Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion gyda chyfyngau hyder, 2016-17 i 2019-20
None
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Oed 1[Hidlo]
-
Oed 2[Hidlo]
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Rhyw[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoliCanran o oedolion (16+)cymedr nid % lle y nodirCliciwch yma i ddidoliCyfwng hyder isaf (%)cymedr nid % lle y nodirCliciwch yma i ddidoliCyfwng hyder uchaf (%)cymedr nid % lle y nodirCliciwch yma i ddidoliSampl
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigarétsSmygwr35323712,200
Cyn-smygwr59566212,200
Heb smygu erioed10610311012,200
Defnyddio e-sigarét13111412,204
[Lleihau]AlcoholCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim (gall gynnwys rhai pobl sy'n yfed yn achlysurol)42394511,999
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)12111712411,999
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))32303511,999
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)54611,999
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)37344011,999
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unigcymedr nid %1,0691,0071,1319,217
[Lleihau]Ffrwythau a llysiauBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorol16141812,195
Bwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorol13613313912,195
Bwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorol48455112,195
[Lleihau]Gweithgarwch corfforolEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorol66636912,207
Egnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorol28253012,207
Egnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorol10610311012,207
[Lleihau]Mynegai Màs y CorffBMI llai na 18.5 (dan bwysau)43511,208
BMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)76728011,208
BMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)72687511,208
BMI 30+ (gordew)48455211,208
BMI 25+ (dros bwysau neu ordew)12011612411,208
[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iachLlai na 2 ymddygiad iach20182210,992
2 neu fwy ymddygiad iach18017818210,992

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion yn ôl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf

Dim

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru yn ôl oedran a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2016-17 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Dangosyddion; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.