Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion - newidynnau ychwanegol, 2020-21 ymlaen
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoli2020-216 mis Hyd 2020-Maw 2021 ar gyfer afiechydCliciwch yma i ddidoli2021-22
[Lleihau]Iechyd cyffredinolIechyd cyffredinol - Da neu'n Dda Iawn7672
Iechyd cyffredinol - Da Iawn3636
Iechyd cyffredinol - Da4136
Iechyd Cyffredinol - Gweddol1819
Iechyd Cyffredinol - Gwael56
Iechyd Cyffredinol - Gwael Iawn12
Iechyd Cyffredinol - Gwael neu'n Wael Iawn68
[Lleihau]SalwchGofynnwyd cwestiynau llai manwl am salwch yn 2020-21Unrhyw salwch hirdymor4646
2 salwch hirdymor neu fwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19
Yn gyfyngedig o gwbl gan salwch hirdymor3133
Yn gyfyngedig iawn gan salwch hirdymor1317
[Lleihau]Math o salwchSalwch detholNeoplasmau a thyfiannau anfalaen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2
Afiechydon endocrin a metabolig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8
Anhwylderau’r meddwl.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10
Salwch y system nerfol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4
Anhwylderau’r llygad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2
Anhwylderau’r glust.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1
Salwch y galon a’r cylchrediad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11
Salwch y system anadlol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8
Salwch y system dreulio.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4
Salwch y system genhedlol-wrinol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2
Salwch cyhyrysgerbydol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16
Clefydau heintus.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0
Salwch y gwaed ac organau cysylltiedig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1
Anhwylderau’r croen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1
Cyfyngir gan neoplasmau a thyfiannau anfalaen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1
Cyfyngir gan afiechydon endocrin a metabolig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4
Cyfyngir gan anhwylderau’r meddwl.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9
Cyfyngir gan anhwylderau’r system nerfol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3
Cyfyngir gan anhwylderau’r llygad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1
Cyfyngir gan anhwylderau’r glust.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1
Cyfyngir gan anhwylderau’r galon a’r cylchrediad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5
Cyfyngir gan anhwylderau’r system anadlol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5
Cyfyngir gan anhwylderau’r system dreulio.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3
Cyfyngir gan anhwylderau’r system genhedlol-wrinol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1
Cyfyngir gan anhwylderau cyhyrysgerbydol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15
Cyfyngir gan glefydau heintus.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0
Cyfyngir gan anhwylderau’r gwaed ac organau cysylltiedig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1
Cyfyngir gan anhwylderau’r croen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yng Nghymru - newidynnau ychwanegol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws, ac ni ddylid cymharu'r canlyniadau o 2020-21 ymlaen â chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2020-21 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion newidynnau ychwanegol

Diweddariad diwethaf

Awst 2022 Awst 2022

Diweddariad nesaf

Medi 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.