Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd, 2020-21 ymlaen
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Safoni[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoliCymruCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Addysgu PowysCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroCliciwch yma i ddidoliYnys MônCliciwch yma i ddidoliGwyneddCliciwch yma i ddidoliConwyCliciwch yma i ddidoliSir DdinbychCliciwch yma i ddidoliSir y FflintCliciwch yma i ddidoliWrecsamCliciwch yma i ddidoliPowysCliciwch yma i ddidoliCeredigionCliciwch yma i ddidoliSir BenfroCliciwch yma i ddidoliSir GaerfyrddinCliciwch yma i ddidoliAbertaweCliciwch yma i ddidoliCastell-nedd Port TalbotCliciwch yma i ddidoliPen-y-bont ar OgwrCliciwch yma i ddidoliBro MorgannwgCliciwch yma i ddidoliCaerdyddCliciwch yma i ddidoliRhondda Cynon TafCliciwch yma i ddidoliMerthyr TudfulCliciwch yma i ddidoliCaerffiliCliciwch yma i ddidoliBlaenau GwentCliciwch yma i ddidoliTor-faenCliciwch yma i ddidoliSir FynwyCliciwch yma i ddidoliCasnewydd
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigarétsSmygwr10910410410511912710310239653356486145474956536251554963724449624254
Cyn-smygwr23823825826124521423123912696109123144121134122137126123112105123113112121106130127123109
Heb smygu erioed454458439434436459467459236239257221208217221232214218224225245222238225207250221211235238
Defnyddio e-sigarét3531253245403534317913292414121421232921231628231622271115
[Lleihau]AlcoholCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim1121199510010912012010683616452574946394260556157415447835768633957
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)389381414395398389384388175179189200190205207213196195198205199201199205171189193180190210
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))838377877877829438574138423440435435412939514337394635486131
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)15171417151413124361012127681075584116848102
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)981009110493919610642604748534647486245483444594748465439567133
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unigcymedr nid %2,9983,1012,7543,0863,1713,0312,6863,0381,4071,6881,5051,5111,7191,3671,4081,2641,6731,6701,4871,4041,3951,5701,4131,5981,5481,4421,2521,4491,743966
[Lleihau]Ffrwythau a llysiauBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorol373619324652412251215182521810191815382916102734253717516
Bwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorol384393375366372409406349242201218209185189180199182184185196180182166205199211221213187211
Bwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorol1791712052011811391532305486687390901139199981006691101123686763427010873
[Lleihau]Gweithgarwch corfforolEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorol186201130149194235213126142110132869684586983718996112685910012510014711568109
Egnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorol879274958280878832455552434337334942344835244139335723364342
Egnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorol328307397356324286300386126145113162162173205197168187177155153208199161141143129149189149
[Lleihau]Mynegai Màs y CorffBMI llai na 18.5 (dan bwysau)11911816101313092512064434828883610338
BMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)21923228721421719219423913011011512011512014111112793115988512011710172865496131105
BMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)22321819822021623722822280991141211041169710595118111108123106112113127117124118105105
BMI 30+ (gordew)147141104158151162165125898369556964568075857186896663789891111826282
BMI 25+ (dros bwysau neu ordew)370359302378367398393347169181183175173179153185170204181194213171175191225208235201167188
[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iachLlai na 2 ymddygiad iach444338424558473125272122241816132223183025261424422430301921
2 neu fwy ymddygiad iach556557562558555542553569275273279278276282284287278277282270275274286276258276270270281279

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru yn ôl bwrdd iechyd.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws, ac ni ddylid cymharu'r canlyniadau o 2020-21 ymlaen â chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru. Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2020-21 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Dangosyddion; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw