Neidio i'r cynnwys

Data daearyddol

Dyma ddata a gynhyrchir gyda dimensiwn daearyddol yng Nghymru, er enghraifft ar lefel awdurdod lleol. Dim ond yn flynyddol y caiff ei ddiweddaru.

Adroddiadau

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl awdurdod lleol ac mesur
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl awdurdod lleol a math o drafodiad
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir amhreswyl yn ôl awdurdod lleol ac mesur
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir preswyl yn ôl awdurdod lleol ac mesur
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir preswyl yn ôl ardal amddifadedd ac mesur
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir preswyl yn ôl ardal amddifadedd a math o drafodiad
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir preswyl yn ôl Parc Cenedlaethol ac mesur
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir preswyl yn ôl Parc Cenedlaethol a math y trafodiad
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ad-daliadau cyfradd uwch yn ôl ardal awdurdod lleol a dyddiad y trafodiad gwreiddiol
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ad-daliadau cyfradd uwch yn ôl Etholaeth y Senedd a dyddiad y trafodiad gwreiddiol
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ad-daliadau cyfradd uwch yn ôl ardal amddifadedd a dyddiad y trafodiad gwreiddiol
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Copi o'r Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ad-daliadau cyfradd uwch yn ôl Etholaeth y Senedd a dyddiad y trafodiad gwreiddiol
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ad-daliadau cyfradd uwch yn ôl Parc Cenedlaethol a dyddiad y trafodiad gwreiddiol
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir preswyl yn ôl Etholaeth y Senedd ac mesur
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir preswyl yn ôl Etholaeth y Senedd ac math o drafodiad
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir preswyl, yn ôl ardal adeiledig a Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir preswyl yn ôl ardal adeiledig a mesur
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir preswyl yn ôl ardal ardeiledig a math o drafodiad
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir preswyl yn ôl Etholaethau Seneddol San Steffan ac mesur
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Ystadegau Treth Trafodiadau Tir preswyl yn ôl Etholaethau Seneddol San Steffan ac math o drafodiad