Skip to content

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl mesur ac awdurdod lleol
None
[Lleihau]Math y trafodiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Math y trafodiad 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Math y trafodiad 2[Hidlo]
-
Math y trafodiad 3[Hidlo]
Cyfnod amser[Hidlo]
Measure2
Mesur[Hidlo]
Cod[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer o drafodiadauCliciwch yma i ddidoliTreth yn ddyledus (£ miliwn)Cliciwch yma i ddidoliGwerth yr eiddo a drethwyd (£ miliwn)Cliciwch yma i ddidoliTreth gyfartalog sy'n ddyledus fesul trafodiad (£)Cliciwch yma i ddidoliGwerth cyfartalog eiddo wedi'i drethu fesul trafodiad (£ miloedd)
[Lleihau]W92000004[Ehangu]Cymru61,750226.9.3,680.
[Lleihau]W06000001[Lleihau]CymruYnys Môn1,4906.5.4,390.
[Lleihau]W06000002[Lleihau]CymruGwynedd2,59010.6.4,090.
[Lleihau]W06000003[Lleihau]CymruConwy2,7208.8.3,230.
[Lleihau]W06000004[Lleihau]CymruSir Ddinbych1,9506.6.3,390.
[Lleihau]W06000005[Lleihau]CymruSir y Fflint3,00010.4.3,480.
[Lleihau]W06000006[Lleihau]CymruWrecsam2,2107.4.3,330.
[Lleihau]W06000023[Lleihau]CymruPowys2,70011.3.4,200.
[Lleihau]W06000008[Lleihau]CymruCeredigion1,4805.9.3,950.
[Lleihau]W06000009[Lleihau]CymruSir Benfro2,86010.1.3,520.
[Lleihau]W06000010[Lleihau]CymruSir Gaerfyrddin3,9009.2.2,370.
[Lleihau]W06000011[Lleihau]CymruAbertawe4,37017.1.3,910.
[Lleihau]W06000012[Lleihau]CymruCastell-nedd Port Talbot2,4803.6.1,430.
[Lleihau]W06000013[Lleihau]CymruPen-y-bont ar Ogwr3,1506.7.2,140.
[Lleihau]W06000014[Lleihau]CymruBro Morgannwg2,87015.7.5,450.
[Lleihau]W06000015[Lleihau]CymruCaerdydd7,30049.6.6,800.
[Lleihau]W06000016[Lleihau]CymruRhondda Cynon Taf4,4107.3.1,650.
[Lleihau]W06000024[Lleihau]CymruMerthyr Tudful9002.0.2,220.
[Lleihau]W06000018[Lleihau]CymruCaerffili3,0204.9.1,620.
[Lleihau]W06000019[Lleihau]CymruBlaenau Gwent1,1701.3.1,110.
[Lleihau]W06000020[Lleihau]CymruTor-faen1,8403.8.2,070.
[Lleihau]W06000021[Lleihau]CymruSir Fynwy1,86015.3.8,230.
[Lleihau]W06000022[Lleihau]CymruCasnewydd3,45012.8.3,710.

Metadata

Teitl
Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir, yn ôl awdurdod lleol, math o drafodiad, mesur a blwyddyn dod i rym

Diweddariad diwethaf
27 Mehefin 2019 27 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1
Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost
data@acc.llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl  y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan yr Awdurdod erbyn diwedd 17 Mehefin 2019.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad fesul:
- y math o drafodiad: preswyl (gan gynnwys is-gategorïau ar gyfer trafodiadau prif gyfradd a chyfradd uwch), amhreswyl
- awdurdod lleol: pob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru
- mesur: nifer y trafodiadau, treth sy'n ddyledus, gwerth yr eiddo a drethir, y dreth gyfartalog sy'n ddyledus fesul trafodiad a gwerth cyfartalog yr eiddo sy'n cael ei drethu
- blwyddyn y daw i rym (ariannol)

Noder mai ar gyfer trafodiadau preswyl yn unig y cyflwynir gwerthoedd eiddo a gwerth eiddo cyfartalog er mwyn osgoi datgelu’n ddamweiniol fanylion sy'n ymwneud â thrafodiadau amhreswyl unigol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data yn ôl y flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) y daeth y trafodiad i rym.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu. Dangosir y dreth gyfartalog sy'n ddyledus fesul trafodiad i'r £10 agosaf, tra dangosir y gwerth cyfartalog fesul trafodiad i'r £1000 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gall ystadegau Treth Trafodiadau Tir gael eu diwygio. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau.

Mae’n anhebygol y bydd y set ddata hon (sy’n ffigurau blynyddol) yn cael ei heffeithio gan drafodiadau pellach na chyflwynwyd erbyn mis Mehefin y flwyddyn ganlynol. Fodd bynnag, gall y gwerthoedd ar gyfer trafodiadau presennol gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd a gall arwain at rai diwygiadau pan gaiff y data hyn eu diweddaru nesaf. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni

Allweddeiriau
Treth Trafodiadau Tir; Treth