Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion - newidynnau ychwanegol, 2020-21 ymlaen
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoli2020-216 mis Hyd 2020-Maw 2021 ar gyfer afiechydCliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23
[Lleihau]Iechyd cyffredinolIechyd cyffredinol - Da neu'n Dda Iawn767269
Iechyd cyffredinol - Da Iawn363630
Iechyd cyffredinol - Da413639
Iechyd Cyffredinol - Gweddol181923
Iechyd Cyffredinol - Gwael566
Iechyd Cyffredinol - Gwael Iawn122
Iechyd Cyffredinol - Gwael neu'n Wael Iawn688
[Lleihau]SalwchGofynnwyd cwestiynau llai manwl am salwch yn 2020-21Unrhyw salwch hirdymor464648
2 salwch hirdymor neu fwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1920
Yn gyfyngedig o gwbl gan salwch hirdymor313336
Yn gyfyngedig iawn gan salwch hirdymor131719
[Lleihau]Math o salwchSalwch detholNeoplasmau a thyfiannau anfalaen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22
Afiechydon endocrin a metabolig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol88
Gyflwr iechyd meddwl.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1012
Salwch y system nerfol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44
Anhwylderau’r llygad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22
Anhwylderau’r glust.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12
Salwch y galon a’r cylchrediad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1111
Salwch y system anadlol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol88
Salwch y system dreulio.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44
Salwch y system genhedlol-wrinol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23
Salwch cyhyrysgerbydol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1617
Clefydau heintus.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol00
Salwch y gwaed ac organau cysylltiedig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11
Anhwylderau’r croen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11
Cyfyngir gan neoplasmau a thyfiannau anfalaen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11
Cyfyngir gan afiechydon endocrin a metabolig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44
Cyfyngir gan gyflwr iechyd meddwl.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol911
Cyfyngir gan anhwylderau’r system nerfol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol33
Cyfyngir gan anhwylderau’r llygad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11
Cyfyngir gan anhwylderau’r glust.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11
Cyfyngir gan anhwylderau’r galon a’r cylchrediad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol56
Cyfyngir gan anhwylderau’r system anadlol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55
Cyfyngir gan anhwylderau’r system dreulio.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol33
Cyfyngir gan anhwylderau’r system genhedlol-wrinol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12
Cyfyngir gan anhwylderau cyhyrysgerbydol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1515
Cyfyngir gan glefydau heintus.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol00
Cyfyngir gan anhwylderau’r gwaed ac organau cysylltiedig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11
Cyfyngir gan anhwylderau’r croen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion newidynnau ychwanegol

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yng Nghymru - newidynnau ychwanegol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws, ac ni ddylid cymharu'r canlyniadau o 2020-21 ymlaen â chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2020-21 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd