Neidio i'r cynnwys

Ffordd o fyw oedolion

Mae'r adran hon yn darparu gwybodaeth am iechyd pobl Cymru a'u ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd.

Sylwer: Cyn mis Ebrill 2016, adroddwyd ar iechyd a ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd drwy Arolwg Iechyd Cymru.

Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws (gyda chyfweliadau dros y ffôn yn disodli cyfweliadau wyneb yn wyneb a rhai newidiadau i’r cynnwys). Ni ddylid cymharu'r canlyniadau ar ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd o 2020-21 ymlaen â chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru oherwydd y newid ym modd yr arolwg (ac, mewn rhai achosion, yr angen i addasu cwestiynau). Gall y pynciau hyn fod yn sensitif i newidiadau o'r fath.