Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd
None
Rhyw[Hidlwyd]
Cod yr Ardal[Hidlo]
Safoni[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Newidyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliSmyguCliciwch yma i ddidoliDefnyddio e-sigarétCliciwch yma i ddidoliCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dros 14 unedCliciwch yma i ddidoliBwyta 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorolCliciwch yma i ddidoliEgnïol 150 munud yr wythnos flaenorolCliciwch yma i ddidoliEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorolCliciwch yma i ddidoliDros bwysau neu ordew (BMI 25+)Cliciwch yma i ddidoliGordew (BMI 30+)Cliciwch yma i ddidoli0 neu 1 ymddygiad iach
[Lleihau]Cymru19719245333602210
CymruYnys Môn1971621572960228
Gwynedd19620234641562312
Conwy1651622602651168
Sir Ddinbych1861721583055149
Sir y Fflint21617234740592312
Wrecsam21719194931642311
Powys1851830662354197
Ceredigion1781830612259217
Sir Benfro20920285729622110
Sir Gaerfyrddin1972120592658228
Abertawe20821265632572111
Castell-nedd Port Talbot26921164936642815
Pen-y-bont ar Ogwr20719274147592312
Bro Morgannwg17824275632591810
Rhondda Cynon Taf20616214244652912
Merthyr Tudful23721163945632816
Caerffili21919205333702816
Blaenau Gwent22916184539683313
Tor-faen1891720493765248
Sir Fynwy1352430622354177
Casnewydd2061519543363269
Caerdydd1662032582755198
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr19618225234572010
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys1851830662354197
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda1982025592659228
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg21820245037602312
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf21717204144652913
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan19818215333652511
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro1662130572956189

Metadata

Teitl
Arolwg Cenedlaethol Cymru

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2018 Mehefin 2018

Diweddariad nesaf
Mehefin 2019 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru. Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma'n cael ei chasglu'n flynyddol drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth drwy'r ddolen.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer 2016-17 a 2017-18. Cyfunwyd y ddwy flynedd o ddata.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch chi weld y wybodaeth hon trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gallwch chi weld y wybodaeth hon trwy ddilyn y ddolen we.

Ansawdd ystadegol
Gallwch chi weld y wybodaeth hon trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau
Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Cenedlaethau'r Dyfodol; Dangosyddion; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw

Enw
HLTH5002