Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yn ôl amddifadedd ardal, 2020-21 ymlaen
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Cwintel amddifadedd MALIC[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoliCwintel 1 (yr amddifadedd mwyaf)Cliciwch yma i ddidoliCwintel 2Cliciwch yma i ddidoliCwintel 3Cliciwch yma i ddidoliCwintel 4Cliciwch yma i ddidoliCwintel 5 (yr amddifadedd lleiaf)
[Lleihau]Iechyd cyffredinolIechyd cyffredinol - Da neu'n Dda Iawn6167737780
Iechyd Cyffredinol - Gweddol2522181616
Iechyd Cyffredinol - Gwael neu'n Wael Iawn1411964
[Lleihau]SalwchGofynnwyd cwestiynau llai manwl am salwch yn 2020-21Unrhyw salwch hirdymor5449454240
2 salwch hirdymor neu fwy2422171615
Yn gyfyngedig o gwbl gan salwch hirdymor4337332926
Yn gyfyngedig iawn gan salwch hirdymor2620171411
[Lleihau]Math o salwchSalwch detholAnhwylderau cyhyrysgerbydol2017161513
Anhwylderau'r galon a chylchredol1212101011
Afiechydon endocrin a metabolig99787
Anhwylderau'r system anadlol1110877
Anhwylderau'r meddwl16121078

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yn ôl amddifadedd ardal

Diweddariad diwethaf

Awst 2022 Awst 2022

Diweddariad nesaf

Medi 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yng Nghymru yn ôl cwintel amddifadedd MALIC

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws, ac ni ddylid cymharu'r canlyniadau o 2020-21 ymlaen â chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2020-21 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; MALIC; amddifadedd

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.