Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion - newidynnau ychwanegol, 2020-21 ymlaen
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoli2020-21 chwarter 4 Ion-Mawrth 2021Cliciwch yma i ddidoli2020-21Mai 2020-Mawrth 2021, cwestiynau a ofynnwyd am ysmygu yn unigCliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigarétsSmygwr14141313
Cyn-smygwr30302930
Heb smygu erioed56565858
Smygu'n ddyddiol1211119
Defnyddio e-sigarét5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68
Defnyddio e-sigarét yn ddyddiol4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol46
Erioed wedi profi e-sigarét14.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1416
Defnyddiwr e-sigarét presennol sy'n smygwr34.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3630
Defnyddiwr e-sigaret presennol sy'n gyn-smygwr61.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6159
Defnyddiwr e-sigaret presennol sydd heb smygu erioed5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol412
Smygwr presennol sy'n defnyddio e-sigarét ar hyn o bryd12.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1619
Cyn-smygwr sy'n defnyddio e-sigarét ar hyn o bryd10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1216
Nid yw erioed wedi ysmygu ac yn defnyddio e-sigarét ar hyn o bryd0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol02
Defnyddio e-sigarét cyn tybaco (o'r rhai sydd wedi defnyddio'r ddau)2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Wedi ceisio rhoi'r gorau i smygu (yn y 3 mis diwethaf)16.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Rhoi'r gorau i smygu llai na 1 mis yn ôl1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Rhoi'r gorau i smygu 1 mis - 1 blwyddyn yn ôl5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Rhoi'r gorau i smygu dros 1 blwyddyn yn ôl94.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol94.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Ysmygu yr un peth ag arfer yn y 3 mis diwethaf39.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol49.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Ysmygu mwy nag arfer yn y 3 mis diwethaf41.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Ysmygu llai nag arfer yn y 3 mis diwethaf20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]AlcoholCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1917
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)64.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6666
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))14.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1414
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)17.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1617
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unigcymedr nid %515.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol489508
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr cymedrolcymedr nid %207.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol211200
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr perygluscymedr nid %1,248.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,2771,280
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr niweidiolcymedr nid %3,949.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,9223,744
Yfed bron bob dydd (yn y 12 mis diwethaf)7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65
Yfed 5-6 diwrnod yr wythnos (yn y 12 mis diwethaf)3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32
Yfed 3-4 diwrnod yr wythnos (yn y 12 mis diwethaf)10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol910
Yfed unwaith neu ddwy yr wythnos (yn y 12 mis diwethaf)27.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2726
Yfed unwaith neu ddwy y mis (yn y 12 mis diwethaf)14.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1819
Yfed bob ychydig fisoedd (yn y 12 mis diwethaf)10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1011
Yfed unwaith neu ddwy y flwyddyn (yn y 12 mis diwethaf)10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol910
Heb yfed o gwbl (yn y 12 mis diwethaf)19.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1917
[Lleihau]Ffrwythau a llysiauBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorol6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol67
Bwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorol64.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6465
Bwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorol31.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3029
[Lleihau]Gweithgarwch corfforolEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorol32.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3031
Egnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorol16.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1414
Egnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorol51.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5655
[Lleihau]Mynegai Màs y CorffBMI llai na 18.5 (dan bwysau)2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22
BMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)37.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3637
BMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)37.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3835
BMI 30 - llai na 40 (gordew ond nid yn afiachus o ordew)21.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2223
BMI 40+ (afiachus o ordew)2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol33
BMI 25+ (dros bwysau neu ordew)61.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6261
BMI 30+ (gordew)24.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2526
Taldra cymedr (cm)cymedr nid %170.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol170170
Pwysau cymedr (kg)cymedr nid %79.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7980
[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iachLlai na 2 ymddygiad iach7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol78
2 neu fwy ymddygiad iach93.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9392
0 ymddygiad iach1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11
1 ymddygiad iach7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol67
2 ymddygiad iach29.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2828
3 ymddygiad iach35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3534
4 ymddygiad iach23.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2322
5 ymddygiad iach6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol77
Nifer cymedr ymddygiad iachcymedr nid %3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol33

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion newidynnau ychwanegol

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru - newidynnau ychwanegol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws, ac ni ddylid cymharu'r canlyniadau o 2020-21 ymlaen â chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru. Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2020-21 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Dangosyddion; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.