Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion yn ôl oedran a rhyw, 2020-21
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Rhyw[Hidlo]
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
Oed 1
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
[Lleihau]Pawb[Lleihau]Dynion[Lleihau]Menywod
[Lleihau]Pawb 16+ oedCliciwch yma i ddidoliPawb 16+ oed[Lleihau]Pawb 16+ oedCliciwch yma i ddidoliPawb 16+ oed[Lleihau]Pawb 16+ oedCliciwch yma i ddidoliPawb 16+ oed
Cliciwch yma i ddidoli16-44Cliciwch yma i ddidoli45-64Cliciwch yma i ddidoli65+Cliciwch yma i ddidoli16-44Cliciwch yma i ddidoli45-64Cliciwch yma i ddidoli65+Cliciwch yma i ddidoli16-44Cliciwch yma i ddidoli45-64Cliciwch yma i ddidoli65+
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigarétsSmygwr171681419188161514813
Cyn-smygwr203343301633462825324031
Heb smygu erioed635249566549465560545256
Defnyddio e-sigarét563566155745
[Lleihau]AlcoholCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim181823201415181522222823
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)705959647153596269645865
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))10191614122620197121210
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)243326341222
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)12231817153223228141412
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unigcymedr nid %380646577515450858731648301430423375
[Lleihau]Ffrwythau a llysiauBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorol674679475655
Bwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorol616269645960686163657066
Bwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorol333027313531293231302529
[Lleihau]Gweithgarwch corfforolEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorol253442322436373127334634
Egnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorol201215161910161520141517
Egnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorol555343515754485453523949
[Lleihau]Mynegai Màs y CorffBMI llai na 18.5 (dan bwysau)312221114123
BMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)423038374022353344384141
BMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)334040374049464427323330
BMI 30+ (gordew)222821241928172225292426
BMI 25+ (dros bwysau neu ordew)556960615977646652615756
[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iachLlai na 2 ymddygiad iach61077614895566

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion yn ôl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2021 Gorffennaf 2021

Diweddariad nesaf

Anhysbys

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru yn ôl oedran a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws, ac ni ddylid cymharu'r canlyniadau o 2020-21 â chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru. Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2020-21 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Dangosyddion; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw