Skip to content

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a’r math o drafodiad
None
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Disgrifiad y trafodiad[Hidlwyd]
-
Disgrifiad y trafodiad 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Math o drafodiad[Hidlo]
-
[Lleihau]Math o drafodiad 1
-
[Lleihau]Math o drafodiad 2
-
Math o drafodiad 3
[Lleihau]Cyfnod amser[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyfnod amser 1
-
-
Cyfnod amser 2
[Lleihau]Pob trafodiadauCliciwch yma i ddidoliPob trafodiadau
[Lleihau]PreswylCliciwch yma i ddidoliPreswyl[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl: pob trafodiadau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl: elfen rhent yn unig
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPreswyl prif gyfradd[Lleihau]Preswyl cyfraddau uwchCliciwch yma i ddidoliPreswyl cyfraddau uwch
Cliciwch yma i ddidoliRefeniw o'r brif gyfraddCliciwch yma i ddidoliRefeniw ychwanegol o'r gyfradd uwch
[Lleihau]2018-1978.316.255.471.7149.973.010.5223.0
2018-19[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2018-1916.52.812.615.431.915.42.647.4
Ebrill i Mehefin 2018-19Ebrill 2018-194.00.94.04.99.06.0*15.0
Mai 2018-195.00.94.15.010.03.60.613.6
Mehefin 2018-197.51.04.55.512.95.80.718.8
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2018-1923.04.314.518.841.817.73.059.5
Gorffennaf i Medi 2018-19Gorffennaf 2018-196.91.45.06.413.38.01.321.3
Awst 2018-198.71.45.16.515.23.80.218.9
Medi 2018-197.51.54.45.913.45.91.519.3
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2018-1923.35.415.821.244.519.62.164.1
Hydref i Rhagfyr 2018-19Hydref 2018-197.51.85.27.014.56.61.221.1
Tachwedd 2018-198.62.15.98.016.75.60.222.2
Rhagfyr 2018-197.21.54.76.213.47.40.620.8
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2018-1915.53.712.516.231.720.32.852.0
Ionawr i Mawrth 2018-19Ionawr 2018-195.01.34.05.310.36.90.417.2
Chwefror 2018-195.10.93.94.89.95.41.415.3
Mawrth 2018-195.41.44.76.111.58.11.019.5
[Lleihau]2019-20 (hyd yn hyn)72.122.260.983.0155.162.310.9217.4
2019-20 (hyd yn hyn)[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2019-2017.54.214.418.636.113.94.650.0
Ebrill i Mehefin 2019-20Ebrill 2019-205.41.04.25.210.52.90.613.4
Mai 2019-205.71.55.06.512.27.83.720.0
Mehefin 2019-206.41.75.36.913.43.30.316.6
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2019-2021.46.617.424.045.417.02.062.4
Gorffennaf i Medi 2019-20Gorffennaf 2019-206.91.85.77.614.55.00.819.5
Awst 2019-208.22.86.39.117.33.70.421.0
Medi 2019-206.32.05.47.313.68.30.922.0
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2019-2022.86.918.225.147.920.02.767.9
Hydref i Rhagfyr 2019-20Hydref 2019-207.42.36.28.515.94.40.420.3
Tachwedd 2019-208.52.46.08.416.96.40.723.3
Rhagfyr 2019-206.92.26.08.215.19.21.724.3
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2019-20 (hyd yn hyn)10.34.510.815.325.611.41.537.0
Ionawr i Mawrth 2019-20 (hyd yn hyn)Ionawr 2019-205.22.35.67.813.07.51.320.6
Chwefror 2019-205.12.25.37.512.63.90.216.5

Metadata

Teitl
Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir, yn ôl math o drafodiad, disgrifiad o’r trafodiad, mesur a dyddiad dod i rym

Diweddariad diwethaf
20 Mawrth 2020 20 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
30 Ebrill 2020

Sefydliad cyhoeddi
Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1
Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost
data@acc.llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan ACC erbyn diwedd 16 Mawrth 2020.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad yn ôl:
- math o drafodiad: preswyl (gan gynnwys is-gategorïau ar gyfer trafodiadau prif gyfradd a chyfradd uwch), amhreswyl
- disgrifiad o’r trafodiad: trawsgludiad / trosglwyddo perchenogaeth, caniatáu les newydd, aseinio les
- mesur: nifer y trafodiadau, treth sy'n ddyledus, gwerth yr eiddo a drethwyd
- dyddiad y daw i rym (mis, chwarter a blwyddyn)


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad i rym. Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni

Allweddeiriau
Treth Trafodiadau Tir; Treth