Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion yn ôl cwintel amddifadedd MALIC, 2016-17 i 2019-20
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Cwintel amddifadedd MALIC[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoliCwintel 1 (yr amddifadedd mwyaf)Cliciwch yma i ddidoliCwintel 2Cliciwch yma i ddidoliCwintel 3Cliciwch yma i ddidoliCwintel 4Cliciwch yma i ddidoliCwintel 5 (yr amddifadedd lleiaf)
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigarétsSmygwr4741362824
Cyn-smygwr6059625853
Heb smygu erioed9399102114123
Defnyddio e-sigarét1814131011
[Lleihau]AlcoholCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim (gall gynnwys rhai pobl sy'n yfed yn achlysurol)6047413528
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)112118119127127
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))2430353239
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)45565
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)2835403845
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unigcymedr nid %9451,0291,1041,0551,145
[Lleihau]Ffrwythau a llysiauBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorol2420131211
Bwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorol138138135136130
Bwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorol3842515259
[Lleihau]Gweithgarwch corfforolEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorol8675635951
Egnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorol2332272827
Egnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorol9093110113122
[Lleihau]Mynegai Màs y CorffBMI llai na 18.5 (dan bwysau)44444
BMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)7171778578
BMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)6471737176
BMI 30+ (gordew)6154474142
BMI 25+ (dros bwysau neu ordew)125125119112118
[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iachLlai na 2 ymddygiad iach2424221713
2 neu fwy ymddygiad iach176176178183187

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion yn ôl cwintel amddifadedd MALIC


Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf

Dim

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am ffyrdd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru yn ôl amddifadedd ardal.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2016-17 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Cenedlaethau'r Dyfodol; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw; amddifadedd.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.