Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Iechyd cyffredinol ac afiechyd gyda chyfyngau hyder
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Rhyw[Hidlwyd]
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Oed 1[Hidlo]
-
Oed 2[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoliCanran o oedolion (16+)Cliciwch yma i ddidoliCyfwng hyder isaf (%)Cliciwch yma i ddidoliCyfwng hyder uchaf (%)Cliciwch yma i ddidoliSampl
[Lleihau]Iechyd cyffredinolIechyd cyffredinol - Da neu'n Dda Iawn14214014423,244
Iechyd Cyffredinol - Gweddol39384123,244
Iechyd Cyffredinol - Gwael neu'n Wael Iawn19182023,244
[Lleihau]AfiechydUnrhyw afiechyd hirdymor92909423,192
2 afiechyd hirdymor neu fwy40384223,141
Yn gyfyngedig o gwbl gan afiechyd hirdymor67656923,185
Yn gyfyngedig iawn gan afiechyd hirdymor38363923,185
[Lleihau]Math o salwchAnhwylderau cyhyrysgerbydol34323523,141
Anhwylderau'r galon a chylchredol25242723,141
Afiechydon endocrin a metabolig16141723,141
Anhwylderau'r system anadlol16151723,141
Anhwylderau'r meddwl18171923,141

Metadata

Teitl
Arolwg Cenedlaethol Cymru - iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yn ôl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf
Gorffennaf 2019 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gwybodaeth am iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yng Nghymru yn ôl oedran a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau.
Gweler y dolenni i'r we.


Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data o 2016-17 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau
Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd