Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion yn ôl oedran a rhyw, 2016-17 i 2019-20
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Rhyw[Hidlo]
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
[Lleihau]Oed 1
-
Oed 2
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
[Lleihau]Pawb[Lleihau]Dynion[Lleihau]Menywod
[Lleihau]Pawb 16+ oedCliciwch yma i ddidoliPawb 16+ oed[Lleihau]Pawb 16+ oedCliciwch yma i ddidoliPawb 16+ oed[Lleihau]Pawb 16+ oedCliciwch yma i ddidoliPawb 16+ oed
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli16-44[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli45-64[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli65+[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli16-44[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli45-64[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli65+[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli16-44[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli45-64[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli65+
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigarétsSmygwr423720354438203639352033
Cyn-smygwr4357885943601066443557355
Heb smygu erioed1151069210611310275100118109107112
Defnyddio e-sigarét161451319144141414612
[Lleihau]AlcoholCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim (gall gynnwys rhai pobl sy'n yfed yn achlysurol)403357423628473644376547
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)128121108121124110103114133131113127
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))274031323555454419252021
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)473548564624
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)314735374062495023312226
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unigcymedr nid %9461,2161,0721,0691,1101,5131,3931,313781917764824
[Lleihau]Ffrwythau a llysiauBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorol201591624189191713813
Bwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorol129136147136130139146137128133148135
Bwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorol514944484643454555544452
[Lleihau]Gweithgarwch corfforolEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorol526788664262845863729273
Egnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorol272631282524272530273430
Egnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorol12010781106133114891161081007496
[Lleihau]Mynegai Màs y CorffBMI llai na 18.5 (dan bwysau)613451137255
BMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)866179767549686499748988
BMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)647975727688878351706461
BMI 30+ (gordew)445843484562445043554246
BMI 25+ (dros bwysau neu ordew)10813711812012115013113393124106107
[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iachLlai na 2 ymddygiad iach172715202031192414231116
2 neu fwy ymddygiad iach183173185180180169181176186177189184

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru yn ôl oedran a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2016-17 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion yn ôl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf

Dim

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Dangosyddion; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw