Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion yn ôl oedran a rhyw
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Rhyw[Hidlo]
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
[Lleihau]Oed 1
-
Oed 2
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
[Lleihau]Pawb[Lleihau]Dynion[Lleihau]Menywod
[Lleihau]Pawb 16+ oedCliciwch yma i ddidoliPawb 16+ oed[Lleihau]Pawb 16+ oedCliciwch yma i ddidoliPawb 16+ oed[Lleihau]Pawb 16+ oedCliciwch yma i ddidoliPawb 16+ oed
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli16-44[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli45-64[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli65+[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli16-44[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli45-64[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli65+[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli16-44[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli45-64[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli65+
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigarétsSmygwr20181017221991819181016
Cyn-smygwr222744292127543123263527
Heb smygu erioed575547545754365158565557
Defnyddio e-sigarét773696266736
[Lleihau]AlcoholCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim (gall gynnwys rhai pobl sy'n yfed yn achlysurol)191629211714261821193223
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)656153616255515768685565
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))14191516192721229111110
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)232224232322
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)162217182131232511141212
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unig454613556532531778702653374447419410
[Lleihau]Ffrwythau a llysiauBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorol108481111499657
Bwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorol656875686669746964677568
Bwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorol252421242320222227272025
[Lleihau]Gweithgarwch corfforolEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorol243547331631462832384738
Egnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorol151315141512131414131815
Egnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorol615338536857415854493547
[Lleihau]Mynegai Màs y CorffBMI llai na 18.5 (dan bwysau)311221013122
BMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)443141393725353352374645
BMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)333938364043454224353230
BMI 30+ (gordew)212920232131202420272023
BMI 25+ (dros bwysau neu ordew)536858596174656644625252
[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iachLlai na 2 ymddygiad iach814710101681271268

Metadata

Teitl
Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion yn ôl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru yn ôl oedran a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data o 2016-17 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau
Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Dangosyddion; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw