Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Safoni[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
Newidyn 1
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigaréts[Lleihau]Alcohol[Lleihau]Ffrwythau a llysiau[Lleihau]Gweithgarwch corfforol[Lleihau]Mynegai Màs y Corff[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iach
Cliciwch yma i ddidoliSmygwrCliciwch yma i ddidoliCyn-smygwrCliciwch yma i ddidoliHeb smygu erioedCliciwch yma i ddidoliDefnyddio e-sigarétCliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim (gall gynnwys rhai pobl sy'n yfed yn achlysurol)Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unigCliciwch yma i ddidoliBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorolCliciwch yma i ddidoliBwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorolCliciwch yma i ddidoliBwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorolCliciwch yma i ddidoliEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorolCliciwch yma i ddidoliEgnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorolCliciwch yma i ddidoliEgnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorolCliciwch yma i ddidoliBMI llai na 18.5 (dan bwysau)Cliciwch yma i ddidoliBMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)Cliciwch yma i ddidoliBMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)Cliciwch yma i ddidoliBMI 30+ (gordew)Cliciwch yma i ddidoliBMI 25+ (dros bwysau neu ordew)Cliciwch yma i ddidoliLlai na 2 ymddygiad iach
Cymru18295372160153185469682433145323837236010
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr18285462260162185408692331145534336185410
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys1628564225916319539765272513622433520558
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda1833508176516318541870223016552373823619
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe19315082256175226328692234165013937236012
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg192456628571321550910682250123923538266312
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan193051719641421750210692132145413239286610
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro1729546196118320567762313013572423620569
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg19285372457164206048692339144723837236012
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf202654728561321550212682048133913437276413
Ynys Môn1825577206711213514569262614601413721587
Gwynedd14246352555173206046682636174743641206011
Conwy222752420651411642857322298646453416499
Sir Ddinbych1436505305216218555976163411553493414488
Sir y Fflint20265462063153175697662732135524335205512
Wrecsam20315072159182205441764192821521414018589
Powys1628564225916319539765272513622433520558
Ceredigion1834487206316117491868252616582373823619
Sir Benfro1934469166715317534768253713510393922609
Sir Gaerfyrddin1730537186216320582973192817552363724629
Abertawe18325071958195236418662629145624235215611
Castell-nedd Port Talbot22324792852155206449761541184103539266514
Pen-y-bont ar Ogwr1822606285911213502767275493633836246010
Bro Morgannwg19305191362223256276642928126033641216212
Caerdydd1629556206116318542762323113562443520558
Rhondda Cynon Taf192654627581221549712672147124023536276312
Merthyr Tudful222454832501531851510741650153513240266715
Caerffili203051918641521849411701930155512842307113
Blaenau Gwent2028521128551611750913701739174423238286613
Tor-faen1533529176614216521968223712511314127689
Sir Fynwy1831514136818119533862312515602443718546
Casnewydd192852521641141548011721731145623136326710

Metadata

Teitl
Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data o 2016-17 a 2017-18 ymlaen. Cyfunwyd ddwy flynedd o ddata.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau
Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Cenedlaethau'r Dyfodol; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw

Enw
HLTH5002