Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd, 2020-21 ymlaen
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Safoni[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoliCymruCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Addysgu PowysCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroCliciwch yma i ddidoliYnys MônCliciwch yma i ddidoliGwyneddCliciwch yma i ddidoliConwyCliciwch yma i ddidoliSir DdinbychCliciwch yma i ddidoliSir y FflintCliciwch yma i ddidoliWrecsamCliciwch yma i ddidoliPowysCliciwch yma i ddidoliCeredigionCliciwch yma i ddidoliSir BenfroCliciwch yma i ddidoliSir GaerfyrddinCliciwch yma i ddidoliAbertaweCliciwch yma i ddidoliCastell-nedd Port TalbotCliciwch yma i ddidoliPen-y-bont ar OgwrCliciwch yma i ddidoliBro MorgannwgCliciwch yma i ddidoliCaerdyddCliciwch yma i ddidoliRhondda Cynon TafCliciwch yma i ddidoliMerthyr TudfulCliciwch yma i ddidoliCaerffiliCliciwch yma i ddidoliBlaenau GwentCliciwch yma i ddidoliTor-faenCliciwch yma i ddidoliSir FynwyCliciwch yma i ddidoliCasnewydd
[Lleihau]Iechyd cyffredinolIechyd cyffredinol - Da neu'n Dda Iawn717272697069687669767269727272706968726573747767656767657069
Iechyd Cyffredinol - Gweddol212120222122231723172222212020232022212318191625232222242423
Iechyd Cyffredinol - Gwael neu'n Wael Iawn87810999687697787111071297681211111168
[Lleihau]SalwchGofynnwyd cwestiynau llai manwl am salwch yn 2020-21Unrhyw salwch hirdymor474655524747474548434353464355545548445246474446504750524545
2 salwch hirdymor neu fwy191822242119181816141825181622222424182522191717191820221616
Yn gyfyngedig o gwbl gan salwch hirdymor353239403635363133303137313139394139324134333135403740433233
Yn gyfyngedig iawn gan salwch hirdymor181518222020181515151520151418192024182521171419222022211515
[Lleihau]Math o salwchSalwch detholAnhwylderau cyhyrysgerbydol161622201615171314131819161522212120141917151314171722191615
Anhwylderau'r galon a chylchredol1111151411111110129111310101515141311121110910121111121211
Afiechydon endocrin a metabolig88898876878117781089989768988966
Anhwylderau'r system anadlol878910789877976889981291097798958
Gyflwr iechyd meddwl11107913141212997121010789911161211121512131410912

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yng Nghymru yn ôl bwrdd iechyd

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws, ac ni ddylid cymharu'r canlyniadau o 2020-21 ymlaen â chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2020-21ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.