Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a’r math o drafodiad
None
MesurSylwer, pan roddir prydles ddibreswyl newydd, efallai y bydd elfen brynu ac elfen rhent. Mae\'r elfennau rhent yn gysyniad gwahanol, a ddangosir ar wahân, ac nid yw\'r gwerthoedd rhent wedi\'u cynnwys yn y cyfansymiau dibreswyl neu gyfanswm y cyfansymiau (sy\'n adlewyrchu\'r elfennau prynu yn unig). Fodd bynnag, mae\'r y cyfansymiau dibreswyl neu gyfanswm y cyfansymiau yn cynnwys treth sy\'n ddyledus a chyfrifiadau trafodion ar gyfer y ddwy elfen hon.[Hidlwyd]
[Lleihau]Disgrifiad y trafodiadDisgrifiad y trafodiad[Hidlwyd]
-
Disgrifiad y trafodiad 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Math o drafodiadMae cyfrifiadau\'n cynnwys trafodiadau amhreswyl sydd ag elfen brynu ac elfen rent, ond er mwyn osgoi cyfrif ddwywaith, dim ond y rhai hynny sydd ag elfen rent heb elfen brynu a ychwanegir at y rhai sydd ag elfen brynu yn y cyfansymiau.  Mae\’r dreth sy\'n ddyledus yn cynnwys treth sy\'n gysylltiedig ag elfennau prynu a rhent pob trafodiad amhreswyl.  Ni ddylid cyfansymio ystadegau gwerth ar gyfer elfennau prynu a rhentu ar wahân trafodiadau amhreswyl a dim ond yr elfennau prynu sydd wedi\’u cynnwys yn y cyfansymiau a gyflwynir yma.[Hidlo]
-
[Lleihau]Math o drafodiad 1
-
[Lleihau]Math o drafodiad 2
-
Math o drafodiad 3
[Lleihau]Cyfnod amserDangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a\'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad sy\’n gymwys am ad-daliad cyfradd uwch i rym.  Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda\'r ôl-ddodiad \'hyd yn hyn.\'[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyfnod amser 1
-
-
Cyfnod amser 2
[Lleihau]Pob trafodiadauCliciwch yma i ddidoliPob trafodiadau
[Lleihau]PreswylCliciwch yma i ddidoliPreswyl[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl: pob trafodiadau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl: elfen rhent yn unigSylwer, pan roddir prydles ddibreswyl newydd, efallai y bydd elfen brynu ac elfen rhent. Mae\'r elfennau rhent yn gysyniad gwahanol, a ddangosir ar wahân, ac nid yw\'r gwerthoedd rhent wedi\'u cynnwys yn y cyfansymiau dibreswyl neu gyfanswm y cyfansymiau (sy\'n adlewyrchu\'r elfennau prynu yn unig). Fodd bynnag, mae\'r y cyfansymiau dibreswyl neu gyfanswm y cyfansymiau yn cynnwys treth sy\'n ddyledus a chyfrifiadau trafodion ar gyfer y ddwy elfen hon.
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPreswyl prif gyfradd[Lleihau]Preswyl cyfraddau uwchCliciwch yma i ddidoliPreswyl cyfraddau uwch
Cliciwch yma i ddidoliRefeniw o'r brif gyfraddCliciwch yma i ddidoliRefeniw ychwanegol o'r gyfradd uwch
[Lleihau]2018-1979.914.852.867.6147.473.210.5220.6
2018-19[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2018-1916.72.612.214.931.515.62.747.1
Ebrill i Mehefin 2018-19Ebrill 2018-194.10.93.84.78.86.0*Yn cynrychioli gwerth sydd wedi\'i atal gan nad yw\'n ddigon mawr i\'w gyflwyno, neu gan fod y dreth sy\’n daladwy ar gyfer nifer fechan o drafodiadau yn cyfrannu at y rhan fwyaf o werth y gell (goruchafiaeth)14.8
Mai 2018-195.00.94.04.99.93.60.613.5
Mehefin 2018-197.50.94.45.312.86.00.718.8
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2018-1923.43.913.717.741.117.73.058.8
Gorffennaf i Medi 2018-19Gorffennaf 2018-197.01.34.86.113.18.01.321.1
Awst 2018-198.81.34.86.114.93.80.218.7
Medi 2018-197.61.44.25.513.25.91.519.1
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2018-1923.85.015.020.043.819.62.163.4
Hydref i Rhagfyr 2018-19Hydref 2018-197.61.74.96.614.36.61.220.8
Tachwedd 2018-198.82.05.67.616.45.60.222.0
Rhagfyr 2018-197.31.34.45.813.17.50.620.5
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2018-1915.93.211.915.031.020.32.851.3
Ionawr i Mawrth 2018-19Ionawr 2018-195.31.03.74.710.06.90.416.9
Chwefror 2018-195.20.83.74.59.75.41.415.1
Mawrth 2018-195.51.34.55.811.28.11.019.3
[Lleihau]2019-2083.418.558.777.2160.668.512.4229.1
2019-20[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2019-2018.23.613.116.734.914.14.649.0
Ebrill i Mehefin 2019-20Ebrill 2019-205.50.83.94.710.32.90.613.1
Mai 2019-206.01.34.55.811.87.83.719.6
Mehefin 2019-206.71.44.76.212.83.50.316.3
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2019-2022.95.015.720.743.617.12.160.7
Gorffennaf i Medi 2019-20Gorffennaf 2019-207.11.65.36.914.05.00.819.0
Awst 2019-209.11.95.57.416.53.70.420.2
Medi 2019-206.81.64.96.413.28.40.921.6
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2019-2024.25.215.921.145.420.22.965.6
Hydref i Rhagfyr 2019-20Hydref 2019-207.91.65.47.014.94.50.419.3
Tachwedd 2019-209.01.85.37.116.16.40.722.5
Rhagfyr 2019-207.31.85.37.114.49.41.923.8
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2019-2018.04.714.018.736.717.12.853.7
Ionawr i Mawrth 2019-20Ionawr 2019-205.71.74.96.512.27.71.319.9
Chwefror 2019-205.71.64.76.312.04.00.316.0
Mawrth 2019-206.61.44.55.912.55.41.217.9
[Lleihau]2020-2168.020.372.292.5160.557.97.1218.4
2020-21[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2020-218.32.56.69.117.58.90.726.4
Ebrill i Mehefin 2020-21Ebrill 2020-211.90.82.02.84.75.20.29.9
Mai 2020-212.50.82.02.75.31.50.26.7
Mehefin 2020-213.91.02.63.67.52.30.39.8
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2020-2112.23.713.116.829.010.31.539.3
Gorffennaf i Medi 2020-21Gorffennaf 2020-214.21.33.85.19.33.40.712.8
Awst 2020-213.81.24.45.69.44.20.413.7
Medi 2020-214.21.14.96.010.22.60.412.8
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2020-2122.57.924.432.354.818.81.873.6
Hydref i Rhagfyr 2020-21Hydref 2020-216.32.67.410.016.35.80.522.2
Tachwedd 2020-217.62.47.39.717.34.70.421.9
Rhagfyr 2020-218.62.99.712.621.28.31.029.4
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2020-2124.96.228.134.359.219.93.179.1
Ionawr i Mawrth 2020-21Ionawr 2020-216.61.46.98.314.83.20.418.1
Chwefror 2020-217.11.79.010.617.86.72.324.5
Mawrth 2020-2111.23.212.215.426.610.00.336.6

Metadata

Teitl

Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir, yn ôl math o drafodiad, disgrifiad o’r trafodiad, mesur a dyddiad dod i rym

Diweddariad diwethaf

29 Ebrill 2021 29 Ebrill 2021

Diweddariad nesaf

21 Mai 2021

Sefydliad cyhoeddi

Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost

data@acc.llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni

Disgrifiad cyffredinol

Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan ACC erbyn diwedd 19 Ebrill 2021.

Dylai'r data yn y datganiad hwn gael ei ystyried yng nghyd-destun yr achosion o coronafeirws (COVID-19). Cafodd hyn effaith sylweddol ar nifer y trafodiadau eiddo a'r dreth a oedd yn ddyledus yn ystod hanner cyntaf 2020-21. Felly mae'n effeithio ar y cymariaethau a wnaed rhwng y cyfnod hwn a'r un cyfnod yn 2019-20.

Arweiniodd y cyfnod clo cenedlaethol a osodwyd ar 23 Mawrth 2020 at gau'r farchnad dai gan mwyaf hyd nes iddi gael ei hailagor yn rhannol ar 22 Mehefin. Yr adeg hynny, gellid mynd i weld tai os oedd yr eiddo’n wag, ynghyd â symud ty os oedd y gwerthiant wedi’i gytuno ond heb ei gwblhau eto. Yna agorwyd y farchnad yn llawnach ar 27 Gorffennaf i gyd-fynd â newid yng nghyfradd y Dreth Trafodiadau Tir ar y dyddiad hwn, sy’n weithredol hyd at 31 Mawrth 2021. Er bod rhai cloeon lleol pellach wedi’u gweithredu yn ystod y cyfnod yr adroddir arno yn y datganiad hwn (diwedd Rhagfyr 2020), fe ymddengys mai dim ond effaith fach a gafodd y rhain ar nifer y trafodiadau a'r adferiad y cyfeiriwyd ato yn y datganiad ystadegol.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad yn ôl:
- math o drafodiad: preswyl (gan gynnwys is-gategorïau ar gyfer trafodiadau prif gyfradd a chyfradd uwch), amhreswyl
- disgrifiad o’r trafodiad: trawsgludiad / trosglwyddo perchenogaeth, caniatáu les newydd, aseinio les
- mesur: nifer y trafodiadau, treth sy'n ddyledus, gwerth yr eiddo a drethwyd
- dyddiad y daw i rym (mis, chwarter a blwyddyn)

Ar gyfer rhai trafodiadau ni allwn ddarparu unrhyw fanylion heblaw cyfanswm y dreth sy'n ddyledus yn y flwyddyn, gan fod perygl o ddatgelu manylion y trafodiadau unigol. Felly, mae trafodiadau hyn wedi'u hepgor o bob dadansoddiadau a chânt eu crynhoi yma yn lle hynny: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Taxes-devolved-to-Wales/Land-Transaction-Tax/landtransactiontaxstatistics-tax-due-including-transactions-restricted-detail


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad i rym. Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Allweddeiriau

Treth Trafodiadau Tir; Treth