Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Iechyd cyffredinol ac afiechyd newidynnau ychwanegol, 2016-17 i 2019-20
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Newidynnau ychwanegol[Hidlo]
-
-
Newidynnau ychwanegol 1
Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20
[Lleihau]Iechyd cyffredinolIechyd cyffredinol - Da neu'n Dda Iawn72707271
Iechyd cyffredinol - Da Iawn37363733
Iechyd cyffredinol - Da35343538
Iechyd Cyffredinol - Gweddol20201920
Iechyd Cyffredinol - Gwael6767
Iechyd Cyffredinol - Gwael Iawn2322
Iechyd Cyffredinol - Gwael neu'n Wael Iawn81099
[Lleihau]AfiechydRoedd mân newid yn y cwestiynau ar afiechyd cyfyngus rhwng 2016-17 a 2017-18Unrhyw afiechyd hirdymor47464648
2 afiechyd hirdymor neu fwy21211921
Yn gyfyngedig o gwbl gan afiechyd hirdymor33343335
Yn gyfyngedig iawn gan afiechyd hirdymor16201819
[Lleihau]Math o salwchNeoplasmau a thyfiannau anfalaen2222
Afiechydon endocrin a metabolig8878
Anhwylderau’r meddwl89911
Salwch y system nerfol4444
Anhwylderau’r llygad2222
Anhwylderau’r glust2322
Salwch y galon a’r cylchrediad13131313
Salwch y system anadlol8989
Salwch y system dreulio4434
Salwch y system genhedlol-wrinol2222
Salwch cyhyrysgerbydol17171717
Clefydau heintus0000
Salwch y gwaed ac organau cysylltiedig1111
Anhwylderau’r croen1111
Cyfyngir gan neoplasmau a thyfiannau anfalaen1112
Cyfyngir gan afiechydon endocrin a metabolig4434
Cyfyngir gan anhwylderau’r meddwl78810
Cyfyngir gan anhwylderau’r system nerfol4334
Cyfyngir gan anhwylderau’r llygad2221
Cyfyngir gan anhwylderau’r glust1212
Cyfyngir gan anhwylderau’r galon a’r cylchrediad6666
Cyfyngir gan anhwylderau’r system anadlol5555
Cyfyngir gan anhwylderau’r system dreulio3323
Cyfyngir gan anhwylderau’r system genhedlol-wrinol2222
Cyfyngir gan anhwylderau cyhyrysgerbydol15161515
Cyfyngir gan glefydau heintus0000
Cyfyngir gan anhwylderau’r gwaed ac organau cysylltiedig1111
Cyfyngir gan anhwylderau’r croen1111

Metadata

Teitl

Arolwg Cenedlaethol Cymru - iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion newidynnau ychwanegol

Diweddariad diwethaf

Medi 2020 Medi 2020

Diweddariad nesaf

Dim

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yng Nghymru newidynnau ychwanegol

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2016-17 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd