Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion newidynnau ychwanegol, 2016-17 i 2019-20
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigarétsSmygwr19191718
Cyn-smygwr29292930
Heb smygu erioed52525452
Smygu'n ddyddiol16161414
Smygwr - 3 cwintel mwyaf amddifadeddwedi\'u safoni yn ôl oedran23232021
Smygwr - 2 cwintel lleiaf amddifadeddwedi\'u safoni yn ôl oedran13151413
Defnyddio e-sigarét7767
Defnyddio e-sigarét yn ddyddiol4545
Erioed wedi profi e-sigarét18171717
Defnyddiwr e-sigarét presennol sy'n smygwr52475039
Defnyddiwr e-sigaret presennol sy'n gyn-smygwr44504956
Defnyddiwr e-sigaret presennol sydd heb smygu erioed4315
Smygwr presennol sy'n defnyddio e-sigarét ar hyn o bryd18171815
Cyn-smygwr sy'n defnyddio e-sigarét ar hyn o bryd10121012
Nid yw erioed wedi ysmygu ac yn defnyddio e-sigarét ar hyn o bryd0001
Defnyddio e-sigarét cyn tybaco (o'r rhai sydd wedi defnyddio'r ddau)1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Wedi ceisio rhoi'r gorau i smygu44.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Rhoi'r gorau i smygu llai na 1 mis yn ôl1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Rhoi'r gorau i smygu 1 mis - 1 blwyddyn yn ôl7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Rhoi'r gorau i smygu dros 1 blwyddyn yn ôl91.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol92.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét er mwyn helpu i roi'r gorau i smygu tybaco (defnyddwyr presennol)69.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol76.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét er mwyn helpu i leihau'r defnydd o dybaco (defnyddwyr presennol)25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod modd eu defnyddio dan do (defnyddwyr presennol)18.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod hynny'n llai niweidiol na thybaco (defnyddwyr presennol)32.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol36.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod hynny'n rhatach na thybaco (defnyddwyr presennol)28.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét i amddiffyn eraill rhag mwg tybaco (defnyddwyr presennol)18.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod yr hysbysebion yn ddeniadol (defnyddwyr presennol)2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét - chwilfrydedd (digymell) (defnyddwyr presennol)1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét er mwyn helpu i roi'r gorau i smygu tybaco (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)63.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol72.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét er mwyn helpu i leihau'r defnydd o dybaco (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol24.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod modd eu defnyddio dan do (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)12.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod hynny'n llai niweidiol na thybaco (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)21.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod hynny'n rhatach na thybaco (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)17.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét i amddiffyn eraill rhag mwg tybaco (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)12.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod yr hysbysebion yn ddeniadol (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Defnyddio e-sigarét - chwilfrydedd (digymell) (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do13.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yr awyr agored27.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol24.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do neu yn yr awyr agored34.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yn y cartref4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yng nghartrefi pobl eraill8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco wrth deithio mewn car / fan3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco mewn mannau eraill dan do2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco y tu allan i'w cartref5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco mewn ardaloedd smygu yn yr awyr agored, mewn tafarnau ac ati15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco y tu allan i'r ysgol / ysbyty / maes chwarae5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco mewn mannau eraill yn yr awyr agored14.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do neu yn yr awyr agored - cwintel 1 (mwyaf amddifadedd)wedi\'u safoni yn ôl oedran44.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do neu yn yr awyr agored - cwintel 2wedi\'u safoni yn ôl oedran39.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do neu yn yr awyr agored - cwintel 3wedi\'u safoni yn ôl oedran34.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol33.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do neu yn yr awyr agored - cwintel 4wedi\'u safoni yn ôl oedran30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do neu yn yr awyr agored - cwintel 5 (lleiaf amddifadedd)wedi\'u safoni yn ôl oedran30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do - cwintel 1 (mwyaf amddifadedd)wedi\'u safoni yn ôl oedran21.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do - cwintel 2wedi\'u safoni yn ôl oedran17.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do - cwintel 3wedi\'u safoni yn ôl oedran13.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do - cwintel 4wedi\'u safoni yn ôl oedran9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do - cwintel 5 (lleiaf amddifadedd)wedi\'u safoni yn ôl oedran9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yn yr awyr agored - cwintel 1 (mwyaf amddifadedd)wedi\'u safoni yn ôl oedran32.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yn yr awyr agored - cwintel 2wedi\'u safoni yn ôl oedran30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol24.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yn yr awyr agored - cwintel 3wedi\'u safoni yn ôl oedran27.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yn yr awyr agored - cwintel 4wedi\'u safoni yn ôl oedran25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol24.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yn yr awyr agored - cwintel 5 (lleiaf amddifadedd)wedi\'u safoni yn ôl oedran26.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét yn y cartref11.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét yng nghartrefi pobl eraill17.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét mewn bwytai / caffis14.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét mewn tafarnau23.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét mewn siopau / canolfannau siopa19.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét wrth deithio mewn car / fan22.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét ar drafnidiaeth gyhoeddus12.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét mewn mannau eraill dan do15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét y tu allan i'w cartref14.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét mewn ardaloedd smygu awyr agored, mewn tafarnau ac ati43.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét y tu allan i'r ysgol / ysbyty / maes chwarae17.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét mewn mannau eraill yn yr awyr agored43.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf - Patshys / anadlydd / gwm nicotinfel % o\'r rheini a roddodd y gorau iddi neu a geisiodd roi\'r gorau iddi yn y 12 mis diwethaf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Meddyginiaeth arall ar bresgripsiwn (e.e. Zyban, Champix)fel % o\'r rheini a roddodd y gorau iddi neu a geisiodd roi\'r gorau iddi yn y 12 mis diwethaf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – e-sigarétsfel % o\'r rheini a roddodd y gorau iddi neu a geisiodd roi\'r gorau iddi yn y 12 mis diwethaf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol49.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Sigarét cynhesu heb losgi (e.e. iQOS, heatsticks)fel % o\'r rheini a roddodd y gorau iddi neu a geisiodd roi\'r gorau iddi yn y 12 mis diwethaf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Mynychu grwpfel % o\'r rheini a roddodd y gorau iddi neu a geisiodd roi\'r gorau iddi yn y 12 mis diwethaf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Ffonio llinell gymorth ar smygu (e.e. Helpa Fi i Stopio)fel % o\'r rheini a roddodd y gorau iddi neu a geisiodd roi\'r gorau iddi yn y 12 mis diwethaf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Cefnogaeth gan fferyllfafel % o\'r rheini a roddodd y gorau iddi neu a geisiodd roi\'r gorau iddi yn y 12 mis diwethaf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Darllen llyfr neu lyfrynfel % o\'r rheini a roddodd y gorau iddi neu a geisiodd roi\'r gorau iddi yn y 12 mis diwethaf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Defnyddio gwefan neu apfel % o\'r rheini a roddodd y gorau iddi neu a geisiodd roi\'r gorau iddi yn y 12 mis diwethaf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Hypnotherapifel % o\'r rheini a roddodd y gorau iddi neu a geisiodd roi\'r gorau iddi yn y 12 mis diwethaf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Aciwbigofel % o\'r rheini a roddodd y gorau iddi neu a geisiodd roi\'r gorau iddi yn y 12 mis diwethaf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]AlcoholCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim (gall gynnwys rhai pobl sy'n yfed yn achlysurol)20222121
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)60606160
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))17151616
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)3322
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)20181819
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unigcymedr nid %554568532537
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr cymedrolcymedr nid %209221221214
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr perygluscymedr nid %1,2121,2801,1941,219
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr niweidiolcymedr nid %3,9233,9843,9733,851
Yfed bron bob dydd (yn y 12 mis diwethaf)6655
Yfed 5-6 diwrnod yr wythnos (yn y 12 mis diwethaf)3322
Yfed 3-4 diwrnod yr wythnos (yn y 12 mis diwethaf)12101211
Yfed unwaith neu ddwy yr wythnos (yn y 12 mis diwethaf)27283028
Yfed unwaith neu ddwy y mis (yn y 12 mis diwethaf)16151513
Yfed bob ychydig fisoedd (yn y 12 mis diwethaf)109810
Yfed unwaith neu ddwy y flwyddyn (yn y 12 mis diwethaf)9879
Heb yfed o gwbl yn y 12 mis diwethaf (ond weithiau'n yfed)1111
Ddim yn yfed (ddim hyd yn oed yn achlysurol)17191920
Heb yfed yr wythnos ddiwethaf45474648
Yfed mwy na 3 uned i fenywod / 4 uned i ddynion ar ddiwrnod yr wythnos ddiwethaf31292827
Yfed mwy na 6 uned i fenywod / 8 uned i ddynion ar ddiwrnod yr wythnos ddiwethaf16151413
Yfed mwy na 9 uned i fenywod / 12 uned i ddynion ar ddiwrnod yr wythnos ddiwethaf7776
[Lleihau]Ffrwythau a llysiauBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorol8988
Bwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorol68676868
Bwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorol24232425
[Lleihau]Gweithgarwch corfforolEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorol32343333
Egnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorol14141414
Egnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorol54535353
[Lleihau]Mynegai Màs y CorffBMI llai na 18.5 (dan bwysau)2222
BMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)39383937
BMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)36383635
BMI 30 - llai na 40 (gordew ond nid yn afiachus o ordew)21202122
BMI 40+ (afiachus o ordew)2223
BMI 25+ (dros bwysau neu ordew)59605961
BMI 30+ (gordew)23222325
Taldra cymedr (cm)cymedr nid %170170170170
Pwysau cymedr (kg)cymedr nid %78787879
[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iachLlai na 2 ymddygiad iach10101010
2 neu fwy ymddygiad iach90909090
0 ymddygiad iach1111
1 ymddygiad iach9999
2 ymddygiad iach31312929
3 ymddygiad iach33333536
4 ymddygiad iach20202019
5 ymddygiad iach5666
Nifer cymedr ymddygiad iachcymedr nid %3333

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru - newidynnau ychwaneg

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2016-17 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion newidynnau ychwanegol

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf

Dim

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Cenedlaethau'r Dyfodol; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw