Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Iechyd cyffredinol ac afiechyd yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd, 2016-17 i 2019-20
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Safoni[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
Newidyn 1
Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Iechyd cyffredinol[Lleihau]AfiechydRoedd mân newid yn y cwestiynau ar afiechyd cyfyngus rhwng 2016-17 a 2017-18[Lleihau]Math o salwchSalwch dethol
Cliciwch yma i ddidoliIechyd cyffredinol - Da neu'n Dda IawnCliciwch yma i ddidoliIechyd Cyffredinol - GweddolCliciwch yma i ddidoliIechyd Cyffredinol - Gwael neu'n Wael IawnCliciwch yma i ddidoliUnrhyw afiechyd hirdymorCliciwch yma i ddidoli2 afiechyd hirdymor neu fwyCliciwch yma i ddidoliYn gyfyngedig o gwbl gan afiechyd hirdymorCliciwch yma i ddidoliYn gyfyngedig iawn gan afiechyd hirdymorCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau cyhyrysgerbydolCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau'r galon a chylchredolCliciwch yma i ddidoliAfiechydon endocrin a metaboligCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau'r system anadlolCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau'r meddwl
Cymru722094720341816138810
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr75188431631151410779
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys76177441731141510679
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda71219492134201714889
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawebwrdd iechyd o 1/4/20197021105124382318159911
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwgbwrdd iechyd o 1/4/20196920114721362017128911
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan6921104822362018148912
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro74188451933161612889
Ynys Môn761864817301413129910
Gwynedd75186441732171410768
Conwy76168411529131310587
Sir Ddinbych702010411632181597611
Sir y Fflint7617742133014149869
Wrecsam741884419301415125811
Powys76177441731141510679
Ceredigion73199441631201512779
Sir Benfro731984821331918137910
Sir Gaerfyrddin68229502436221717879
Abertawe7119105023362218149811
Castell-nedd Port Talbot6823952254024171691012
Pen-y-bont ar Ogwr70191147203622171461110
Bro Morgannwg7221748213719161310811
Caerdydd75178451732161612889
Rhondda Cynon Taf69211147223520181210911
Merthyr Tudful672112441635201796711
Caerffili6722115225402419178911
Blaenau Gwent6522134923392220147913
Tor-faen6523125122392219128916
Sir Fynwy75178431629151496711
Casnewydd731984722351818147812

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd

Diweddariad diwethaf

Medi 2020 Medi 2020

Diweddariad nesaf

Dim

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yng Nghymru yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2016-17 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.