Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Ffordd o fyw oedolion

Mae'r adran hon yn darparu gwybodaeth am iechyd pobl Cymru a'u ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd.

Sylwer: Cyn mis Ebrill 2016, adroddwyd ar iechyd a ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd drwy Arolwg Iechyd Cymru.

Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws (gyda chyfweliadau dros y ffôn yn disodli cyfweliadau wyneb yn wyneb a rhai newidiadau i’r cynnwys). Ni ddylid cymharu'r canlyniadau ar ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd o 2020-21 â chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru oherwydd y newid ym modd yr arolwg (ac, mewn rhai achosion, yr angen i addasu cwestiynau). Gall y pynciau hyn fod yn sensitif i newidiadau o'r fath.