Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir preswyl yn ôl ardal ardeiledig a math o drafodiad
None
MesurDim ond ar gyfer trafodiadau preswyl y cyflwynir gwerthoedd eiddo a gwerth eiddo cyfartalog er mwyn osgoi datgelu\’n ddamweiniol fanylion sy\'n ymwneud â thrafodiadau amhreswyl unigol.[Hidlwyd]
Cyfnod amserDangosir y data yn ôl y cyfnod treigl o 4 chwarter pan ddaeth y trafodiad i rym.[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Math y trafodiadMae cyfrifiadau\'n cynnwys trafodiadau amhreswyl sydd ag elfen brynu ac elfen rent, ond er mwyn osgoi cyfrif ddwywaith, dim ond y rhai hynny sydd ag elfen rent heb elfen brynu a ychwanegir at y rhai sydd ag elfen brynu yn y cyfansymiau.  Mae\’r dreth sy\'n ddyledus yn cynnwys treth sy\'n gysylltiedig ag elfennau prynu a rhent pob trafodiad amhreswyl.  Ni ddylid cyfansymio ystadegau gwerth ar gyfer elfennau prynu a rhentu ar wahân trafodiadau amhreswyl a dim ond yr elfennau prynu sydd wedi\’u cynnwys yn y cyfansymiau a gyflwynir yma.[Hidlo]
-
[Lleihau]Math y trafodiad 1
-
Math y trafodiad 2
Cod[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal adeiledig[Hidlo]
-
-
Ardal adeiledig 1
[Lleihau]PreswylCliciwch yma i ddidoliPreswyl
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPreswyl prif gyfradd[Lleihau]Preswyl cyfraddau uwchCliciwch yma i ddidoliPreswyl cyfraddau uwch
Cliciwch yma i ddidoliRefeniw o'r brif gyfraddCliciwch yma i ddidoliRefeniw ychwanegol o'r gyfradd uwch
[Lleihau]BUAKnown[Ehangu]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)86206080166
[Lleihau]00[Ehangu]Gwasgaru (ddim mewn AA)259142349
[Lleihau]NoBUA_LS[Lleihau]Gwasgaru (ddim mewn AA)Gwasgaru (ddim mewn AA): Ardal wledig-drefol LeiafLle mae cod post y trafodiad yn ddilys ond nad oes BUA yn gysylltiedig â\'r cod post hwn, mae\'r ffigurau hyn wedi\'u rhannu i\'r ardaloedd mwyaf gwasgaredig a lleiaf gwasgaredig. Defnyddiwyd dosbarthiad gwledig-trefol yr Ystadegau Gwladol i gynhyrchu\'r dadansoddiad hwn.1436923
[Lleihau]NoBUA_Sp[Lleihau]Gwasgaru (ddim mewn AA)Gwasgaru (ddim mewn AA): Ardal wledig-drefol mwyaf tenauLle mae cod post y trafodiad yn ddilys ond nad oes BUA yn gysylltiedig â\'r cod post hwn, mae\'r ffigurau hyn wedi\'u rhannu i\'r ardaloedd mwyaf gwasgaredig a lleiaf gwasgaredig. Defnyddiwyd dosbarthiad gwledig-trefol yr Ystadegau Gwladol i gynhyrchu\'r dadansoddiad hwn.12691426
[Lleihau]BUALowPop[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)300-400 AAs gyda llai na 2000 o boblogaethNid yw’r poblogaethau swyddogol ar gyfer Ardaloedd Adeiledig 2021 wedi’u cyhoeddi eto, felly rydym wedi amcangyfrif y gwerthoedd hyn o gyfansymio amcangyfrifon poblogaeth Cyfrifiad 2021, o’r Ardaloedd Cynnyrch i’r Ardaloedd Adeiledig, gan ddefnyddio methodoleg ffit orau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol.12371022
[Lleihau]K08000001[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)ChesterMae\'r AA hwn yn rhedeg ar draws ffin Cymru a Lloegr. Dim ond data ar gyfer codau post yng Nghymru sydd wedi\'u cynnwys yma. Mae data ar gyfer codau post Saesneg wedi\'u heithrio.00000
[Lleihau]K08000007[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Tref-y-ClawddMae\'r AA hwn yn rhedeg ar draws ffin Cymru a Lloegr. Dim ond data ar gyfer codau post yng Nghymru sydd wedi\'u cynnwys yma. Mae data ar gyfer codau post Saesneg wedi\'u heithrio.00000
[Lleihau]W45000004[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Amlwch00000
[Lleihau]W45000013[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Benllech00000
[Lleihau]W45000015[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Prestatyn00001
[Lleihau]W45000016[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Caergybi00000
[Lleihau]W45000020[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llandudno10111
[Lleihau]W45000021[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Penrhyn Bay00001
[Lleihau]W45000022[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Rhyl00111
[Lleihau]W45000023[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Gallt00000
[Lleihau]W45000029[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Bae Cinmel00000
[Lleihau]W45000031[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Bae Colwyn10113
[Lleihau]W45000034[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Dyserth00000
[Lleihau]W45000035[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Conwy10112
[Lleihau]W45000040[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Rhuddlan00000
[Lleihau]W45000043[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Abergele00000
[Lleihau]W45000044[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Bagillt00000
[Lleihau]W45000050[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Penmaenmawr00000
[Lleihau]W45000052[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Treffynnon00000
[Lleihau]W45000054[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llangefni00000
[Lleihau]W45000060[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llanfairfechan00000
[Lleihau]W45000061[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llanelwy00001
[Lleihau]W45000068[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Y Fflint00000
[Lleihau]W45000071[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Porthaethwy00000
[Lleihau]W45000072[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llanfair Pwllgwyngyll00000
[Lleihau]W45000075[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Bangor00111
[Lleihau]W45000081[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Cei Connah00000
[Lleihau]W45000082[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Garden City00000
[Lleihau]W45000086[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Shotton00000
[Lleihau]W45000090[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Y Felinheli00000
[Lleihau]W45000094[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Aston (Flintshire)0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0
[Lleihau]W45000095[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Penarlâg10011
[Lleihau]W45000098[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Dinbych00000
[Lleihau]W45000099[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Bethesda00000
[Lleihau]W45000108[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Broughton (Flintshire)00000
[Lleihau]W45000110[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Bwcle00000
[Lleihau]W45000111[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Mynydd Isa00000
[Lleihau]W45000113[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Yr Wyddgrug00000
[Lleihau]W45000117[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Caernarfon00000
[Lleihau]W45000120[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llanrwst00000
[Lleihau]W45000123[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Penyffordd00001
[Lleihau]W45000129[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Rhuthun00000
[Lleihau]W45000133[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Yr Hôb00000
[Lleihau]W45000135[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llay00000
[Lleihau]W45000138[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Gresford00001
[Lleihau]W45000141[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Brynteg (Wrexham)00000
[Lleihau]W45000144[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Gwersyllt00000
[Lleihau]W45000150[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Coedpoeth00000
[Lleihau]W45000151[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Wrecsam10112
[Lleihau]W45000153[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Rhostyllen00000
[Lleihau]W45000157[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Rhosllannerchrugog00000
[Lleihau]W45000158[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Blaenau Ffestiniog00000
[Lleihau]W45000161[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Rhiwabon00000
[Lleihau]W45000163[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Acrefair and Cefn-mawr00000
[Lleihau]W45000166[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llangollen00000
[Lleihau]W45000175[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Porthmadog00000
[Lleihau]W45000176[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Y Waun00000
[Lleihau]W45000184[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Pwllheli00000
[Lleihau]W45000196[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Dolgellau00000
[Lleihau]W45000205[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Y Trallwng00000
[Lleihau]W45000210[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Machynlleth00000
[Lleihau]W45000212[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Tywyn00000
[Lleihau]W45000218[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Y Drenewydd00001
[Lleihau]W45000225[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llanidloes00000
[Lleihau]W45000228[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Aberystwyth00011
[Lleihau]W45000240[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llandrindod00000
[Lleihau]W45000253[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llanfair-ym-Muallt00000
[Lleihau]W45000255[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llanbedr Pont Steffan0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0
[Lleihau]W45000259[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Aberteifi00000
[Lleihau]W45000278[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Wdig00000
[Lleihau]W45000281[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Abergwaun00000
[Lleihau]W45000288[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Aberhonddu00000
[Lleihau]W45000308[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Caerfyrddin00001
[Lleihau]W45000313[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Crughywel00000
[Lleihau]W45000318[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Hwlffordd00001
[Lleihau]W45000320[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Gilwern00000
[Lleihau]W45000321[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Arberth00000
[Lleihau]W45000322[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llandybie00000
[Lleihau]W45000324[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Y Fenni10112
[Lleihau]W45000325[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Brynamman00000
[Lleihau]W45000326[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Merlin's Bridge00000
[Lleihau]W45000331[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Glanaman00000
[Lleihau]W45000333[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Cross Hands and Pen-y-groes00000
[Lleihau]W45000334[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llanffwyst00000
[Lleihau]W45000336[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Trefynwy10112
[Lleihau]W45000341[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Rhydaman00000
[Lleihau]W45000343[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Y Tymbl00000
[Lleihau]W45000346[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Gwaun-Cae-Gurwen00000
[Lleihau]W45000347[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Brynmawr00000
[Lleihau]W45000352[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Glyn Ebwy00001
[Lleihau]W45000353[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Ystradgynlais00000
[Lleihau]W45000359[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Tycroes00000
[Lleihau]W45000360[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Nantyglo00000
[Lleihau]W45000366[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Tredegar00000
[Lleihau]W45000370[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Ystalyfera00000
[Lleihau]W45000371[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Blaenavon00000
[Lleihau]W45000378[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Y Blaenau00000
[Lleihau]W45000382[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Rhymni00000
[Lleihau]W45000388[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Merthyr Tudful00111
[Lleihau]W45000390[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Cydweli00000
[Lleihau]W45000395[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Glyn-nedd00000
[Lleihau]W45000400[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Cwm00000
[Lleihau]W45000401[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Neyland00000
[Lleihau]W45000404[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Aberdaugleddau00001
[Lleihau]W45000409[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Abertyleri00000
[Lleihau]W45000411[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Saundersfoot00011
[Lleihau]W45000412[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Pontardawe00000
[Lleihau]W45000413[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Trimsaran00000
[Lleihau]W45000414[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Abersychan00000
[Lleihau]W45000416[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Hendy and Fforest00000
[Lleihau]W45000417[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Pontarddulais00000
[Lleihau]W45000419[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Rhos00000
[Lleihau]W45000420[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)New Tredegar00000
[Lleihau]W45000421[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Alltwen00000
[Lleihau]W45000423[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Doc Penfro00000
[Lleihau]W45000428[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Resolfen00000
[Lleihau]W45000430[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Troedyrhiw and Pentrebach00000
[Lleihau]W45000431[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Aberdâr10111
[Lleihau]W45000432[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llangennech00000
[Lleihau]W45000434[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Clydach (Swansea)00000
[Lleihau]W45000435[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Penfro00000
[Lleihau]W45000437[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Pen-bre00000
[Lleihau]W45000441[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llanhiledd00000
[Lleihau]W45000442[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Brynbuga00001
[Lleihau]W45000443[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Porth Tywyn00000
[Lleihau]W45000444[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Dinbych-y-Pysgod01122
[Lleihau]W45000448[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llanelli00111
[Lleihau]W45000454[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Aberfan00000
[Lleihau]W45000455[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Aberbargod00000
[Lleihau]W45000460[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Pont-y-pwl00001
[Lleihau]W45000461[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Bargoed00000
[Lleihau]W45000462[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Aberpennar00000
[Lleihau]W45000463[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Treherbert00000
[Lleihau]W45000466[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Tonna00000
[Lleihau]W45000468[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Penllergaer10001
[Lleihau]W45000469[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Oakdale00000
[Lleihau]W45000470[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Gorseinon00000
[Lleihau]W45000471[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Maerdy00000
[Lleihau]W45000473[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Casllwchwr00000
[Lleihau]W45000475[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Trecceln00000
[Lleihau]W45000476[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Castell-nedd10111
[Lleihau]W45000478[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Pen-pedair-heol00000
[Lleihau]W45000479[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Ferndale00000
[Lleihau]W45000480[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Y Coed Duon00000
[Lleihau]W45000484[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Treharris00000
[Lleihau]W45000486[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Fleur-de-lis and Pengam00000
[Lleihau]W45000487[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Treorci00000
[Lleihau]W45000490[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Tre-gwyr00001
[Lleihau]W45000491[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Abertawe414610
[Lleihau]W45000492[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Pontllanfraith00000
[Lleihau]W45000496[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Nelson (Caerphilly)00000
[Lleihau]W45000498[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Abercynon00000
[Lleihau]W45000499[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Tylorstown and Pontygwaith00000
[Lleihau]W45000501[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Ystrad Mynach00000
[Lleihau]W45000502[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Cwmbrân20112
[Lleihau]W45000503[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Abercarn00000
[Lleihau]W45000504[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Rhondda00000
[Lleihau]W45000505[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Maesycwmmer00000
[Lleihau]W45000508[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Baglan00000
[Lleihau]W45000510[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Ynysybwl00000
[Lleihau]W45000513[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Cas-Gwent20002
[Lleihau]W45000516[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Nant-y-moel00000
[Lleihau]W45000518[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Tonypandy00000
[Lleihau]W45000520[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Cwmafan00000
[Lleihau]W45000523[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Rhisga00000
[Lleihau]W45000525[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llanbradach00000
[Lleihau]W45000526[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Pontycymer00000
[Lleihau]W45000527[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Maesteg00000
[Lleihau]W45000528[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Porth00000
[Lleihau]W45000530[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Caerllion10001
[Lleihau]W45000532[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Langstone00000
[Lleihau]W45000534[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Pontypridd00111
[Lleihau]W45000535[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Cwm Ogwr00000
[Lleihau]W45000537[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Port Talbot00011
[Lleihau]W45000538[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Abertridwr and Senghenydd00000
[Lleihau]W45000541[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Underwood00000
[Lleihau]W45000544[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Ty-Du10001
[Lleihau]W45000545[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llandeilo Ferwallt10001
[Lleihau]W45000546[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Bedwas00000
[Lleihau]W45000547[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Cil-y-coed10001
[Lleihau]W45000549[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Hendreforgan00000
[Lleihau]W45000555[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Tonyrefail00000
[Lleihau]W45000557[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Casnewydd30336
[Lleihau]W45000560[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Caerffili10112
[Lleihau]W45000561[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Gwndy and Magwyr00001
[Lleihau]W45000562[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Bettws00000
[Lleihau]W45000565[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Church Village10001
[Lleihau]W45000567[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Beddau00000
[Lleihau]W45000571[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Sarn00001
[Lleihau]W45000572[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llantrisant00000
[Lleihau]W45000573[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Ffynnon Taf00000
[Lleihau]W45000576[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Talbot Green00000
[Lleihau]W45000577[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llanharan and Brynna10001
[Lleihau]W45000580[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Y Pil00000
[Lleihau]W45000581[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Marshfield (Newport)00000
[Lleihau]W45000583[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Pen-y-fai00000
[Lleihau]W45000584[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Pentyrch00000
[Lleihau]W45000586[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Pontyclun00001
[Lleihau]W45000587[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Pencoed00000
[Lleihau]W45000588[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Creigiau00001
[Lleihau]W45000591[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llanharry00000
[Lleihau]W45000592[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Pen-y-bont ar Ogwr10112
[Lleihau]W45000596[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Caerdydd205111636
[Lleihau]W45000598[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Porthcawl20113
[Lleihau]W45000605[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Y Bont-Faen10001
[Lleihau]W45000609[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Penarth41127
[Lleihau]W45000612[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Dinas Powys10012
[Lleihau]W45000614[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Llanilltud Fawr00000
[Lleihau]W45000615[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Eglwys-Brewis10001
[Lleihau]W45000616[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Trebefered00000
[Lleihau]W45000617[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Barri20113
[Lleihau]W45000621[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd adeiledig yng Nghymru (cofnodion gyda dosbarthiad hysbys AA)Y Rhws00001

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau preswyl hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan yr Awdurdod erbyn diwedd 15 Ebrill 2024.

Ni ellir cynhyrchu ystadegau dibreswyl dibynadwy gan fod nodi'r ardal adeiledig gywir yn dibynnu ar y ddarpariaeth cod post ar gyfer yr eiddo a'r tir fel rhan o bob trafodiad.
Gan fod tuedd gynhenid tuag at drafodiadau amhreswyl mwy yn yr achosion pan fydd codau post ar goll neu godau post annilys yn cael eu darparu, nid yw eu canlyniadau'n ddigon cyflawn nac ystyrlon i'w cyhoeddi.

Mae'r set ddata yn cynnwys dadansoddiad yn ôl:
- y math o drafodiad: preswyl yn unig ond (gan gynnwys is-gategorïau ar gyfer trafodiadau prif gyfradd a rhai cyfradd uwch)
- ardal adeiledig (AA): Caiff pob AA gyda phoblogaeth o lai na 2000 eu grwpio gyda'i gilydd oherwydd y niferoedd isel o drafodion yn yr ardaloedd hyn. Os oes gan yr AA israniadau cysylltiedig (IAAs), defnyddir y rhain pan fo poblogaeth yr AA yn fwy na 2000. Lle mae cod post y trafodyn yn ddilys ond nad oes AA sy'n gysylltiedig â'r cod post hwn, mae'r ffigurau hyn wedi'u rhannu i'r ardaloedd mwyaf poblog a lleiaf prin eu poblogaeth (gan ddefnyddio dosbarthiad gwledig-trefol yr Ystadegau Gwladol). Rydym wedi defnyddio’r Ardaloedd Adeiledig diweddaraf yn y datganiad hwn, gan adlewyrchu’r daearyddiaethau diweddaraf o Gyfrifiad 2021.
- mesur: nifer y trafodiadau, treth sy'n ddyledus, gwerth yr eiddo a drethir, y dreth gyfartalog sy'n ddyledus fesul trafodiad a gwerth cyfartalog yr eiddo sy'n cael ei drethu

Ceir cyfran gymharol fach o drafodiadau preswyl pan fydd y cod post ar gyfer yr eiddo a'r eitemau tir ar goll neu'n annilys. Mae hyn yn golygu na ellir dynodi'r ardal adeiledig. Er cymhariaeth, mae'r cyfansymiau ar gyfer yr ardaloedd a ddangosir yn y set ddata hon yn ymwneud yn unig â'r trafodion hynny lle mae'r ardal adeiledig yn hysbys, ac am y rheswm hwnnw ni fyddant yn cyfateb i'r cyfanswm ar gyfer Cymru a ddangosir mewn setiau data eraill.

Mae esboniad llawn o sut y dylid dehongli'r set ddata hon, yn enwedig yng nghyd-destun trafodiadau cyfraddau uwch, i'w gweld yma: https://llyw.cymru/eglurhad-o-ystadegau-ardaloedd-lleol-awdurdod-cyllid-cymru-2022-hyd-2023-html


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data yn ôl y flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) y daeth y trafodiad i rym.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu. Dangosir y dreth gyfartalog sy'n ddyledus fesul trafodiad i'r £10 agosaf, tra dangosir y gwerth cyfartalog fesul trafodiad i'r £1000 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gall ystadegau Treth Trafodiadau Tir gael eu diwygio. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau.

Mae’n anhebygol y bydd y set ddata hon (sy’n ffigurau blynyddol) yn cael ei heffeithio gan drafodiadau pellach na chyflwynwyd erbyn mis Mehefin y flwyddyn ganlynol. Fodd bynnag, gall y gwerthoedd ar gyfer trafodiadau presennol gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd a gall arwain at rai diwygiadau pan gaiff y data hyn eu diweddaru nesaf. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Teitl

Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir preswyl, yn ôl ardal adeiledig, math o drafodiad, mesur a cyfnod treigl 4 chwarter dod i rym

Diweddariad diwethaf

25 Ebrill 2024 25 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

31 Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost

data@acc.llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Ardal adeiledig

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni

Allweddeiriau

Treth Trafodiadau Tir; Treth