Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl awdurdod lleol ac mesur
None
Cyfnod amserDangosir y data yn ôl y cyfnod treigl o 4 chwarter pan ddaeth y trafodiad i rym.[Hidlwyd]
[Lleihau]Math y trafodiadMae cyfrifiadau\'n cynnwys trafodiadau amhreswyl sydd ag elfen brynu ac elfen rent, ond er mwyn osgoi cyfrif ddwywaith, dim ond y rhai hynny sydd ag elfen rent heb elfen brynu a ychwanegir at y rhai sydd ag elfen brynu yn y cyfansymiau. Mae\’r dreth sy\'n ddyledus yn cynnwys treth sy\'n gysylltiedig ag elfennau prynu a rhent pob trafodiad amhreswyl. Ni ddylid cyfansymio ystadegau gwerth ar gyfer elfennau prynu a rhentu ar wahân trafodiadau amhreswyl a dim ond yr elfennau prynu sydd wedi\’u cynnwys yn y cyfansymiau a gyflwynir yma.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Math y trafodiad 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Math y trafodiad 2[Hidlo]
-
Math y trafodiad 3[Hidlo]
Measure2
MesurDim ond ar gyfer trafodiadau preswyl y cyflwynir gwerthoedd eiddo a gwerth eiddo cyfartalog er mwyn osgoi datgelu\’n ddamweiniol fanylion sy\'n ymwneud â thrafodiadau amhreswyl unigol.[Hidlo]
Cod[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal awdurdod lleolArdal awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Ardal awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer o drafodiadauCliciwch yma i ddidoliTreth yn ddyledus (£ miliwn)Cliciwch yma i ddidoliGwerth yr eiddo a drethwyd (£ miliwn)Dim ond ar gyfer trafodiadau preswyl y cyflwynir gwerthoedd eiddo a gwerth eiddo cyfartalog er mwyn osgoi datgelu’n ddamweiniol fanylion sy\'n ymwneud â thrafodiadau amhreswyl unigol.Cliciwch yma i ddidoliTreth gyfartalog sy'n ddyledus fesul trafodiad (£)Cliciwch yma i ddidoliGwerth cyfartalog eiddo wedi'i drethu fesul trafodiad (£ miloedd) Dim ond ar gyfer trafodiadau preswyl y cyflwynir gwerthoedd eiddo a gwerth eiddo cyfartalog er mwyn osgoi datgelu’n ddamweiniol fanylion sy\'n ymwneud â thrafodiadau amhreswyl unigol.
[Lleihau]W92000004[Ehangu]Cymru49,840277.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,570.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000001[Lleihau]CymruYnys Môn1,0109.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9,610.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000002[Lleihau]CymruGwynedd2,10013.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,650.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000003[Lleihau]CymruConwy2,10010.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,030.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000004[Lleihau]CymruSir Ddinbych1,6306.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,850.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000005[Lleihau]CymruSir y Fflint2,40014.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,930.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000006[Lleihau]CymruWrecsam1,8908.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,280.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000023[Lleihau]CymruPowys2,18015.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,060.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000008[Lleihau]CymruCeredigion1,1207.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000009[Lleihau]CymruSir Benfro2,30014.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,400.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000010[Lleihau]CymruSir Gaerfyrddin3,09013.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,330.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000011[Lleihau]CymruAbertawe3,88020.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,270.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000012[Lleihau]CymruCastell-nedd Port Talbot2,1405.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,380.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000013[Lleihau]CymruPen-y-bont ar Ogwr2,4008.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,440.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000014[Lleihau]CymruBro Morgannwg2,04019.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9,500.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000015[Lleihau]CymruCaerdydd5,58048.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8,690.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000016[Lleihau]CymruRhondda Cynon Taf3,99012.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,170.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000024[Lleihau]CymruMerthyr Tudful7802.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000018[Lleihau]CymruCaerffili2,50011.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,420.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000019[Lleihau]CymruBlaenau Gwent1,0101.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,720.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000020[Lleihau]CymruTor-faen1,3704.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,910.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000021[Lleihau]CymruSir Fynwy1,59015.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9,840.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]W06000022[Lleihau]CymruCasnewydd2,74014.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,230.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol

Metadata

Teitl

Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir, yn ôl awdurdod lleol, math o drafodiad, mesur a blwyddyn dod i rym

Diweddariad diwethaf

25 Ebrill 2024 25 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

31 Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost

data@acc.llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Ardaloedd awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl  y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan yr Awdurdod erbyn diwedd 15 Ebrill 2024.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad fesul:
- y math o drafodiad: preswyl (gan gynnwys is-gategorïau ar gyfer trafodiadau prif gyfradd a chyfradd uwch), amhreswyl
- awdurdod lleol: pob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru
- mesur: nifer y trafodiadau, treth sy'n ddyledus, gwerth yr eiddo a drethir, y dreth gyfartalog sy'n ddyledus fesul trafodiad a gwerth cyfartalog yr eiddo sy'n cael ei drethu
- blwyddyn y daw i rym (ariannol)

Noder mai ar gyfer trafodiadau preswyl yn unig y cyflwynir gwerthoedd eiddo a gwerth eiddo cyfartalog er mwyn osgoi datgelu’n ddamweiniol fanylion sy'n ymwneud â thrafodiadau amhreswyl unigol.

Mae esboniad llawn o sut y dylid dehongli'r set ddata hon, yn enwedig yng nghyd-destun trafodiadau cyfraddau uwch, i'w gweld yma: https://llyw.cymru/eglurhad-o-ystadegau-ardaloedd-lleol-awdurdod-cyllid-cymru-2022-hyd-2023-html


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data yn ôl y flwyddyn sy'n dod i ben ar Fehefin, Medi, Rhagfyr a Mawrth y daeth y trafodiad i rym.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu. Dangosir y dreth gyfartalog sy'n ddyledus fesul trafodiad i'r £10 agosaf, tra dangosir y gwerth cyfartalog fesul trafodiad i'r £1000 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gall ystadegau Treth Trafodiadau Tir gael eu diwygio. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau.

Mae’n anhebygol y bydd y set ddata hon (sy’n ffigurau blynyddol) yn cael ei heffeithio gan drafodiadau pellach na chyflwynwyd erbyn mis Mehefin y flwyddyn ganlynol. Fodd bynnag, gall y gwerthoedd ar gyfer trafodiadau presennol gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd a gall arwain at rai diwygiadau pan gaiff y data hyn eu diweddaru nesaf. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni

Allweddeiriau

Treth Trafodiadau Tir; Treth