Skip to content

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a’r math o drafodiad
None
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Disgrifiad y trafodiad[Hidlwyd]
-
Disgrifiad y trafodiad 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Transaction type[Hidlo]
-
[Lleihau]Transaction type 1
-
[Lleihau]Transaction type 2
-
Transaction type 3
[Lleihau]Cyfnod amser[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyfnod amser 1
-
-
Cyfnod amser 2
[Lleihau]Pob trafodiadauCliciwch yma i ddidoliPob trafodiadau
[Lleihau]PreswylCliciwch yma i ddidoliPreswyl[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl: pob trafodiadau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl: elfen rhent yn unig
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPreswyl prif gyfradd[Lleihau]Preswyl cyfraddau uwchCliciwch yma i ddidoliPreswyl cyfraddau uwch
Cliciwch yma i ddidoliRefeniw o'r brif gyfraddCliciwch yma i ddidoliRefeniw ychwanegol o'r gyfradd uwch
[Lleihau]2018-1977.817.357.274.6152.372.910.4225.3
2018-19[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2018-1916.43.012.815.832.215.52.647.6
Ebrill i Mehefin 2018-19Ebrill 2018-194.00.94.04.99.06.0*15.0
Mai 2018-195.01.04.25.110.13.60.613.7
Mehefin 2018-197.41.14.65.713.15.80.618.9
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2018-1922.94.615.119.742.617.73.060.2
Gorffennaf i Medi 2018-19Gorffennaf 2018-196.81.55.26.713.48.01.321.4
Awst 2018-198.51.65.47.015.53.80.219.2
Medi 2018-197.61.64.56.113.65.91.519.5
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2018-1923.15.916.422.245.319.62.164.9
Hydref i Rhagfyr 2018-19Hydref 2018-197.51.95.37.114.66.61.221.2
Tachwedd 2018-198.52.46.28.617.15.60.222.7
Rhagfyr 2018-197.11.64.96.513.77.40.621.1
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2018-1915.53.913.016.832.320.22.852.5
Ionawr i Mawrth 2018-19Ionawr 2018-195.11.34.15.410.56.80.417.3
Chwefror 2018-195.11.04.04.910.05.41.415.4
Mawrth 2018-195.31.54.96.511.88.11.019.8
[Lleihau]2019-20 (hyd yn hyn)31.79.927.937.869.521.95.291.4
2019-20 (hyd yn hyn)[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2019-2017.24.715.219.937.113.74.250.8
Ebrill i Mehefin 2019-20Ebrill 2019-205.21.24.45.610.92.90.613.7
Mai 2019-205.61.75.37.012.67.43.320.0
Mehefin 2019-206.31.85.57.313.63.50.317.1
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2019-20 (hyd yn hyn)14.55.212.717.932.48.21.040.6
Gorffennaf i Medi 2019-20 (hyd yn hyn)Gorffennaf 2019-206.72.16.08.114.94.90.719.8
Awst 2019-207.73.16.79.817.53.30.320.8

Metadata

Teitl
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir, yn ôl math o drafodiad, disgrifiad o’r trafodiad, mesur a dyddiad dod i rym

Diweddariad diwethaf
20 Medi 2019 20 Medi 2019

Diweddariad nesaf
31 Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1
Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost
data@acc.llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan ACC erbyn diwedd 16 Medi 2019.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad yn ôl:
- math o drafodiad: preswyl (gan gynnwys is-gategorïau ar gyfer trafodiadau prif gyfradd a chyfradd uwch), amhreswyl
- disgrifiad o’r trafodiad: trawsgludiad / trosglwyddo perchenogaeth, caniatáu les newydd, aseinio les
- mesur: nifer y trafodiadau, treth sy'n ddyledus, gwerth yr eiddo a drethwyd
- dyddiad y daw i rym (mis, chwarter a blwyddyn)


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad i rym. Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni

Allweddeiriau
Treth Trafodiadau Tir; Treth