Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion yn ôl amddifadedd ardal, 2020-21 ymlaen
None
Cod yr Ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Cwintel amddifadedd MALIC[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoliCwintel 1 (yr amddifadedd mwyaf)Cliciwch yma i ddidoliCwintel 2Cliciwch yma i ddidoliCwintel 3Cliciwch yma i ddidoliCwintel 4Cliciwch yma i ddidoliCwintel 5 (yr amddifadedd lleiaf)
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigarétsSmygwr8568554030
Cyn-smygwr125125117113118
Heb smygu erioed190207229247252
Defnyddio e-sigarét2524211214
[Lleihau]AlcoholCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim8164534937
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)180196194196206
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))3133454851
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)87987
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)3940535558
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unigcymedr nid %1,4491,3971,5351,5871,535
[Lleihau]Ffrwythau a llysiauBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorol3024161511
Bwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorol202200190190183
Bwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorol68769495106
[Lleihau]Gweithgarwch corfforolEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorol124104898371
Egnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorol4041444446
Egnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorol135154167173183
[Lleihau]Mynegai Màs y CorffBMI llai na 18.5 (dan bwysau)87454
BMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)93102105122124
BMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)109105119103114
BMI 30+ (gordew)8986727058
BMI 25+ (dros bwysau neu ordew)199192191173172
[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iachLlai na 2 ymddygiad iach3224241716
2 neu fwy ymddygiad iach268276276283284

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion yn ôl cwintel amddifadedd MALIC

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru yn ôl cwintel amddifadedd MALIC.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws, ac ni ddylid cymharu'r canlyniadau o 2020-21 ymlaen â chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru. Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2020-21 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Dangosyddion; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw; amddifadedd