Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion yn ôl blwyddyn, 2020-21 ymlaen
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Rhyw[Hidlwyd]
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Oed 1[Hidlo]
-
Oed 2[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoli2020-21 chwarter 4 Ion-Mawrth 2021Cliciwch yma i ddidoli2020-21Mai 2020-Mawrth 2021, cwestiynau a ofynnwyd am ysmygu yn unigCliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigaréts.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Smygu a defnydd e-sigarétsSmygwr14141313
Cyn-smygwr30302930
Heb smygu erioed56565858
Defnyddio e-sigarét5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68
[Lleihau]Alcohol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
AlcoholCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1917
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)64.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6666
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))14.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1414
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)17.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1617
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unigcymedr nid %515.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol489508
[Lleihau]Ffrwythau a llysiau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Ffrwythau a llysiauBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorol6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol67
Bwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorol64.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6465
Bwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorol31.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3029
[Lleihau]Gweithgarwch corfforol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gweithgarwch corfforolEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorol32.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3031
Egnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorol16.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1414
Egnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorol51.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5655
[Lleihau]Mynegai Màs y Corff.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Mynegai Màs y CorffBMI llai na 18.5 (dan bwysau)2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22
BMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)37.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3637
BMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)37.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3835
BMI 30+ (gordew)24.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2526
BMI 25+ (dros bwysau neu ordew)61.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6261
[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iach.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cyfuniad o ffyrdd o fyw iachLlai na 2 ymddygiad iach7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol78
2 neu fwy ymddygiad iach93.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9392

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion yn ôl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Dangosyddion; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru yn ôl oedran a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws, ac ni ddylid cymharu'r canlyniadau o 2020-21 ymlaen â chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru. Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2020-21 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.