Skip to content

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl awdurdod lleol a math o drafodiad
None
Measure[Hidlwyd]
Cyfnod amser[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Transaction type[Hidlo]
-
[Lleihau]Transaction type 1
-
[Lleihau]Transaction type 2
-
Transaction type 3
Cod[Hidlwyd]
[Lleihau]Local authority[Hidlo]
-
-
Local authority 1
[Lleihau]Pob trafodiadauCliciwch yma i ddidoliPob trafodiadau
[Lleihau]PreswylCliciwch yma i ddidoliPreswyl[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPreswyl prif gyfradd[Lleihau]Preswyl cyfraddau uwchCliciwch yma i ddidoliPreswyl cyfraddau uwch
Cliciwch yma i ddidoliRefeniw o'r brif gyfraddCliciwch yma i ddidoliRefeniw ychwanegol o'r gyfradd uwch
[Lleihau]W92000004[Ehangu]Cymru76.818.659.177.7154.572.5226.9
[Lleihau]W06000001[Lleihau]CymruYnys Môn1.81.22.63.85.70.96.5
[Lleihau]W06000002[Lleihau]CymruGwynedd1.91.84.46.38.22.410.6
[Lleihau]W06000003[Lleihau]CymruConwy2.61.13.24.36.91.98.8
[Lleihau]W06000004[Lleihau]CymruSir Ddinbych1.90.31.51.83.72.96.6
[Lleihau]W06000005[Lleihau]CymruSir y Fflint3.30.42.02.55.74.710.4
[Lleihau]W06000006[Lleihau]CymruWrecsam2.50.41.61.94.42.97.4
[Lleihau]W06000023[Lleihau]CymruPowys4.61.02.63.68.23.211.3
[Lleihau]W06000008[Lleihau]CymruCeredigion2.00.61.72.34.31.55.9
[Lleihau]W06000009[Lleihau]CymruSir Benfro3.21.43.75.18.31.810.1
[Lleihau]W06000010[Lleihau]CymruSir Gaerfyrddin3.10.73.13.86.92.39.2
[Lleihau]W06000011[Lleihau]CymruAbertawe4.21.85.06.811.16.017.1
[Lleihau]W06000012[Lleihau]CymruCastell-nedd Port Talbot0.70.11.51.62.31.33.6
[Lleihau]W06000013[Lleihau]CymruPen-y-bont ar Ogwr2.40.42.32.75.11.76.7
[Lleihau]W06000014[Lleihau]CymruBro Morgannwg9.11.63.04.513.62.115.7
[Lleihau]W06000015[Lleihau]CymruCaerdydd15.63.49.112.528.121.549.6
[Lleihau]W06000016[Lleihau]CymruRhondda Cynon Taf2.00.22.72.94.92.47.3
[Lleihau]W06000024[Lleihau]CymruMerthyr Tudful0.20.10.50.60.81.22.0
[Lleihau]W06000018[Lleihau]CymruCaerffili1.60.21.71.93.51.34.9
[Lleihau]W06000019[Lleihau]CymruBlaenau Gwent0.2~0.60.70.90.41.3
[Lleihau]W06000020[Lleihau]CymruTor-faen1.80.21.11.33.00.83.8
[Lleihau]W06000021[Lleihau]CymruSir Fynwy7.71.12.03.110.84.515.3
[Lleihau]W06000022[Lleihau]CymruCasnewydd4.40.62.93.68.04.912.8

Metadata

Teitl
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir, yn ôl awdurdod lleol, math o drafodiad, mesur a blwyddyn dod i rym

Diweddariad diwethaf
27 Mehefin 2019 27 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1
Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost
data@acc.llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
From 1 April 2018, LTT replaced Stamp Duty Land Tax (SDLT) on residential and non-residential property and land interests purchased in Wales. The tax rates and tax bands for LTT vary depending on the type of transaction.

Taxpayers must notify the WRA of all land transactions with a value above £40,000. There are also circumstances where certain lease transactions are not notifiable if they are less than 7 years in duration. When filing an LTT return, the organisation paying the return has 30 days after the effective date to submit and pay the return.

This dataset includes estimates of LTT notifiable transactions received by the WRA by the close of 17 June 2019.

The dataset includes a breakdown by:
- transaction type: residential (including sub-categories for main rate and higher rate transactions), non-residential
- local authority: each of the 22 local authorities in Wales
- measure: number of transactions, tax due, value of property taxed, average tax due per transaction and average value of property taxed
- effective year (financial)


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data yn ôl y flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) y daeth y trafodiad i rym.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu. Dangosir y dreth gyfartalog sy'n ddyledus fesul trafodiad i'r £10 agosaf, tra dangosir y gwerth cyfartalog fesul trafodiad i'r £1000 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gall ystadegau Treth Trafodiadau Tir gael eu diwygio. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau.

Mae’n anhebygol y bydd y set ddata hon (sy’n ffigurau blynyddol) yn cael ei heffeithio gan drafodiadau pellach na chyflwynwyd erbyn mis Mehefin y flwyddyn ganlynol. Fodd bynnag, gall y gwerthoedd ar gyfer trafodiadau presennol gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd a gall arwain at rai diwygiadau pan gaiff y data hyn eu diweddaru nesaf. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni

Allweddeiriau
Treth Trafodiadau Tir; Treth