Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Iechyd cyffredinol ac afiechyd yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Safoni[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
Newidyn 1
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Iechyd cyffredinol[Lleihau]Afiechyd[Lleihau]Math o salwch
Cliciwch yma i ddidoliIechyd cyffredinol - Da neu'n Dda IawnCliciwch yma i ddidoliIechyd Cyffredinol - GweddolCliciwch yma i ddidoliIechyd Cyffredinol - Gwael neu'n Wael IawnCliciwch yma i ddidoliUnrhyw afiechyd hirdymorCliciwch yma i ddidoli2 afiechyd hirdymor neu fwyCliciwch yma i ddidoliYn gyfyngedig o gwbl gan afiechyd hirdymorCliciwch yma i ddidoliYn gyfyngedig iawn gan afiechyd hirdymorCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau cyhyrysgerbydolCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau'r galon a chylchredolCliciwch yma i ddidoliAfiechydon endocrin a metaboligCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau'r system anadlolCliciwch yma i ddidoliAnhwylderau'r meddwl
Cymru1433918924067373425161618
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr1483715863160302920131515
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys1513613843759303424121315
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda1424216964370383528171717
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe13743211034881493827162120
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg1373923884367413426171520
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan1374221984769393827191820
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro1483517893761313225151517
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg1384120994577463628161920
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf1344125894568423525181521
Ynys Môn1464311903360313021121818
Gwynedd1563114772956302520151113
Conwy1523315873362313018131514
Sir Ddinbych1424216883466333120131719
Sir y Fflint1503515842760292918141514
Wrecsam1384417933359293024121716
Powys1513613843758303424121215
Ceredigion1473617883866373026151417
Sir Benfro1444313923963313427161513
Sir Gaerfyrddin13844181014976453930182019
Abertawe13744191024881494027152119
Castell-nedd Port Talbot13642221064782473528192223
Pen-y-bont ar Ogwr1443620863965393229151519
Bro Morgannwg1483714873659312823151518
Caerdydd1473518913762323426151517
Rhondda Cynon Taf1334125914670423625191522
Merthyr Tudful1364024813962413125131417
Caerffili13442241014870433829192021
Blaenau Gwent12844281085286494229202125
Tor-faen1384022955268384027181823
Sir Fynwy1513613873658293222161216
Casnewydd1354520984769373929201817

Metadata

Teitl
Arolwg Cenedlaethol Cymru - iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd

Diweddariad diwethaf
Gorffennaf 2019 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gwybodaeth am iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yng Nghymru yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data o 2016-17 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau
Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd