Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anafusion rhwng 16-24 oed, yn ôl Awdurdod Lleol, y math o gerbyd, dydd o'r wythnos, difrifoldeb
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
[Lleihau]Yn ôl asaintaeth priffyrdd[Hidlwyd]
-
Yn ôl asaintaeth priffyrdd 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o Gerbyd[Hidlwyd]
-
Math o Gerbyd 1[Hidlo]
[Lleihau]Amser o'r dydd[Hidlwyd]
-
Amser o'r dydd 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Dyddiad(Esgynnol)[Hidlo]
-
Dyddiad 1
[Lleihau]Diwrnod[Hidlo]
-
-
Diwrnod 1
[Lleihau]Difrifoldeb[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Difrifoldeb 1
-
-
Difrifoldeb 2
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli1993[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli1994[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli1995[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli1996[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli1997[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli1998[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli1999[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2000[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2001[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2002[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2003[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2004[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2005[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2006[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2007[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2008[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2009[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2010[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2011[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2012[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2013[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2014
[Lleihau]Cyfanswm4,0144,0363,9884,0893,8743,5443,5663,4353,5113,7373,6943,8953,7443,6523,5833,2932,9652,7572,5772,2172,0721,986
CyfanswmDydd Llun[Lleihau]Pob difrifoldeb482556481538491445497447485484480516473481488421383412357312258253
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD71768274415146536456636344403842444630382836
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig411480399464450394451394421428417453429441450379339366327274230217
Dydd Mawrth[Lleihau]Pob difrifoldeb490519554543477456437446397496440492442402460410435339303327302287
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD79617470463346575046374347403846423940304633
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig411458480473431423391389347450403449395362422364393300263297256254
Dydd Mercher[Lleihau]Pob difrifoldeb486554538509537436473426424464455545482487465533406349360322278274
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD67906956714158544857434948454560324346202542
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig419464469453466395415372376407412496434442420473374306314302253232
Dydd Iau[Lleihau]Pob difrifoldeb576536514524531524451421451481502530531475466438450366364275268313
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD95716778536271403744525453495356444136342642
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig481465447446478462380381414437450476478426413382406325328241242271
Dydd Gwener[Lleihau]Pob difrifoldeb717608643677608544618565606630656604614633564518435463423369356307
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD1039110088865179687775845667575351454356464539
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig614517543589522493539497529555572548547576511467390420367323311268
Dydd Sadwrn[Lleihau]Pob difrifoldeb608688630688665616614599619642587646618612583527483415394315335302
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD1001169998107789184731059868801037071635045414946
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig508572531590558538523515546537489578538509513456420365349274286256
Dydd Sul[Lleihau]Pob difrifoldeb655575628610565523476531529540574562584562557446373413376297275250
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD1009110985736578829783926988506876515955383434
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig555484519525492458398449432457482493496512489370322354321259241216

Metadata

Teitl

Nifer yr anafusion 16-24 oed yn ôl adeg o'r diwrnod, diwrnod yr wythnos, math o gerbyd, difrifoldeb, dyddiad ac ardal yr heddlu

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf

Dim diweddariad

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System adroddiadau damweiniau ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r ystadegau'n cyfeirio at bobl ifanc 16-24 oed a gafodd eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau anaf personol ar ffyrdd cyhoeddus y cafodd yr heddlu eu hysbysu yn eu cylch ac a gyfeiriwyd ymlaen at sylw Llywodraeth Cymru. Mae Data Damweiniau Ffordd yn cynnwys manylion y ddamwain, nifer y cerbydau yn y ddamwain a gwybodaeth am bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd.
Mae'r ystadegau'n cyfeirio at y nifer a gafodd eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau anaf personol ar ffyrdd cyhoeddus y cafodd yr heddlu eu hysbysu yn eu cylch ac a gyfeiriwyd ymlaen at sylw Llywodraeth Cymru. Mae Data Damweiniau Ffordd yn cynnwys manylion y ddamwain, nifer y cerbydau yn y ddamwain a gwybodaeth am y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd. Mae data damweiniau'n cynnwys: y disgrifiad a'r lleoliad, y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd, difrifoldeb y ddamwain, y math o ffordd a ffactorau cyfrannol. Disgrifiad o'r cerbyd: yn cynnwys manylion y math o gerbyd, oedran y sawl wrth y llyw. Disgrifiad o'r sawl sydd wedi'i anafu/ladd: manylion difrifoldeb yr anafiadau, dosbarth ac oedran y sawl sydd wedi'i anafu/ladd. Mae'r Geiriadur Data yn rhoi disgrifiad manwl o'r newidynnau sydd wedi'u cynnwys ym mhob un o'r tri chategori.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r heddlu'n crynhoi data ystadegol am ddamweiniau traffig ffordd ac anafiadau/marwolaethau (data Stats19) ar gyfer Llywodraeth Cymru a'r Adran Drafnidiaeth (DfT). Mae hyn yn dilyn presenoldeb yr heddlu mewn damweiniau lle mae unrhyw anaf personol, ynghyd ag aelodau'r cyhoedd yn rhoi gwybod i'r heddlu'n uniongyrchol am ddamweiniau anaf personol. Mae'r ffigurau'n seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael i Lywodraeth Cymru 14 wythnos ar ôl diwedd y chwarter diwethaf. Mae data Stats19 yn gyfres o rifau a llythrennau. Gall un ddamwain anafu/lladd llawer o bobl. Caiff anafiadau/marwolaethau a damweiniau eu hisrannu i gategorïau o bobl a gafodd eu lladd, pobl a gafodd eu hanafu'n ddifrifol a phobl a gafodd fan-anafiadau. Dim ond pobl sy'n marw o fewn llai na 30 diwrnod o ganlyniad i'r ddamwain sy'n cael eu cynnwys yn y bobl a gafodd eu lladd. Nid ydynt yn cynnwys pobl a fu farw o achosion naturiol (e.e. trawiad ar y galon) yn hytrach nag o ganlyniad i'r ddamwain, ac nid ydynt yn cynnwys hunanladdiadau wedi'u cadarnhau chwaith. Caiff pob damwain ei dosbarthu ar sail y sawl sydd wedi'i anafu waethaf. Er enghraifft, os oes 5 o bobl wedi'u hanfu ond dim ond 1 wedi'i ladd, caiff y ddamwain ei chyfrif fel un angheuol.

Amlder cyhoeddi

Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw

1993 i 2014

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae nifer o gyrff gwahanol yn defnyddio data am ddamweiniau ac anafusion traffig ar ffyrdd Cymru. Mae Llywodraeth Cymru'n defnyddio'r data am ddamweiniau ac anafusion traffig i'w helpu i lunio ei pholisi diogelwch ar y ffyrdd. Mae'r data'n cael eu defnyddio hefyd ar gyfer dangosyddion perfformiad Strategaeth Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ac ar gyfer rhai dangosyddion perfformiad iechyd. Maen nhw hefyd yn ddangosyddion cymwys ar gyfer Tlodi Plant a Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.
Mae Awdurdodau Priffyrdd (sy'n gyfrifol ar ran Llywodraeth Cymru am y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd) ac Awdurdodau Lleol (sy'n gyfrifol am ffyrdd eraill yng Nghymru) hefyd yn eu defnyddio. Mae cyrff eraill, gan gynnwys y Bartneriaeth Camerâu Diogelwch, Asiantwyr Cefnffyrdd a Phartneriaethau Dioglwch Cymunedol a'r Heddlu, yn ymdrin â diogelwch ar y ffyrdd.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Rhwng Ebrill 2012 a dechrau 2013, newidiodd Heddlu De Cymru eu gweithdrefnau ar gyfer cofnodi'r data hyn. Arweiniodd hynny at gofnodi llai o fân-anafiadau ac anafiadau difrifol nag a fyddai wedi'u cofnodi mewn blynyddoedd cyn ac wedi hynny. Mae hynny'n golygu y chwyddir y newid yn nifer y mân-anafusion a'r anafusion difrifol wrth gymharu 2013 â 2012. Nid yw'r materion hwn yn effeithio ar fesur y nifer y rheini a leddir ar y ffyrdd.

Ansawdd ystadegol

Gallai'r ffigurau hyn newid os daw newidiadau hwyr. Yn yr un modd, gallai ffigurau'r gorffennol fod yn wahanol i'r rheini a gyhoeddwyd. Mae'r ffigurau'n ymwneud yn unig â damweiniau ar y ffordd y cafodd yr heddlu wybod amdanynt lle cafodd pobl eu hanafu.
Daw'r data o ffynonellau gweinyddol, felly gallai newid y gweithdrefnau effeithio ar y ffynonellau hynny.
Mae posibilrwydd y ceir peth tan-riportio a than-gofnodi yn ogystal â cham-gategereiddio damweiniau ond cedwir nifer y rheini'n fach gan fod awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru'n dilysu data yn aml. Er enghraifft, gall dadansoddwyr data Llywodraeth Cymru holi heddlu am leoliad damwain os gwelir bod cyfeirnod grid damwain mewn awdurdod lleol gwahanol i'r un a nodir ar y ffurflen ddata. Trafodir y materion hyn yn fanylach yn yr Erthygl Ystadegol 'Adroddiad Ansawdd Anafusion Ffyrdd'.
Mae'r erthygl yn crynhoi hefyd y ffynonellau a'r dulliau a ddefnyddir i gasglu ffigurau damweiniau ac anafusion yng Nghymru. Mae'n adolygu ansawdd y ffigurau o safbwynt chwe dimensiwn ansawdd ystadegol y System Ystadegol Ewropeaidd. Yr amcan yw rhoi gwybodaeth gefndir am ystadegau anafusion ffyrdd Cymru mewn un ddogfen ar gyfer pawb sy'n defnyddio'r ystadegau a gyhoeddir. Fe'i gwelwch ar y ddolen isod:
http://gov.wales/statistics-and-research/police-recorded-road-casualties/quality-report/?lang=cy

Allweddeiriau

Trafnidiaeth Ffordd Damweiniau Gwrthdrawiadau Angheuol Lladdwyd Difrifol Mân anafiadau Heddlu Cofnodwyd gan yr heddlu