Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd, 2016-17 i 2019-20
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Safoni[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
Newidyn 1
Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigaréts[Lleihau]Alcohol[Lleihau]Ffrwythau a llysiau[Lleihau]Gweithgarwch corfforol[Lleihau]Mynegai Màs y Corff[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iach
Cliciwch yma i ddidoliSmygwrCliciwch yma i ddidoliCyn-smygwrCliciwch yma i ddidoliHeb smygu erioedCliciwch yma i ddidoliDefnyddio e-sigarétCliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim (gall gynnwys rhai pobl sy'n yfed yn achlysurol)Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)Cliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unigcymedr nid %Cliciwch yma i ddidoliBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorolCliciwch yma i ddidoliBwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorolCliciwch yma i ddidoliBwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorolCliciwch yma i ddidoliEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorolCliciwch yma i ddidoliEgnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorolCliciwch yma i ddidoliEgnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorolCliciwch yma i ddidoliBMI llai na 18.5 (dan bwysau)Cliciwch yma i ddidoliBMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)Cliciwch yma i ddidoliBMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)Cliciwch yma i ddidoliBMI 30+ (gordew)Cliciwch yma i ddidoliBMI 25+ (dros bwysau neu ordew)Cliciwch yma i ddidoliLlai na 2 ymddygiad iachCliciwch yma i ddidoli2 neu fwy ymddygiad iach
Cymru1729536216016219531868243314532383624601090
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr182953621611621851576726311455441352055991
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys152758420601722052076627261361242371956892
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda1832506186317320543869233015552373625611288
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawebwrdd iechyd o 1/4/20191730537235716420586871213317501383625611090
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwgbwrdd iechyd o 1/4/201919255772658142165331068224712421363727641288
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan18305172063152174761069203114551343629651090
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro143154719601932256256332291457242362056892
Ynys Môn182656422641311440576924291556142371957793
Gwynedd113060422611421650966331321454439391857892
Conwy25235361867132154954682828963743302050793
Sir Ddinbych1435515355114114447127017371252444312252892
Sir y Fflint172756615651732154956331301257438391958991
Wrecsam20334791861192225761269202921493393127581189
Powys152758420601722052076627261361242371956892
Ceredigion2135454146816218523572232512630413721581189
Sir Benfro2130496176418219470866253713503383524591189
Sir Gaerfyrddin1631537195918422603870222817561353528641288
Abertawe1828546215718422606768243116532403524581189
Castell-nedd Port Talbot1732519275713416568975163917431333828661090
Pen-y-bont ar Ogwr1823596256013216532767264811410353925651090
Bro Morgannwg16315311156022425660667263015553363526601288
Caerdydd143155620591822052346234291457143371855793
Rhondda Cynon Taf18255762656152175301268214612421363428631387
Merthyr Tudful23294892659123155041174154812401363923621387
Caerffili19305162162152174871073173114561323730671288
Blaenau Gwent19315072559161174731568174117431294030701486
Tor-faen183250121862183205891070213211562333728651387
Sir Fynwy173448416641812049956332271261242332356793
Casnewydd1628565216511314413116920301555132353267892

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf

Dim

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2016-17 a 2017-18 ymlaen. Cyfunwyd ddwy flynedd o ddata.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Cenedlaethau'r Dyfodol; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.