Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion yn ôl cwintel amddifadedd MALIC
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Cwintel amddifadedd MALIC[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoliCwintel 1 (yr amddifadedd mwyaf)Cliciwch yma i ddidoliCwintel 2Cliciwch yma i ddidoliCwintel 3Cliciwch yma i ddidoliCwintel 4Cliciwch yma i ddidoliCwintel 5 (yr amddifadedd lleiaf)
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigarétsSmygwr2120191413
Cyn-smygwr2929292928
Heb smygu erioed5051525659
Defnyddio e-sigarét97646
[Lleihau]AlcoholCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim (gall gynnwys rhai pobl sy'n yfed yn achlysurol)3123211713
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)5560596466
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))1314181618
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)13233
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)1417211821
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unig469521570554530
[Lleihau]Ffrwythau a llysiauBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorol1211756
Bwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorol6969696965
Bwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorol1920242529
[Lleihau]Gweithgarwch corfforolEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorol4536323025
Egnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorol1318151313
Egnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorol4247535762
[Lleihau]Mynegai Màs y CorffBMI llai na 18.5 (dan bwysau)21221
BMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)3933384538
BMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)3038383439
BMI 30+ (gordew)2828212022
BMI 25+ (dros bwysau neu ordew)5866595361
[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iachLlai na 2 ymddygiad iach12131187

Metadata

Teitl
Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion yn ôl cwintel amddifadedd MALIC


Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gwybodaeth am ffyrdd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru yn ôl amddifadedd ardal.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data o 2016-17 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau
Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Cenedlaethau'r Dyfodol; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw; amddifadedd.