Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a disgrifiad o’r trafodiad
None
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Math o drafodiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Math o drafodiad 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Math o drafodiad 2[Hidlo]
-
Math o drafodiad 3[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Disgrifiad y trafodiad[Hidlo]
-
Disgrifiad y trafodiad 1
[Lleihau]Cyfnod amser[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyfnod amser 1
-
-
Cyfnod amser 2
[Lleihau]Pob trafodiadauCliciwch yma i ddidoliPob trafodiadau
Cliciwch yma i ddidoliTrawsgludo / Trosglwyddo perchnogaethCliciwch yma i ddidoliRhoi les newyddCliciwch yma i ddidoliAseinio les
[Lleihau]2018-19193.814.813.9222.5
2018-19[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2018-1941.73.22.447.3
Ebrill i Mehefin 2018-19Ebrill 2018-1912.01.61.314.9
Mai 2018-1912.40.70.513.6
Mehefin 2018-1917.20.90.618.8
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2018-1951.73.64.059.3
Gorffennaf i Medi 2018-19Gorffennaf 2018-1917.51.52.221.2
Awst 2018-1917.70.50.718.9
Medi 2018-1916.61.61.119.2
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2018-1957.64.02.464.0
Hydref i Rhagfyr 2018-19Hydref 2018-1918.61.41.121.0
Tachwedd 2018-1921.20.40.522.2
Rhagfyr 2018-1917.82.20.820.8
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2018-1942.84.05.051.9
Ionawr i Mawrth 2018-19Ionawr 2018-1913.30.5*17.1
Chwefror 2018-1912.52.10.715.2
Mawrth 2018-1917.11.41.019.5
[Lleihau]2019-20211.116.77.0234.8
2019-20[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2019-2041.86.61.449.9
Ebrill i Mehefin 2019-20Ebrill 2019-2012.10.90.313.3
Mai 2019-2014.35.00.719.9
Mehefin 2019-2015.50.70.416.6
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2019-2057.03.02.062.0
Gorffennaf i Medi 2019-20Gorffennaf 2019-2017.91.00.519.4
Awst 2019-2019.70.60.520.8
Medi 2019-2019.41.41.021.9
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2019-2062.03.71.967.6
Hydref i Rhagfyr 2019-20Hydref 2019-2018.50.61.020.1
Tachwedd 2019-2021.80.90.523.1
Rhagfyr 2019-2021.72.20.524.3
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2019-2050.23.41.755.3
Ionawr i Mawrth 2019-20Ionawr 2019-2018.11.50.820.4
Chwefror 2019-2015.70.40.416.6
Mawrth 2019-2016.41.40.518.4
[Lleihau]2020-21 (hyd yn hyn)[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2020-21 (hyd yn hyn)Ebrill 2020-219.30.30.410.0

Metadata

Teitl
Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir, yn ôl math o drafodiad, disgrifiad o’r trafodiad, mesur a dyddiad dod i rym

Diweddariad diwethaf
22 Mai 2020 22 Mai 2020

Diweddariad nesaf
19 Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1
Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost
data@acc.llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan ACC erbyn diwedd 18 Mai 2020.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad yn ôl:
- math o drafodiad: preswyl (gan gynnwys is-gategorïau ar gyfer trafodiadau prif gyfradd a chyfradd uwch), amhreswyl
- disgrifiad o’r trafodiad: trawsgludiad / trosglwyddo perchenogaeth, caniatáu les newydd, aseinio les
- mesur: nifer y trafodiadau, treth sy'n ddyledus, gwerth yr eiddo a drethwyd
- dyddiad y daw i rym (mis, chwarter a blwyddyn)

Ar gyfer rhai trafodiadau ni allwn ddarparu unrhyw fanylion heblaw cyfanswm y dreth sy'n ddyledus yn y flwyddyn, gan fod perygl o ddatgelu manylion y trafodiadau unigol. Felly, mae trafodiadau hyn wedi'u hepgor o bob dadansoddiadau a chânt eu crynhoi yma yn lle hynny: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Taxes-devolved-to-Wales/Land-Transaction-Tax/landtransactiontaxstatistics-tax-due-including-transactions-restricted-detail.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad i rym. Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni

Allweddeiriau
Treth Trafodiadau Tir; Treth