Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Iechyd cyffredinol ac afiechyd gyda chyfyngau hyder, 2016-17 i 2019-20
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Rhyw[Hidlwyd]
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Oed 1[Hidlo]
-
Oed 2[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Newidyn[Hidlo]
-
-
Newidyn 1
Cliciwch yma i ddidoliCanran o oedolion (16+)Cliciwch yma i ddidoliCyfwng hyder isaf (%)Cliciwch yma i ddidoliCyfwng hyder uchaf (%)Cliciwch yma i ddidoliSampl
[Lleihau]Iechyd cyffredinolIechyd cyffredinol - Da neu'n Dda Iawn21321021635,623
Iechyd Cyffredinol - Gweddol59576235,623
Iechyd Cyffredinol - Gwael neu'n Wael Iawn28262935,623
[Lleihau]AfiechydRoedd mân newid yn y cwestiynau ar afiechyd cyfyngus rhwng 2016-17 a 2017-18Unrhyw afiechyd hirdymor14113714435,544
2 afiechyd hirdymor neu fwy61586335,461
Yn gyfyngedig o gwbl gan afiechyd hirdymor10310010635,527
Yn gyfyngedig iawn gan afiechyd hirdymor57555935,527
[Lleihau]Math o salwchSalwch detholAnhwylderau cyhyrysgerbydol51485335,461
Anhwylderau'r galon a chylchredol38374035,463
Afiechydon endocrin a metabolig24222535,461
Anhwylderau'r system anadlol25232735,461
Anhwylderau'r meddwl29273135,462

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yn ôl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Medi 2020 Medi 2020

Diweddariad nesaf

Dim

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yng Nghymru yn ôl oedran a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau.
Gweler y dolenni i'r we.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2016-17 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd