Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Iechyd cyffredinol ac afiechyd newidynnau ychwanegol
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Newidynnau ychwanegol[Hidlo]
-
-
Newidynnau ychwanegol 1
Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Iechyd cyffredinolIechyd cyffredinol - Da neu'n Dda Iawn727072
Iechyd cyffredinol - Da Iawn373637
Iechyd cyffredinol - Da353435
Iechyd Cyffredinol - Gweddol202019
Iechyd Cyffredinol - Gwael676
Iechyd Cyffredinol - Gwael Iawn232
Iechyd Cyffredinol - Gwael neu'n Wael Iawn8109
[Lleihau]AfiechydUnrhyw afiechyd hirdymor474646
2 afiechyd hirdymor neu fwy212119
Yn gyfyngedig o gwbl gan afiechyd hirdymor333433
Yn gyfyngedig iawn gan afiechyd hirdymor162018
[Lleihau]Math o salwchNeoplasmau a thyfiannau anfalaen222
Afiechydon endocrin a metabolig887
Anhwylderau’r meddwl899
Salwch y system nerfol444
Anhwylderau’r llygad222
Anhwylderau’r glust232
Salwch y galon a’r cylchrediad131313
Salwch y system anadlol898
Salwch y system dreulio443
Salwch y system genhedlol-wrinol222
Salwch cyhyrysgerbydol171717
Clefydau heintus000
Salwch y gwaed ac organau cysylltiedig111
Anhwylderau’r croen111
Cyfyngir gan neoplasmau a thyfiannau anfalaen111
Cyfyngir gan afiechydon endocrin a metabolig443
Cyfyngir gan anhwylderau’r meddwl788
Cyfyngir gan anhwylderau’r system nerfol433
Cyfyngir gan anhwylderau’r llygad222
Cyfyngir gan anhwylderau’r glust121
Cyfyngir gan anhwylderau’r galon a’r cylchrediad666
Cyfyngir gan anhwylderau’r system anadlol555
Cyfyngir gan anhwylderau’r system dreulio332
Cyfyngir gan anhwylderau’r system genhedlol-wrinol222
Cyfyngir gan anhwylderau cyhyrysgerbydol151615
Cyfyngir gan glefydau heintus000
Cyfyngir gan anhwylderau’r gwaed ac organau cysylltiedig111
Cyfyngir gan anhwylderau’r croen111

Metadata

Teitl
Arolwg Cenedlaethol Cymru - iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion newidynnau ychwanegol

Diweddariad diwethaf
Gorffennaf 2019 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gwybodaeth am iechyd cyffredinol ac afiechyd oedolion yng Nghymru newidynnau ychwanegol

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data o 2016-17 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau
Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd