Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw oedolion newidynnau ychwanegol
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Smygu a defnydd e-sigarétsSmygwr191917
Cyn-smygwr292929
Heb smygu erioed525254
Smygu'n ddyddiol161614
Smygwr - 3 cwintel mwyaf amddifadedd232320
Smygwr - 2 cwintel lleiaf amddifadedd131514
Defnyddio e-sigarét776
Defnyddio e-sigarét yn ddyddiol454
Erioed wedi profi e-sigarét181717
Defnyddiwr e-sigarét presennol sy'n smygwr524750
Defnyddiwr e-sigaret presennol sy'n gyn-smygwr445049
Defnyddiwr e-sigaret presennol sydd heb smygu erioed431
Smygwr presennol sy'n defnyddio e-sigarét ar hyn o bryd181718
Cyn-smygwr sy'n defnyddio e-sigarét ar hyn o bryd101210
Nid yw erioed wedi ysmygu ac yn defnyddio e-sigarét ar hyn o bryd000
Defnyddio e-sigarét cyn tybaco (o'r rhai sydd wedi defnyddio'r ddau)1.2
Wedi ceisio rhoi'r gorau i smygu44.45
Rhoi'r gorau i smygu llai na 1 mis yn ôl1.1
Rhoi'r gorau i smygu 1 mis - 1 blwyddyn yn ôl7.7
Rhoi'r gorau i smygu dros 1 blwyddyn yn ôl91.92
Defnyddio e-sigarét er mwyn helpu i roi'r gorau i smygu tybaco (defnyddwyr presennol)69.76
Defnyddio e-sigarét er mwyn helpu i leihau'r defnydd o dybaco (defnyddwyr presennol)25.31
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod modd eu defnyddio dan do (defnyddwyr presennol)18.22
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod hynny'n llai niweidiol na thybaco (defnyddwyr presennol)32.36
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod hynny'n rhatach na thybaco (defnyddwyr presennol)28.34
Defnyddio e-sigarét i amddiffyn eraill rhag mwg tybaco (defnyddwyr presennol)18.21
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod yr hysbysebion yn ddeniadol (defnyddwyr presennol)2.1
Defnyddio e-sigarét - chwilfrydedd (digymell) (defnyddwyr presennol)1.0
Defnyddio e-sigarét er mwyn helpu i roi'r gorau i smygu tybaco (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)63.72
Defnyddio e-sigarét er mwyn helpu i leihau'r defnydd o dybaco (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)20.24
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod modd eu defnyddio dan do (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)12.14
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod hynny'n llai niweidiol na thybaco (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)21.23
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod hynny'n rhatach na thybaco (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)17.21
Defnyddio e-sigarét i amddiffyn eraill rhag mwg tybaco (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)12.14
Defnyddio e-sigarét oherwydd bod yr hysbysebion yn ddeniadol (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)5.5
Defnyddio e-sigarét - chwilfrydedd (digymell) (defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr)6.4
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do13.10
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yr awyr agored27.24
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do neu yn yr awyr agored34.29
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yn y cartref4.3
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yng nghartrefi pobl eraill8.6
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco wrth deithio mewn car / fan3.3
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco mewn mannau eraill dan do2.2
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco y tu allan i'w cartref5.5
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco mewn ardaloedd smygu yn yr awyr agored, mewn tafarnau ac ati15.15
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco y tu allan i'r ysgol / ysbyty / maes chwarae5.4
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco mewn mannau eraill yn yr awyr agored14.10
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do neu yn yr awyr agored - cwintel 1 (mwyaf amddifadedd)44.31
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do neu yn yr awyr agored - cwintel 239.32
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do neu yn yr awyr agored - cwintel 334.33
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do neu yn yr awyr agored - cwintel 430.27
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do neu yn yr awyr agored - cwintel 5 (lleiaf amddifadedd)30.26
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do - cwintel 1 (mwyaf amddifadedd)21.15
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do - cwintel 217.14
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do - cwintel 313.9
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do - cwintel 49.7
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco dan do - cwintel 5 (lleiaf amddifadedd)9.9
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yn yr awyr agored - cwintel 1 (mwyaf amddifadedd)32.23
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yn yr awyr agored - cwintel 230.24
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yn yr awyr agored - cwintel 327.28
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yn yr awyr agored - cwintel 425.24
Pobl nad ydynt yn smygu sy'n dod i gysylltiad â mwg tybaco yn yr awyr agored - cwintel 5 (lleiaf amddifadedd)26.23
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét yn y cartref11..
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét yng nghartrefi pobl eraill17..
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét mewn bwytai / caffis14..
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét mewn tafarnau23..
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét mewn siopau / canolfannau siopa19..
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét wrth deithio mewn car / fan22..
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét ar drafnidiaeth gyhoeddus12..
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét mewn mannau eraill dan do15..
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét y tu allan i'w cartref14..
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét mewn ardaloedd smygu awyr agored, mewn tafarnau ac ati43..
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét y tu allan i'r ysgol / ysbyty / maes chwarae17..
Gweld pobl yn defnyddio e-sigarét mewn mannau eraill yn yr awyr agored43..
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf - Patshys / anadlydd / gwm nicotin..22
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Meddyginiaeth arall ar bresgripsiwn (e.e. Zyban, Champix)..5
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – e-sigaréts..49
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Sigarét cynhesu heb losgi (e.e. iQOS, heatsticks)..1
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Mynychu grwp..2
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Ffonio llinell gymorth ar smygu (e.e. Helpa Fi i Stopio)..3
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Cefnogaeth gan fferyllfa..5
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Darllen llyfr neu lyfryn..3
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Defnyddio gwefan neu ap..2
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Hypnotherapi..0
Dulliau a geisiwyd i roi'r gorau i smygu yn y 12 mis diwethaf – Aciwbigo..0
[Lleihau]AlcoholCyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - dim (gall gynnwys rhai pobl sy'n yfed yn achlysurol)202221
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - rhai, hyd at 14 uned (yfwyr cymedrol)606061
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - peryglus (mwy na 14 uned, hyd at 50 (dynion) / 35 (menywod))171516
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - niweidiol (mwy na 50 (dynion) / 35 (menywod) uned)332
Cyfartaledd defnydd alcohol wythnosol - mwy na 14 uned (dros ganllawiau)201818
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr yn unig554568532
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr cymedrol209221221
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr peryglus1,2121,2801,194
Cyfartaledd defnydd alcohol blynyddol (uned) - yfwyr niweidiol3,9233,9843,973
Yfed bron bob dydd (yn y 12 mis diwethaf)665
Yfed 5-6 diwrnod yr wythnos (yn y 12 mis diwethaf)332
Yfed 3-4 diwrnod yr wythnos (yn y 12 mis diwethaf)121012
Yfed unwaith neu ddwy yr wythnos (yn y 12 mis diwethaf)272830
Yfed unwaith neu ddwy y mis (yn y 12 mis diwethaf)161515
Yfed bob ychydig fisoedd (yn y 12 mis diwethaf)1098
Yfed unwaith neu ddwy y flwyddyn (yn y 12 mis diwethaf)987
Heb yfed o gwbl yn y 12 mis diwethaf (ond weithiau'n yfed)111
Ddim yn yfed (ddim hyd yn oed yn achlysurol)171919
Heb yfed yr wythnos ddiwethaf454746
Yfed mwy na 3 uned i fenywod / 4 uned i ddynion ar ddiwrnod yr wythnos ddiwethaf312928
Yfed mwy na 6 uned i fenywod / 8 uned i ddynion ar ddiwrnod yr wythnos ddiwethaf161514
Yfed mwy na 9 uned i fenywod / 12 uned i ddynion ar ddiwrnod yr wythnos ddiwethaf777
[Lleihau]Ffrwythau a llysiauBwyta dim llysiau na ffrwythau'r diwrnod blaenorol898
Bwyta rhai ffrwythau a llysiau, ond llai na 5 dogn y diwrnod blaenorol686768
Bwyta o leiaf 5 dogn o lysiau a ffrwythau'r diwrnod blaenorol242324
[Lleihau]Gweithgarwch corfforolEgnïol llai na 30 munud yr wythnos flaenorol323433
Egnïol 30-149 munud yr wythnos flaenorol141414
Egnïol o leiaf 150 munud yr wythnos flaenorol545353
[Lleihau]Mynegai Màs y CorffBMI llai na 18.5 (dan bwysau)222
BMI 18.5 - llai na 25 (pwysau iach)393839
BMI 25 - llai na 30 (dros bwysau ond nid yn ordew)363836
BMI 30 - llai na 40 (gordew ond nid yn afiachus o ordew)212021
BMI 40+ (afiachus o ordew)222
BMI 25+ (dros bwysau neu ordew)596059
BMI 30+ (gordew)232223
Taldra cymedr (cm)170170170
Pwysau cymedr (kg)787878
[Lleihau]Cyfuniad o ffyrdd o fyw iachLlai na 2 ymddygiad iach101010
0 ymddygiad iach111
1 ymddygiad iach999
2 ymddygiad iach313129
3 ymddygiad iach333335
4 ymddygiad iach202020
5 ymddygiad iach566
Nifer cymedr ymddygiad iach333

Metadata

Teitl
Arolwg Cenedlaethol Cymru - ffordd o fyw oedolion newidynnau ychwanegol

Diweddariad diwethaf
Tachwedd 2019 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gwybodaeth am ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd ymysg oedolion Cymru - newidynnau ychwaneg

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data o 2016-17 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y dolenni i'r we

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gweler y dolenni i'r we

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau
Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Cenedlaethau'r Dyfodol; Dangosyddion Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw