Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a’r math o drafodiad
None
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Disgrifiad y trafodiad[Hidlwyd]
-
Disgrifiad y trafodiad 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Math o drafodiad[Hidlo]
-
[Lleihau]Math o drafodiad 1
-
[Lleihau]Math o drafodiad 2
-
Math o drafodiad 3
[Lleihau]Cyfnod amser[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyfnod amser 1
-
-
Cyfnod amser 2
[Lleihau]Pob trafodiadauCliciwch yma i ddidoliPob trafodiadau
[Lleihau]PreswylCliciwch yma i ddidoliPreswyl[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl: pob trafodiadau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl: elfen rhent yn unig
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPreswyl prif gyfradd[Lleihau]Preswyl cyfraddau uwchCliciwch yma i ddidoliPreswyl cyfraddau uwch
Cliciwch yma i ddidoliRefeniw o'r brif gyfraddCliciwch yma i ddidoliRefeniw ychwanegol o'r gyfradd uwch
[Lleihau]2018-1978.615.954.870.8149.473.010.5222.4
2018-19[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2018-1916.52.812.515.331.815.42.647.3
Ebrill i Mehefin 2018-19Ebrill 2018-194.10.93.94.88.96.0*14.9
Mai 2018-195.00.94.15.010.03.60.613.6
Mehefin 2018-197.51.04.55.412.95.80.718.8
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2018-1923.14.314.318.641.717.73.059.3
Gorffennaf i Medi 2018-19Gorffennaf 2018-196.91.44.96.313.28.01.321.2
Awst 2018-198.71.45.06.415.13.80.218.9
Medi 2018-197.51.54.35.913.35.91.519.2
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2018-1923.45.315.621.044.419.62.164.0
Hydref i Rhagfyr 2018-19Hydref 2018-197.51.85.16.914.46.61.221.0
Tachwedd 2018-198.72.15.87.916.65.60.222.2
Rhagfyr 2018-197.21.44.76.113.37.50.620.8
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2018-1915.63.612.416.031.520.32.851.9
Ionawr i Mawrth 2018-19Ionawr 2018-195.11.23.95.210.26.90.417.1
Chwefror 2018-195.10.93.84.79.85.41.415.2
Mawrth 2018-195.41.44.76.111.48.11.019.5
[Lleihau]2019-2079.622.463.986.4166.068.412.4234.4
2019-20[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2019-2017.74.013.917.935.714.24.649.8
Ebrill i Mehefin 2019-20Ebrill 2019-205.40.94.15.010.42.90.613.3
Mai 2019-205.81.54.86.312.17.83.719.9
Mehefin 2019-206.51.65.06.613.13.50.316.6
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2019-2021.86.217.023.144.917.12.162.0
Gorffennaf i Medi 2019-20Gorffennaf 2019-207.01.85.67.414.45.00.819.4
Awst 2019-208.32.66.18.717.03.80.420.8
Medi 2019-206.51.85.27.013.58.30.921.8
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2019-2023.16.417.624.047.220.22.967.4
Hydref i Rhagfyr 2019-20Hydref 2019-207.52.16.08.115.64.40.420.1
Tachwedd 2019-208.62.25.98.116.76.40.723.1
Rhagfyr 2019-207.02.05.87.814.89.41.924.3
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2019-2017.05.815.421.338.216.92.855.2
Ionawr i Mawrth 2019-20Ionawr 2019-205.32.05.37.412.77.61.320.3
Chwefror 2019-205.32.15.27.312.63.90.316.5
Mawrth 2019-206.31.74.96.612.95.41.218.3
2020-21 (hyd yn hyn)[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2020-21 (hyd yn hyn)4.01.94.46.410.46.50.416.8
Ebrill i Mehefin 2020-21 (hyd yn hyn)Ebrill 2020-211.71.02.23.25.05.20.210.2
Mai 2020-212.30.92.23.15.41.20.16.7

Metadata

Teitl
Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir, yn ôl math o drafodiad, disgrifiad o’r trafodiad, mesur a dyddiad dod i rym

Diweddariad diwethaf
19 Mehefin 2020 19 Mehefin 2020

Diweddariad nesaf
30 Gorffenaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1
Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost
data@acc.llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan ACC erbyn diwedd 15 Mehefin 2020.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad yn ôl:
- math o drafodiad: preswyl (gan gynnwys is-gategorïau ar gyfer trafodiadau prif gyfradd a chyfradd uwch), amhreswyl
- disgrifiad o’r trafodiad: trawsgludiad / trosglwyddo perchenogaeth, caniatáu les newydd, aseinio les
- mesur: nifer y trafodiadau, treth sy'n ddyledus, gwerth yr eiddo a drethwyd
- dyddiad y daw i rym (mis, chwarter a blwyddyn)

Ar gyfer rhai trafodiadau ni allwn ddarparu unrhyw fanylion heblaw cyfanswm y dreth sy'n ddyledus yn y flwyddyn, gan fod perygl o ddatgelu manylion y trafodiadau unigol. Felly, mae trafodiadau hyn wedi'u hepgor o bob dadansoddiadau a chânt eu crynhoi yma yn lle hynny: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Taxes-devolved-to-Wales/Land-Transaction-Tax/landtransactiontaxstatistics-tax-due-including-transactions-restricted-detail.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad i rym. Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni

Allweddeiriau
Treth Trafodiadau Tir; Treth