Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Safoni[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
Newidyn 1
Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigaréts[Lleihau]Alcohol[Lleihau]Ffrwythau a llysiau[Lleihau]Gweithgarwch corfforol[Lleihau]Mynegai Màs y Corff[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iach
Cliciwch yma i ddidoliSmygwrCliciwch yma i ddidoliCyn-smygwrCliciwch yma i ddidoliHeb smygu erioedCliciwch yma i ddidoliDefnyddio e-sigarétCliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim (gall gynnwys rhai pobl sy'n yfed yn achlysurol)Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unigcymedr nid %Cliciwch yma i ddidoliBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorolCliciwch yma i ddidoliBwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorolCliciwch yma i ddidoliBwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorolCliciwch yma i ddidoliEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorolCliciwch yma i ddidoliEgnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorolCliciwch yma i ddidoliEgnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorolCliciwch yma i ddidoliBMI llai na 18.5 (dan bwysau)Cliciwch yma i ddidoliBMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)Cliciwch yma i ddidoliBMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)Cliciwch yma i ddidoliBMI 30+ (gordew)Cliciwch yma i ddidoliBMI 25+ (dros bwysau neu ordew)Cliciwch yma i ddidoliLlai na 2 ymddygiad iach
Cymru17295362160162195318682433145323836246010
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr1829536216116218515767263114554413520559
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys1527584206017220520766272613612423719568
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda18325061863173205438692330155523736256112
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawebwrdd iechyd o 1/4/201917305372357164205868712133175013836256110
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwgbwrdd iechyd o 1/4/2019192557726581421653310682247124213637276412
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan183051720631521747610692031145513436296510
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro1431547196019322562563322914572423620568
Ynys Môn1826564226413114405769242915561423719577
Gwynedd1130604226114216509663313214544393918578
Conwy252353618671321549546828289637433020507
Sir Ddinbych14355153551141144471270173712524443122528
Sir y Fflint1727566156517321549563313012574383919589
Wrecsam203347918611922257612692029214933931275811
Powys1527584206017220520766272613612423719568
Ceredigion21354541468162185235722325126304137215811
Sir Benfro21304961764182194708662537135033835245911
Sir Gaerfyrddin16315371959184226038702228175613535286412
Abertawe18285462157184226067682431165324035245811
Castell-nedd Port Talbot17325192757134165689751639174313338286610
Pen-y-bont ar Ogwr18235962560132165327672648114103539256510
Bro Morgannwg163153111560224256606672630155533635266012
Caerdydd1431556205918220523462342914571433718557
Rhondda Cynon Taf182557626561521753012682146124213634286313
Merthyr Tudful232948926591231550411741548124013639236213
Caerffili193051621621521748710731731145613237306712
Blaenau Gwent193150725591611747315681741174312940307014
Tor-faen1832501218621832058910702132115623337286513
Sir Fynwy1734484166418120499563322712612423323567
Casnewydd16285652165113144131169203015551323532678

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf

Anhysbys

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2016-17 a 2017-18 ymlaen. Cyfunwyd ddwy flynedd o ddata.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Cenedlaethau'r Dyfodol; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw