Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir preswyl yn ôl Etholaeth y Senedd a math o drafodiad
None
Mesur[Hidlwyd]
Cyfnod amser[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Math y trafodiad[Hidlo]
-
[Lleihau]Math y trafodiad 1
-
Math y trafodiad 2
Cod[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal etholaethol[Hidlo]
-
-
Ardal etholaethol 1
[Lleihau]PreswylCliciwch yma i ddidoliPreswyl
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPreswyl prif gyfradd[Lleihau]Preswyl cyfraddau uwchCliciwch yma i ddidoliPreswyl cyfraddau uwch
Cliciwch yma i ddidoliRefeniw o'r brif gyfraddCliciwch yma i ddidoliRefeniw ychwanegol o'r gyfradd uwch
[Lleihau]ACAKnown[Ehangu]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) .....
[Lleihau]W09000001[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Ynys Môn.....
[Lleihau]W09000006[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Delyn.....
[Lleihau]W09000007[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Alun a Glannau Dyfrdwy.....
[Lleihau]W09000008[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Wrecsam.....
[Lleihau]W09000017[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Llanelli.....
[Lleihau]W09000018[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Gwyr.....
[Lleihau]W09000019[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Gorllewin Abertawe.....
[Lleihau]W09000020[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Dwyrain Abertawe.....
[Lleihau]W09000022[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Aberafan.....
[Lleihau]W09000031[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Canol Caerdydd.....
[Lleihau]W09000042[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Gogledd Caerdydd.....
[Lleihau]W09000025[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Rhondda.....
[Lleihau]W09000037[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Tor-faen.....
[Lleihau]W09000034[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Mynwy.....
[Lleihau]W09000040[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Dwyrain Casnewydd.....
[Lleihau]W09000039[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Gorllewin Casnewydd.....
[Lleihau]W09000002[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Arfon.....
[Lleihau]W09000003[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Aberconwy.....
[Lleihau]W09000004[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Gorllewin Clwyd.....
[Lleihau]W09000005[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Dyffryn Clwyd.....
[Lleihau]W09000010[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Dwyfor Meirionnydd.....
[Lleihau]W09000009[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) De Clwyd.....
[Lleihau]W09000011[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Sir Drefaldwyn.....
[Lleihau]W09000012[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Ceredigion.....
[Lleihau]W09000014[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Preseli Sir Benfro.....
[Lleihau]W09000016[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro.....
[Lleihau]W09000015[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.....
[Lleihau]W09000041[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Brycheiniog a Sir Faesyfed.....
[Lleihau]W09000021[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Castell-nedd.....
[Lleihau]W09000026[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Cwm Cynon.....
[Lleihau]W09000044[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Merthyr Tudful a Rhymni.....
[Lleihau]W09000038[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Blaenau Gwent.....
[Lleihau]W09000023[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Pen-y-bont ar Ogwr.....
[Lleihau]W09000045[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Ogwr.....
[Lleihau]W09000046[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Pontypridd.....
[Lleihau]W09000035[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Caerffili.....
[Lleihau]W09000036[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Islwyn.....
[Lleihau]W09000047[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Bro Morgannwg.....
[Lleihau]W09000029[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) Gorllewin Caerdydd.....
[Lleihau]W09000043[Lleihau]Cyfanswm yr ardaloedd etholaethol yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad etholaethol hysbys) De Caerdydd a Phenarth.....

Metadata

Teitl
Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir preswyl, yn ôl Etholaeth y Senedd, math o drafodiad, mesur a blwyddyn dod i rym

Diweddariad diwethaf
7 Gorffennaf 2020 7 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf
Mehefin 2021

Sefydliad cyhoeddi
Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1
Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost
data@acc.llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau preswyl hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan yr Awdurdod erbyn diwedd 15 Mehefin 2020. Ni ellir cynhyrchu ystadegau amhreswyl dibynadwy gan fod adnabod yr ardal etholaethol gywir yn dibynnu ar ddarpariaeth cod post gyfer yr eiddo a'r tir fel rhan o bob trafodiad. Gan fod tuedd gynhenid tuag at drafodiadau amhreswyl mwy yn yr achosion pan fydd codau post ar goll neu godau post annilys yn cael eu darparu, nid yw eu canlyniadau'n ddigon cyflawn nac ystyrlon i'w cyhoeddi.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad fesul:
- math o drafodiad: preswyl yn unig ond (gan gynnwys is-gategorïau ar gyfer prif gyfraddau a thrafodion cyfradd uwch)
- Etholaeth y Senedd: pob un o'r 40 Etholaeth y Senedd
- mesur: nifer y trafodiadau, treth sy'n ddyledus, gwerth yr eiddo a drethir, y dreth gyfartalog sy'n ddyledus fesul trafodiad a gwerth cyfartalog yr eiddo sy'n cael ei drethu
- blwyddyn (ariannol) y daw i rym.

Mae cyfran gymharol fach o drafodiadau preswyl sydd â’r cod post ar gyfer yr eiddo a'r eitemau tir ar goll neu'n annilys. Mae hyn yn golygu na ellir dynodi'r ardal etholaethol. Er mwyn cymharu, mae cyfansymiau’r etholaethau a ddangosir yn y set ddata hon yn ymwneud â'r trafodiadau hynny lle mae'r etholaeth yn hysbys yn unig, ac am y rheswm hwnnw ni fydd yn cyd-fynd â'r cyfanswm ar gyfer Cymru a ddangosir mewn setiau data eraill.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data yn ôl y flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) y daeth y trafodiad i rym.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu. Dangosir y dreth gyfartalog sy'n ddyledus fesul trafodiad i'r £10 agosaf, tra dangosir y gwerth cyfartalog fesul trafodiad i'r £1000 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gall ystadegau Treth Trafodiadau Tir gael eu diwygio. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau.

Mae’n anhebygol y bydd y set ddata hon (sy’n ffigurau blynyddol) yn cael ei heffeithio gan drafodiadau pellach na chyflwynwyd erbyn mis Mehefin y flwyddyn ganlynol. Fodd bynnag, gall y gwerthoedd ar gyfer trafodiadau presennol gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd a gall arwain at rai diwygiadau pan gaiff y data hyn eu diweddaru nesaf. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni

Allweddeiriau
Treth Trafodiadau Tir; Treth