Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion yn ol blwyddyn, 2016-17 i 2019-20
None
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Oed 1[Hidlo]
-
Oed 2[Hidlo]
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Rhyw[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigarétsSmygwr19191718
Cyn-smygwr29292930
Heb smygu erioed52525452
Defnyddio e-sigarét7767
[Lleihau]AlcoholCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim (gall gynnwys rhai pobl sy'n yfed yn achlysurol)20222121
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)60606160
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))17151616
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)3322
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)20181819
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unigcymedr nid %554568532537
[Lleihau]Ffrwythau a llysiauBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorol8988
Bwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorol68676868
Bwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorol24232425
[Lleihau]Gweithgarwch corfforolEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorol32343333
Egnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorol14141414
Egnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorol54535353
[Lleihau]Mynegai Màs y CorffBMI llai na 18.5 (dan bwysau)2222
BMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)39383937
BMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)36383635
BMI 30+ (gordew)23222325
BMI 25+ (dros bwysau neu ordew)59605961
[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iachLlai na 2 ymddygiad iach10101010
2 neu fwy ymddygiad iach90909090

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru yn ôl oedran a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2016-17 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion yn ôl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf

Dim

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Dangosyddion; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.