Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ad-daliadau cyfradd uwch yn ôl Etholaeth y Senedd a dyddiad y trafodiad gwreiddiol
None
Cyfnod amser[Hidlwyd]
Measure2
Mesur[Hidlo]
Cod[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal ddaearyddol[Hidlwyd]
-
-
Ardal ddaearyddol 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer o drafodiadauCliciwch yma i ddidoliAd-daliadau treth cyfraddau uwch (£ miliynau)
[Lleihau]ACAKnown[Ehangu]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) GwallGwall
[Lleihau]W09000001[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Ynys MônGwallGwall
[Lleihau]W09000006[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) DelynGwallGwall
[Lleihau]W09000007[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Alun a Glannau DyfrdwyGwallGwall
[Lleihau]W09000008[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) WrecsamGwallGwall
[Lleihau]W09000017[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) LlanelliGwallGwall
[Lleihau]W09000018[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) GwyrGwallGwall
[Lleihau]W09000019[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Gorllewin AbertaweGwallGwall
[Lleihau]W09000020[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Dwyrain AbertaweGwallGwall
[Lleihau]W09000022[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) AberafanGwallGwall
[Lleihau]W09000031[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Canol CaerdyddGwallGwall
[Lleihau]W09000042[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Gogledd CaerdyddGwallGwall
[Lleihau]W09000025[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) RhonddaGwallGwall
[Lleihau]W09000037[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Tor-faenGwallGwall
[Lleihau]W09000034[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) MynwyGwallGwall
[Lleihau]W09000040[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Dwyrain CasnewyddGwallGwall
[Lleihau]W09000039[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Gorllewin CasnewyddGwallGwall
[Lleihau]W09000002[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) ArfonGwallGwall
[Lleihau]W09000003[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) AberconwyGwallGwall
[Lleihau]W09000004[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Gorllewin ClwydGwallGwall
[Lleihau]W09000005[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Dyffryn ClwydGwallGwall
[Lleihau]W09000010[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Dwyfor MeirionnyddGwallGwall
[Lleihau]W09000009[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) De ClwydGwallGwall
[Lleihau]W09000011[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Sir DrefaldwynGwallGwall
[Lleihau]W09000012[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) CeredigionGwallGwall
[Lleihau]W09000014[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Preseli Sir BenfroGwallGwall
[Lleihau]W09000016[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Gorllewin Caerfyrddin a De Sir BenfroGwallGwall
[Lleihau]W09000015[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Dwyrain Caerfyrddin a DinefwrGwallGwall
[Lleihau]W09000041[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Brycheiniog a Sir FaesyfedGwallGwall
[Lleihau]W09000021[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Castell-neddGwallGwall
[Lleihau]W09000026[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Cwm CynonGwallGwall
[Lleihau]W09000044[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Merthyr Tudful a RhymniGwallGwall
[Lleihau]W09000038[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Blaenau GwentGwallGwall
[Lleihau]W09000023[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Pen-y-bont ar OgwrGwallGwall
[Lleihau]W09000045[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) OgwrGwallGwall
[Lleihau]W09000046[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) PontypriddGwallGwall
[Lleihau]W09000035[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) CaerffiliGwallGwall
[Lleihau]W09000036[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) IslwynGwallGwall
[Lleihau]W09000047[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Bro MorgannwgGwallGwall
[Lleihau]W09000029[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Gorllewin CaerdyddGwallGwall
[Lleihau]W09000043[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) De Caerdydd a PhenarthGwallGwall

Metadata

Teitl
Ystadegau' Dreth Trafodiadau Tir ar gyfer ad-daliadau cyfradd uwch, yn ôl awdurdod lleol, Etholaeth y Senedd neu ardal amddifadedd, a dyddiad dod i rym

Diweddariad diwethaf
7 Gorffennaf 2020 7 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf
Mehefin 2021

Sefydliad cyhoeddi
Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1
Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost
data@acc.llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan yr Awdurdod erbyn diwedd 15 Mehefin 2020.

Mae'r set ddata'n canolbwyntio ar drafodiadau preswyl sy’n gymwys i dderbyn ad-daliad cyfradd uwch ac mae'n cynnwys nifer o drafodiadau sy'n gymwys i dderbyn ad-daliad yn ogystal â gwerth cyfanredol yr ad-daliadau hynny, wedi'u dadansoddi yn ôl:
- naill ai'r awdurdod lleol (pob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru); Etholaeth y Senedd (pob un o'r 40 o Etholaeth y Senedd) neu ardal amddifadedd (gweler isod) y trafodiad
- chwarter a blwyddyn y daeth trafodiad gwreiddiol i rym.

Pan hawlir ad-daliad am drafodiad preswyl cyfradd uwch, diwygir y trafodiad gwreiddiol i fod yn drafodiad preswyl prif gyfradd.

Diweddarwyd safleoedd MALlC yn ddiweddar (2019). Rydym wedi defnyddio'r safleoedd MALlC diweddaraf hyn yn y datganiad hwn. Mae pob diweddariad o safleoedd MALlC wedi'i gynllunio i bara am oddeutu tair i chwe blynedd. Pan wnaethom gyhoeddi'r dadansoddiad hwn y llynedd, gwnaethom ddefnyddio safleoedd MALlC 2014.

Noder bod nifer a gwerth yr ad-daliadau a gyflwynir ar gyfer dyddiadau dod i rym diweddarach yn is nag ar gyfer cyfnodau cynharach. Mae hyn oherwydd, o’i gymharu â chyfnodau cynharach, nid oes digon o amser wedi mynd heibio ers i’r trafodiad ddod i rym i lawer o'r trethdalwyr perthnasol werthu eu prif breswylfa flaenorol a hawlio eu had-daliad.

Mae data ar yr amser a gymerir i hawlio ad-daliadau i'w weld yn y set ddata amgen sy'n cymharu chwarter y trafodiad gwreiddiol gyda’r chwarter y cymeradwyir yr ad-daliad gan Awdurdod Cyllid Cymru.

Mae'r ardaloedd o amddifadedd yn rhannu Cymru'n ddeg ardal sydd â thua’r un boblogaeth, a elwir yn ddegraddau, gan ddefnyddio graddfeydd amddifadedd ar gyfer ychydig dan 2000 o ardaloedd bychain yng Nghymru (a elwir yn Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is), fel y’u mesurwyd gan Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC). Degradd (neu ddegfed) 1 MALlC yw'r mwyaf difreintiedig, i lawr i ddegradd (neu ddegfed) MALlC 10, sef y lleiaf difreintiedig.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data yn ôl y flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) y daeth y trafodiad i rym.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 agosaf ar gyfer y trafodiadau sy’n gymwys am ad-daliad, ac i’r £0.1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth cyfanredol yr ad-daliadau.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni

Allweddeiriau
Treth Trafodiadau Tir; Treth