Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion yn ôl oedran a rhyw, 2020-21 ymlaen
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Oed 2[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Rhyw[Hidlo]
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
Oed 1
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
[Lleihau]Pawb[Lleihau]Dynion[Lleihau]Menywod
[Lleihau]Pawb 16+ oedCliciwch yma i ddidoliPawb 16+ oed[Lleihau]Pawb 16+ oedCliciwch yma i ddidoliPawb 16+ oed[Lleihau]Pawb 16+ oedCliciwch yma i ddidoliPawb 16+ oed
Cliciwch yma i ddidoli16-44Cliciwch yma i ddidoli45-64Cliciwch yma i ddidoli65+Cliciwch yma i ddidoli16-44Cliciwch yma i ddidoli45-64Cliciwch yma i ddidoli65+Cliciwch yma i ddidoli16-44Cliciwch yma i ddidoli45-64Cliciwch yma i ddidoli65+
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigarétsSmygwr655731547060325860542950
Cyn-smygwr861251681198312718812389123150116
Heb smygu erioed248219201227246213180219250224220234
Defnyddio e-sigarét261871928176192418818
[Lleihau]AlcoholCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim535066564643504659578164
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)211184181195202165173183220201187205
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))305546424477686016352725
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)610787159104755
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)366653505191777021423130
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unigcymedr nid %1,2001,8251,6341,5121,5392,4282,1821,9818131,2361,0781,021
[Lleihau]Ffrwythau a llysiauBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorol222012192322112021171217
Bwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorol187192202193180188198187194196206198
Bwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorol918886899789909385868285
[Lleihau]Gweithgarwch corfforolEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorol7210311894611021058584105129103
Egnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorol483844434234434053414447
Egnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorol180159139163198164152176163154127151
[Lleihau]Mynegai Màs y CorffBMI llai na 18.5 (dan bwysau)9346713410467
BMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)121921151101147110598127113124122
BMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)100117118110115138137128849510092
BMI 30+ (gordew)708963746489557078887079
BMI 25+ (dros bwysau neu ordew)171205180184179227192198162184170171
[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iachLlai na 2 ymddygiad iach183020221839242717211618
2 neu fwy ymddygiad iach282270280278282261276273283279284282

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion yn ôl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru yn ôl oedran a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws, ac ni ddylid cymharu'r canlyniadau o 2020-21 ymlaen â chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru. Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2020-21 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Dangosyddion; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.