Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a’r math o drafodiad
None
MesurSylwer, pan roddir prydles ddibreswyl newydd, efallai y bydd elfen brynu ac elfen rhent. Mae\'r elfennau rhent yn gysyniad gwahanol, a ddangosir ar wahân, ac nid yw\'r gwerthoedd rhent wedi\'u cynnwys yn y cyfansymiau dibreswyl neu gyfanswm y cyfansymiau (sy\'n adlewyrchu\'r elfennau prynu yn unig). Fodd bynnag, mae\'r y cyfansymiau dibreswyl neu gyfanswm y cyfansymiau yn cynnwys treth sy\'n ddyledus a chyfrifiadau trafodion ar gyfer y ddwy elfen hon.[Hidlwyd]
[Lleihau]Disgrifiad y trafodiadDisgrifiad y trafodiad[Hidlwyd]
-
Disgrifiad y trafodiad 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Math o drafodiadMae cyfrifiadau\'n cynnwys trafodiadau amhreswyl sydd ag elfen brynu ac elfen rent, ond er mwyn osgoi cyfrif ddwywaith, dim ond y rhai hynny sydd ag elfen rent heb elfen brynu a ychwanegir at y rhai sydd ag elfen brynu yn y cyfansymiau.  Mae\’r dreth sy\'n ddyledus yn cynnwys treth sy\'n gysylltiedig ag elfennau prynu a rhent pob trafodiad amhreswyl.  Ni ddylid cyfansymio ystadegau gwerth ar gyfer elfennau prynu a rhentu ar wahân trafodiadau amhreswyl a dim ond yr elfennau prynu sydd wedi\’u cynnwys yn y cyfansymiau a gyflwynir yma.[Hidlo]
-
[Lleihau]Math o drafodiad 1
-
[Lleihau]Math o drafodiad 2
-
Math o drafodiad 3
[Lleihau]Cyfnod amserDangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a\'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad sy\’n gymwys am ad-daliad cyfradd uwch i rym.  Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda\'r ôl-ddodiad \'hyd yn hyn.\'[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyfnod amser 1
-
-
Cyfnod amser 2
[Lleihau]Pob trafodiadauCliciwch yma i ddidoliPob trafodiadau
[Lleihau]PreswylCliciwch yma i ddidoliPreswyl[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl: pob trafodiadau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl: elfen rhent yn unigSylwer, pan roddir prydles ddibreswyl newydd, efallai y bydd elfen brynu ac elfen rhent. Mae\'r elfennau rhent yn gysyniad gwahanol, a ddangosir ar wahân, ac nid yw\'r gwerthoedd rhent wedi\'u cynnwys yn y cyfansymiau dibreswyl neu gyfanswm y cyfansymiau (sy\'n adlewyrchu\'r elfennau prynu yn unig). Fodd bynnag, mae\'r y cyfansymiau dibreswyl neu gyfanswm y cyfansymiau yn cynnwys treth sy\'n ddyledus a chyfrifiadau trafodion ar gyfer y ddwy elfen hon.
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPreswyl prif gyfradd[Lleihau]Preswyl cyfraddau uwchCliciwch yma i ddidoliPreswyl cyfraddau uwch
Cliciwch yma i ddidoliRefeniw o'r brif gyfraddCliciwch yma i ddidoliRefeniw ychwanegol o'r gyfradd uwch
[Lleihau]2018-1979.415.253.468.7148.073.110.5221.1
2018-19[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2018-1916.62.712.315.031.615.52.647.1
Ebrill i Mehefin 2018-19Ebrill 2018-194.10.93.94.78.86.0*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)14.8
Mai 2018-195.00.94.05.010.03.60.613.6
Mehefin 2018-197.50.94.45.312.85.90.718.7
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2018-1923.34.013.917.941.317.73.058.9
Gorffennaf i Medi 2018-19Gorffennaf 2018-197.01.34.86.113.18.01.321.1
Awst 2018-198.81.34.96.215.03.80.218.7
Medi 2018-197.61.44.25.613.25.91.519.1
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2018-1923.65.215.220.444.019.62.163.6
Hydref i Rhagfyr 2018-19Hydref 2018-197.61.85.06.814.46.61.220.9
Tachwedd 2018-198.82.05.77.716.55.60.222.1
Rhagfyr 2018-197.31.44.55.913.17.50.620.6
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2018-1915.83.312.015.431.120.32.851.5
Ionawr i Mawrth 2018-19Ionawr 2018-195.21.23.84.910.16.90.417.0
Chwefror 2018-195.20.93.84.69.85.41.415.2
Mawrth 2018-195.51.34.55.811.38.11.019.3
[Lleihau]2019-2082.319.560.079.5161.968.412.4230.2
2019-20[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2019-2018.13.613.316.935.014.14.649.2
Ebrill i Mehefin 2019-20Ebrill 2019-205.50.93.94.810.32.90.613.2
Mai 2019-206.01.34.65.911.97.83.719.6
Mehefin 2019-206.61.54.86.312.93.50.316.4
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2019-2022.55.516.121.644.117.02.161.0
Gorffennaf i Medi 2019-20Gorffennaf 2019-207.01.75.47.114.15.00.819.1
Awst 2019-208.82.25.77.916.73.70.420.4
Medi 2019-206.71.65.06.613.38.30.921.6
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2019-2024.15.316.221.545.620.22.965.9
Hydref i Rhagfyr 2019-20Hydref 2019-207.81.75.57.215.04.50.419.5
Tachwedd 2019-209.01.85.37.216.26.40.722.6
Rhagfyr 2019-207.31.85.47.214.59.41.923.9
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2019-2017.65.114.419.537.117.02.854.1
Ionawr i Mawrth 2019-20Ionawr 2019-205.61.84.96.712.37.71.319.9
Chwefror 2019-205.51.94.96.712.24.00.316.2
Mawrth 2019-206.51.54.66.112.65.41.218.0
[Lleihau]2020-21 (hyd yn hyn)  Dim ond y flwyddyn hyd yn hyn a gynrychiolir yma.48.016.753.770.4118.440.94.4159.3
2020-21 (hyd yn hyn)  Dim ond y flwyddyn hyd yn hyn a gynrychiolir yma.[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2020-218.12.86.89.617.78.80.726.5
Ebrill i Mehefin 2020-21Ebrill 2020-211.90.92.12.94.85.20.210.0
Mai 2020-212.50.82.02.85.31.50.26.8
Mehefin 2020-213.81.12.73.87.62.10.39.8
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2020-2111.93.813.817.629.610.31.539.9
Gorffennaf i Medi 2020-21Gorffennaf 2020-214.11.43.95.39.43.40.712.9
Awst 2020-213.71.34.65.89.54.30.413.8
Medi 2020-214.11.25.36.510.62.60.413.2
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2020-2121.78.626.234.856.518.61.875.1
Hydref i Rhagfyr 2020-21Hydref 2020-216.12.88.010.816.95.80.522.8
Tachwedd 2020-217.32.67.810.417.84.60.422.4
Rhagfyr 2020-218.33.210.313.521.88.21.029.9
[Ehangu]Ionawr 2020-216.31.47.08.414.73.10.417.8

Metadata

Teitl

Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir, yn ôl math o drafodiad, disgrifiad o’r trafodiad, mesur a dyddiad dod i rym

Diweddariad diwethaf

19 Chwefror 2021 19 Chwefror 2021

Diweddariad nesaf

19 Mawrth 2021

Sefydliad cyhoeddi

Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost

data@acc.llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan ACC erbyn diwedd 15 Chwefror 2021.

Dylai'r data yn y datganiad hwn gael ei ystyried yng nghyd-destun yr achosion o coronafeirws (COVID-19). Cafodd hyn effaith sylweddol ar nifer y trafodiadau eiddo a'r dreth a oedd yn ddyledus yn ystod hanner cyntaf 2020-21. Felly mae'n effeithio ar y cymariaethau a wnaed rhwng y cyfnod hwn a'r un cyfnod yn 2019-20.

Arweiniodd y cyfnod clo cenedlaethol a osodwyd ar 23 Mawrth 2020 at gau'r farchnad dai gan mwyaf hyd nes iddi gael ei hailagor yn rhannol ar 22 Mehefin. Yr adeg hynny, gellid mynd i weld tai os oedd yr eiddo’n wag, ynghyd â symud ty os oedd y gwerthiant wedi’i gytuno ond heb ei gwblhau eto. Yna agorwyd y farchnad yn llawnach ar 27 Gorffennaf i gyd-fynd â newid yng nghyfradd y Dreth Trafodiadau Tir ar y dyddiad hwn, sy’n weithredol hyd at 31 Mawrth 2021. Er bod rhai cloeon lleol pellach wedi’u gweithredu yn ystod y cyfnod yr adroddir arno yn y datganiad hwn (diwedd Rhagfyr 2020), fe ymddengys mai dim ond effaith fach a gafodd y rhain ar nifer y trafodiadau a'r adferiad y cyfeiriwyd ato yn y datganiad ystadegol.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad yn ôl:
- math o drafodiad: preswyl (gan gynnwys is-gategorïau ar gyfer trafodiadau prif gyfradd a chyfradd uwch), amhreswyl
- disgrifiad o’r trafodiad: trawsgludiad / trosglwyddo perchenogaeth, caniatáu les newydd, aseinio les
- mesur: nifer y trafodiadau, treth sy'n ddyledus, gwerth yr eiddo a drethwyd
- dyddiad y daw i rym (mis, chwarter a blwyddyn)

Ar gyfer rhai trafodiadau ni allwn ddarparu unrhyw fanylion heblaw cyfanswm y dreth sy'n ddyledus yn y flwyddyn, gan fod perygl o ddatgelu manylion y trafodiadau unigol. Felly, mae trafodiadau hyn wedi'u hepgor o bob dadansoddiadau a chânt eu crynhoi yma yn lle hynny: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Taxes-devolved-to-Wales/Land-Transaction-Tax/landtransactiontaxstatistics-tax-due-including-transactions-restricted-detail


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad i rym. Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni

Allweddeiriau

Treth Trafodiadau Tir; Treth