Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a’r math o drafodiad
None
MesurSylwer, pan roddir prydles ddibreswyl newydd, efallai y bydd elfen brynu ac elfen rhent. Mae\'r elfennau rhent yn gysyniad gwahanol, a ddangosir ar wahân, ac nid yw\'r gwerthoedd rhent wedi\'u cynnwys yn y cyfansymiau dibreswyl neu gyfanswm y cyfansymiau (sy\'n adlewyrchu\'r elfennau prynu yn unig). Fodd bynnag, mae\'r y cyfansymiau dibreswyl neu gyfanswm y cyfansymiau yn cynnwys treth sy\'n ddyledus a chyfrifiadau trafodion ar gyfer y ddwy elfen hon.[Hidlwyd]
[Lleihau]Disgrifiad y trafodiadDisgrifiad y trafodiad[Hidlwyd]
-
Disgrifiad y trafodiad 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Math o drafodiadMae cyfrifiadau\'n cynnwys trafodiadau amhreswyl sydd ag elfen brynu ac elfen rent, ond er mwyn osgoi cyfrif ddwywaith, dim ond y rhai hynny sydd ag elfen rent heb elfen brynu a ychwanegir at y rhai sydd ag elfen brynu yn y cyfansymiau.  Mae\’r dreth sy\'n ddyledus yn cynnwys treth sy\'n gysylltiedig ag elfennau prynu a rhent pob trafodiad amhreswyl.  Ni ddylid cyfansymio ystadegau gwerth ar gyfer elfennau prynu a rhentu ar wahân trafodiadau amhreswyl a dim ond yr elfennau prynu sydd wedi\’u cynnwys yn y cyfansymiau a gyflwynir yma.[Hidlo]
-
[Lleihau]Math o drafodiad 1
-
[Lleihau]Math o drafodiad 2
-
Math o drafodiad 3
[Lleihau]Cyfnod amserDangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a\'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad sy\’n gymwys am ad-daliad cyfradd uwch i rym.  Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda\'r ôl-ddodiad \'hyd yn hyn.\'[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyfnod amser 1
-
-
Cyfnod amser 2
[Lleihau]Pob trafodiadauCliciwch yma i ddidoliPob trafodiadau
[Lleihau]PreswylCliciwch yma i ddidoliPreswyl[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl: pob trafodiadau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl: elfen rhent yn unigSylwer, pan roddir prydles ddibreswyl newydd, efallai y bydd elfen brynu ac elfen rhent. Mae\'r elfennau rhent yn gysyniad gwahanol, a ddangosir ar wahân, ac nid yw\'r gwerthoedd rhent wedi\'u cynnwys yn y cyfansymiau dibreswyl neu gyfanswm y cyfansymiau (sy\'n adlewyrchu\'r elfennau prynu yn unig). Fodd bynnag, mae\'r y cyfansymiau dibreswyl neu gyfanswm y cyfansymiau yn cynnwys treth sy\'n ddyledus a chyfrifiadau trafodion ar gyfer y ddwy elfen hon.
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPreswyl prif gyfradd[Lleihau]Preswyl cyfraddau uwchCliciwch yma i ddidoliPreswyl cyfraddau uwch
Cliciwch yma i ddidoliRefeniw o'r brif gyfraddCliciwch yma i ddidoliRefeniw ychwanegol o'r gyfradd uwch
[Lleihau]2018-1980.414.252.066.2146.673.210.5219.8
2018-19[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2018-1916.72.612.114.731.415.62.747.0
Ebrill i Mehefin 2018-19Ebrill 2018-194.10.93.84.78.86.0*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)14.8
Mai 2018-195.00.94.04.99.93.60.613.5
Mehefin 2018-197.50.94.35.212.76.00.718.7
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2018-1923.53.813.517.440.917.73.058.6
Gorffennaf i Medi 2018-19Gorffennaf 2018-197.01.34.76.013.08.01.321.0
Awst 2018-198.91.24.86.014.83.80.218.6
Medi 2018-197.61.34.15.413.15.91.519.0
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2018-1924.04.914.719.643.519.62.163.1
Hydref i Rhagfyr 2018-19Hydref 2018-197.71.74.96.514.26.61.220.8
Tachwedd 2018-198.91.95.57.416.35.60.221.9
Rhagfyr 2018-197.41.34.35.613.07.50.620.5
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2018-1916.22.911.614.630.720.32.851.1
Ionawr i Mawrth 2018-19Ionawr 2018-195.41.03.64.610.06.90.416.8
Chwefror 2018-195.20.83.64.49.65.41.415.0
Mawrth 2018-195.61.24.45.611.18.11.019.2
[Lleihau]2019-2084.817.056.673.7158.468.712.5227.1
2019-20[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2019-2018.43.412.816.234.614.14.648.7
Ebrill i Mehefin 2019-20Ebrill 2019-205.60.73.74.510.12.90.613.0
Mai 2019-206.11.34.45.711.87.73.719.5
Mehefin 2019-206.71.44.66.012.73.50.316.2
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2019-2023.34.715.219.943.217.12.160.2
Gorffennaf i Medi 2019-20Gorffennaf 2019-207.21.55.16.613.85.00.818.8
Awst 2019-209.21.75.47.116.33.70.420.0
Medi 2019-206.91.44.76.213.08.40.921.5
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2019-2024.64.815.320.144.720.32.965.0
Hydref i Rhagfyr 2019-20Hydref 2019-208.01.55.16.614.64.50.419.1
Tachwedd 2019-209.21.75.16.715.96.40.722.3
Rhagfyr 2019-207.41.65.16.814.29.41.923.6
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2019-2018.54.213.317.536.017.23.053.2
Ionawr i Mawrth 2019-20Ionawr 2019-205.81.54.66.011.97.71.419.6
Chwefror 2019-205.91.44.55.911.84.00.315.8
Mawrth 2019-206.71.34.35.612.35.51.317.8
[Lleihau]2020-2170.517.767.284.9155.458.17.3213.5
2020-21[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2020-218.52.46.48.717.28.90.726.2
Ebrill i Mehefin 2020-21Ebrill 2020-211.90.81.92.74.65.20.29.9
Mai 2020-212.60.71.92.65.21.50.26.6
Mehefin 2020-214.00.92.53.57.42.30.39.7
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2020-2112.53.312.315.528.010.21.538.3
Gorffennaf i Medi 2020-21Gorffennaf 2020-214.21.23.74.99.13.40.712.6
Awst 2020-213.91.14.05.29.14.20.413.3
Medi 2020-214.30.94.55.59.82.50.412.3
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2020-2123.46.722.429.252.518.81.871.3
Hydref i Rhagfyr 2020-21Hydref 2020-216.52.26.99.115.65.80.521.5
Tachwedd 2020-217.92.06.78.716.64.70.421.2
Rhagfyr 2020-219.02.58.911.420.38.31.028.6
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2020-2126.15.326.131.557.620.23.377.8
Ionawr i Mawrth 2020-21Ionawr 2020-216.81.26.37.514.23.20.417.4
Chwefror 2020-217.41.48.29.516.96.72.423.6
Mawrth 2020-2112.02.811.614.426.410.40.536.8
[Lleihau]2021-22 (hyd yn hyn)51.213.848.462.1113.353.12.8166.4
2021-22 (hyd yn hyn)[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2021-2232.56.630.437.069.533.32.2102.7
Ebrill i Mehefin 2021-22Ebrill 2021-227.31.89.110.918.219.90.538.0
Mai 2021-227.21.98.610.517.64.90.622.6
Mehefin 2021-2218.03.012.615.633.78.51.242.1
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2021-22 (hyd yn hyn)Dim ond y chwarter hyd yn hyn a gynrychiolir yma.18.87.118.025.143.919.80.563.7
Gorffennaf i Medi 2021-22 (hyd yn hyn)Dim ond y chwarter hyd yn hyn a gynrychiolir yma.Gorffennaf 2021-227.23.28.912.119.48.80.328.2
Awst 2021-2211.53.99.113.024.511.00.335.5

Metadata

Teitl

Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir, yn ôl math o drafodiad, disgrifiad o’r trafodiad, mesur a dyddiad dod i rym

Diweddariad diwethaf

24 Medi 2021 24 Medi 2021

Diweddariad nesaf

28 Hydref 2021

Sefydliad cyhoeddi

Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost

data@acc.llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan ACC erbyn diwedd 20 Medi 2021.

Dylai'r data yn y datganiad hwn gael ei ystyried yng nghyd-destun y pandemig coronafeirws (COVID-19). Cafodd hyn effaith sylweddol ar nifer y trafodiadau eiddo a'r dreth a oedd yn ddyledus yn ystod 2020-21. Felly mae'n effeithio ar y cymariaethau a wnaed rhwng y cyfnod hwn a'r un cyfnod yn 2019-20.

Arweiniodd cynfyngiadau cenedlaethol a osodwyd ar 23 Mawrth 2020 at gau'r farchnad dai gan mwyaf hyd nes iddi gael ei hailagor yn rhannol ar 22 Mehefin 2020. Yr adeg hynny, gellid mynd i weld tai os oedd yr eiddo’n wag, ynghyd â symud ty os oedd y gwerthiant wedi’i gytuno ond heb ei gwblhau eto. Yna agorwyd y farchnad yn llawnach ar 27 Gorffennaf i gyd-fynd â newid yng nghyfradd y Dreth Trafodiadau Tir ar y dyddiad hwn, sy’n weithredol hyd at 30 Mehefin 2021. Ar 3 Mawrth 2021, cyhoeddwyd y byddai'r cyfnod lleihau treth dros dro yn cael ei ymestyn 3 mis, i ddod i ben ar 30 Mehefin 2021.

Er bod gyfyngiadau lleol a chyfyngiadau cenedlaethold pellach wedi'u cyflwyno ers y newidiadau cychwynnol yng nghyfradd y Dreth Trafodiadau Tir ym mis Gorffennaf 2020, fe ymddengys na chafodd y rhain unrhyw effaith ar nifer y trafodiadau.

Daeth newidiadau pellach i gyfraddau’r Dreth Trafodiadau Tir i rym o 22 Rhagfyr 2020. Sylwch y bydd rhai trafodiadau preswyl cyfraddau uwch a thrafodiadau amhreswyl yn dod i rym ym mis Rhagfyr 2020 wedi cael eu codi ar y cyfraddau a fodolai cyn 22 Rhagfyr, a rhai ar y cyfraddau ar ôl 22 Rhagfyr. Rydym yn amcangyfrif bod tua 100 o drafodiadau cyfraddau uwch a 10 o drafodiadau amhreswyl o fewn y data mis Rhagfyr 2020 hynny eu cyhuddo ar y cyfraddau ar ôl 22 Rhagfyr.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad yn ôl:
- math o drafodiad: preswyl (gan gynnwys is-gategorïau ar gyfer trafodiadau prif gyfradd a chyfradd uwch), amhreswyl
- disgrifiad o’r trafodiad: trawsgludiad / trosglwyddo perchenogaeth, caniatáu les newydd, aseinio les
- mesur: nifer y trafodiadau, treth sy'n ddyledus, gwerth yr eiddo a drethwyd
- dyddiad y daw i rym (mis, chwarter a blwyddyn)

Ar gyfer rhai trafodiadau ni allwn ddarparu unrhyw fanylion heblaw cyfanswm y dreth sy'n ddyledus yn y flwyddyn, gan fod perygl o ddatgelu manylion y trafodiadau unigol. Felly, mae trafodiadau hyn wedi'u hepgor o bob dadansoddiadau a chânt eu crynhoi yma yn lle hynny: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Taxes-devolved-to-Wales/Land-Transaction-Tax/landtransactiontaxstatistics-tax-due-including-transactions-restricted-detail


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad i rym. Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni

Allweddeiriau

Treth Trafodiadau Tir; Treth