Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yn ôl blwyddyn, 2020-21 ymlaen
None
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Cod yr ardal[Hidlo]
Rhyw[Hidlwyd]
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Oed 1[Hidlo]
-
Oed 2[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoli2020-216 mis Hyd 2020-Maw 2021 ar gyfer afiechydCliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23
[Lleihau]Iechyd cyffredinol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Iechyd cyffredinolIechyd cyffredinol - Da neu'n Dda Iawn767269
Iechyd Cyffredinol - Gweddol181923
Iechyd Cyffredinol - Gwael neu'n Wael Iawn688
[Lleihau]SalwchGofynnwyd cwestiynau llai manwl am salwch yn 2020-21.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
SalwchGofynnwyd cwestiynau llai manwl am salwch yn 2020-21Unrhyw salwch hirdymor464648
2 salwch hirdymor neu fwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1920
Yn gyfyngedig o gwbl gan salwch hirdymor313336
Yn gyfyngedig iawn gan salwch hirdymor131719
[Lleihau]Math o salwchSalwch dethol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Math o salwchSalwch detholAnhwylderau cyhyrysgerbydol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1617
Anhwylderau'r galon a chylchredol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1111
Afiechydon endocrin a metabolig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol88
Anhwylderau'r system anadlol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol88
Gyflwr iechyd meddwl.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1012

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yn ôl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Hydref 2022 Hydref 2022

Diweddariad nesaf

2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yng Nghymru yn ôl oedran a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau. Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws, ac ni ddylid cymharu'r canlyniadau o 2020-21 ymlaen â chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2020-21 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.