Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd, 2020-21 ymlaen
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Safoni[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoliCymruCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Addysgu PowysCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroCliciwch yma i ddidoliYnys MônCliciwch yma i ddidoliGwyneddCliciwch yma i ddidoliConwyCliciwch yma i ddidoliSir DdinbychCliciwch yma i ddidoliSir y FflintCliciwch yma i ddidoliWrecsamCliciwch yma i ddidoliPowysCliciwch yma i ddidoliCeredigionCliciwch yma i ddidoliSir BenfroCliciwch yma i ddidoliSir GaerfyrddinCliciwch yma i ddidoliAbertaweCliciwch yma i ddidoliCastell-nedd Port TalbotCliciwch yma i ddidoliPen-y-bont ar OgwrCliciwch yma i ddidoliBro MorgannwgCliciwch yma i ddidoliCaerdyddCliciwch yma i ddidoliRhondda Cynon TafCliciwch yma i ddidoliMerthyr TudfulCliciwch yma i ddidoliCaerffiliCliciwch yma i ddidoliBlaenau GwentCliciwch yma i ddidoliTor-faenCliciwch yma i ddidoliSir FynwyCliciwch yma i ddidoliCasnewydd
[Lleihau]Iechyd cyffredinolIechyd cyffredinol - Da neu'n Dda Iawn727376707072697972797368727176747069716977797970676769647171
Iechyd Cyffredinol - Gweddol192018202019211520142123222018182021211915151522202020252320
Iechyd Cyffredinol - Gwael neu'n Wael Iawn8771010910687696978101081286681312111168
[Lleihau]SalwchGofynnwyd cwestiynau llai manwl am salwch yn 2020-21Unrhyw salwch hirdymor464551524744464349414255444651505649464841434345484847504045
2 salwch hirdymor neu fwy191819232017181717131626181819222223192418161716182018231316
Yn gyfyngedig o gwbl gan salwch hirdymor333133393533353030292840283333354040333830293033403737412732
Yn gyfyngedig iawn gan salwch hirdymor171416222018181312141418141516191925182316131317222319211314
[Lleihau]Math o salwchSalwch detholAnhwylderau cyhyrysgerbydol161618211714171313101920151618192320151815141313182021201313
Anhwylderau'r galon a chylchredol1111151411111110148121310121514131310131211101111101011913
Afiechydon endocrin a metabolig888997778691069811891068587887967
Anhwylderau'r system anadlol8899107998771198978109117108781081058
Anhwylderau'r meddwl1096712131110896139106669101510111014131212101010

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd

Diweddariad diwethaf

Awst 2022 Awst 2022

Diweddariad nesaf

Medi 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yng Nghymru yn ôl bwrdd iechyd

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws, ac ni ddylid cymharu'r canlyniadau o 2020-21 ymlaen â chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2020-21ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd