliciwch yma i ddidoliPoblogaeth rhwng 3 ac 16 (amcanestyniad)Cliciwch yma i ddidoliPoblogaeth 16 oed a hyn (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)Cliciwch yma i ddidoliPoblogaeth 18 oed a hyn (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)Cliciwch yma i ddidoliPoblogaeth 60 oed a hyn (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)Cliciwch yma i ddidoliPoblogaeth 85 oed a hyn (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)Cliciwch yma i ddidoliPoblogaeth o dan 60 oed (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12)Cliciwch yma i ddidoliMynegai arwynebedd fesul ysgol gynradd wedi'i modeluCliciwch yma i ddidoliDisgyblion ysgol gynradd sy'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddimCliciwch yma i ddidoliDisgyblion ysgol gynradd a disgyblion ysgol feithrin wedi'u modeluCliciwch yma i ddidoliDisgyblion ysgol uwchradd yng ngrwpiau blwyddyn 7 i 11 (o dan 16 oed cyn 2010-11)Cliciwch yma i ddidoliDisgyblion ysgol uwchradd sy'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddimCliciwch yma i ddidoliPoblogaeth rhwng 11 a 15 (amcanestyniad) (amcangyfrifon canol y flwyddyn cyn 2011-12) a disgyblion ysgol uwchradd yng ngrwpiau blwyddyn 12 i 14 (rhwng 16 a 18 cyn 2011-2012)Cliciwch yma i ddidoliDisgyblion ysgol uwchradd yng ngrwpiau blwyddyn 10 i 11 (14 a 15 oed cyn 2010-11)Cliciwch yma i ddidoliMynegai arwynebedd fesul ysgol uwchradd wedi'i modeluCliciwch yma i ddidoliAnheddiad â throthwy o 1,000Cliciwch yma i ddidoliAnheddiad â throthwy o 12,500Cliciwch yma i ddidoliAnheddiad â throthwy o 30,000Cliciwch yma i ddidoliAnheddiad â throthwy o 40,000Cliciwch yma i ddidoliPoblogaeth o fewn anheddiad â throthwy o 50,000Cliciwch yma i ddidoliAnheddiad â throthwy o 7,500Cliciwch yma i ddidoliLlongau yn cyrraedd mewn porthladdoeddCliciwch yma i ddidoliSafleoedd masnachuCliciwch yma i ddidoliPoblogaeth o dan 18 oed mewn wardiau â dwysedd wedi'i bwysoli sy'n fwy na chyfartaledd CymruCliciwch yma i ddidoliHyd ffyrdd trefolCliciwch yma i ddidoliGrant Byw’n Annibynnol Cymru
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol206,81890,588145,5263,029,899.1214,527,902.71116.86291,891.00253,124,212.0033,066.00302,350,017.00141,102.0056,064.00205,580.00129,400.00146,568.0022,000.001,478,310,914.002,233,291,122.001,118,124.001,424,310.001,298,648.003,575,866.0036,385.007,923,129,567.2042,440.0015,128.33239,016.0043,571.00156,480,001.7010,000,000.00392,819.00954,274.0077,158.0039,038.003,175,022.00115,720.00296,925.00171,110.0027,165,041.0025,423.003,125,332.00353,923.001,840,675.00323,067.00490,402.002,565,718.002,499,321.00846,271.0087,697.002,279,062.0025,203.2245,137.00263,464.00157,260.0026,298.00195,250.0061,601.00211,389.301,042,119.001,694,007.002,019,764.002,228,457.00474,180.001,477,233.009,340.00122,012.00286,017.0011,547.0226,889,203.00
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn5,0182,0552,662130,383.38898,896.017.906,238.005,380,977.00821.007,529,000.003,081.001,089.004,642.002,600.003,215.00508.25128,551,795.00128,551,795.002,359.0034,970.0028,861.0085,436.00273.00213,754,236.051,050.00233.334,883.21860.004,835,574.27244,602.249,836.0022,846.001,571.001,507.100.002,949.176,727.004,136.000.00973.0070,175.006,813.0038,487.007,201.0010,728.0057,875.0056,474.0022,863.002,363.0047,312.001,196.21855.005,611.003,233.00500.004,140.001,310.0011,266.3850,353.0068,854.0068,854.0068,854.000.0059,452.003,294.003,517.00541.00267.06774,615.00
Gwynedd7,4412,4373,746256,296.291,974,641.2220.149,976.009,260,181.001,318.0013,669,476.004,890.002,050.007,713.003,600.006,290.00493.83211,436,930.00362,142,662.0087,773.0061,730.0042,456.00183,190.00844.00442,489,256.042,640.00373.337,707.881,839.0010,357,726.81264,905.3117,549.0040,544.003,100.003,442.70962,431.594,985.0011,558.007,745.000.001,046.00123,660.0015,243.0071,565.0012,085.0018,385.00102,792.00100,334.0036,195.004,429.0087,464.002,524.811,216.009,686.005,945.00660.007,266.002,348.0024,948.1283,755.00112,619.00112,619.00112,619.000.0095,564.000.008,411.001,561.00520.702,062,927.00
Conwy8,2793,0285,066133,382.33379,116.6923.5910,810.009,311,853.001,470.0011,496,569.004,611.001,640.006,854.004,100.004,075.00174.1142,650,396.0047,910,992.0021,689.0056,980.0045,001.00164,481.00651.00217,883,682.912,290.00316.678,524.171,739.006,698,375.74131,282.4516,446.0038,694.002,479.001,820.65285,858.415,238.3313,134.008,417.004,116,840.00944.00116,879.0011,576.0063,408.0010,894.0016,866.0097,864.0095,451.0039,994.004,964.0076,885.001,755.671,430.008,581.005,435.00816.007,282.002,192.0012,125.9544,876.0090,047.00105,804.00105,804.000.0077,994.0058.005,653.009,927.00555.811,244,018.00
Sir Ddinbych7,4692,9504,972130,555.42714,926.399.4010,098.009,515,167.001,258.0010,543,939.003,971.001,883.006,121.004,200.003,752.00168.5232,699,732.0097,046,269.000.0044,560.0034,703.00126,697.00609.00319,879,442.921,710.00183.337,981.961,406.006,352,200.16536,831.8611,651.0031,816.002,244.001,724.540.004,503.3310,560.006,587.001,324,363.00993.0095,530.0010,228.0052,701.0010,178.0015,450.0077,941.0075,790.0029,251.002,882.0066,279.001,480.581,472.008,327.005,698.00929.006,256.002,258.0010,554.5538,810.0050,651.0088,267.0088,267.000.0050,651.000.004,546.008,356.00300.30768,628.00
Sir y Fflint8,2523,1935,935121,608.83444,892.202.1711,496.0010,126,306.001,514.0014,005,036.005,992.002,626.0010,071.005,200.006,667.00225.0933,675,621.0055,930,762.000.0068,050.0066,622.00172,593.00681.00511,144,991.481,620.00158.339,143.081,751.007,535,149.90469,545.0320,514.0048,409.003,852.001,501.400.005,040.8312,231.007,418.000.001,333.00154,923.0016,760.0089,797.0016,475.0025,121.00126,469.00122,996.0042,359.003,937.00112,565.00486.171,771.0013,307.008,102.001,037.0010,143.003,226.003,673.9159,553.0098,201.00141,296.00141,296.000.0087,866.0031.005,441.006,296.00595.101,585,836.00
Wrecsam9,0924,2086,10575,431.77307,458.090.0012,097.0010,033,975.001,425.0011,530,303.004,824.002,665.009,360.005,500.008,422.00321.7035,288,433.0050,313,550.000.0060,110.0056,366.00146,738.00872.00260,978,726.471,420.00525.0010,734.501,675.005,758,068.76163,097.4213,027.0042,057.004,200.001,381.100.004,872.5012,071.007,262.001,776,689.00899.00139,691.0015,361.0082,389.0015,708.0023,432.00112,853.00109,894.0035,612.003,492.00104,079.00813.952,012.0012,443.005,876.00893.008,339.002,313.005,866.2036,240.0083,023.0083,023.0083,023.000.0071,585.000.004,449.0011,534.00451.501,900,728.00
Powys6,5841,8864,538487,491.173,657,723.400.009,413.008,343,454.001,561.0015,978,635.004,279.931,634.586,861.723,000.005,074.2847.93158,545,981.07446,891,471.6342,981.0064,460.0046,110.00161,047.00596.62228,700,076.442,420.00326.677,464.631,767.0012,547,387.08571,791.7514,989.0043,354.633,228.005,594.34553,989.494,684.1712,798.798,310.370.001,328.00131,922.0013,344.0071,482.0012,065.0019,005.00110,784.00107,888.0045,958.005,077.0085,964.004,715.201,065.009,840.006,315.00640.007,995.002,499.0044,352.9491,077.19118,602.07118,602.07118,632.240.00111,095.820.009,880.001,907.42360.061,261,526.00
Ceredigion3,6181,1182,700311,564.981,214,769.1412.925,520.005,063,601.00780.008,982,931.002,421.001,189.003,422.001,800.002,319.00107.28153,150,702.00169,195,643.008,060.0035,450.0032,924.0098,950.00677.00153,190,396.801,390.00413.334,241.001,551.006,368,965.67234,041.146,745.0025,162.001,378.002,499.160.002,490.836,930.004,643.001,137,814.00888.0076,324.0011,093.0045,818.006,166.009,617.0065,484.0064,200.0023,291.002,636.0053,033.002,949.15565.005,098.003,475.00362.004,422.001,309.0028,345.8852,260.0062,909.0062,909.0062,909.000.0054,233.000.005,311.00856.00259.86570,179.00
Sir Benfro7,9433,1495,091255,454.45819,089.7912.3010,670.007,341,532.001,435.0012,682,358.005,749.002,072.007,808.004,400.006,483.00365.9396,250,147.00117,226,687.000.0061,320.0050,270.00163,163.00560.00256,909,219.032,300.00546.678,786.171,651.008,281,742.861,096,043.9015,346.0038,100.003,077.002,822.46984,573.004,775.8311,520.006,916.00750,647.001,010.00124,054.0013,063.0068,155.0012,252.0018,873.00102,757.00100,078.0040,275.004,387.0083,779.001,803.991,601.009,985.005,689.00943.007,730.002,238.0015,642.3169,575.00111,575.00111,575.00111,575.000.0089,960.004,443.007,859.003,084.00528.701,341,554.00
Sir Gaerfyrddin11,7284,4469,048372,239.821,313,187.188.9016,822.0014,781,369.002,266.0018,866,465.007,807.002,557.0011,339.006,900.007,206.001,194.55133,181,158.00200,677,744.000.0086,920.0087,739.00201,781.00984.00475,654,844.232,710.001,160.0012,789.582,994.0011,697,347.13634,105.2120,264.0056,970.004,683.003,994.55138,497.377,236.6720,452.0011,492.000.001,506.00186,110.0020,103.00105,062.0018,798.0028,932.00153,604.00149,516.0057,057.005,903.00129,053.001,744.352,431.0015,065.009,612.001,446.0011,794.003,823.0015,683.76109,168.00135,717.00135,717.00167,832.000.00127,570.000.009,505.008,978.00681.893,134,763.00
Abertawe16,2307,07112,35690,742.95221,592.537.9023,920.0019,896,966.002,685.0022,981,277.0011,262.004,337.0014,347.009,800.0010,749.00969.3852,883,100.0055,625,521.000.00112,050.0091,393.00266,504.002,938.00598,194,759.173,000.003,275.0020,542.963,529.009,271,588.84375,270.3428,552.0073,343.006,507.001,329.960.009,117.5024,912.0013,713.000.001,956.00244,867.0029,758.00149,485.0023,789.0036,463.00203,480.00198,430.0062,918.007,071.00181,949.00406.273,839.0020,402.5012,039.002,270.0014,184.004,741.002,501.6647,135.0078,455.00106,975.00106,975.00115,342.0078,455.00140.007,622.0034,952.00809.401,221,695.00
Castell-nedd Port Talbot11,1384,8289,69388,646.98336,986.672.9017,918.0016,909,724.001,690.0014,127,839.007,099.072,012.4210,946.286,900.007,122.722,358.7653,599,820.9375,012,634.380.0065,800.0070,638.00146,691.00843.38377,536,204.791,720.00475.0013,413.922,837.005,793,741.07680,182.0519,022.0043,500.374,173.001,088.600.006,281.6716,730.218,702.630.00874.00141,284.0014,954.0083,331.0014,074.0021,628.00116,594.00113,539.0039,287.003,895.00101,997.00605.822,430.0011,608.007,496.001,633.008,063.002,907.004,350.2645,533.8168,511.9368,511.93138,113.760.0068,515.18194.003,964.0010,612.58610.201,273,362.00
Pen-y-bont ar Ogwr9,4364,4397,70154,448.01176,361.712.3514,128.0013,390,119.001,543.0012,847,016.006,146.002,078.009,667.006,500.005,164.00757.8738,223,700.0050,102,192.000.0063,620.0056,704.00158,195.001,102.00459,450,540.721,740.00401.6711,134.881,936.006,187,947.86328,754.6619,775.0041,325.003,270.001,008.800.004,961.6713,673.006,989.001,812,405.00941.00142,862.0015,519.0084,406.0014,699.0022,539.00117,241.00113,972.0038,071.003,557.00104,791.00405.822,175.0012,425.507,624.001,205.009,480.003,027.002,580.2934,106.0072,510.0086,404.0086,404.000.0050,173.000.004,182.0010,173.00570.201,203,343.00
Bro Morgannwg6,9863,1094,76572,082.98390,085.124.0010,017.009,402,169.001,301.0010,745,157.006,133.001,874.006,675.004,400.004,868.00167.4426,313,961.0032,939,134.000.0057,530.0061,972.00143,068.001,468.00369,501,504.761,540.00286.678,414.631,514.005,938,930.39153,289.6315,802.0038,580.002,860.001,197.380.003,850.0011,100.006,140.000.001,307.00128,280.0014,283.0074,153.0013,775.0021,062.00104,655.00101,731.0035,726.003,692.0092,554.00544.531,462.0012,123.007,365.00948.009,119.002,801.003,665.8333,798.0046,998.0074,156.0074,156.000.0046,998.0060.003,544.0017,174.00448.30690,642.00
Rhondda Cynon Taf18,3958,29813,458109,004.09446,713.390.0025,828.0022,586,611.002,487.0024,680,399.0011,647.005,577.0018,838.0012,500.009,274.004,223.5036,754,620.0064,341,523.000.00108,860.00126,645.00246,098.001,699.00695,773,913.632,920.00521.6719,174.083,752.009,857,213.941,170,205.6929,199.0072,697.005,140.001,647.9848,050.1110,055.0025,707.0013,088.002,401,831.001,415.00238,482.0027,111.00142,649.0025,755.0038,863.00193,665.00188,640.0059,609.005,431.00178,873.00362.854,466.0020,958.0013,177.002,559.0015,894.004,987.002,120.1467,607.00139,896.00232,366.00232,366.000.00118,138.000.006,696.0017,244.00987.102,492,397.00
Merthyr Tudful4,8402,4333,87722,998.05151,865.770.006,802.005,853,635.00637.006,121,473.003,604.001,651.005,374.003,300.003,761.002,145.638,818,262.0011,689,662.000.0027,180.0030,879.0062,681.00371.0065,632,841.50770.00220.005,465.54813.001,894,827.03125,285.157,372.0017,751.001,919.00359.2237,686.362,398.336,293.003,278.000.00393.0059,219.006,364.0035,633.006,448.009,639.0048,185.0046,941.0014,847.001,334.0044,372.00452.581,009.005,286.002,854.00599.003,274.001,120.002,436.7311,392.0022,680.0022,680.0059,213.000.0022,680.000.001,703.008,178.00250.50564,380.00
Caerffili13,9356,72010,58560,456.18319,917.780.0018,498.0013,799,555.001,797.0016,389,566.009,001.003,826.0015,010.008,900.0010,425.002,465.6427,337,965.0044,071,782.000.0078,890.00102,716.00187,422.00970.00531,383,127.631,940.00403.3314,804.212,336.007,582,455.75380,316.8527,222.0053,656.005,161.001,382.720.007,186.6717,321.008,960.006,300,538.001,104.00181,027.0020,362.00107,325.0019,566.0029,964.00146,805.00142,708.0046,054.003,859.00134,973.00302.943,171.0015,985.009,924.002,013.0011,561.003,870.001,926.9952,835.00114,604.00139,205.00169,690.000.0097,669.000.004,689.0020,890.00853.501,009,909.00
Blaenau Gwent6,6213,3174,27822,730.5078,131.680.009,355.008,569,875.00817.008,566,874.004,328.001,643.007,204.003,900.005,115.002,625.4112,581,919.0013,993,532.000.0032,580.0039,989.0071,801.00330.00213,859,187.88990.00518.337,397.171,024.002,793,875.71148,104.1612,895.0022,921.002,193.00521.8229,206.933,295.837,922.004,513.000.00397.0069,433.007,295.0041,728.007,008.0010,578.0057,155.0055,772.0018,095.001,651.0051,339.00326.791,221.005,709.002,909.00659.003,663.001,187.002,016.3517,627.0046,360.0072,335.0072,335.000.0037,030.000.002,119.002,435.00391.00407,526.00
Torfaen6,5783,0455,09236,387.2570,557.790.0010,062.008,294,897.00986.009,529,562.004,429.001,908.007,702.004,400.006,767.00452.0413,074,256.0016,716,825.000.0041,140.0039,794.0095,607.00463.00155,367,926.681,040.00268.338,494.631,545.003,127,832.18596,804.9013,468.0028,976.002,163.00497.3629,206.933,519.179,521.005,182.000.00618.0091,991.009,977.0053,729.009,911.0014,984.0074,804.0072,820.0024,640.002,541.0067,351.00324.591,373.008,199.005,367.00876.006,008.002,139.001,821.3917,658.0033,649.0050,320.0090,248.000.0021,473.000.002,701.0011,216.00365.30891,223.00
Sir Fynwy3,9941,4143,109113,741.73403,038.960.005,850.005,860,382.00982.007,963,335.002,875.00960.004,291.002,200.003,093.000.4357,598,284.0059,343,896.0090,468.0041,580.0028,788.00101,185.00565.00119,853,643.441,230.00351.674,847.581,052.004,812,992.74581,445.9510,751.0028,224.002,402.001,636.36105,521.812,570.837,863.004,874.000.001,248.0092,931.009,846.0052,127.008,635.0013,754.0077,835.0075,662.0029,989.003,301.0062,942.001,474.86675.006,764.003,927.00384.006,022.001,498.0012,704.6342,994.0079,629.0079,629.0079,629.000.0051,615.000.003,931.003,740.00269.04349,065.00
Casnewydd10,9875,7266,65042,798.9896,681.980.0014,464.0010,749,820.001,472.0014,078,582.008,759.003,267.0011,608.008,000.009,327.00715.5732,072,000.0032,700,122.00730,010.0067,000.0048,873.00164,064.003,501.00336,067,252.121,830.00975.0013,197.581,975.005,135,184.40109,706.7820,124.0044,963.003,583.00767.360.005,229.1712,976.007,446.007,543,914.001,210.00148,729.0017,749.0088,867.0017,184.0025,848.00119,054.00115,605.0034,491.003,519.00114,238.00363.372,577.0014,302.008,339.001,464.0010,414.003,279.001,993.1818,916.0034,691.0034,691.0034,691.0098,259.0034,691.00819.004,523.0030,482.00446.90887,516.00
Caerdydd22,25411,71714,10041,452.98111,269.222.4031,909.0028,652,044.002,821.0029,034,225.0018,193.007,525.0019,726.0017,300.0017,399.001,511.1493,622,131.00100,866,723.00134,784.00153,530.00109,205.00428,474.0015,387.00919,923,792.484,170.003,195.0029,872.674,025.0013,650,873.421,004,387.5442,270.00100,385.007,975.001,312.440.0010,477.5024,925.0015,298.000.003,040.00366,959.0047,121.00238,378.0040,401.0058,671.00297,822.00290,880.0069,689.007,776.00297,270.00162.726,321.0031,759.0016,859.003,462.0022,201.006,529.00811.8316,850.0023,825.0023,825.0023,825.00260,579.0023,825.00301.0011,766.0065,880.001,024.601,253,371.00

Metadata

Teitl
Setliad refeniw Llywodraeth leol Cymru: Gwerthoedd y newidynnau unigol a ddefnyddir ym model yr asesiad o wariant safonol.

Diweddariad diwethaf
Mai 2018 Mai 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Setliad Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Bwriad y casgliad hwn o dablau a gwybodaeth yw rhoi cefndir cyffredinol i'r gwaith o gyfrifo asesiadau o wariant safonol. Dylid ei ystyried yn ddogfen ystadegol i gyd-fynd â'r Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol. Mae'r tablau hyn yn dangos asesiadau o wariant safonol awdurdodau unigol wedi'u rhannu'n gategoriau gwasanaeth. Mae'n rhaid cofio bod y wybodaeth yn cael ei rhannu fel hyn at ddiben cyfrifo cyfanswm Asesiadau o Wariant Safonol yn unig. Ni fwriedir i'r asesiadau wedi'u seilio ar ddangosyddion (IBAs) ar gyfer pob categori fod yn darged gwariant o gwbl. Mae gallu awdurdodau lleol i osod eu blaenoriaethau gwario eu hunain yn rhan bwysig o'r system o ddosbarthu grant cynnal refeniw Cymru. Ni fwriedir felly i'r IBAs ar gyfer gwasanaethau a ddangosir yn yr adroddiad hwn gael eu defnyddio i benderfynu ar wariant a gyllidebwyd gan awdurdodau unigol ar wasanaethau penodol.

Mae'r adroddiad hwn yn dangos asesiadau o wariant safonol awdurdodau unigol wedi'u rhannu'n gategoriau gwasanaeth. Mae'n rhaid cofio bod y wybodaeth yn cael ei rhannu fel hyn at ddiben cyfrifo cyfanswm asesiadau o wariant safonol yn unig. Ni fwriedir i'r IBAs ar gyfer pob categori fod yn darged gwariant o gwbl. Mae gallu awdurdodau lleol i osod eu blaenoriaethau gwario eu hunain yn rhan bwysig o'r system o ddosbarthu grant cynnal refeniw Cymru. Felly ni fwriedir i'r IBAs ar wasanaethau a ddangosir yn yr adroddiad hwn gael eu defnyddio i benderfynu ar wariant cyllideb awdurdodau unigol ar wasanaethau penodol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2004-05 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy

Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, Asesiad o wariant safonol